fbpx

guru

kvalifikovaný duchovný učiteľ; ten, kto má veľké poznanie, múdrosť a využíva ju k tomu, aby viedol ostatných ako učiteľ. Privádza podmienenú dušu k chápaniu jej vlastnej večnej totožnosti, k chápaniu reality, z nevedomosti k poznaniu.

Je to jedna z troch autorít Védskeho poznania – Guru, sangha (spoločnosť oddaných a zasvätených) a šástra (Védske originálne texty) – ktoré musia byť v súlade.