māyāvāda

pojem vzťahujúci sa na neosobné poňatie Absolútnej Pravdy a teórií o bezpodmienečnej jednote živých bytostí, prírody a Boha.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

97493