Zoznam: O

Oṁ

Oṁkāra; transcendentálna slabika, pozostávajúca z troch hlások a u m, ktorá reprezentuje Kṛṣṇu.

Ontológia

Ontológia je filozofické učenie o bytí, filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá bytím alebo súcnom ako súcnom. Predmetom ontológie je bytie. Za zakladateľa ontológie sa považuje Aristoteles, zatiaľ čo slovo „ontológia“ vystupuje po prvý raz až začiatkom 17. storočia. Aristoteles sám hovoril o prvej filozofii a jeho nasledovníci o...

Osvietenie

Osvietenie (tiež označované pojmami budhovstvo, stav budhovstva, veľká nirvána) v budhizme znamená plné rozvinutie potenciálu mysle a to na základe zbavenia sa všetkých zmätených pocitov a stuhnutých predstáv, ktoré zahaľujú jej jasnú a žiarivú podstatu. Je to trvalý stav, v ktorom sa so zánikom oddelenosti medzi „tu“ a...