Zoznam: T

Tretā-yuga

Druhý zo štyroch cyklov mahā-yugy, ktorý trvá 1 296 000 rokov. Inkarnácia Boha má červenú farbu. Sebarealizáciu možno dosiahnuť vykonávaním nákladných obetí.

Tabula rasa

Pojem ktorým sa označuje čistý štít, nepopísaný papier. V antike to znamenalo nepopísanu voskovú tabuľku. Tento pojem má označovať čisté nepoškvrnené vedomie duše. Pôvodný a nevinný stav mysle.

Trimúrti

Trimúrti (sanskrit. त्रिमूर्ति) je „svätá trojica“ hinduizmu, poňatie najvyššieho božstva Íšvaru v troch aspektoch: Brahma ako Stvoriteľ, Višnu ako udržiavateľ a Šiva ako ničiteľ. Niekedy sa znázorňuje ako jediný boh s troma hlavami. V skutočnosti je však zdroj a počiatok vo Višnuovy, teda Bhagavan. Višnu tvorí jeho expanziu.

Tulasí

Tulasí-déví je čistá oddaná Krišny a mělo by s ní být zacházeno se stejnou úctou, jež je prokazována všem čistým oddaným Krišny. Jejím věrným uctíváním se oddaný jednoduše může osvobodit od všech druhů hmotných utrpení. V Nektaru oddanosti jsou uvedeny dva verše ze Skanda Purány, z nichž jeden...

Tamas

Tamas (sanskrit.) je jedna z troch gún, najnižšia z troch zložiek kozmickej energie alebo pralátky prakrti; prejavuje sa temnotou, tiažou, nevedomosťou prestúpenou pudmi; tamas je sila spontánneho uchopovania.  

Tilak

Tilak v Sanskrite: तिलक tilaka. Znak, ktorý si ľudia kreslia na čelo. Podľa tohto znaku každý spozná tradíciu podľa spôsobu, ako je znak urobený. Ganapatisti používajú druh červenej pasty (rakta candana); šivaisti popol, vaišnavovia hlinu zo svätého miesta alebo rieky. Znak sa nanáša na čelo, okolo oblasti šiestej...

Transcendentálny

Transcendentálny je týkajúci sa nadzmyslovej skúsenosti, čo nie je empirický, ale apriórny predpoklad poznania, súčasť kritickej filozofie, skúmajúce nadzmyslové predpoklady poznania; zdôrazňujúci božskú dimenziu.

Tantra

Tantra (sanskrit) je hinduistická ezoterická tradícia, ktorá vznikala postupne, viac priblížená v literatúre od konca 8. stor. Tantier je na stovky a ich obsah sa veľmi rôzni: mnohé sa zaoberajú magickými vzťahmi vo vesmíre, vyjadrujú napríklad predstavu o tajomnej a úplnej suvislosti všetkých vecí v makrokozme a mikrokozme....

Tantra

Tantra je mystické ezoterické praktiky i myšlienky spojené s charakteristickými rituálmi – slovo „tantra“ je v západnej kultúre nesprávne ponímané, lebo každý si tu väčšinou predstaví iba sex, čo však v tantrizme nie je pravidlo – laicky povedané, sex ako rituál stojí na roveň s navodením sa do...