Kategória: Karma

Srimad Bhagavatam 11.7.37

“Rozvážný človĕk by i v situaci, kdy ho sužují jiné živé bytosti, mĕl chápat, že ti, kdo na nĕho útočí, jednají bezmocnĕ pod vlivem karmy, a tak by se nikdy nemĕl nechat svést ze své cesty. Toto pravidlo jsem se naučil od zemĕ.” http://www.vedabase.com/cs/sb/11/7/37