ášram

Ášram ( ashram, ashrama )

označuje :

1. Miesto, budovu, kláštor alebo pustovňu pre askétov a pre tých, ktorí sa oddávajú jógovím cvičeniam a praxi duchovného života.

2. Označenie životného stavu vo Védskej spoločnosti. Toto spoločenské rozdelenie vymedzuje 4 spoločenské vrstvy – varny, a 4 duchovné stavy – ášramy. Varny sú – Brahmana, Kšatrija, Vaišja a Šúdra / Ašrámy – Brahmačarí, Grihasta, Vanáprastha a Sannjásin.

Ľudský život je príležitosťou pripraviť sa na návrat k Bohu, a teda zbaviť sa hmotnej existencie, opakovaného zrodenia a smrti. V systéme varnášrama-dharmy sú preto všetci, muži aj ženy pripravovaní na dosiahnutie tohto cieľa.

Súčasná spoločenská situácia v porovnaní s dávnou védskou civilizáciou je skutočne poľutovaniahodná. Šrímad-Bhágavatam (1.1.10) popisuje životnú situáciu súčasného človeka nasledovne:

prájénálpájušah sabhja
kaláv asmin juge džanáh
mandáh sumanda-matajó
manda-bhágjá hj upadrutáh

„Vedz, ó učený, že v tomto železnom veku Kali žijú ľudia len krátku dobu. Sú neznášanliví, leniví, zle vedení, nešťastní a nadovšetko sú stále rozrušení.“

Ľudia tohto veku sú nadmieru leniví, a to nie len z hľadiska svetského úsilia, ale hlavne vo veciach sebarealizácie. Ľudský život je určený výhradne k sebarealizácii. Inými slovami, človek má poznať sám seba, poznať čo je svet, poznať najvyššiu pravdu. Ľudský život je jedinečná možnosť, ako môže živá bytosť ukončiť všetko utrpenie a krutý zápas o život v tomto hmotnom svete. Živá bytosť má možnosť vrátiť sa späť k Bohu, späť do večného domova. Vinou zlého systému výchovy však ľudia o sebarealizáciu nejavia záujem. Aj keď sa o niečom takom ako je sebarealizácia dozvedia, sú väčšinou zvedení falošnými a nepovolanými učiteľmi.

Nie len že sa človek v tomto veku stal obeťou rôznych scestných filozofických, náboženských či politických presvedčení, ale naviac je stále obklopený pokušením a reklamou na zmyslový pôžitok, buď v podobe kín, športu, hazardných hier, klubov, všedných knižníc, alebo dokonca zlozvykov ako je fajčenie, pitie, podvádzanie, krádeže, bitky a podobne. Myseľ dnešného človeka je nepretržite nekľudná. V mene takéhoto náboženstva udržujú v Kali-yuge bezohľadní šarlatáni falošné učenia, ktoré nie sú v súlade so žiadnymi zjavenými písmami. Ľudia bažiaci po zmyslovom pôžitku týmto inštitúciám často holdujú. V mene náboženstva ľudia prepadajú mnohým hriešnym činnostiam, a niet preto divu, že v živote nenachádzajú mier pre svoju rozrušenú myseľ, a ani zdravie pre telo. Na život mladých mužov v celibáte ( brahmačárínov ) sa už nekladie vôbec žiadny dôraz a manželské páry väčšinou nedodržiavajú pravidlá zbožnej domácnosti ( grihastha-ašrámu ). Tým pádom takzvaní vánaprasthovia a sannjásíni, ktorí opúšťajú takéto grihasta-ašrámy, sú ľahko zvedení z cesty prísneho pokánia. Atmosféra Kali-yugy je takmer úplne bezbožná. O duchovné hodnoty sa skoro nikto nezaujíma. Zato uspokojovanie zmyslov sa stalo takpovediac merítkom civilizovanosti.

Celý systém ašrámov vedie k odpútaniu. Ten, kto si nie je schopný osvojiť tento duch odpútanosti hneď na začiatku, môže založiť rodinu v rovnakom duchu odriekania, a ten, kto už odpútanie dosiahol, môže vstúpiť do štvrtého stavu, teda rádu odriekania, žiť iba z milodarov, nezhromažďovať majetok, iba udržovať telo a dušu pohromade v záujme konečnej realizácie.

Život hospodára je určený pre tých, ktorí sú pripútaní, a životné stavy vánaprastha a sannjás pre tých, ktorí sú odpútaní od hmotného života. Brahmačárí-ašrám je prípravou jednak pre pripútaných, ako aj pre odpútaních. K uskutočneniu dokonalosti ľudského života je potrebná spolupráca medzi ľuďmi a polobohmi, mudrcmi, oddanými Pána a vedeckým systémom varien a ašrámov. Rozdiel medzi ľudským a zvieracím životom teda začína s vedeckým systémom varien a ašrámov, ktorý je vedený skúsenými mudrcmi, a ktorý postupne smeruje k vrcholu – k obnoveniu nášho večného vzťahu s Najvyššou Absolútnou Pravdou, Božskou Osobnosťou, Pánom Šrí Krišnom. Bohom vytvorená varnašráma-dharma je určená výhrade na pozdvihnutie zvieracieho vedomia k ľudskému vedomiu a ľudského vedomia k božskému.

97980