Zoznam: T

tridevi

Sarasvatī, Lakṣmī a Pārvatī — spoločníčky Brahmu, Viṣṇua a Śivu; (analógia ku trimurti)

Trivikrama

Pán Vāmana, inkarácia Najvyššej Božskej Osobnosti. Troma krokmi prekročil celý vesmír.

trayī

tri druhy činností, ktoré vysvetľujú plodonosné činnosti vykonávané za účelom hmotného prospechu.

tantry

písma popisujíce rôzne obrady, určené predovšetkým pre osoby nachádzajúce sa pod vplyvom kvality nevedomosti.

tattvy

rôzne kategórie Absolútnej Pravdy.

tapasvī

ten, kto podstupuje tvrdé pokánie a askézu.

Tṛṇāvarta

démon v podobe vetrného víru vyslaný Kaṁsou, aby zabil Kṛṣṇu.