Brahman

V hinduizme je Brahman ( bráhman,  ब्रह्मन् )

nemenná, nekonečná, imanentná a transcendentálna realita, ktorá je základom všetkej hmoty, energie, času a priestoru, bytia a všetkého stvorenia.


Slovo Brahman vychádza zo slovesa
brh – v sanskrite „rásť“. Je to univerzálny základ. Jogíni a hľadači pravdy, ktorí realizovali Brahman, ako niečo, čo presahuje ich vlastnú osobu, popisujú, že je všeobsahujúci, všemocný a všadeprítomný. Brahman je zdrojom hmotného stvorenia.

„Brahman je za všetkým, je nekonečný a večný. Preto ho nemožno poznať rozumom (konečnou mysľou), ani správne popísať konečnými slovami.“ ( Upanišády ).

Višnu, Najvyššia Božská Osobnosť, podľa Véd vstupuje do všetkého vo vesmíre ( brahmanu ). Tento fakt je popísaný v Brahmanda Puráne ( 1.4.25 ).

Keďže Brahman leží za podstatou celého objektívneho vesmíru, je prakticky nepopísateľný nástrojmi, ktorými je vybavený ľudský mozog. Brahman je mimo zmyslov, mysle, inteligencie, predstavivosti. V skutku, Brahman transcendenuje aj čas, priestor a kauzalitu, a preto nemôže byť nikdy pochopený spôsobom, akým tradične chápeme rôzne koncepty a objekty.

Brahman je sila, ktorá je za celým vesmírom, a ktorá ho oživuje a dáva mu funkciu. Môže byť tiež videný ako ultimátna realita.Niektorí ho považuju za pôvod všetkého ( buddhisti ), ale podľa Véd je to len jeden z troch aspektov Absolútnej Pravdy :

1. Bhagavan – Najvyššia Božská Osoba

2. Paramátma – lokalizovaný aspekt – Nadduša

3. Brahman  neosobný aspekt


tat avyaktam aha, api samradhane pratyaksa anumanabhyam“

„Forma Brahmanu je nemanifestovaná, ale stáva sa priamo viditeľnou a vnímateľnou pre toho, kto oddane uctieva Najvyššiu Božskú Osobnosť.“ ( Vedanta Sutra 3.2.23 )

 
0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

97419