fbpx
logo
Vedecké poznanie Védy

Západní učenci o knihách Śrīlu Prabhupādu

🕐 8 min

Západní učenci o knihách Śrīlu Prabhupādu

Medzinárodná spoločnosť pre vedomie Krišnu (ISKCON) sa prísne pridržiava princípov pradávnej indickej védskej kultúry, ktorej cieľom je duchovná dokonalosť človeka. Hnutie pre vedomie Krišnu je založené pevne na presvedčivých pravdách, ktoré nájdeme v Bhagavad-gíte, Šrímad-Bhágavatame a Čaitanya-čaritámrite, obsahujúcich esenciu védskeho poznania. Tieto tri hlavné texty, ktoré Jeho Božská Milosť A. Č.  Bhaktivedānta Swāmī Prabhupāda preložil do angličtiny a naplnil svojimi erudovanými komentármi, tvoria filozofický a praktický základ Hnutia pre vedomie Krišnu.

Jeho Božská Milosť Śrīla Prabhupāda je jedinečne kvalifikovaný na preklad a učenie védskeho poznania. Je predstaviteľom dobre zdokumentovanej učeníckej postupnosti védskych autorít, duchovných učiteľov a žiakov, a poskytnutím návodov pre praktickú implementáciu vznešeného védskeho učenia Śrīlu Prabhupādu po prvýkrát úspešne zasial pravú védsku kultúru na Západe.

Knihy Jeho Božskej Milosti A. Č. Śrī Śrīmad Abhaj Čaranāravinda Bhaktivedāntu Swāmīho – Śrīlu Prabhupādu sú vysoko ctené študentami a učencami rovnako ako aj laikmi. Jeho práce sa teraz hojne využívajú na univerzitných kurzoch a seminároch rôznych predmetov vrátane filozofie, náboženstva, svetovej literatúry, histórie a spoločenských vied. Nasledujúce recenzie napísané poprednými učencami svojich odborov poskytujú písomné svedectvo učenstva a autentickosti kníh Śrīlu Prabhupādu, Zakladateľa (ācāryu) Hnutia pre vedomie Krišnu (ISKCON).

BHAGAVAD-GÍTÁ TAKÁ, AKÁ JE

 „Žiadne dielo celej indickej literatúry nie je na Západe citované viac ako Bhagavad-gíta,  pretože žiadne nie je viac milované. Preklad takéhoto diela si vyžaduje nielen poznanie sanskritu, ale aj vnútornú sympatiu k téme a verbálnu zručnosť. Pretože báseň je symfóniou, kde Boha vidno vo všetkom… Obohatením milovanej indickej epiky sviežim významom Svámi skutočne poslúžil všetkým študentom. Nech je náš postoj akýkoľvek, všetci by sme mali byť vďační za úsilie, ktoré viedlo k tomuto poučnému dielu.“

Dr. Geddes MacGregor, Emeritný Profesor filozofie, University of Southern California

„Gítu možno vidieť ako hlavnú literárnu oporu veľkej nábožnej civilizácie Indie, najstaršej prežívajúcej kultúry na svete. Tento preklad a komentár je ďalšou manifestáciou večne živej dôležitosti Gíty.“

Thomas Merton, Teológ

„Som vrcholne ohromený učenou a autoritatívnou edíciou Bhagavad-gíty A. Č. Bhaktivedantu Svámiho Prabhupádu. Je to to najcennejšie dielo pre učencov ako aj pre laikov a má široké využitie ako zdroj informácií aj ako učebnica. Túto edíciu veľmi promptne odporúčam svojim študentom. Je to prekrásne urobená kniha.“

Dr. Samuel D. Atkins, Profesor sanskritu, Princeton University

„Ako následník priamej línie od Čaitanyu je autor Bhagavad-gíty takej aká je ocenený, podľa indického zvyku, majestátnym titulom Jeho Božská Milosť A. C. Bhaktivedanta Svámi Prabhupáda. Veľkým úžitkom, ktorý čítanie jeho Bhagavad-gíty poskytuje nám, je autorizovaná interpretácia na základe princípov Čaitanyovej tradície.“

Olivier Lacombe, Profesor sanskritu a indológie, Univerzita Sorbonne, Paríž

„Mal som možnosť preskúmať niekoľko zväzkov vydaných v Bhaktivedanta Book Trust a zistil som, že majú vynikajúcu kvalitu a veľkú hodnotu pre vyučovanie indických náboženstiev. Toto platí zvlášť pre vydanie a preklad Bhagavad-gíty.“

Dr. Frederick B. Underwood, Profesor religionistiky, Columbia University

„…Ak pravdou je to, čo funguje, ako hlásajú Pierce a pragmatici, potom musí byť niečo pravdy v Bhagavad-gíte takej, aká je, pretože tí, ktorí nasledujú jej učenie, preukazujú radostnú vyrovnanosť, ktorá v bezútešných a nevľúdnych životoch ľudí súčasnosti väčšinou chýba.“

Dr. Elwin H. Powell, Profesor sociológie, State University of New York, Buffalo

„Sotva existuje pochybnosť o tom, že táto edícia je jednou z najlepších kníh dostupných na tému Gíty a oddanosti. Prabhupádov preklad je ideálnou zmesou literárnej presnosti a náboženského vhľadu.“

Dr. Thomas J. Hopkins, Profesor religionistiky, Franklin and Marshall College

„Bhagavad-gíta, jeden z veľkých duchovných textov, zatiaľ nie je bežnou súčasťou nášho  kultúrneho prostredia. Dôvodom nie je až tak to, že je cudzokrajným per se, ako to, že nám chýbal presne taký dôverný komentár, aký nám poskytol Svámi Bhaktivedanta, komentár napísaný nielen z pohľadu učenca, ale aj z pohľadu praktizujúceho a celoživotného oddaného.“

Denis Levertov, básnik

„Svámi Bhaktivedanta preukázal službu narastajúcemu počtu západných čitateľov zaujatých klasickou védskou filozofiou. Tým, že nám priniesol novú a živú interpretáciu už známeho textu, mnohonásobne umocnil naše porozumenie.

Dr. Edward C Dimock, Jr., Fakulta juhoázijských jazykov a civilizácie, University of Chicago

„Odborný svet je opäť zaviazaný A. Č. Bhaktivedantovi Svámimu Prabhupádovi. Hoci bola Bhagavad-gíta preložená mnohokrát, Prabhupáda pridáva preklad rovnakého významu so svojím komentárom…“

Dr. J. Stillson Judah, Profesor histórie náboženstiev a riaditeľ knižníc, Graduate Theological Union, Berkeley, California

„Vydanie Šrílu Prabhupádu tak vo Francúzku vypĺňa medzeru, v ktorej sa ľudia chcú s tradičnou indickou filozofiou zoznámiť mimo komerčného východno-západného mišmašu, ktorý vznikol odkedy Európania po prvýkrát prenikli do Indie.“

„Či už čitateľ je adeptom indickej spirituality alebo nie, čítanie Bhagavad-gíty takej, aká je mu neuveriteľne prospeje. Pre mnohých to bude prvý kontakt so skutočnou Indiou, s pradávnou Indiou, s večnou Indiou.“

Francois Chenique, Profesor náboženkých vied, Inštitút politických štúdií, Paríž

„Ako človeku narodenému v Indii, momentálne žijúcemu na Západe, mi spôsobilo mnoho smútku, keď som videl mnoho zo svojich krajanov, ako na Západ prichádzajú v úlohách guruov a duchovných učiteľov. Veľmi ma preto vzrušil pohľad na vydanie Bhagavad-gíty takej, aká je od Šrí A. Č. Bhaktivedantu Svámiho Prabhupádu. Pomôže zastaviť hrozné podvádzanie falošných a neautorizovaných „guruov“ a „jogínov“ a všetkým ľuďom poskytne príležitosť pochopiť skutočný význam orientálnej kultúry.“

Dr. Kailash Vajpeye, Riaditeľ indických štúdií, Centrum orientálnych štúdií, Mexická Univerzita

„…Je to hlboko precítená, mocne formulovaná a nádherne vysvetlená práca. Neviem, či mám chváliť skôr tento preklad Bhagavad-gíty, odvážny spôsob jej vysvetlenia alebo nekonečnú plodnosť jej ideí. Nikdy som nevidel akékoľvek dielo o Gíte s takým významným názorom a štýlom… Bude zastávať dôležité miesto v intelektuálnom a etickom živote moderného človeka ešte v ďalekej budúcnosti.

Dr. Shaligram Shukla, Professor lingvistiky, Georgetown University

„Môžem povedať, že v Bhagavad-gíte takej aká je som našiel vysvetlenia a odpovede na otázky, ktoré som si vždy kládol ohľadom interpretácie tohto posvätného diela, ktorého duchovnú disciplínu veľmi obdivujem. Ak by boli asketicizmus a ideál kazateľa,  ktoré tvoria posolstvo Bhagavad-gíty viac rozšírené a ctené, svet, v ktorom žijeme, by sa zmenil na lepšie, priateľskejšie miesto.“

Dr. Paul Lesourd, Autor, Professeur Honoraire, Parížska katolícka Univerzita.

ŚRÍMAD-BHÁGAVATAM

„Toto dielo treba uchovať ako poklad. Nikto, nech je akejkoľvek viery alebo filozofického zamerania, kto tieto knihy číta s otvorenou mysľou, nemôže ostať nepohnutý a neohromený…“

Dr. Garry Gelade, Profesor psychológie, Oxford University

„Bolo mi nedávno veľkým potešením čítať Šrímad-Bhágavatam v jedinečnom vydaní autorizovanom A. Č. Bhaktivedantom Svámim Prabhupádom… Som si istý, že toto monumentálne dielo splní účel priniesť vznešené posolstvo Bhágavatamu početným Západniarom, ktorí by ináč túto príležitosť nemali.“

Dr. Alex Wayman, Profesor sanskritu, Columbia University

„Šrímad-Bhágavatam je nesmierne užitočný pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o starovekú Indiu, či už je to záujem filozofa, študenta náboženstva, historika, lingvistu, sociológa alebo politického vedca… Skutočne dúfam, že Šríla Prabhupáda dokončí svoj preklad celej Bhágavaty a bude pokračovať v prekladaní aj ďalších významných sanskritských diel. Svamijiho práca je nepochybne obrovským darom súženej ľudskej spoločnosti dnešného sveta.“

Dr. Sooda L. Bhatt, Profesor indických jazykov, Boston University

„Publikácie slávnych náboženských klasík Indie od Bhaktivedanta Book Trust s novými prekladmi a komentármi sú dôležitým príspevkom k nášmu expandujúcemu poznaniu o duchovnej Indii. Nové vydanie Šrímad-Bhágavatamu je vítané obzvlášť.“

Dr. John L. Mish, Vedúci orientálneho oddelenia, New York Public Library

„…komentár k Vedánta-sútre od Šrílu Vyásadevu rozdelený do dvanástich „spevov,“ z ktorých sú tu predstavené štyri v ôsmich nádherne urobených zväzkoch. Tieto okázalé diela, zjavne produkty oddaného úsilia, obsahujú mnoho krásnych, plnofarebných ilustrácií…“

Magazín Choice, Jún 1975

„V diverzite náboženských prístupov ponúkaných indickými yogínmi je najvýznamnejšou, samozrejme, cesta vedomia Krišnu. Je ohromujúce vidieť, ako Šrí Bhaktivedanta Svámi za menej než desať rokov uspel svojou osobnou oddanosťou, neutíchajúcou energiou a efektívnym riadením Medzinárodnej spoločnosti pre vedomie Krišnu. Teraz sa podujal na úžasný projekt prekladu celej Bhágavaty, veľkej indickej devocionálnej klasiky, do angličtiny. Jeho vydanie je učenosť prelínajúca sa s oddaným citom a inšpirovaná definitívnym odhodlaním komunikovať intenzívnu lyrickú a devocionálnu kvalitu Bhágavaty. Svojim zdatným predstavením „sídla Božskej radosti,“ ktorým Bhágavata je, Šríla Prabhupáda preukázal znamenitú službu.“

Dr. Mahesh Mehta, Profesor ázijských štúdií, University of Windsor, Ontario, Canada

„Je axiomatické, že od žiadnej knihy nemožno očakávať uspokojenie všetkých jej potencionálnych čitateľov. Tu je však jedna, o ktorej sa dá povedať, že je pozoruhodne blízko k ideálu… máme tu ideál toho, čím by malo byť vydanie sanskritského textu pre západné publikum.“

Dr. R. E. Asher, Profesor lingvistiky, University of Edinburgh

„…Pre tých, ktorí nemajú žiaden prístup k sanskritskému jazyku, tieto knihy jedinečným spôsobom tlmočia posolstvo Bhágavatamu. Popri tom, že sú učeneckým dielom, priamo reflektujú duchovné ašpirácie náboženskej komunity, ktorá si v modernej Amerike získala pozoruhodnú popularitu.“

Dr. Alaka Hejib, Fakulta sanskritu a indických štúdií, Harvard University

„Šrímad-Bhágavatam je cenným zdrojom a pre serióznych študentov a učencov náboženstva a filozofie nemôže byť iným, než príťažlivým. Tieto série odporúčam každému ako dôležité a užitočné odborné dielo.“

Dr. C. P. Agrawal, Dekanka Fakulty humanitných vied, University of Michigan

ŚRÍ ČAITANYA-ČARITÁMRITA

„Som veľmi šťastný, že môžem mať tieto prekrásne vytlačené knihy, ktoré ztelesňujú dielo takého učeného a úprimného zástancu posolstva Čaritámrity. Ďakujem vám.“

Dr. Daniel H. H. Ingalls, Dekan Fakulty sanskritu a indických štúdií, Harvard University

„Objavenie anglického prekladu Šrí Čaitanya-Čaritámrity Kršnadásu Kavirádža Gosvámího od A. Č. Bhaktivedantu (Zakladateľa – Áčáryu Medzinárodnej spoločnosti pre vedomie Kršnu) je dôvodom na oslavu ako medzi učencami indických štúdií, tak medzi laikmi hľadajúcimi obohatenie svojho poznania indickej spirituality. Vyplní najvážnejšiu medzeru v našich knižniciach a v našich kurzoch náboženských tradícií Indie.“

 „Po prvýkrát vlastníme skutočne dostupné vydanie tejto veľkej náboženskej klasiky, ktoré učencom indickej literatúry a nasledovníkom tradície vedomia Krišnu poskytne príležitosť porovnať pôvodný text s moderným anglickým prekladom a prostredníctvom komentára Śrí Bhaktivedantu sa oboznámiť s hlbším duchovným významom tohto diela.“

 „…ktokoľvek, kto si pozorne prečíta komentár, pocíti, že tu, rovnako ako vo svojich ďalších dielach, Šrí Bhaktivedanta spojil zdravú zmes vrúcnej oddanosti a estetickej citlivosti oddaného s intelektuálnou prísnosťou literárneho vedca. Autor v žiadnom bode nedovoľuje, aby presadzovanie konkrétneho dogmatického presvedčenia zatienilo zamýšľaný význam textu.“

 „…tieto znamenite napísané knihy budú vítaným prírastkom do knižníc všetkých ľudí oddaných štúdiu indickej spirituality a náboženskej literatúry, či už je ich záujem zažatý motiváciou učenca, oddaného alebo bežného čitateľa.“

Dr. J. Bruce Long, Fakulta ázijských štúdií,  Cornell University

„Je to pozoruhodný dokument veľkého historického a sociologického významnu, poskytujúci farbistú prezentáciu spoločensko-náboženskej klímy Indie v časoch Šrí Caitanyu a ďalekosiahlych sociálnych a náboženských zmien, ktoré spôsobil. Ako literárne dielo sa považuje za prácu vysokej hodnoty, ktorá nemá obdobu v celej bengálskej literatúre. Jej posvätnosť ako náboženského textu je porovnateľná s posvätnosťou Bhagavad-gíty.“

 „Toto anglické vydanie preložené A. Č. Bhaktivedantom Svámim Parbhupádom je skvelé. Obsahuje pôvodné sanskritské a bengálske verše s ich anglickou transliteráciou, synonymami, prekladom a prepracovanými výkladmi, ktoré prirodzene svedčia o autorovej hlbokej znalosti témy.“

Dr. O.B.L. Kapoor, Emeritný dekan a profesor Fakulty filozofie, Government Postgraduate College, Gyanpur, India

„Je to nefalšovaná radosť mať toto významné biografické dielo o živote veľkého bengálskeho svätca Caitanyu, vypracované jeho najznámejším moderným interpretom, A. Č. Bhaktivedantom Svámim Prabhupádom.“

Dr. Mark Juergensmeyer, Mimoriadny profesor etiky a fenomenológie náboženstiev, Graduate Theological Union, Berkeley, California

„Záujem o východné náboženské filozofie v Amerike rok od roka rastie. Vydanie a preklad dôležitej Čaitanya-čaritámrity významne pomôže tým, ktorí hľadajú informácie o indickom koncepte…“

Dr. Gerald A. Larue, Profesor náboženstva, University of Southern California

„Šrí Čaitanya-čaritámritu odporúčam ako zdroj bohatého vhľadu každému serióznemu študentovi vedomia.“

Dr. Rory O’Day, Fakulta ľudských vzťahov, University of Waterloo, Ontario, Canada

ĎALŠIE VÝZNAMNÉ DIELA JEHO BOŽSKEJ MILOSTI

„Učenia Pána Čaitanyu je autentickym a jasným záznamom života a filozofie Šrí Čaitanyu Maháprabhua v angličtine. Duchovné hnutie započaté „Veľkým Majstrom“ pred päťsto rokmi odvtedy v Indii hlboko ovplyvnilo milióny mužov a žien a v súčasnosti si razí cestu svetom.“

„Šrí A. Č. Bhaktivedanta Svámi Prabhupáda, súčasný duchovný učiteľ hnutia v učeníckej postupnosti preukázal sprístupnením tohto duchovného pokladu anglicky hovoriacemu svetu v angličtine obrovskú službu.“

Dr. K. L. Seshagiri Rao, Profesor náboženských štúdií, University of Virginia

„Krišna je dôležitou knihou pre nového študenta histórie náboženstiev aj pre profesionálneho vedca. Je nápomocným a významným príspevkom k fenoménu rastúceho záujmu o náboženstvá Ázie.“

William A. Johnson, Profesor filozofie, Brandeis University

„Kniha Krišna, Najvyššia Osobnosť Boha by sa mala ukázať ako dôležitý príspevok k materiálom dostupným pre univerzitnú výuku náboženstva. Pre získanie vhľadu do náboženskej tradície bhakti je to jeden z najlepších zdrojov.“

Louis Roberts, Výkonný riaditeľ Fakulty cudzích jazykov a literatúry, Syracuse University

„Dokonalosť yogy je tou najužitočnejšou knihou pre toho, kto chce pochopiť význam yogy. Študenta tiež uvedie do štúdia Bhagavad-gíty a ukáže, ako je priamy a jednoduchý, no v inom zmysle hlboký komplex, cestou duchovného rastu prostredníctvom yogovej praxe. Je to vedecká kniha, no aj tak má pre každého priamy, osobný význam. Je to mocná kombinácia.“

Dr. Frank Ledwith, Profesor psychológie, University of St. Andrews, Fife, Scotland

„Myslím, že najlepším rysom Hare Krišna hnutia je, že učencom poskytuje vynikajúce preklady tých najvzácnejších kníh o krišna-bhakti.“

Dr. Lawrence Shinn, Profesor náboženstva, Oberlin College

„Knihy Šrí Bhaktivedantu Svámiho som čítal veľmi starostlivo, pozorne a s hlbokým záujmom a usúdil som, že pre každého, kto sa zaujíma o duchovné a kultúrne dedičstvo Indie, majú nevyčísliteľnú hodnotu. Autor týchto kníh na každej strane preukazuje neuveriteľnú učenosť v danom predmete a tiež porozumenie a ľahkosť pri vysvetľovaní zložitých ideí, ktoré sú tými najvzácnejšími darmi.“

Dr. H. B. Kulkarni, Profesor angličtiny a filozofie, Utah State University

„Publikácie od Bhaktivedanta Book Trust sú veľmi cenné dokumenty a nepochybne sa stanú klasikou pre anglického čitateľa indickej náboženskej literatúry.“

Dr. Jerry M. Chance, Dekan Fakulty filozofie a náboženstva, Florida A+M University

„Tieto knihy sú nielen krásne, ale aj relevantné našej dobe, keď my ako národ hľadáme nové kultúrne vzorce pre svoj spôsob života.“

Dr. C. L. Spreadbury, Profesor sociológie, Stephen F. Austin State University

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by vás zaujímať

9. mája 2019 Vylučovacou metódou k Absolútnej Pravde (Teória všetkého, 4. časť)

V predošlých článkoch sme si vysvetlili: Ako fungujú materialisti a že málokto z nich sa zamýšľa nad...

ČÍTAŤ VIAC
Vishwananda
22. augusta 2021 Boh či zvrhlík? Vishwananda a jeho Bhakti marga, Om chanting a Atma kriya yoga

V tomto článku nájdete preklad verejne dostupného článku z blogu na platforme Medium, ktorého originál nájdete...

ČÍTAŤ VIAC
30. augusta 2012 Reinkarnácia z pohľadu kresťanskej dogmy

Otcovia rannej cirkvi zamerali svoju kritiku hlavne na Platóna a Pythagora. Obvykle neboli schopní pochopiť, ako by...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest

Zdieľaj článok priateľom