fbpx

pokiaľ tomu správne rozumiem, tak to, čo SP chcel – ako jeden z jeho pokynov, bolo ustanoviť varnashram dharmu. v akom ashrame / varne žiješ?

Áno, túto úlohu nechal na svojich žiakov a ďalšie generácie, a priebežne sa robí nejaký pokrok aj v tomto smere v Iskcone, ale je to mimoriadne ťažké. Pokiaľ viem, tak sa to snažia implementovať v Mayapure, ale aj napr. v Maďarsku pod vedením Šivaráma swámiho… Aby fungovala varnašráma tak ako má, musia byť prítomné všetky varny a ašrámy,a musí to začať od brahmánov. Práve preto Prabhupád kázal brahmánsky štandard…Len je otázne, koľko reálnych brahmánov tu je…a ešte menej kšatrijov…väčšinou sú tu šudrovia, aj to na materialistickej úrovni oddanosti, takže ťažko z toho zatiaľ vytvoriť spoločnosť.

Ja by som podľa tohto keby to fungovalo spadal pod grihasta-vaišja…