Najnovšie články

Kung-fu a Wing Tsun

Termín Kung-fu   Na začiatok je treba objasniť, čo vlastne samotný pojem Kung-fu znamená. Výraz Kung-fu má počiatok v Južnej Číne – resp. v Hong-Kongu a okolí – v provincii Kowloon. Doslovne to znamená: tvrdá práca – alebo niečo poctivo a namáhavo oddreté, vycibrené do takpovediac dokonalosti rokmi...

História vegetariánstva

Najstaršie záznamy o vegetariánstve pochádzajú zo starovekej Indie a Grécka. Vegetariánstvo bolo v tých dobách úzko späté s myšlienkou nenásilia voči zvieratám (v Indii nazývané ahimsa), ktorú podporovali náboženské skupiny a filozofi. S tým, ako sa v rímskom impériu neskorého staroveku šírilo kresťanstvo, vegetariánstvo sa z Európy takmer vytratilo....

Brahmāstra – ब्रह्‍मास्‍त्र

Brahmāstra – ब्रह्‍मास्‍त्र   Brahmāstra je elitná a najsilnejšia jemnohmotná zbraň na báze ohňa, spúšťaná mantrou kvalifikovanými brāhmanmi & kśātiyami, s neporovnateľne väčšou deštrukčnou silou akou disponujú dnešné hrubohmotné atómové jadrové zbrane. Brahmā – āstra = Brahmova zbraň. Len zopár plne kvalifikovaných a zasvätených osôb vo védskych časoch (čiže v predošlých vekoch, predchádzajúcim dnešnému – Kali-yuge),...

Evolúcia

Charles Darwin vo svojej knihe „O pôvode druhov“ vysvetľuje teóriu evolúcie všetkých druhov živých organizmov na Zemi na základe prirodzeného výberu. Podľa tejto teórie druhy časom vykazujú malé odchýlky v podobe a stávajú sa novými druhmi. Pokiaľ je Darwinov názor pravdivý, potom by sme v pozorovaní histórii ľudstva boli schopní vidieť...

Sanskrit संस्कृत

SANSKRIT (saṁskṛt)  संस्कृत   Sanskrit  je jedným z najstarších známych jazykov. Približný slovenský preklad slovného základu sanskrtam je “dokonale zložený”. Sanskrit je v súčasnosti považovaný za mŕtvu reč. Napriek tomu je stále jedným z 23 oficiálnych jazykov Indie a ako jeden z najlepšie zachovaných jazykov staroveku, je používaný na porovnávanie...

Logika reinkarnácie

Je dosť zaužívaná dogma, že reinkarnácia  je nejaká viera typu – a ty veríš v reinkarnáciu? Čisto logicky, ja sa môžem opýtať…a ty veríš, že vedomie zaniká po smrti ? Je to úplne to isté, jedno nie je nadradené druhému. A prečo? Poďme k vyslovene logickým argumentom, ktoré z...

Duša

  Duša – Átma alebo tiež átman (v dévanágarí आत्मा ) je védsky termín označujúci najvnútornejšiu podstatu jedinca – Ja/dušu. Toto slovo je prvýkrát dopodrobna rozoberané v Upanišádach, ktorej základným posolstvom je totožnosť átmanu a brahmanu, teda kvalitatívna totožnosť individuálnej duše a najvyššej transcendentálnej skutočnosti.   “Tento átman je hrádza (most), deliaci prvok týchto...

Yuga-dharma

Tento článok je zostavený z podrobnej analýzy Védskeho učenia – konkrétne z vyše 5000 ročnej knihy Śrímad Bhagavatam a Bhagavad-Gíta, popisujúcich realitu okolo nás, tak ako bola zjavená samotným Śrí Krišnom, a je predkladaná vo všetkých vekoch.   Yuga-dharma znamená konkrétnu predpísanú činnosť (dharmu) určenú pre duchovnú sebarealizáciu v...

Kali-yuga

Situácia v Kali-yuge   Podľa Vedskych písiem, náš súčasný vek, známy ako Kali-yuga, je jednou z duchovných temnôt násilia a pokrytectva. Śrímad-Bhagavatam (12.2.31) zaznamenáva počiatok Kali-yugy, keď konštelácia siedmych mudrcov (saptarišiovia) prechádzala lunármym domom Maghy. Hinduistickí astrológovia vypočítali tento čas ako 02:27 18. februára 3102 pred Kr. Stalo sa to...

Vegetariánstvo a deti

Vegetariánstvo a deti   Niekedy počúvame názory, že vegetariánstvo môže byť dobré len pre dospelého človeka, ktorý už má fyzický vývoj za sebou a ktorému už vegetariánska strava, ktorá neposkytuje „nevyhnutnú výživu“, nemôže uškodiť. Časy sa ale menia, lekársky výskum pokračuje dopredu a postupne odhaľuje to, čo už...