Najnovšie články

Evolúcia

Charles Darwin vo svojej knihe „O pôvode druhov“ vysvetľuje teóriu evolúcie všetkých druhov živých organizmov na Zemi na základe prirodzeného výberu. Podľa tejto teórie druhy časom vykazujú malé odchýlky v podobe a stávajú sa novými druhmi. Pokiaľ je Darwinov názor pravdivý, potom by sme v pozorovaní histórii ľudstva boli schopní vidieť...

Sanskrit संस्कृत

SANSKRIT (saṁskṛt)  संस्कृत   Sanskrit  je jedným z najstarších známych jazykov. Približný slovenský preklad slovného základu sanskrtam je “dokonale zložený”. Sanskrit je v súčasnosti považovaný za mŕtvu reč. Napriek tomu je stále jedným z 23 oficiálnych jazykov Indie a ako jeden z najlepšie zachovaných jazykov staroveku, je používaný na porovnávanie...

Logika reinkarnácie

Je dosť zaužívaná dogma, že reinkarnácia  je nejaká viera typu – a ty veríš v reinkarnáciu? Čisto logicky, ja sa môžem opýtať…a ty veríš, že vedomie zaniká po smrti ? Je to úplne to isté, jedno nie je nadradené druhému. A prečo? Poďme k vyslovene logickým argumentom, ktoré z...

Duša

  Duša – Átma alebo tiež átman (v dévanágarí आत्मा ), je hinduistický termín označujúci najvnútornejšie Ja jedinca – dušu. Toto slovo je prvýkrát dopodrobna rozoberané v Upanišádach, ktorej základným posolstvom je totožnosť átma a brahmanu, teda kvalitatívna totožnosť individuálnej duše a najvyššej neopísateľnej skutočnosti.   “Táto átma je hrádza (most), rozdelovateľ k oddeleniu týchto svetov....

Yuga-dharma

Tento článok je zostavený z podrobnej analýzy Védskeho učenia – konkrétne z vyše 5000 ročnej knihy Śrímad Bhagavatam a Bhagavad-Gíta, popisujúcich realitu okolo nás, tak ako bola zjavená samotným Śrí Krišnom, a je predkladaná vo všetkých vekoch.   Yuga-dharma znamená konkrétnu predpísanú činnosť (dharmu) určenú pre duchovnú sebarealizáciu v...

Kali-yuga

Situácia v Kali-yuge   Podľa Vedskych písiem, náš súčasný vek, známy ako Kali-yuga, je jednou z duchovných temnôt násilia a pokrytectva. Śrímad-Bhagavatam (12.2.31) zaznamenáva počiatok Kali-yugy, keď konštelácia siedmych mudrcov (saptarišiovia) prechádzala lunármym domom Maghy. Hinduistickí astrológovia vypočítali tento čas ako 02:27 18. februára 3102 pred Kr. Stalo sa to...

Vegetariánstvo a deti

Vegetariánstvo a deti   Niekedy počúvame názory, že vegetariánstvo môže byť dobré len pre dospelého človeka, ktorý už má fyzický vývoj za sebou a ktorému už vegetariánska strava, ktorá neposkytuje „nevyhnutnú výživu“, nemôže uškodiť. Časy sa ale menia, lekársky výskum pokračuje dopredu a postupne odhaľuje to, čo už...

Šúdra

Šúdra je štvrtá spoločenská trieda v tradičnom védskom spoločenskom systéme. Bhagavad-Gita, 2. časť 44. slohy 18. kapitoly, o nej hovorí nasledovne:   paričarjátmakám karma šúdrasjápi svabháva-džam   „… Šúdrom je vlastná práca a služba pre druhých.“   Trieda šúdrov je všeobecne považovaná za menej inteligentnú (vo vzťahu k...

Vaišja

Etymologicky toto slovo pochádza z koreňa „višal“ s významom „žiť“. Jedná sa o tretiu triedu védskeho spoločenského systému. Vaišjovia sa tradične zaoberali poľnohospodárstvom a obchodom. Bhagavad-Gita sa v prvej časti 44. slohy z 18. kapitoly o vaišjoch spomína nasledovne:   kriši-gó-rakšja-vánidžjam vaišja-karma svabháva-džam   „Poľnohospodárstvo, ochrana kráv a...

Kšatrija

Kšatrija je druhou najvyššou spoločenskou triedou. Tradične sa jedná o vládnucu či vojenskú triedu. Sanskritské slovo kšatrija pochádza zo slova kšatra s významom „vláda, moc“. Kšatrija je tiež ten, kto chráni pred ublížením (kšat znamená „ublíženie“ a trájaté „chrániť“). Védska literatúra nás vedie k nenásiliu, ale brániť dharmu...