Najnovšie články

Vegetariánstvo a deti

Vegetariánstvo a deti   Niekedy počúvame názory, že vegetariánstvo môže byť dobré len pre dospelého človeka, ktorý už má fyzický vývoj za sebou a ktorému už vegetariánska strava, ktorá neposkytuje „nevyhnutnú výživu“, nemôže uškodiť. Časy sa ale menia, lekársky výskum pokračuje dopredu a postupne odhaľuje to, čo už...

Šúdra

Šúdra je štvrtá spoločenská trieda v tradičnom védskom spoločenskom systéme. Bhagavad-Gita, 2. časť 44. slohy 18. kapitoly, o nej hovorí nasledovne:   paričarjátmakám karma šúdrasjápi svabháva-džam   „… Šúdrom je vlastná práca a služba pre druhých.“   Trieda šúdrov je všeobecne považovaná za menej inteligentnú (vo vzťahu k...

Vaišja

Etymologicky toto slovo pochádza z koreňa „višal“ s významom „žiť“. Jedná sa o tretiu triedu védskeho spoločenského systému. Vaišjovia sa tradične zaoberali poľnohospodárstvom a obchodom. Bhagavad-Gita sa v prvej časti 44. slohy z 18. kapitoly o vaišjoch spomína nasledovne:   kriši-gó-rakšja-vánidžjam vaišja-karma svabháva-džam   „Poľnohospodárstvo, ochrana kráv a...

Kšatrija

Kšatrija je druhou najvyššou spoločenskou triedou. Tradične sa jedná o vládnucu či vojenskú triedu. Sanskritské slovo kšatrija pochádza zo slova kšatra s významom „vláda, moc“. Kšatrija je tiež ten, kto chráni pred ublížením (kšat znamená „ublíženie“ a trájaté „chrániť“). Védska literatúra nás vedie k nenásiliu, ale brániť dharmu...

Bráhmana

Bráhmana, čiže ten, kto „pozná brahman“ patrí k najvyššej spoločenskej triede, triede inteligencie, kňazov. Pre bráhmanov bolo vyhradené štúdium písiem a všeobecne učenosť. Bráhmani sa tiež stávali poradcami a ministrami panovníkov. Bráhmanskí rodinní kňazi vykonávali taktiež obrady, ako sú svadby, pohreby a ďalšie ceremónie. Bráhmana je symbolom sattva-guny,...

4 varny (spoločenské triedy)

Úvod   Dodnes je postavenie jedinca v indickej spoločnosti založené na zrodení v určitej rodine. To je známe ako takzvaný „kastový systém“ podrobovaný širokej kritike. Nejedná sa však o pôvodný systém, ale o jeho zdegradovanú podobu. Úpadok nastal postupne počas minulých 5 000 rokov na základe interných a...

Mayovia a Védy

O Mayoch a mayskej civilizácií bolo do dnes už veľa napísaného, a boli nám sprostredkovávané žiaľ nesúrodé, niekedy až protichodné informácie. Poďme sa na túto tému pozrieť cez prizmu najstarších textov na Zemi – sanskritskú védsku literatúru.

Démonkracia

Otroci stavali palác pre panovníka. Boli unavení, zničení a nenávideli otroctvo. Ani tí, ktorí ich bičovali, to už nerobili s takým nadšením. Otroci sa chystali vzbúriť, bolo cítiť nepokoj. Aby predišiel vzbure otrokov, prišiel panovníkov radca s dobrým nápadom.

4 regulácie

V tomto svete podmienené bytosti považujú za šťastie jednoducho dočasné zabudnutie na utrpenie hmotnej existencie. Ľudia síce môžu namietať, že vo svojich životoch zažívajú skutočnú radosť, ale pozrime sa na naše snahy o hmotné šťastie. Buď sa o niečo snažíme a nedosiahneme to, alebo vytúžené dosiahneme, ale zasa to nesplní naše očakávania.