Najnovšie články

Impersonálna špekulácia

V našej tradícii máme jednu zo základných mantier :    nama om vishnu-padaya krishna-preshthaya bhu-tale srimate bhaktivedanta-svamin iti namine namas te saraswate deve gaura-vani-pracarine nirvishesha-shunyavadi-pashchatya-desha-tarine   S úctou sa klaniam Jeho Božskej milosti A.Č. Bhaktivédantovi Swamimu Prabhupádovi, ktorý je veľmi drahý Pánovi Krišnovi, pretože prijal útočisko pri Jeho...

Adam a Eva trocha inak

ADAM & EVA (Adama & Havyavatí)   Každý znalec indických Véd pozná Pánduovcov, spoločníkov a súčasníkov Krišnu, hlavného hrdinu Bhagavad-Gíty, ktorá popisuje dávnu duchovnú civilizáciu, ako aj základy transcendentálneho poznania o vlastnom Ja. Jeden z hlavných hrdinov tohto príbehu – Ardžuna, mal so Subhadrou, svojou druhou manželkou, syna...

Rozhovor dvoch bábätiek v brušku matky

V brušku tehotnej ženy boli dve bábätká. Prvé sa pýta toho druhého: – Veríš v život po pôrode? – Určite. Niečo po pôrode musí byť. Možno sme tu hlavne preto, aby sme sa pripravili na to, čo bude potom. – Hlúposť, žiadny život po pôrode nie je. Ako by mal...

Čomu verí ateista?

Ateizmus sa bežne chápe ako bezbožnosť. Teda konkrétne je to neviera v Boha, dušu a nič čo by bolo transcendentálne tomuto svetu. Lenže táto neviera pochádza z obyčajnej viery, že Boh nie je, pretože špekulatívna veda svojim empirizmom nie je schopná túto neexistenciu dokázať. Častokrát sa obhajujú tým,...

Som duchovný?

Čo si ľudia predstavujú dnes pod pojmom „som duchovný?“   Je to len akási nálepka, vďaka ktorej zo seba možno zmyť vrstvu skostnateného materializmu ? Prečo nie? Pravdou je, že doba už má tak nejak dosť tupého materializmu a túži ho aspoň utlmiť. Takéto príznaky sú určite priaznivým...

Kung-fu a Wing Tsun

Termín Kung-fu   Na začiatok je treba objasniť, čo vlastne samotný pojem Kung-fu znamená. Výraz Kung-fu má počiatok v Južnej Číne – resp. v Hong-Kongu a okolí – v provincii Kowloon. Doslovne to znamená: tvrdá práca – alebo niečo poctivo a namáhavo oddreté, vycibrené do takpovediac dokonalosti rokmi...

História vegetariánstva

Najstaršie záznamy o vegetariánstve pochádzajú zo starovekej Indie a Grécka. Vegetariánstvo bolo v tých dobách úzko späté s myšlienkou nenásilia voči zvieratám (v Indii nazývané ahimsa), ktorú podporovali náboženské skupiny a filozofi. S tým, ako sa v rímskom impériu neskorého staroveku šírilo kresťanstvo, vegetariánstvo sa z Európy takmer vytratilo....

Brahmāstra – ब्रह्‍मास्‍त्र

Brahmāstra – ब्रह्‍मास्‍त्र   Brahmāstra je elitná a najsilnejšia jemnohmotná zbraň na báze ohňa, spúšťaná mantrou kvalifikovanými brāhmanmi & kśātiyami, s neporovnateľne väčšou deštrukčnou silou akou disponujú dnešné hrubohmotné atómové jadrové zbrane. Brahmā – āstra = Brahmova zbraň. Len zopár plne kvalifikovaných a zasvätených osôb vo védskych časoch (čiže v predošlých vekoch, predchádzajúcim dnešnému – Kali-yuge),...

Evolúcia

Charles Darwin vo svojej knihe „O pôvode druhov“ vysvetľuje teóriu evolúcie všetkých druhov živých organizmov na Zemi na základe prirodzeného výberu. Podľa tejto teórie druhy časom vykazujú malé odchýlky v podobe a stávajú sa novými druhmi. Pokiaľ je Darwinov názor pravdivý, potom by sme v pozorovaní histórii ľudstva boli schopní vidieť...

Sanskrit संस्कृत

SANSKRIT (saṁskṛt)  संस्कृत   Sanskrit  je jedným z najstarších známych jazykov. Približný slovenský preklad slovného základu sanskrtam je “dokonale zložený”. Sanskrit je v súčasnosti považovaný za mŕtvu reč. Napriek tomu je stále jedným z 23 oficiálnych jazykov Indie a ako jeden z najlepšie zachovaných jazykov staroveku, je používaný na porovnávanie...