fbpx
Yoga Śrīmad-Bhāgavatam

Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.29-32

image

„Nejvyšší Pán pravil:
Ó Uddhavo, sādhu je milostivý a nikdy druhým neubližuje. Je tolerantní, i když na nĕj druzí útočí, a všem živým bytostem je připravený odpouštĕt.
Jeho síla a smysl jeho života mají zdroj v samotné pravdĕ, je prostý veškeré závisti a žárlivosti a jeho mysl je vyrovnaná jak v hmotném štĕstí, tak v neštĕstí.
Svůj čas tedy vĕnuje práci pro dobro všech ostatních. Jeho inteligence není nikdy zmatená hmotnými touhami a má ovládnuté smysly.
Jeho chování je vždy příjemné, nikdy není hrubé, je vždy příkladné. Nemá také žádné pocity vlastnictví.
Nikdy nevynakládá úsilí na obyčejné svĕtské činnosti a striktnĕ se ovládá v jídle. Díky tomu je vždy klidný a stálý.
Sādhu je přemýšlivý a má za své jediné útočištĕ Mĕ.
Při plnĕní svých povinností je velmi opatrný a nikdy nepodléhá povrchním promĕnám, neboť je vznešený a vyrovnaný i v tísnivé situaci. Překonal šest hmotných vln – hlad, žízeň, nářek, klam, stáří a smrt.
Vůbec netouží po prestiži a vzdává úctu druhým.
Umí u druhých zkušenĕ oživovat vĕdomí Kṛṣṇy, a proto nikdy nikoho nepodvádí. Je naopak dobrodincem a přítelem všech, jelikož je nanejvýš soucitný.
Tohoto svĕtce je třeba považovat za nejučenĕjšího z lidí.
Dokonale chápe, že bĕžné náboženské povinnosti, které Já předepisuji v různých védských písmech, mají příznivé účinky, které jejich konatele očišťují, a že jejich zanedbávání má škodlivý dopad na život. Vzhledem k tomu, že se plnĕ uchýlil do útočištĕ u Mých lotosových nohou, se jich ale nakonec zříká a uctívá jen Mĕ.
Proto je považován za nejlepší ze všech živých bytostí.“


Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.29-32

Zdieľajte citát s vašimi priateľmi

Mohlo by vás zaujímať

19. decembra 2012 Mayovia a Védy

O Mayoch a mayskej civilizácií bolo do dnes už veľa napísaného, a boli nám sprostredkovávané žiaľ...

ČÍTAŤ VIAC
20. júna 2012 Tri kvality hmotnej prírody

Existujú rôzne druhy živých bytostí podmienené hmotnou prírodou. Jedny sú šťastné, iné nadmieru aktívne,...

ČÍTAŤ VIAC
10. mája 2019 Čo určite nie je „duchovno“ (Teória všetkého, 3. časť)

Som duchovný? Čo si dnes ľudia predstavujú pod pojmom „som duchovný?“ Je to len akási nálepka, vďaka...

ČÍTAŤ VIAC