fbpx
logo
logo
Bhagavad-Gītā 1.39

"So zánikom rodu je zničená večná rodová tradícia, a tak zvyšok rodiny upadá do neznabožstva." Bhagavad-Gītā 1.39

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 1.40

"Keď v rodine prevládne bezbožnosť, ó, Kṛṣṇa, nastane mravný úpadok žien, a keď poklesnú ženy, ó, potomok Vṛṣṇiho, príde nežiadúce potomstvo." Bhagavad-Gītā 1.40

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 1.41

"Pribúdanie nežiadúceho obyvateľstva spôsobí pekelný život rodiny, ako aj tých, ktorí rodinné tradície ničia. Predkovia takto zničených rodín poklesnú tiež, lebo sa im prestane...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 1.42

"Následkom zlých skutkov ničiteľov rodových tradícií, ktoré spôsobujú narodenie nechcených detí, sa ničí odveký spoločenský poriadok a blaho rodiny." Bhagavad-Gītā 1.42

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.11-12

Vznešený riekol: „Zatiaľ, čo prednášaš učené slová, nariekaš nad niečím, čo nie je hodné zármutku. Múdri nesmútia ani nad živými, ani nad mŕtvymi." "Nikdy sa veru...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.13

"Tak, ako vtelená duša prechádza v tomto tele z detstva do mladosti a do staroby, prechádza tiež duša v okamihu smrti do iného tela. Múdry človek sa touto zmenou nedá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.14

“Dočasné príchody a odchody šťastia a nešťastia sú ako príchody a odchody zimného a letného obdobia. Pochádzajú zo zmyslového vnímania a živá bytosť (duša) se ich musí naučiť...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.16

"Tí, ktorí vidia pravdu, dospeli k záveru, že to, čo je iluzórne (hmotné telo), je pominuteľné, a to, čo je večné (duša), sa nemení. K tomuto záveru dospeli, keď študovali povahu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.17

"Vedz, že to, čo preniká celým telom, je nezničiteľné. Nikto nemôže zničiť nehynúcu dušu." Bhagavad-Gītā 2.17

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.18

"Hmotné telo tejto nezničiteľnej, nezmerateľnej a večnej živej bytosti istotne pominie, preto bojuj, ó, potomok Bharatov." Bhagavad-Gītā 2.18

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.19

"Nevedomý je ten, kto si myslí, že živá bytosť môže zabiť alebo byť zabitá. Kto dosiahol poznanie, vie, že duša ani nezabíja, ani nemôže byť zabitá." Bhagavad-Gītā 2.19

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.20

"Duša sa nerodí, ani nikdy neumiera. Nikdy nevznikla, nikdy nevzniká a ani nikdy nevznikne. Je nezrodená, večná, trvalá a pôvodná. Nezahynie, keď je telo zabité." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.22

"Ako si človek oblieka nové šaty a odkladá staré, tak aj duša prijíma nové hmotné telá a odkladá staré a neužitočné." Bhagavad-Gītā 2.22

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.23

"Dušu nikdy nemožno žiadnou zbraňou rozťať na kúsky, spáliť ohňom, premočiť vodou či vysušiť vetrom." Bhagavad-Gītā 2.23

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.24

"Individuálna duša je nezničiteľná, nerozpustná a nemožno ju ani spáliť, ani vysušiť. Je trvalá, všadeprítomná, nemenná, nehybná a večne rovnaká." Bhagavad-Gītā 2.24

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.25

"Duša je neviditeľná, nepredstaviteľná a nemenná. Keď to všetko vieš, nemal by si nariekať nad telom." Bhagavad-Gītā 2.25

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.26-27

"Ak si však myslíš, že duša (alebo príznaky života) sa zakaždým rodí a potom navždy umiera, ani tak nemáš žiadny dôvod žialiť, ó, bojovník mocných paží. Pre toho, kto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.28

"Všetky stvorené bytosti sú na počiatku neprejavené, v prechodnom štádiu sú prejavené a po zničení opäť neprejavené. Prečo teda nariekať, ó, potomok...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.29

"Niektorí sa na dušu pozerajú ako na zázračnú, iní o nej hovoria ako o zázračnej a ďalší o nej počujú ako o zázračnej. Pritom niektorí, hoci o nej počuli, nedokážu ju...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.30

"Ó, potomok Bharatov, duša, ktorá pretrváva v tele, je večná a nikdy nemôže byť zabitá. Preto za žiadnym tvorom nemusíš smútiť." Bhagavad-Gītā 2.30

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.39

"Až doposiaľ som ti vyložil toto poznanie analytickým štúdiom. Teraz počúvaj, ako ti ho vysvetlím z hľadiska konania bez túžby po plodoch svojej práce. Ó, syn Pṛthy, ak budeš konať...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.40

"V tomto úsilí niet straty alebo úbytku a i malý pokrok na tejto ceste môže človeka ochrániť pred najväčším nebezpečenstvom." Bhagavad-Gītā 2.40

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.41

"Tí, ktorí kráčajú touto cestou, sú odhodlaní vo svojej snahe a majú jediný cieľ. Ó, milované dieťa Kuruovcov, inteligencia nerozhodných je rozvetvená." Bhagavad-Gītā 2.41

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.42-43

"Ľudia s chabými znalosťami si hovejú vo vznešených slovách Ved, odporúčajúcich vykonávanie rôznych výnosných obradov, ktorých cieľom je dosiahnutie nebeských planét, moci a...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest