fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 1.39

"So zánikom rodu je zničená večná rodová tradícia, a tak zvyšok rodiny upadá do neznabožstva." Bhagavad-Gītā 1.39

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.165-166, 171

„Touha po uspokojení vlastních smyslů je kāma (chtíč), ale touha po uspokojení smyslů Pána Kṛṣṇy je prema (láska). Cílem chtíče je pouze požitek vlastních smyslů....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.84

„Na počátku stvoření se Pán expandoval v podobě inkarnace puruṣi a byl doprovázen všemi složkami hmotného stvoření. Nejdříve stvořil šestnáct hlavních energií potřebných ke...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.177-178

„Pán Kṛṣṇa již v minulosti slíbil, že se k oddaným bude vztahovat podle způsobu, kterým Ho uctívají. Odměňuji svoje oddané podle toho, jak se Mi odevzdávají. Všichni ve...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.199-201

„Štěstí milujícího spočívá ve štěstí milovaného. Takový vztah není založen na touze po vlastním požitku. To je způsob, jakým se projevuje nesobecká láska. Zdroj lásky...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.65-69

„První puruṣa upře zdálky pohled na māyu, a tak ji oplodní semenem života v podobě živých bytostí. Odražené paprsky Jeho těla se smísí s māyou, která pak porodí nespočet...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.62-64

„Aspekt hmotné přírody zvaný māyā představuje bezprostřední příčinu vesmírného projevu. Nemůže však být skutečnou, původní příčinou, protože tou je Pán...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.59-61

„Protože je prakṛti tupá a nečinná, nemůže být příčinou hmotného světa. Pán Kṛṣṇa však prokazuje svoji milost tak, že tuto tupou, nečinnou hmotnou přírodu obdaří svou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.205-206

„Mysli Mých oddaných, kteří o Mně pouze naslouchají, spějí ke Mně, který sídlím v srdcích všech bytostí, stejně jako nebeské vody Gangy plynou bez překážek do...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.35

„Pokud je člověk odevzdaný Pánu, může dosáhnout Jeho sídla. Mnozí tohoto cíle dosáhli tím, že zanechali hříšných činností a mysl plně soustředili na Pána skrze chtíč,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 1.40

"Keď v rodine prevládne bezbožnosť, ó, Kṛṣṇa, nastane mravný úpadok žien, a keď poklesnú ženy, ó, potomok Vṛṣṇiho, príde nežiadúce potomstvo." Bhagavad-Gītā 1.40

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 1.41

"Pribúdanie nežiadúceho obyvateľstva spôsobí pekelný život rodiny, ako aj tých, ktorí rodinné tradície ničia. Predkovia takto zničených rodín poklesnú tiež, lebo sa im prestane...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 1.42

"Následkom zlých skutkov ničiteľov rodových tradícií, ktoré spôsobujú narodenie nechcených detí, sa ničí odveký spoločenský poriadok a blaho rodiny." Bhagavad-Gītā 1.42

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.11-12

Vznešený riekol: „Zatiaľ, čo prednášaš učené slová, nariekaš nad niečím, čo nie je hodné zármutku. Múdri nesmútia ani nad živými, ani nad mŕtvymi." "Nikdy sa veru...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.13

"Tak, ako vtelená duša prechádza v tomto tele z detstva do mladosti a do staroby, prechádza tiež duša v okamihu smrti do iného tela. Múdry človek sa touto zmenou nedá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.14

“Dočasné príchody a odchody šťastia a nešťastia sú ako príchody a odchody zimného a letného obdobia. Pochádzajú zo zmyslového vnímania a živá bytosť (duša) se ich musí naučiť...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.16

"Tí, ktorí vidia pravdu, dospeli k záveru, že to, čo je iluzórne (hmotné telo), je pominuteľné, a to, čo je večné (duša), sa nemení. K tomuto záveru dospeli, keď študovali povahu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.17

"Vedz, že to, čo preniká celým telom, je nezničiteľné. Nikto nemôže zničiť nehynúcu dušu." Bhagavad-Gītā 2.17

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.18

"Hmotné telo tejto nezničiteľnej, nezmerateľnej a večnej živej bytosti istotne pominie, preto bojuj, ó, potomok Bharatov." Bhagavad-Gītā 2.18

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.19

"Jak ten, kdo se domnívá, že živá bytost zabíjí, tak i ten, kdo si myslí, že je usmrcena, postrádají poznání, protože vlastní já nezabíjí ani není zabito." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.20

"Duša sa nerodí, ani nikdy neumiera. Nikdy nevznikla, nikdy nevzniká a ani nikdy nevznikne. Je nezrodená, večná, trvalá a pôvodná. Nezahynie, keď je telo zabité." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.22

"Ako si človek oblieka nové šaty a odkladá staré, tak aj duša prijíma nové hmotné telá a odkladá staré a neužitočné." Bhagavad-Gītā 2.22 (viac…)

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.23

"Dušu nikdy nemožno žiadnou zbraňou rozťať na kúsky, spáliť ohňom, premočiť vodou či vysušiť vetrom." Bhagavad-Gītā 2.23

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.24

"Individuálna duša je nezničiteľná, nerozpustná a nemožno ju ani spáliť, ani vysušiť. Je trvalá, všadeprítomná, nemenná, nehybná a večne rovnaká." Bhagavad-Gītā 2.24

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest