fbpx
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.56

„Zájemce o transcendentální poznání se na ně musí neustále přímo i nepřímo dotazovat, aby poznal všeprostupující pravdu.“ Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.56

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.60

„Duchovně mocné poselství Nejvyššího Pána může být správně probíráno pouze v kruhu oddaných, v jejichž společnosti je takové naslouchání velice příjemné. Naslouchá-li...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.58

"Jelikož nedokážeme zrakem vnímat přítomnost Nadduše, zjevuje se před námi jako osvobozený oddaný. Takový duchovní mistr není nikdo jiný než samotný Kṛṣṇa." Śrī...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.53

„Před stvořením vesmíru existuji jen Já. Nic hmotného, ať hrubého, jemného, či primárního, neexistuje. Po stvoření jsem to pouze Já, kdo existuje ve všem, a po zničení jsem to...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.61-63

"Čistý oddaný, neustále zaměstnaný láskyplnou službou Pánu, je s Pánem, jenž vždy sídlí v jeho srdci, totožný." „Světci jsou Mé srdce a pouze Já jsem jejich srdcem....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.49

„Těm, kteří Mi neustále s láskou slouží, dávám poznání, které jim umožní ke Mně dospět.“ Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.49

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.54

„Cokoliv se jeví jako pravda nezávisle na Mně, je zajisté Moje energie klamu, protože beze Mně nic existovat nemůže. Je to jako odraz skutečného světla ve stínu. Ve světle totiž...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.45

"Duchovní mistr se podle rozvážného názoru všech zjevených písem neliší od Kṛṣṇy. Pán Kṛṣṇa tak v podobě duchovního mistra osvobozuje své oddané." Śrī Caitanya...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.55

„Tak jako hmotné prvky vstoupí do těl všech živých bytostí, a přesto zůstanou vně, i Já existuji ve všech hmotných stvořeních, ale zároveň v nich nejsem.“ Śrī Caitanya...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.59

„Člověk by se tedy měl vyhýbat špatné společnosti a sdružovat se pouze s oddanými. Tito světci totiž mohou svými realizovanými pokyny rozseknout uzel, který nás poutá k činnostem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.26

"Vyslobodenie na úrovni Najvyššieho majú na dosah tí, ktorí sa zbavili všetkých hmotných túžob a hnevu, ktorí spoznali svoje „ja“, dokážu sa ovládať a neustále sa snažia...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.1.23

"Velký mudrc Śrī Nāradajī řekl: Ó králi, podmíněná duše pociťuje pomluvy a chválu či kárání a úctu kvůli své nevědomosti. Pán naplánoval její tělo tak, aby působením...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.16.22

"Takzvaní vládci jsou nyní zmateni vlivem tohoto věku Kali a uvedli všechny státní záležitosti do naprostého zmatku. Obyčejní lidé nyní nenásledují pravidla a předpisy pro jedení,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Īśopaniṣad, mantra 1

"Všetko živé aj neživé vo vesmíre riadi a vlastní Pán. Človek by mal teda prijímať iba také veci, ktoré sú pre neho nevyhnutné a ktoré mu boli vyhradené ako jeho podiel. Nikto by...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.13.22-23

"Ó Pane pánů, ó vládče, prosíme, zaruč nám život za životem čistou oddanou službu u Tvých lotosových nohou. S úctou se klaním Nejvyššímu Pánu Harimu. Společné zpívání Jeho...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.6.5

"Mysl je hlavní příčinou chtíče, hněvu, pýchy, chamtivosti, nářku, iluze a strachu. To vše dohromady tvoří pouto k plodonosným činnostem. Který učený člověk by mysli...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.51.46

"Osoba, která navzdory tomu, že nĕjak sama od sebe získala vzácné a vysoce vyvinuté lidské tĕlo, neuctívá Tvé lotosové nohy, má nečistou mysl. Spadla do temnoty hmotného domova jako...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.13.41,43

Śrī Nārada řekl: "Ó zbožný králi, pro nikoho nenaříkej, neboť každý je pod vládou Nejvyššího Pána. Všechny živé bytosti a jejich vůdci proto vykonávají své uctívání, aby...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.15.26

"Duchovní mistr má být považován přímo za Nejvyššího Pána, protože předává transcendentální poznání umožňující osvícení. Pro toho, kdo se drží hmotné představy, že...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.8.28

"Můj Pane, vím, že jsi věčný čas, nejvyšší, všeprostupující vládce, který nemá počátek ani konec. Svoji milost udílíš všem stejnou měrou; vzájemné spory živých bytostí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.6.4

"Nevěrná žena se nechá snadno unést milenci a někdy se také stává, že milenci jejího manžela zabijí. Dá-li yogī své mysli příležitost a nehlídá ji, mysl poskytne prostor...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.9.10

"Materialisti zaměstnávají své smysly velice obtížnou a namáhavou prací a v noci trpí nespavostí, protože jim jejich inteligence neustále narušuje spánek různými mentálními...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.10-11

"Inteligentný odriekavý človek, umiestnený v kvalite dobra, ktorý necíti odpor ani k činu neblahému, ani pripútanosť k činu blahodárnemu, rozptýlil svoje pochybnosti ohľadom...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.1.11

"Ó mocný králi! Nejvyšší Pán, vládce hmotné a duchovní energie, který je stvořitelem celého vesmíru, vytváří časový faktor a umožňuje tak hmotné energii a živé bytosti jednat...

ČÍTAŤ VIAC

Prihlásite sa k odberu noviniek

Zadajte Váš e-mail do nižšie uvedeného políčka.

Ďakujeme, vaša žiadosť o odber newslettra bola úspešná!

Pin It on Pinterest