fbpx
logo
Zaujímavé

4 spôsoby ako prekonať sebadeštruktívne myšlienky

🕐 8 min

Prehnaná sebakritika a nízke sebavedomie nás môžu brzdiť. Tu je zopár overených postupov, ako sa začať vyhýbať týmto negatívnym myšlienkam.

 

Čo vám dáva pocit sebavedomia?

Údaje z nedávneho celosvetového prieskumu zdravia ukázali, že pozitívne sebaposudzovanie bolo najlepším faktorom šťastia – ešte viac ako 19 ostatných emocionálnych procesov vrátane vďačnosti a pevných medziľudských vzťahov. Vychádza zo sebaúcty, sebaakceptácie a sebadôvery.

     Keď zo seba nemáme dobrý pocit, nevedome konáme spôsobmi, ktoré nakoniec potvrdia naše negatívne predstavy o nás.

Prečo je pozitívne vnímanie seba samého tak zásadné pre naše zdravie? Je to z dôvodu, že takéto názory ovplyvňujú nielen to, čo cítime, ale ovplyvňujú taktiež naše myšlienky a správanie. Keď zo seba nemáme dobrý pocit, nevedome konáme spôsobmi, ktoré nakoniec potvrdia naše predstavy o nás. Napríklad, ak máme pocit, že nie sme dosť dobrí na kvalitný vzťah, dobrú prácu alebo finančnú stabilitu, prestaneme sa snažiť dosiahnuť tieto ciele s intenzitou nutnou k ich dosiahnutiu. Sami sa vlastne takto sabotujeme pozdĺž takejto cesty.

Ako sa teda vymaníme z negatívneho cyklu? Nižšie uvádzam štyri spôsoby, ako môžete začať podporovať pozitívne vnímanie samého seba a začať meniť vzorce vášho života.

 

1. Zistite svoje potreby

Keď zo seba nemáme dobrý pocit, je ľahké si myslieť, že je s nami niečo zásadne zle. Zdá sa to hlboko zakorenené a nemenné. V skutočnosti však nie je také ľahké objasniť (a potom sledovať) presne to, čo by nám pomohlo vnímať sa ako osobu, ktorú by sme mohli milovať.

Keď vnímame samých seba zle, cítime, že stagnujeme a sme zaseknutí. Ľudia majú tendenciu cítiť sa zo seba zle, keď sa cítia bezmocní k splneniu svojich potrieb – takže môžete začať tento proces tým, že zistíte, aké sú vaše potreby.

Buďte však opatrní: je dôležité, aby sme nezačali požadovať, aby ľudia v našich životoch plnili všetky naše túžby. Radšej si sami ujasnite, čo potrebujete. Akých ľudí, miesta alebo aké skúsenosti sú potrebné, aby ste žili naplňujúci život? Aké aspekty vášho života – ak by ste ich odstránili – by vás nechali bez zmyslu pre život? Skutočne starostlivo popremýšľajte a momentálne sa snažte nebrať v úvahu potreby ostatných.

Každý človek má samozrejme iné potreby. Napríklad mnohí ľudia majú pocit, že potrebujú mať deti. To je jedna z tých vecí, ktoré musia splniť v tomto živote, aby sa cítili celistvo. Ďalší ľudia musia cestovať. Ja osobne potrebujem mať prácu, ktorá ma baví a má nejaký vyšší význam. Bez toho by mi môj život pripadal bezvýznamný. Ale každý je iný. Ak máte problém zistiť svoje potreby, len sa zamyslite nad časom vo vašom živote, keď sa vám nedarilo. Čo vám chýbalo?

Na druhej strane, uspokojovanie materiálnych potrieb, teda potrieb tohto dočasného hmotného tela a mysle nám ešte nezaručí, že budeme skutočne vnútorne naplnení. To ani nie je možné. Mali by sme teda pochopiť, že hmotné potreby sú nutné na prežitie v tomto svete, pretože sa bez nich nezaobídeme, avšak šťastie človeka by nemalo na nich závisieť, inak sa dostane do nekonečného kolotoča ich uspokojovania, čo časom vedie iba k depresii. Viac v článku – Pracuj, pracuj, pracuj, užívaj si, zomri.

Je teda dôležité, aby sme vedeli odlišovať potreby tohto tela a mysle a potreby nášho skutočného Ja – duše.

 

2. Žite autenticky

Vyriešili ste už vaše základné hmotné potreby? Ak sú vaše bežné potreby splnené, je tento krok jednoduchý. Začnite sa venovať vyšším potrebám, ktoré začnú viac napĺňať vašu dušu. O tom koniec-koncov hovorí aj veľmi známa Maslowova pyramída potrieb:

Aby človek vedel napĺňať svoje vyššie potreby a ciele, mal by mať zabezpečené základné potreby. O filozofii, metafyzike a duchovne sa ťažko rozmýšľa, pokiaľ človek nemá čo jesť, celý deň ťažko pracuje len aby vyžil, nemá pocit bezpečia, sociálny kontakt a pod.

Tu ale netreba spadnúť do pasce, ktorá nám bude nahovárať, že všetky tieto potreby musíme mať splnené v plnej miere a až potom niekedy na konci života, keď všetko materiálne dosiahneme, sa budeme venovať niečomu „viac“. Tak to nefunguje. Človek by mal mať vyriešené základné veci, ale len do miery, do ktorej ich naozaj potrebuje. Nemal by nikdy hromadiť viac alebo sa stať obeťou vlastného ega, chamtivosti či chtíču. Čím skôr so sebarealizáciou človek začne, tým lepšie, a, paradoxne, pomôže mu to spätne posilniť aj nižšie potreby.

Uvediem príklad. Človek, ktorý začne s meditáciou, mantrami, yogou a štúdiom duchovnej filozofie po krátkom čase zbadá, že sa dokáže lepšie ovládať, má myseľ viac pod kontrolou, je vyrovnanejší, hocičo ho už len tak ľahko nerozruší a pod. Týmto spôsobom má svoj život viac vo svojich rukách a dokáže efektívnejšie ovládať myseľ, zmysly a tak aj bežné materiálne povinnosti, kariéru, mať vyrovnanejšie a plnohodnotnejšie vzťahy a tak aj celkovo pozitívnejší prístup k životu.

Keď vaše materiálne či duchovné potreby nie sú naplnené, mali by ste začať premýšľať o tom, ako ich naplniť a vytvárať život, ktorý ich spĺňa. Rovnako, čo budete robiť, ak ľudia vo vašom živote nemôžu tieto potreby uspokojiť.

Tento krok je pre mnohých skutočne ťažký. Veľa ľudí má svoje hlavné potreby nenaplnené. V mnohých ohľadoch je jednoduchšie ísť s prúdom než byť cieľavedomejší v tom, čo presne potrebujeme a čo presne by sa stalo v budúcnosti, ak by tieto potreby neboli splnené. Je potrebné spraviť niekoľko vážnych rozhodnutí a ujasniť si, čo sú prekážky, ktoré bránia tomu, čo skutočne chceme, či už v súkromnom živote alebo práci. Zároveň možno zistíme, že sa príliš snažíme, aby sa napĺňali aj také požiadavky, ktoré nie sú až také dôležité.

Treba si určiť priority. Väčšina ľudí žije materialistickým spôsobom života a teda sa snažia napĺňať nerealistické umelé potreby, ktoré ich ani vlastne nerobia šťastnými, len na to ešte neprišli. Ale keďže takto jedná skoro celá spoločnosť, je ťažké nenechať sa strhnúť tou masou, ktorá je považovaná za „normálnu“, pričom sú všetci nešťastní a svoje šťastie len predstierajú.

Na druhej strane, keď sa rozhodneme svoj život vziať do vlastných rúk a venovať sa aj niečomu duchovnému a autentickému, je až prekvapivé, ako takáto zmena dokáže generovať pozitívne sebaponímanie. Máme jednoducho pozitívnejší pohľad na seba, pretože sme si presadili to, čo je pre nás skutočne dôležité. Začiatky bývajú častokrát ťažké, ale výsledok rozhodne stojí za to.

Védy popisujú, že pre materialistického človeka, ktorý jedná na popud sebeckých pudov a mysle, je šťastie najskôr ako nektár a nakoniec je ako jed. Je to preto, lebo uprednostňujú často to, čo je príjemné tu a teraz pred tým, čo je správne z dlhodobého hľadiska. To sa ale časom vždy prejaví a končí to s trpkou príchuťou.

Na druhej strane, osoby, ktoré riešia vlastnú duchovnú sebarealizáciu, to majú na začiatku určite ťažké, jednak aj kvôli sociálnemu tlaku, čo si o nich pomyslí rodina a známi a aj boj a tréning s vlastnou mysľou nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou. To, čo na začiatku bolo ako „jed“, sa ale časom zmení na nektár. Keď sa objavia prvé výsledky sebarealizácie, človek začína byť spokojný viac sám v sebe, nie je viac otrokom zmyslov a rozmarnej mysle či rôznych z toho plynúcich pripútaností a celý jeho život sa uberá oveľa lepším smerom.

Keď si ozrejmíte vlastné potreby, mali by ste si vytvoriť plán, ktorý vám pomôže získať väčšiu kontrolu nad svojím vlastným životom. Veľmi praktické je si tento plán zapísať, vrátane termínov, ktoré budete dodržiavať. Tak si môžete overiť, či idete správnym smerom.

 

3. Odpustite si

Ale čo s minulými chybami? Sú to tie veci, na ktoré nie je nikto až tak hrdý. Takmer každý povedal niečo bolestivé, zabudol na dôležitú udalosť alebo zradil niekoho, koho miluje.

Ak chcete rozvíjať pozitívne sebaponímanie, musíte mať na pamäti, že všetci robia chyby.

Musíme si uvedomiť, že naše chyby nás nedefinujú. Nerobia z nás dobrých ani zlých ľudí. Ak sa z nich poučíme a rastieme z nich, robia z nás lepších ľudí. Aby ste rozvíjali pozitívne sebaponímanie, musíte mať na pamäti, že všetci robia chyby. Odpustite si a poďakujte si za to, že ste sa nepokúsili zopakovať tie isté chyby.

Deptanie sa alebo lamentovanie nad tým, čo sme spravili v minulosti ešte niekomu nepomohlo vytvoriť pozitívnejšiu budúcnosť. Mali by ste akceptovať, že nebyť chýb minulosti, neboli by ste tam, kde ste teraz – človekom s mnohými cennými skúsenosťami, ktoré vám pomôžu do budúcna.

 

4. Nesnažte sa byť niekým iným

Každý z nás je jedinečný. Keď si zachováme naše výstrednosti a akceptujeme naše nedostatky, začneme rozvíjať hlbokú lásku k sebe samým, takým, akým sme. Až potom môžeme krok za krokom robiť ďalší pokrok. Namiesto zameriavania sa na všetky veci, ktoré sú s nami v neporiadku, prijatie samých seba nám umožňuje zažiť hlboké zmierenie sa s tým, že sme jedineční. Praktizujte seba-akceptáciu tým, že sa tešíte z vášho divného smiechu alebo sa zabávajte na vašej neschopnosti pamätať si mená ľudí. Prijmite svoje chyby také, aké sú a príliš nad nimi nedepkujte.

Zatiaľ čo prijímate svoje návyky a zvláštnosti ako niečo prirodzené, nezabudnite rásť. Držte oči a uši otvorené pre ľudí, ktorým dôverujete. Počúvajte, keď vám povedia, že máte na sebe zapracovať. Nerobí vás to zlými, iba ľudskými. Ľudia, na ktorých vám záleží, budú tí, ktorí vám pomôžu rozlišovať medzi nedostatkami, ktoré potrebujú akceptáciu a nedostatkami, ktoré je potrebné napraviť (pamätajte, že chcete, aby aj ostatní naplnili svoje potreby). Táto časť je rozhodujúca a drží nás od toho, aby sme sa odchýlili od seba-lásky k samoľúbosti.

Stručne povedané, cítiť sa pozitívne vo vzťahu k sebe chce úsilie. Ale zmenou našich názorov môžeme zmeniť svoj život.

 

Zmena negatívnych myšlienok na pozitívne

 

Miera, do akej sme schopní vytvárať si pozitívne emócie z každodenných aktivít, môže určiť, kto prekvitá a kto nie. Viac než náhle vzplanutie šťastia a opakované krátke chvíle pozitívnych pocitov môžu poskytnúť nárazník proti stresu a depresii a posilniť fyzické aj duševné zdravie. To dokazujú rôzne štúdie.

Takpovediac to znamená, že človek by mal byť čo najviac pozitívny, aby bol zdravý a šťastný. Je však zrejmé, že existujú chvíle a situácie, ktoré prirodzene vedú k negatívnym pocitom aj u najoptimistickejších jedincov. Trápenie, smútok, hnev a ďalšie veci, ktoré nás ťahajú dole, majú svoje miesto v každom bežnom živote, ale chronické nazeranie na pohár ako poloprázdny je psychicky aj fyzicky škodlivé a bráni schopnosti odraziť sa od nevyhnutného stresu v živote.

Negatívne pocity aktivujú oblasť mozgu nazývanú amygdala, ktorá sa podieľa na spracovaní strachu, úzkosti a iných emócií. Dr. Richard J. Davidson, neurológ a zakladateľ Centra pre Zdravé Mysle na Univerzite Wisconsin-Madison, ukázal, že ľudia, u ktorých sa amygdala pomaly zotavuje z nejakej hrozby, sú vystavení väčšiemu riziku rôznych zdravotných problémov ako tí, u ktorých sa zotavuje rýchlo.

Doktori preukázali, že mozog je „plastický“ alebo inak, je schopný vytvárať nové bunky a dráhy. Je možné trénovať obvody v mozgu, aby podporovali pozitívnejšie reakcie. To znamená, že človek sa môže naučiť byť pozitívnejší tým, že praktizuje určité zručnosti, ktoré podporujú pozitivitu.

Je ľahké zbadať žlté auto, keď stále myslíte na žlté autá. Rovnako je ľahké zbadať príležitosť, keď stále rozmýšľate o príležitostiach. Je ľahké všimnúť si dôvody prečo byť naštvaný, keď stále myslíte na to ako ste naštvaný. Stávate sa tým, na čo neustále myslíte. Dávajte si na to pozor.

Tím Dr. Fredricksonovej zistil, že šesť týždňov tréningu vo forme meditácie zameranej na súcit a láskavosť viedlo k zvýšeniu pozitívnych emócií a sociálnej prepojenosti a zlepšenej funkcii jedného z hlavných nervov, ktorý pomáha regulovať srdcovú frekvenciu. Výsledkom je premenlivejšia srdcová frekvencia, ktorá je spojená s objektívnymi zdravotnými výhodami ako je lepšia kontrola glukózy v krvi, menej zápalov a rýchlejšie zotavenie sa z infarktu.

„Výsledky naznačujú, že vytvoriť si čas na to, aby sme sa naučili zručnosti k vlastnému vytváraniu pozitívnych emócií, nám môže pomôcť stať sa zdravšími, sociálnejšími a odolnejšími verziami nás samotných,“ uviedla Dr. Fredricksonová v mesačníku Národného inštitútu zdravotníctva v roku 2015.

Iný tím doktora Davidsona ukázal, že len dva týždne tréningu v meditácii vyvolali zmeny v mozgových obvodoch spojené so zvýšením pozitívneho spoločenského správania ako je veľkorysosť.

Inými slovami, pohoda môže byť považovaná za životnú zručnosť. Ak to praktizujete, môžete sa to lepšie naučiť. Učením a pravidelným praktizovaním zručností, ktoré podporujú pozitívne emócie, sa môžete stať šťastnejším a zdravším človekom.

Zdieľaná pozitivita – dvaja ľudia zachytení v rovnakej emócii – môže mať dokonca väčší vplyv na zdravie než niečo pozitívne zažívané jednotlivo. Zvážte zdieľanie dobrej správy, zábavy alebo niečoho pozitívneho s ostatnými. Rôzne metódy zas učia meditáciu zameranú na smerovanie dobrých prianí ostatným. To môže mať za následok, že sa títo ľudia na konci dňa cítia lepšie ako ostatní.

 

Činnosti, ktoré prispievajú k posilneniu pozitívnych emócií, zahŕňajú:

Robte dobré veci pre iných ľudí. Okrem toho, že učiníte ostatných šťastnejšími, zvyšuje to vaše vlastné pozitívne pocity. Môže to byť niečo také jednoduché ako pomôcť niekomu preniesť ťažký balík alebo nasmerovať cudzinca správnym smerom.

Oceňujte svet okolo vás. Môže to byť vták, strom, krásny východ alebo západ slnka alebo dokonca aj oblečenie, ktoré niekto nosí.

Rozvíjajte a posilňujte vzťahy. Vytváranie silných sociálnych vzťahov s priateľmi alebo rodinnými príslušníkmi zvyšuje pocit sebaúcty a dlhodobé štúdie ukázali, že sú spojené s lepším zdravotným stavom a dlhším životom.

Stanovte si ciele, ktoré je možné splniť. Možno chcete zlepšiť svoj tenis alebo si prečítať viac kníh. Ale buďte realistickí. Cieľ, ktorý je nepraktický alebo príliš náročný, môže vytvoriť zbytočný stres. Umenie plnenia vlastných cieľov sa vám zíde aj pri praktizovaní duchovnej cesty, ktorá vyžaduje pomerne dobrú disciplínu.

Naučte sa niečo nové. Môže to byť šport, jazyk, nástroj alebo hra, ktorá podnecuje pocit úspechu, sebavedomie a pružnosť. Ale aj tu buďte realistickí ohľadom toho, koľko to môže potrvať a uistite sa, že máte dostatok času.

Rozhodnite sa prijať samých seba takých, akí ste, s chybami a ostatným. Namiesto nedokonalostí a zlyhaní sa zamerajte na svoje pozitívne atribúty a úspechy.

Praktizujte odolnosť. Namiesto toho, aby vás trápila strata, stres, zlyhanie alebo trauma, poučte sa z nich a kráčajte po nich k lepšej budúcnosti. Spomeňte si na výraz: keď vám dá život citrón, urobte z neho limonádu. Koniec-koncov, vnemy, ktoré toto telo a myseľ vníma, sú vždy dočasné a s našim pravým duchovným Ja nemajú nič spoločné.

Praktizujte pozornosť. Rozjímanie o minulých problémoch alebo budúcich ťažkostiach odčerpáva mentálnu energiu a odvádza pozornosť od prítomnosti. Nechajte veci, ktoré nemôžete ovládať a zamerajte sa na veci, ktoré môžete ovplyvniť teraz. Zvážte možnosť absolvovať kurz meditácie.

Posledným a najdôležitejším faktorom, ku ktorému by sa mal pozitívne zmýšľajúci človek dostať, je samotná duchovná sebarealizácia, o ktorej na tomto blogu nájdete mnoho článkov. Pre zvedavých adeptov som pripravil túto peknú brožúrku, ktorá zhŕňa základné princípy toho, ako smerovať k duchovnému šťastiu.

Čítajte viac tu: Brožúrka ako nájsť skutočné šťastie

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by vás zaujímať

9. júna 2016 6 zásad dobrých vzťahov

Śrīla Rūpa Gosvami, svätec a učenec, ktorý žil v 15. storočí, hovorieval, že na to, aby sme vybudovali...

ČÍTAŤ VIAC
3. septembra 2012 Umieranie a smrť podľa Véd – trpíme za svoje skutky?

Čo sa deje po smrti? Čo je smrť? Existuje posmrtný život? Je smrť bolestivá? Ako prebieha...

ČÍTAŤ VIAC
25. júna 2012 6. čakra (tretie oko) – Ajna – Tipy na odblokovanie čakry

Popis a tipy na odblokovanie čakry Vyjadruje koniec vnímania pozemského bytia, sídli tu intelekt, rozum,...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest

Zdieľaj článok priateľom