fbpx
logo
Zaujímavé

Duch v dome? Duchovia a iné bytosti medzi nami

🕐 12 min

Tento článok vznikol ako reakcia na rastúci nepomer medzi dostupnými a serióznymi informáciami v slovenčine a záujem verejnosti o fenomén, ktorý duch a duchovia predstavujú. Ako hlavné zdroje informácií používam staroindické texty (Védy) pre ich podrobnosť a presnosť. Pokiaľ to pripravuje o zisk rôznych profesionálnych New Age „ezoterikov“, ktorí v honbe za ziskom zneužívajú nevedomosť trpiacich ľudí, napr. v podobe drahých kurzov na odvádzanie prevtelených duchov, potom tento článok plní svoj účel. Rovnako na to slúži naša sekcia článkov Pretvárky v duchovne.

Varovanie: Mnoho (zvlášť mladých) ľudí považuje vyvolávanie duchov a mágiu za zábavu. Keď zistia, že je to vážna vec, býva často neskoro a situáciu musí riešiť niekto skúsený. Niekedy sú však následky nenapraviteľné – ako trvalé poškodenie zdravia a samovraždy. Preto dôrazne doporučujem nájsť si iné vyžitie a nezahrávať sa s neznámym. Rodičia, snažte sa to deťom pokojne, ale dôrazne vyhovoriť.

Príklad priebehu: „Skúšali sme to raz a viackrát by som to už neurobila. Ducha sme vyvolali a nemohli sme sa ho zbaviť, na to nás upozornil pes, keď pozeral do prázdna a začal cúvať ako keby sa niekoho bál. A to sme boli doma, tak sme odišli do druhej izby a pes „mazal“ rýchlejšie ako my. Radšej to nerobiť.“

 

„Keď sa ma niekto snaží presvedčiť, že duchovia neexistujú, vyzvem ich, aby sa o polnoci prešli po cintoríne a oni zblednú.

Jediným liekom na bezbožnosť je mystický zážitok.“ (Thomas Merton)

 

 

1. Kto som ja ?

Som živá bytosť (sanskrit: džívátmá / átma) teraz umiestnená v jemnohmotnom alebo astrálnom tele (zloženom z mysle, inteligencie a falošného ega) a fyzickom tele (tvoreného piatimi hrubými prvkami). Keď je fyzické telo staré alebo príliš zničené, opustím ho v jemnohmotnom tele (smrť) a prijímam nové fyzické telo podobne ako si prezliekam šaty a to podľa karmy a stavu vedomia v momente smrti (reinkarnácia).

„Tak jako si člověk obléká nové šaty a odkládá staré, duše přijímá nová hmotná těla a odkládá stará a neužitečná.“

Bhagavad-Gíta 2.22

 

2. Čo je to smrť? Ako prebieha umieranie?

Keď živá bytosť prechádza zo súčastného tela vytvoreného vlastnou karmou, pohrúži sa do príjemných a bolestivých vnemov nového tela a úplne zabudne na skúsenosť v tele minulom. Tomuto úplnému zabudnutiu na svoju predchádzajúcu hmotnú totožnosť, ku ktorému dochádza z toho či iného dôvodu, sa hovorí smrť. Čítajte náš článok o umieraní a smrti a ako prebieha.

 

 

3. Čo je duch?          

Keď nemám fyzické telo, som duch. O fyzické telo prídem smrťou.

Viac: Garuda Purána (anglicky) (v tejto kapitole je najrozsiahlejšie rozobraná téma o záhrobí, duchoch).

 

4. Z koho sa stane duch?

Duchom sa stáva osoba, ktorá zomrela násilnou smrťou, žila nesprávnym spôsobom života (a tak si vytvorila negatívnu karmu) či je pripútaná k svojej rodine, miestu pobytu atď., takže po opustení fyzického tela nemôže hneď odísť do iných dimenzií (v jazyku sanskrit: Loka), kde sa pripravuje na ďalšie vtelenie.

 

5. Čo duch robí?

Cez deň sa väčšinou zdržujú vo svojej nadzemnej dimenzii (Antaríkša, tiež nazývaná Bhútalóka) a v noci zostupujú na Zem. Podľa Garuda Purany 2.49.11 môžu vstúpiť (tzv. posadnutie) do neživých predmetov, hmyzu, vtákov, zvierat a ľudí. Znamená to, že sa duch prichytí k subtílnemu telu bytosti a žije z jej energie (zvanej prána) ako parazit. Živí sa tiež nečistými substanciami (odpadky všetkého druhu). Trpí, pretože bez fyzického tela nemôže uspokojiť svoje materiálne túžby ako hlad, smäd alebo túžbu po sexe. Čaká, až uplynie karmou určená doba a bude sa môcť znova vteliť.

 

6. Prečo sa nám duchovia zjavujú?

Väčšina ľudí ich za celý život neuvidí. Záleží na citlivosti danej osoby, t.j. schopnosti vnímať subtílnu realitu. Niekedy sa zjavujú príbuzným, s ktorými sa prichádzajú krátko po smrti rozlúčiť alebo im chcú niečo povedať, väčšinou vo sne.

Príkladom je film Duch (Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg), ktorý ako jeden z mála popisuje skutočnosť viac-menej bez výmyslov. Bol údajne inšpirovaný Bhágavata Puranou, jedným z najuznávanejších indických svätých textov.

Niektoré filmy s New Age tématikou môžu prilákať duchov. Sledovanie filmu možno považovať za formu meditácie a sústredenie na duchov vo filme či dokonca článku (vrátane tohto) teda môže prilákať ich pozornosť. Natáčanie niektorých filmov s paranormálnym námetom sprevádzali podivné javy, nehody a predčasná smrť zainteresovaných ľudí (séria Poltergeist, Vrana a pod.).

Mnohí duchovia, ktorí „strašia“ na rôznych miestach, ku ktorým sú emocionálne pripútaní, ani nevedia, že sú po smrti. Ak sa niekomu zjavia, väčšinou na seba chcú upozorniť a tak zvýšiť svoju šancu, že im niekto z ich situácie pomôže. Sami sa z nej hneď tak nedostanú, pretože zostať uviaznutý v podobe ducha je forma negatívnej karmy, ktorá často trvá veľmi dlho. V modernej dobe, kedy obrady za zosnulými prestávajú byť bežné a sú nahradzované duchovne neúčinnými svetskými obradmi alebo sa na ne zabudlo úplne, je takýchto duchov stále viac.

Ak sa duch príbuzným zjavuje opakovane a pôsobí naliehavým dojmom, hľadá pomoc, aby mohol opustiť túto dimenziu.

 

7. Máme sa duchov báť?

Bežní duchovia nebývajú bezprostredne životu nebezpeční, ale mať ich v tele či žiť v ich prítomnosti, zvlášť dlhodobo, má na nás škodlivý účinok. Mali by odísť na iné úrovne. Väčšinou k tomu však potrebujú pomoc.

 

8. Ako zistiť prítomnosť ducha?

Duch môže byť prítomný interne, privtelený (pripútaný k nášmu subtílnemu – astrálnemu telu) alebo externe, obývať náš životný priestor (byt, dom).

 

Príznaky privteleného ducha:

– Neustála únava a nedostatok energie (duch parazituje na práne, telesnej energii)

– Vnútorné napätie, ktoré nemožno ovládať mysľou

– Nedostatok sústredenia

– Nedostatok sebavedomia, neistota

– Nezáujem o zmysluplné činnosti, apatia, nuda, odkladanie, zabíjanie času

– Negatívne a potlačené emócie – depresie, fóbie, zlosť, poruchy príjmu potravy, závislosti, neuróza, sebapoškodzovanie, samovražda

– Problémy so vzťahmi s ľuďmi (často nahradzované nadštandardnými vzťahmi so zvieratami), podliehanie manipulácii

– Sexuálne problémy (hypersexualita, autosexualita)

– Poruchy spánku, nočné mory, paralýzy

– Chronické bolesti hlavy, krku, chrbta, ramien, rúk, nôh, kĺbov, brucha, alergie, astma, ekzémy

– Opakujúce sa problémy, kde „niečo“ bráni v ich riešení

– Nárast agresie

– Osobe vadia zvuky ako lúskanie prstov (odpudzuje duchov)

– Strach zo spirituality (stiesnený a nepríjemný pocit na svätých miestach, v blízkosti duchovne založených osôb a predmetov, pri počúvaní spirituálnej hudby, modlitieb, mantier)

 

Garuda Purána pripisuje tieto okolnosti duchom:

 

– Osoba má dlhotrvajúce zlozvyky

– Osoba je na nože so svojimi príbuznými

– Žena je neplodná, potratí alebo porodí deti, ktoré zomrú veľmi skoro

– Dôjde k náhlej zmene charakteru osoby

– Osoba stratí vieru v život, náboženstvo alebo príde o živobytie

– Osoba uráža sväté osoby a osoby žijúce duchovným životom

– V dome sú pravidelné bezdôvodné hádky, najmä pri jedle

– Nastane nevyliečiteľná choroba alebo deti či manželka trpia veľkými bolesťami

– Osoba nevykonáva výročný obrad šraddhá úprimne (tento sa v dnešnej dobe nevykonáva už vôbec, aspoň nie na Západe)

 

Prítomnosť ducha v obydlí obvykle prezradí:

 

– Mantické (veštecké) metódy

– Nepríjemný pocit (negatívne vibrácie), pocit niečej prítomnosti, domáce zvieratá prejavujú strach, sledujú ľuďom neviditeľné objekty, odmietajú vstúpiť do určitých miest

– Neobvyklé, väčšinou nepríjemné sny u viac prítomných osôb

– Prievan, chladné miesta a ochladenie bez zjavnej príčiny

– Zvuky znejúce ako dýchanie, hlasy, kroky, presúvanie ťažkých vecí atď. z prázdnych, zamknutých miestností môžu tiež značiť, že sa tam nachádza duch

– Nezvyčajné pachy bez zjavnej príčiny

– Škvrny od krvi, ktoré nie je možné odstrániť

– Náhle reakcie kompasu bez zjavnej príčiny (bez blízkosti kovu)

– Premiestňovanie a strácanie sa predmetov

– Kinetické javy (poltergeist) ako pohyb a levitácia predmetov, zapínanie a vypínanie vody, svetelných a ďalších elektrických spotrebičov môžu byť výsledkom psychickej energie vtelenej osoby, nie nutne duch

– Fotografie, na ktorých sú neznáme javy, siluety

– Uzretie ducha viacerými ľuďmi (najmä deťmi) a domácimi zvieratami (vylúčenie subjektívne halucinácie), povahu ducha možno zhruba odhadnúť podľa jeho farby – biela je pozitívny, čím tmavší, tým negatívnejší

– Spánková paralýza

 

Spánková paralýza

Spánková paralýza je známy jav. Z hľadiska náuk ako sú jóga a Ayurveda ide o útok agresívneho ducha, ktorý sa snaží dostať do tela spiacej osoby. Paralyzuje pritom jej pránu (životný vzduch), ktorý je súčasťou subtílneho tela (Čhandógja Upanišády 8.12.2-3). Spiaca osoba sa v tú chvíľu začne dusiť a môže pohybovať akurát očami. Zjednodušene povedané, telo sa „neprebudí“ zásahom ducha. Tieto útoky obvykle trvajú niekoľko sekúnd. Zámer, ktorý má duch, je použiť fyzické telo k parazitickému uspokojeniu svojich túžob. Napadnutý zvyčajne cíti veľkú ťažobu na hrudníku, ako by na ňom niekto sedel alebo ležal a dusí sa.

Ľahšia forma spánkovej paralýzy je spôsobená náhlym prebudením z fázy hlbokého spánku, keď fyzické telo niekoľko okamihov nefunguje, pretože prána nie je doteraz aktívna. (Aj po bežnom prebudení máme skúsenosť, že sa telesné potreby a príznaky chorôb ako nádcha, kašeľ a bolesť prejavia až za nejakú chvíľu.) Človek je po takom prebudení časovo dezorientovaný – nevie, či je deň alebo noc a ako dlho spal. Samovoľné prípady nie sú u zdravých ľudí bežné. Čítajte aj článok o prebúdzaní v noci.

duch

 

9. Aká je prevencia proti duchom?

Vyčistiť dom či byt a nenechávať v ňom žiadne nečisté substancie, najmä telesného pôvodu, a zvyšky jedla a nápojov (duchovia sa nimi živia, tak ako napríklad hmyz a mikróby). Duchov priťahuje neutešená rodinná situácia, oslabené osoby (deti, chorí – najmä mentálne, starí), osoby závislé na toxických látkach (drogy všetkého druhu), násilné, zvrhlé, venujúce sa mágii, vyvolávaniu duchov, satanistickým obradom a používajúce magické predmety. Ak boli pochovaní bez duchovných obradov a ak si potomkovia nechajú urnu s popolom doma, zostávajú tam tiež.

 

Táto pasáž z Garuda Purány (2.23. *, Anglické vydanie JL Shastri / A board of scholars. Ancient Indian Tradition and Mythology 12-14. Motilal Banarsidass, Delhi 1982.) opisuje konkrétne sny spôsobené duchmi. Na konci uvádza svoj účinok: duch zmizne z dosahu osoby, ktorá ju s vierou prečíta (v sanskrite, pre uľahčenie je tu slovenská fonetická transkripcia).

 

Šrí Garuda mahápuránam-23

Garuda uváča /

kinkim kurvanti vai prétáh pišáčatvé vjavasthitáh /

vadanti vá kadáčitkim tad vadasva suréšvara / / GP 2.23.1 / /

1. Garuda povedal:  Čo robia duchovia v ich situácii? Prečo sa zjavujú? Prosím, povedz mi to, ó Bože Bohov!

Šrí bhagaván uváča /

Tesa svarúpam vakšjámi čihnam svapnam jathá tatham /

kšut pipásárdit iasto vai pravišéjuh sva véšmani / / 2.23.2 / /

2. Pán povedal: Budem ti rozprávať o ich podobe, znameniach a snoch. Trpia hladom a smädom a vstupujú do svojho bývalého domova.

pratišthá váju déhéšu šajánáms tú sva vamšaján /

tatra jaččhanti lingáni daršajanti khagéšvara / / 2.23.3 / /

3. Hoci majú vzdušné podoby, dávajú znamenie svojim spiacim potomkom, ó vládca vtákov.

sva Putra sva kalatráni sva bandhún tatra gaččhati /

Hajo gadžo vrišo martjó drišjaté vikritánanah / / 2.23.4 / /

šajánam viparítam tu átmánam ča viparjajam /

utthitah pašjati jas tu tad vindját pret nirmitam / / 2.23.5 / /

4. Navštevujú miesto, kde spia ich synovia, manželky a príbuzní.

5. Ak sa človeku zdá o koňovi, slonovi, býkovi alebo mužovi s deformovanou tvárou, ak človek prebudený zo spánku vidí sám seba na opačnej strane postele, je to všetko spôsobené duchom.

svapné Nara hi nigadair badhyaté bahudhá jadi /

Annam ča Jaca svapné kuvéšah púrvadžo mritah / / 2.23.6 / /

6. Ak je človek v sne spútaný reťazami, ak jeho mŕtvi predkovia žiadajú vo sne potravu,

svapné jo bhudžja mánasja grihítvánnam palájaté /

átmanastu paro vápi trišártastu džalam pibet / / 2.23.7 / /

7. Keď vo sne je potravu a niekto mu jedlo zoberie, alebo ak má smäd, a vezmú mu vodu,

vrišabhárohanam svapné vrišabhaih SAHA gaččhati /

utpatja gaganam jatí tírthé jatí kšudháturah / / 2.23.8 / /

8. Ak v sne ide na býkovi alebo sa pohybuje s býkmi alebo ak vyskočí do neba alebo ide na sväté miesto hladný,

sva Vaca vada jastu go vriša dvidžá vádžišu /

Ling gadžé tathá deve bhúté pret nišáčaré / / 2.23.9 / /

9. Ak hovorí nahlas medzi kravami, býkmi, bráhmanmi, koňmi, slonmi, božstvami, duchmi a démonmi –  je to spôsobené duchmi.

svapna Madhu tu pakšíndra pret lingány anékadhá /

sva kalatram svabandhum vá svasutam svapatim vibhum /

vidjamánam mritam pašjet pret Dosen niščitam / / 2.23.10 / /

10. Mnohé sú znamenia duchov v sne, ó vládca vtákov. Duch spôsobí, že osoba vidí svoju manželku, príbuzného, syna alebo manžela ako mŕtveho.

Jaca jah param svapne kšut tridbhjám ča pariplutah /

tírthé gatvá dahet pindán pret daušairna samšajah / / 2.23.11 / /

11. Ten, kto v sne žobre, sužovaný hladom alebo smädom, by mal vykonať obeť šráddha predkom, aby odvrátil prichádzajúce nešťastia.

nirgaččhéd vá grihád vápi svapne putras tathá pašuh /

pita bhrátá kalatram ča pret dóšais tú pašjati / / 2.23.12 / /

12. Ak človek vo sne vidí svojho syna, dobytok, otca, brata, manželku vychádzať z domu, je to spôsobené duchom.

čihnánjétáni pakšíndra prajaščittam nivédajet /

kritvá snánam grihé tírthé šrívrikšé tarpanam džalaih / / 2.23.13 / /

13. Tieto príznaky, ó vládca vtákov, vyzývajú k obradnému odčineniu. Treba sa vykúpať doma alebo na svätom mieste a obetovať vodu Božstvu u koreňa figovníka.

krišnádhánjáni púdžám ča pradadjád védapáragé /

HOMA kurjád jathá Šakti sampúrnam váčajet sudhíh / / 2.23.14 / /

14. Alebo obetovať čierne zrno, vykonávať uctievanie, ponúknuť dary védskemu učencovi a vykonať hómu (obeť), ak jej to dovoľujú.

étaddhi šraddhajá jastu pret Linga nidaršanam /

pathaté šrinuté vápi pret čihnam vinašjati / / 2.23.15 / /

15. Ak si človek s vierou číta či vypočuje tento rozhovor, duchovia zmiznú okamžite z jeho okolia.

iti šrígárudé mahápuráné Uttarakhand dvitíjámšé dharmakánde prétakalpe šríkrišnagarudasamváde

prétakrititaduktitaččihnatadvimuktjupájanirúpanam nami trajovimšo ‚dhjája

Takto končí Šrí Garuda Mahápurána, Uttar khanda, druhá časť zvaná Dharmakánda, jej časť zvaná Prétakalpa, obsahujúce rozhovor Šrí Krišnu a Garudu s názvom – O činnostiach a znameniach duchov a prostriedkoch oslobodenia sa od nich, dvadsiata tretia kapitola.

 

10. Ako sa ducha zbaviť ?

Začať najjednoduchším spôsobom – povedať mu nahlas, že je po smrti (väčšinou si to duch neuvedomuje) a na danom mieste už nemá čo robiť. Podporiť to treba výzvou, aby sa pozrel do vedľajšej miestnosti (za zatvorenými dverami). Potom chvíľu počkať a povedať mu, že ak tam bol, tak musel prejsť zatvorenými dverami, čo dokazuje, že už nemá fyzické telo. Väčšina ich to pochopí a odídu. Ak nie, nasledujú ďalšie metódy.

Najprv je potreba byt alebo dom dôkladne vyčistiť. V Indii sa pre očistu používa voda s primiešaným sušeným rozdrobeným kravským trusom, ktorý má na fyzickej úrovni antiseptické účinky a na jemnohmotnej úrovni očisťuje priestor. Odstráňte predmety, obzvlášť už používané (napr. z bazáru) a darované v dobe, keď sa prejavili problémy. Môžu mať vzťah s duchmi či mágiou.

 

Môžete taktiež :

– Nasypať pozdĺž okien a dverí morskú soľ v tenkej neprerušenej línii

– Pod posteľ položiť na tanier trochu uhlia

– Vedľa postele položiť pohár s vodou a ráno ju vyliať

– Do postele vložiť nejaký ostrý železný predmet, napríklad nožnice (na vlastnú zodpovednosť). Tiež sezamové semená odpudzujú duchov (Garuda Purána 2.2.16, 2.29.7-16)

– Pokropiť miestnosti svätenou vodou, ideálne z posvätných riek ako je Ganga, Yamuna atď.

– Vykurovať ich santalovými tyčinkami, šalviou alebo borievkou. Do vázy dať šípové ruže, symbol Déví

– Nosiť kanti-málu – náhrdelník alebo náramok z najposvätnejšej rastlinky Tulasí

– Na dvere a steny umiestniť preferované ochranné symboly. Každá ľudová a duchovná tradícia má nejaké a môžu byť rôzne účinné. Védske symboly, ktoré sú autorizované, sú napr. Swastika, Óm, rôzne špecifické yantry

– Na okná napísať ílom (najlepšie zo svätého miesta, t.j. „Tilak“) preferované ochranné symboly, mantry alebo Božie mená

– V miestnosti ponechať Bhagavad-gítu alebo Bhágavata Puránu (Šrímad Bhágavatam). Vyžarujú čistú duchovnú energiu, ktorú negatívne entity neznášajú

– Trúbiť na lastúru, zvoniť na väčší zvon, hlasno lúskať prstami. Tieto vibrácie odpudzujú negatívne entity. Naopak pískanie ich privoláva

– Dlhodobo prehrávať Bhagavad-gítu (forma exorcizmu), v audio podobe

– Vyslovovať, spievať alebo inak reprodukovať Védske mantry, obzvlášť Mahá-mantru, a mantru určenú pre Śrí Nrisimhadévu. Samotné vyslovenia mena Krišna alebo Nrisimha, alebo pomyslenie na túto vibráciu je veľmi účinné

 

duch bhagavad gita

 

11. Ako duchovi pomôcť?

Zbaviť sa ducha znamená, že len odíde inam. Odporúčame mu teda pomôcť odísť na vyššie úrovne.

Je potrebné zistiť, o koho ide, príčinu, prečo tu zostal a odviesť ho. Existujú rôzne metódy ako modlitby, mantry, obete alebo iné obrady v jeho prospech. Jednou z najjednoduchších je recitácia Bhagavad-gíty (len sanskrit, aspoň jednu kapitolu, odporúčajú sa hlavne 3., 7. a 8.). V mysli mu venujeme výsledok, a tak dostane zbožný kredit (sanskrit: púnja) potrebný k odchodu. (Je to podobná situácia ako keď niekto zostane na cestách bez peňazí a príbuzní mu ich musí poslať, aby mohol pokračovať.) Pojednáva o tom Gita Mahátmja z Padma Purány, kap. 1.

Mali by to urobiť potomkovia. Ak to neurobia (alebo niekto iný), duch na seba bude ďalej upozorňovať a oni sami sa podľa Garuda Purány 2.20.44 tiež stanú duchmi. To môže trvať aj mnoho storočí v prípade, že nikto z potomkov nevie, čo urobiť, odmieta to urobiť alebo rod vymrie.

Mladá žena Gókula Lílá stretla mladého nepálskeho obchodného učiteľa, ktorý jej pri ich druhom stretnutí povedal: „Potom, čo som ťa stretol, sa mi vo sne zjavil môj pradedo, ktorého som nikdy nevidel ani sa s ním nestretol, a povedal mi: ‚Naša rodina začína duchovne strádať a je tvojou povinnosťou s tým niečo urobiť, čítaj Bhagavad-gítu a raz týždenne a opakuj si Mahá-mantru.'“ Keď sen rozprával svojej matke, nadobudol presvedčenie, že tento pokyn musí nasledovať, pretože pradedo presne zodpovedal popisu.

 

12. Osobná ochrana

 

Obecné zásady:

 

– Dodržiavať čistotu

– Nenosiť čiernu farbu oblečenia alebo obuvi

– Nenosiť cudzie odevy a obuv

– Pozor počas novu. Šoférujte opatrne

– Ženy by nemali chodiť von neskoro v noci počas menštruácie, pretože sú náchylnejšie k útoku ducha

– Pred spaním aspoň dve hodiny nejesť

– Pred spaním sa vykúpať (najlepšie v slanej vode alebo s použitím soli miesto mydla) a dôkladne si osušiť ruky a nohy

 

12.1 Jednoduché ochrany proti negatívnym vplyvom v každodennom živote, napr. emočným upírom, v nemocniciach a ďalších miestach s vyššou koncentráciou negatívnej energie:

 

– V mysli si okolo seba vytvorte bariéru zo slnečného svetla a nechajte sa ním zalievať

– Keď hovoríte s problematickou osobou, skrížte nohy alebo prsty na rukách

– V mysli si opakujte Mahá-mantru

 

12.2 Mantra-njása:

 

Tantrická metóda chrániaca proti všemožným negatívnym vplyvom (Haribhaktivilása 4.238) používaná vaišnavami (tí, ktorí uctievajú Višnua alebo Krišnu) v podobe aplikácie Tilaku. Ak nemáte k dispozícii tilakový íl, možno ho nahradiť čistou vodou. (Keď to situácia nedovoľuje, Śríla Prabhupáda vravel, že nie je absolútne nevyhnutné nanášať Tilak, ale oddaný by mal aspoň naniesť vodný Tilak na svoje telo z rána a posvätiť si svoje telo s menami Višnua.) Pred použitím sa vykúpte. Postup je popísaný v príručke VEM, str 34-36.

 

12.3 Ochranné mantry a stótry:

 

Najjednoduchší spôsob je spomenúť si na sväté meno Pána – Šrí Krišna alebo Šrí Nrisimha – a vysloviť ich.

 

A. Nrisimha mahámantra:

 

óm hrím kšraum

ugram víram Mahá-Višnum

džvalantam sarvatho mukham

Nrisimham bhíšanam bhadram

mritju-mritjum namámy aham

 

Ak ju nemôžeme vysloviť nahlas, ako napr. pri spánkovej paralýze, stačí ju vysloviť v mysli. Jej vysvetlenie podáva Nrisimha tapaní Upanišada. Môžete si ju napísať na papier a zavesiť do izby alebo nosiť pri sebe. V Indii ľudia túto či iné ochranné mantry (všeobecný názov: Kavača) píšu na rolku papiera a vkladajú ju do malého valčekového amuletu (tiež nazývaného Kavača), ktorý sa nosí na krku alebo na pravej ruke. Dlhodobé prehrávanie tejto mantry je forma exorcizmu.

 

B. Narasimha kavača

C. Nárájana kavača

5. Dašávatára stótra

6. Hanumán čalisa

 

13. Čo robiť, keď nič z uvedeného nepomáha a problémy sa zhoršujú?

V pomerne zriedkavých prípadoch, keď je duch veľmi negatívny (vrahovia atď.), iné entity (démonské), kliatby, kúzla atď., je potrebné použiť exorcizmus. Je ich veľa druhov. U nás ho oficiálne vykonáva napríklad rímsko-katolícka cirkev, ale je založený viac-menej len na prázdnych nefunkčných rituáloch. Ideálne by mu mala predchádzať diagnostika pomocou spoľahlivých mantických metód, ktoré určia, či bude daný postup účinný (ušetria sa peniaze a čas, často aj zdravie a niekedy aj život). Jednou z týchto metód je prašna, odbor védskej astrológie. Védske metódy sú najautorizovanejšie, problémom býva, že si vyžadujú vysokú mieru kvalifikácie. Je preto potrebné obrátiť sa na zasväteného brahmánu v oficiálnej žiackej postupnosti, ktorý môže poradiť ďalší postup. Yogíni pokročilí na ceste Sanatana-dharmy vedia používať ochranné mantry, yantry a mudry – gestá, na manipuláciu s jemnohmotnými prvkami s požadovaným výsledkom.

AKTUALIZOVANÉ : V prípade, že by ste mali záujem o služby Védskeho astrológa a exorcizmus, napíšte na namaste@reinkarnacia.sk, a vieme vám dať kontakt. Zatiaľ bol vždy úspešný.

 

14. Čo je čierna mágia a ako ju rozpoznať?

duch magia

Čierna mágia (sanskrit: abhičára) je hrubý, tamasický proces manipulácie s prírodou používaný asurickými (démonskými) osobami. Praktizujúci si vytvára hrozivú, sebadeštruktívnu karmu. Možno ju prekonať pomocou jógových siddhi (mystických síl) a duchovného vplyvu.

 

Brahma dal pôvodným asurom ako ich podiel na obete sily temna a klamu (čiernu mágiu), ako uvádza Šatapatha Bráhmana 2.3.2.5:

 

atha hainam sasvad apy asura upasedur ity ahuh. tabhyas tamaa ca mayam

ca pradadav asty ahaivasura-mayetiva pasabhuta ha tv eva tah prajas ta

imah prajas tathaivopajivanti yathaivabhah prajapatir vyadadhat.

 

„Potom sa na neho asurovia obrátili priamo, ako hovoria. Dal im temnotu a klam, mayu [čiernu mágiu] démonov. Oni [asurovia zo starých čias] sú teraz preč, ale iní tvorovia teraz žijú spôsobom, ktorý Pradžápati prikázal. „

 

Arthur C. Clarke, autor ’2001 — Vesmírna odysea’ a vynálezca telekomunikačnej družice, je často citovaný:

“Akákoľvek dostatočne pokročilá technológia je nerozoznateľná od mágie.” (21C Magazine—Scanning the Future, 1996, 60.)

 

Abhičára blokuje inteligenciu postihnutej osoby a všetko úsilie vyriešiť problém vychádza naprázdno. Osoba cíti mentálny blok, nepokojne spí so zlými snami a má negatívne myšlienky. Cíti ťažkosť na srdci a zovreté hrdlo. Niekedy sa jej na tele objavujú modré škvrny, má rýchly a nepravidelný tlkot srdca a dýchanie bez fyzickej námahy, hádky v rodine bez akéhokoľvek dôvodu, pocit niečej prítomnosti v dome, pocit trvalého dusenia sa a nepokoja, depresie s nedostatkom nadšenia alebo túžby žiť a rozvíjať sa v živote.

Poznámka: Na mnohých ezoterických fórach je spomínaná metóda tzv. „channeling“. Praktizujúci sa domnievajú, že komunikujú s „anjelmi“. Pravda je ale väčšinou iná. Sú to duchovia, ktorí sa vyvolávačov snažia manipulovať hlavne jeho hlúpou nováčikovskou naivitou. Často takýto duch prezentuje istú formu impersonalistickej filozofie, vydáva sa za „anjela“ alebo vyššiu bytosť s cieľom emocionálne a neskôr aj fyzicky manipulovať a vykorisťovať svoju obeť. Nie všetko, čo dokážeme vnímať, je automaticky „dobré“ alebo „duchovné“. Na kontakt so skutočne vyššími bytosťami, t.j. dévovia (polobohovia), ktorí sú v kresťanstve označovaní ako anjeli a pod., je potrebná pokročilá duchovná prax. Počas predchádzajúcich yug – vesmírnych vekov, bolo bežné, že sa polobohovia objavovali aj na Zemi kvôli vykonávaniu fungujúcich Védskych obetí. V dnešnej dobe zvanej Kali-yuga je to veľmi zriedkavé a pre bežného smrteľníka to nie je možné vnímať.

 

Sledujte ďalšie zaujímavosti na našom Instagrame:

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

Mohlo by vás zaujímať

8.máj 2019 Nie som toto hmotné telo (Teória všetkého, 5. časť)

V tomto piatom pokračovaní Teórie všetkého začínam konečne rozoberať samotné védske princípy. Keď si ich...

ČÍTAŤ VIAC
3.september 2012 Umieranie a smrť podľa Véd - trpíme za svoje skutky?

Čo sa deje po smrti? Čo je smrť? Existuje posmrtný život? Je smrť bolestivá? Ako prebieha...

ČÍTAŤ VIAC
15.október 2017 Alkohol - Duchovné dôsledky jeho konzumácie

Alkohol a alkoholické nápoje sú masovo vyrábané a propagované, ich predaj je legálny a konzumujú ich milióny...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest

Zdieľaj článok priateľom