fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.13.22-23

"Ó Pane pánů, ó vládče, prosíme, zaruč nám život za životem čistou oddanou službu u Tvých lotosových nohou. S úctou se klaním Nejvyššímu Pánu Harimu. Společné zpívání Jeho...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.13.11-12

"Śrīmad-Bhāgavatam je od začátku až do konce plný vyprávĕní, která povzbuzují ke zřeknutí se hmotného života, a obsahuje také popisy transcendentálních zábav Pána Hariho, které...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.67

"Klaním se této nezrozené a nekonečné Nejvyšší Duši, jejíž osobní energie zapříčiňují stvoření, udržování a zničení hmotného vesmíru. Dokonce i Brahmā, Indra, Śaṅkara a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.55

"Vzpomínání na lotosové nohy Pána Kṛṣṇy ničí vše nepříznivé a udĕluje to nejvĕtší štĕstí. Očišťuje srdce a udílí oddanost Nejvyšší Duši, spolu s poznáním...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.52

"Naopak literatura, která je plná popisů transcendentální slávy jména, vĕhlasu, podob, zábav a tak dále neomezeného Nejvyššího Pána, je zcela jiný výtvor, plný transcendentálních...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.51

"Slova, která nepopisují slávu Pána, jenž je sám schopen posvĕtit atmosféru celého vesmíru, jsou považována za poutní místo vran a ti, kdo mají transcendentální poznání, je nikdy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.50

"Slova popisující slávu dokonale slavné Osobnosti Božství jsou přitažlivá, chutná a vždy svĕží. Tato slova jsou ve skutečnosti pro mysl trvalou slavností a vysoušejí oceán...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.49

"Slova, která nepopisují transcendentální osobnost Božství, ale pojednávají o dočasných tématech, jsou falešná a zbytečná. Pravdivá, příznivá a zbožná jsou ve skutečnosti pouze...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.48

"Když lidé správnĕ oslavují Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, nebo jednoduše naslouchají o Jeho moci, Pán osobnĕ vstoupí do jejich srdcí a odstraní sebemenší stopu neštĕstí,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.4

"Toto písmo popisuje tajemství Nejvyšší Absolutní Pravdy, která je zdrojem stvoření a zničení tohoto vesmíru. Hovoří také o božském poznání o Nĕm spolu se způsobem jak toto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.11.29-30

"Sūta Gosvāmī řekl: Slunce putuje mezi všemi planetami a tak řídí jejich pohyby. Bylo stvořeno Pánem Viṣṇuem, Nejvyšší Duší všech vtĕlených bytostí, skrze Jeho nekonečnou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.11.24

"Ó nejlepší z brāhmaṇů, On samotný je zářící, původní zdroj Véd, dokonalý a úplný ve své vlastní slávĕ. Svou hmotnou energií tvoří, ničí a udržuje celý tento vesmír....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.11.22

"Nejvyšší Osobnost Božství lze vnímat z hlediska bdĕní, snĕní a hlubokého spánku, které fungují skrze vnĕjší objekty, mysl a hmotnou inteligenci, a také z hlediska čtvrté,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.11.5

"Vesmírná podoba Osobnosti Božství [virāṭ] zahrnuje devĕt základních složek stvoření počínaje neprojevenou přírodou a jejich promĕny. Jakmile je tato vesmírná podoba obdařena...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.10.31-32

"Klaním se této Nejvyšší Osobnosti Božství, jež pouhým svým přáním stvořila celý tento vesmír a potom do nĕho vstoupila jako Nadduše. Protože uvádí do pohybu kvality přírody,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.8.48

"Materialistova inteligence je zvrácena činnostmi jeho omylných smyslů a tak Tĕ vůbec nemůže poznat, i když jsi neustále přítomen v jeho vlastních smyslech a srdci a také mezi objekty...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.8.46

"Ó Pane, protože lze skrze čistou kvalitu dobra dosáhnout nebojácnosti, duchovního štĕstí a království Boha, Tvoji oddaní ji považují za přímý projev Tebe, Nejvyšší Osobnosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.8.45

"Ó můj Pane, ó nejvĕtší příteli podmínĕné duše, pro stvoření, udržování a zničení tohoto svĕta přijímáš kvality dobra, vášnĕ a nevĕdomosti, ze kterých se skládá Tvoje...

ČÍTAŤ VIAC

Prihlásite sa k odberu noviniek

Zadajte Váš e-mail do nižšie uvedeného políčka.

Ďakujeme, vaša žiadosť o odber newslettra bola úspešná!

Pin It on Pinterest