fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 6.2

"Vedz, že to, čo sa nazýva odriekaním, je to isté čo yoga, čiže spojenie s Najvyšším, ó, Pāṇḍuovec, pretože nik sa nemôže stať yogīnom, kým sa nezriekne túžby po zmyslovom...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.36-37

Arjuna riekol: „Ó, potomok Vṛṣṇi, čo vlastne človeka vedie k tomu, aby konal hriešne, akoby poháňaný silou bez toho, že by sám chcel?“ Krṣṇa, Najvyššia Božská...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.15-16

"Vedz, že predpísané povinnosti sú uložené vo Vedach, ktoré pochádzajú priamo od Najvyššej Božskej Osobnosti. Preto všadeprítomná Transcendencia trvale spočíva v obetných...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.13

"Pánovi oddaní sú zbavení všetkých hriechov, pretože jedia jedlo, ktoré bolo najprv obetované. No tí, čo pripravujú jedlo pre svoj zmyslový pôžitok, jedia isto-iste iba...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.59

"Vtelená duša môže byť obmedzená v zmyslovom užívaní, hoci túžba po zmyslových predmetoch zostáva. Keď však okúsi vyšší pôžitok, stratí chuť na zmyslové ukájanie a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.44

"V mysli tých, ktorí príliš lipnú na zmyslových pôžitkoch a na hmotnom bohatstve a sú tým zmätení, sa nezrodí pevné odhodlanie oddane slúžiť Najvyššiemu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.78

"Dokud toužíme po smyslovém požitku, vytváříme hmotné činnosti. Když živá bytost jedná v hmotném prostředí, užívá si smyslů, a když si užívá smyslů, vytváří další...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.42-43

"Ľudia s chabými znalosťami si hovejú vo vznešených slovách Ved, odporúčajúcich vykonávanie rôznych výnosných obradov, ktorých cieľom je dosiahnutie nebeských planét, moci a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.15

"Můj milý Pane, ó Nejvyšší Duše, pro ty, jejichž mysl je připoutaná k uspokojování smyslů, a zvláštĕ pro Ty, kdo postrádají oddanost Tobĕ, je velmi tĕžké se takto zříkat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.17

“Lidé zabíjející svou duši nejsou nikdy klidní, protože si myslí, že konečným účelem lidské inteligence je obohacovat hmotný život. Jelikož tedy zanedbávají své pravé,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.44

"Dĕtinští a pošetilí lidé jsou připoutáni k materialistickým plodonosným činnostem, i když skutečným cílem života je se od tĕchto činností osvobodit. Védské pokyny proto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 9.19.14

“Tak jako se oheň nezmenší tím, že se do něj lije máslo, ale naopak se víc a víc rozhořívá, také snaha ukojit chtivé touhy neustálým požitkem nemůže být nikdy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.9.7-8

"Ó můj Pane, lidé, kteří neznají dokonale příznivé vyprávění a naslouchání o Tvých transcendentálních činnostech, jsou něšťastní a postrádají také zdravý rozum. Věnují se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.6.34

"Je to má osobní zkušenost, že ti, kteří jsou stále naplněni starostmi a úzkostí, protože touží po spojení smyslů s jejich předměty, mohou překonat oceán nevědomosti na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.19

"Kradení, násilí, lhaní, neupřímnost, chtíč, hnĕv, zmatenost, pýcha, hádavost, nepřátelství, nedůvĕra, závist a nebezpečí způsobená ženami, hazardem a omamnými látkami je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.3

"Spící človĕk může ve snu vidĕt mnoho objektů smyslového požitku, ale tyto příjemné vĕci jsou jen výtvory mysli, a proto jsou z konečného hlediska k ničemu. Také živá bytost,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.2

"Očištĕná duše by mĕla vidĕt, že všechny snahy podmínĕných duší holdujících uspokojování smyslů jsou odsouzeny ke zmaru, protože považují objekty smyslového požitku za...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.27

Muž, který má mnoho manželek, s nimi zažívá neustálé útrapy. Má na starosti jejich zaopatření, a tak ho všechny ty ženy neustále tahají na různé strany, neboť každá si chce...

ČÍTAŤ VIAC