fbpx
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 22.41

„Pokud se někdo zapojí do oddané služby Pánu Kṛṣṇovi pro uspokojení svých smyslů, ale místo toho získá chuť sloužit Kṛṣṇovi, vzdá se svých hmotných tužeb a dobrovolně...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 7.84

„,Zbožnost, ekonomický rozvoj, uspokojování smyslů a osvobození jsou známé jako čtyři cíle života, ale před láskou k Bohu, která je pátým a nejvyšším cílem, se jeví...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 4.165-166, 171

„Touha po uspokojení vlastních smyslů je kāma (chtíč), ale touha po uspokojení smyslů Pána Kṛṣṇy je prema (láska). Cílem chtíče je pouze požitek vlastních smyslů....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.31

"Jsem takový hlupák, že jsem zanechala služby tomu, kdo vĕčnĕ sídlí v mém srdci, a proto je mi velmi drahý. Je jím Pán vesmíru, který udílí skutečnou lásku a štĕstí a je zdrojem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.10

"Ó všemocný Pane, prosím buď milostivý a pozvedni tuto beznadĕjnou živou bytost, která spadla do temné jámy hmotné existence, kde ji uštkl had času. I když je tato ubohá živá bytost...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.17

"Mudrci v čele se Sanakou řekli: Ó Pane, lidská mysl je přirozenĕ přitahovaná k hmotným smyslovým objektům a smyslové objekty zase vstupují v podobĕ touhy do mysli. Jak tedy může ten,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.2

"Očištĕná duše by mĕla vidĕt, že všechny snahy podmínĕných duší holdujících uspokojování smyslů jsou odsouzeny ke zmaru, protože považují objekty smyslového požitku za...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.27

"Muž, který má mnoho manželek, s nimi zažívá neustálé útrapy. Má na starosti jejich zaopatření, a tak ho všechny ty ženy neustále tahají na různé strany, neboť každá si chce...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.15

"Pokud se ten, kdo žije v dočasném hmotném tĕle, snaží vybudovat si šťastný domov, bude to marná snaha plná utrpení. Naproti tomu had se nastĕhuje do domova, který postavili jiní, a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.41

"Činnosti určené k uspokojování smyslů připravují živou bytost o inteligenci a ona padá do temné studny hmotné existence. V té studni ji pak uchvátí smrtící had času. Kdo jiný než...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.36

"Muži poskytují ženám smyslový požitek, ale všichni muži, dokonce i polobozi na nebi, mají počátek a konec. Všichni jsou dočasnými výtvory, které odstraní čas. Kolik skutečného...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.73-74

"Ten, kdo příliš lpí na rodinném životĕ, je tímto způsobem v srdci rozrušený a snaží se stejnĕ jako holub nalézt potĕšení ve svĕtské sexuální přitažlivosti. Lakomce...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.27

"Lidské bytosti obvykle usilovnĕ následují náboženství, ekonomický rozvoj, smyslový požitek a také poznání duše. Jejich obvyklou motivací je prodloužit si život, proslavit se a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.19

"Nejvyšší Pán odpovĕdĕl: Ty lidské bytosti, které jsou schopné důkladnĕ analyzovat skutečnou situaci v hmotném svĕtĕ, se obvykle dovedou povznést nad nepříznivý život založený...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.15

"Můj milý Pane, ó Nejvyšší Duše, pro ty, jejichž mysl je připoutaná k uspokojování smyslů, a zvláštĕ pro Ty, kdo postrádají oddanost Tobĕ, je velmi tĕžké se takto zříkat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.16

"Ti, kdo nedosáhli poznání Absolutní Pravdy, i když už překonali temnotu naprosté nevĕdomosti, obvykle následují trojí cestu zbožného hmotného života, tedy zbožnost, ekonomický...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.10

"Osobnost Božství sídlí vĕčnĕ v srdci každé vtĕlené bytosti, a přesto zůstává stranou; tak jako nebe, které je všudypřítomné, se nemísí se žádným hmotným předmĕtem. Pán...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.20

"Trvalé štĕstí nelze najít ani na nebeských planetách, kterých lze v příštím životĕ dosáhnout konáním obřadů a obĕtí. Živá bytost je dokonce i v hmotném nebi rušena...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest