fbpx
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 1.53

„Před stvořením vesmíru existuji jen Já. Nic hmotného, ať hrubého, jemného, či primárního, neexistuje. Po stvoření jsem to pouze Já, kdo existuje ve všem, a po zničení jsem to...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.11.29-30

"Sūta Gosvāmī řekl: Slunce putuje mezi všemi planetami a tak řídí jejich pohyby. Bylo stvořeno Pánem Viṣṇuem, Nejvyšší Duší všech vtĕlených bytostí, skrze Jeho nekonečnou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.11.5

"Vesmírná podoba Osobnosti Božství [virāṭ] zahrnuje devĕt základních složek stvoření počínaje neprojevenou přírodou a jejich promĕny. Jakmile je tato vesmírná podoba obdařena...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.7.17

"Existují čtyři druhy vesmírného zničení  —  příležitostné, týkající se prvků, průbĕžné a konečné  —  ke kterým dochází vlivem neodmyslitelné energie...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.7.14

"V každém vĕku se neomylný Pán v tomto svĕtĕ zjevuje mezi zvířaty, lidskými bytostmi, mudrci a polobohy. Prostřednictvím činností tĕchto inkarnací ochraňuje vesmír a zabíjí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.7.12

"Druhotné stvoření, které existuje Pánovou milostí, je projeveným spojením tužeb živých bytostí. Tak jako z jednoho semene vznikají další, vytvářejí činnosti, které v konateli...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.26

"Tak jako na nebi vzniknou mraky a pak jsou rozptýleny sloučením a rozpuštĕním složek, které je tvoří, je tento hmotný vesmír stvořen a zničen v Absolutní Pravdĕ sloučením a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.2-4

"Tisíc cyklů čtyř vĕků tvoří jeden Brahmův den zvaný kalpa. Bĕhem této doby přijde a odejde čtrnáct Manuů. Po jednom Brahmovĕ dni nastává stejnĕ dlouhá noc, bĕhem které...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.31.11

"Můj milý králi, mĕl bys pochopit, že zjevení Nejvyššího Pána a Jeho odchod z tohoto svĕta, jež připomínají zrození a smrt vtĕlených podmínĕných duší, jsou ve skutečnosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.12.21

"Tak jako tkaná látka spočívá v množství podélných a příčných nití, celý vesmír se podobnĕ rozprostírá na podélných a příčných energiích Nejvyššího Pána, Osobnosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.12.20

"Když je do pole zaseto mnoho semen, pak z jediného zdroje – půdy – vyroste nespočet stromů, keřů, zeleniny a podobnĕ. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž dává život všem a je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.21

"Tak jako pavouk ze sebe ústy souká nit, nĕjaký čas si s ní hraje a pak ji zase spolkne, Nejvyšší Osobnost Božství ze sebe expanduje svou osobní energii. Takto Pán projevuje celý...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.19-20

"Ó přemožiteli nepřátel, Osobnost Božství při stvoření expanduje svou transcendentální sílu v podobĕ času, tou vzruší svou hmotnou energii, māyu, složenou ze tří kvalit hmotné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.16

"Nārāyaṇa, Pán vesmíru, je uctívaným Bohem všech živých bytostí. Bez vnĕjší pomoci, svou vlastní energií tvoří tento vesmír a v dobĕ zkázy ho ničí svou osobní expanzí v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.42

"Když živá bytost vidí, že celý vesmír je uchvácený hadem času, zvážní, přijde k rozumu a odpoutá se od všeho hmotného smyslového požitku. V tomto stavu je způsobilá být svým...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.4.4

"V Jeho tĕle jsou podrobnĕ uspořádané tři planetární soustavy tohoto vesmíru a Jeho transcendentální smysly vytvářejí poznávací a činné smysly všech vtĕlených bytostí. Jeho...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.4.3

"Prvotní Pán Nārāyaṇa se stal známý jako Puruṣa poté, co z pĕti prvků, které projevil ze sebe, stvořil své vesmírné tĕlo, do kterého potom vstoupil svou vlastní úplnou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.37

"Původnĕ jediný, Absolutní Brahman, se stane známý jako trojí, když se projeví jako tři kvality hmotné přírody – dobro, vášeň a nevĕdomost. Brahman svou energii expanduje dále, a...

ČÍTAŤ VIAC

Prihlásite sa k odberu noviniek

Zadajte Váš e-mail do nižšie uvedeného políčka.

Ďakujeme, vaša žiadosť o odber newslettra bola úspešná!

Pin It on Pinterest