fbpx
logo
logo
Bhagavad-Gītā 15.1-4

Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Hovorí sa o nezničiteľnom banyanovníku, ktorý má korene hore a vetvy dolu a ktorého listami sú vedske hymny. Kto pozná tento strom, je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 7.124-127

„Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, oplývá majestátem ve všech ohledech, a proto působením svých nepochopitelných energií proměnil hmotný vesmírný projev. Na příkladu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 5.84

„Na počátku stvoření se Pán expandoval v podobě inkarnace puruṣi a byl doprovázen všemi složkami hmotného stvoření. Nejdříve stvořil šestnáct hlavních energií potřebných ke...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 5.65-69

„První puruṣa upře zdálky pohled na māyu, a tak ji oplodní semenem života v podobě živých bytostí. Odražené paprsky Jeho těla se smísí s māyou, která pak porodí nespočet...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 2.14

„Uctívám Govindu, původního Pána, který má obrovskou moc. Neosobní Brahman, jenž je absolutní, úplný a neomezený a projevuje nespočetné množství různých planet s jejich...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 1.55

„Tak jako hmotné prvky vstoupí do těl všech živých bytostí, a přesto zůstanou vně, i Já existuji ve všech hmotných stvořeních, ale zároveň v nich nejsem.“ Śrī Caitanya...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 1.53

„Před stvořením vesmíru existuji jen Já. Nic hmotného, ať hrubého, jemného, či primárního, neexistuje. Po stvoření jsem to pouze Já, kdo existuje ve všem, a po zničení jsem to...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.11.29-30

"Sūta Gosvāmī řekl: Slunce putuje mezi všemi planetami a tak řídí jejich pohyby. Bylo stvořeno Pánem Viṣṇuem, Nejvyšší Duší všech vtĕlených bytostí, skrze Jeho nekonečnou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.11.5

"Vesmírná podoba Osobnosti Božství [virāṭ] zahrnuje devĕt základních složek stvoření počínaje neprojevenou přírodou a jejich promĕny. Jakmile je tato vesmírná podoba obdařena...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.7.17

"Existují čtyři druhy vesmírného zničení  —  příležitostné, týkající se prvků, průbĕžné a konečné  —  ke kterým dochází vlivem neodmyslitelné energie...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.7.14

"V každém vĕku se neomylný Pán v tomto svĕtĕ zjevuje mezi zvířaty, lidskými bytostmi, mudrci a polobohy. Prostřednictvím činností tĕchto inkarnací ochraňuje vesmír a zabíjí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.7.12

"Druhotné stvoření, které existuje Pánovou milostí, je projeveným spojením tužeb živých bytostí. Tak jako z jednoho semene vznikají další, vytvářejí činnosti, které v konateli...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.26

"Tak jako na nebi vzniknou mraky a pak jsou rozptýleny sloučením a rozpuštĕním složek, které je tvoří, je tento hmotný vesmír stvořen a zničen v Absolutní Pravdĕ sloučením a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.2-4

"Tisíc cyklů čtyř vĕků tvoří jeden Brahmův den zvaný kalpa. Bĕhem této doby přijde a odejde čtrnáct Manuů. Po jednom Brahmovĕ dni nastává stejnĕ dlouhá noc, bĕhem které...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.31.11

"Můj milý králi, mĕl bys pochopit, že zjevení Nejvyššího Pána a Jeho odchod z tohoto svĕta, jež připomínají zrození a smrt vtĕlených podmínĕných duší, jsou ve skutečnosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.27

"Človĕk by mĕl logicky zvážit, že vesmír nacházející se v Pánu a jeho vlastní hmotné tĕlo složené z mysli, řeči a životního vzduchu jsou z konečného hlediska výtvory Pánovy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.16.38-40

"Jako Nejvyšší Pán jsem základem živé bytosti, kvalit přírody a mahat-tattvy. Proto jsem vším a vůbec nic nemůže existovat beze Mĕ." "I když bych za nĕjaký čas mohl...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.12.21

"Tak jako tkaná látka spočívá v množství podélných a příčných nití, celý vesmír se podobnĕ rozprostírá na podélných a příčných energiích Nejvyššího Pána, Osobnosti...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest