fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 2.20

"Duša sa nerodí, ani nikdy neumiera. Nikdy nevznikla, nikdy nevzniká a ani nikdy nevznikne. Je nezrodená, večná, trvalá a pôvodná. Nezahynie, keď je telo zabité." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Buddha

"Držať v sebe hnev je ako vziať do ruky horúci uhlík s úmyslom, že ho hodíš do niekoho iného. Ty si ten, kto sa spáli." Buddha

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.35

"Tí, ktorí zrakom poznania postrehnú rozdiel medzi telom a znalcom tela (dušou) a pochopia proces oslobodenia sa zo zajatia hmotnej prírody, dospejú k najvyššiemu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.16

"Najvyššia Pravda sa nachádza mimo i vo vnútri všetkých živých bytostí, vo všetkom pohyblivom i nehybnom. Hmotné zmysly ju nemôžu postrehnúť, ani poznať, pretože je veľmi jemná....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.17.20

"Démonské jednání znamená učit všechny členy rodiny, jak vykořisťovat zdroje tohoto vesmíru pro vlastní smyslový požitek, zatímco božské jednání znamená zaměstnávat vše ve...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.70

"Mier môže dosiahnuť iba ten, kto sa nenechá vyrušovať nepretržitými prúdmi žiadostivosti, vlievajúcimi sa ako rieky do oceánu, ktorý napriek tomu zostáva vo svojom základe nehybný...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.58

"Skutočne upevnený v dokonalom vedomí je ten, kto dokáže svoje zmysly odpútať od zmyslových predmetov, podobne, ako keď korytnačka stiahne svoje údy pod pancier." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.6

"Pre toho, kto si podmanil svoju myseľ, je táto najlepším priateľom, no pre toho, kto ju neovládol, je myseľ najväčším nepriateľom." Bhagavad-Gītā 6.6

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 16.4-12

Pýcha, spupnosť, domýšľavosť, hnev, hrubosť a nevedomosť sú vlastnosti tých, ktorí sa narodili s démonskou povahou, ó syn Pṛthy. (4) Transcendentálne vlastnosti vedú k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 16.1-3

„Nebojácnosť, očista bytia, pestovanie duchovného poznania, dobročinnosť, nenásilie, pravdovravnosť, nehnevlivosť, odriekanie, vnútorný pokoj, nechuť k vyhľadávaniu chýb druhých,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Buddha

"Najšťastnejší je ten, kto má najmenej žiadostí." Buddha

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.60

"Zmysly sú také mocné a búrlivé, že násilne unášajú aj myseľ múdreho človeka, ktorý sa ich snaží ovládnuť." Bhagavad-Gītā 2.60

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.55

"Keď sa človek vzdal všetkých druhov túžob po zmyslovom pôžitku, ktorá je výplodom mysle, a keď jeho očistená myseľ nachádza uspokojenie vo vlastnom ja, hovorí sa, že sa nachádza v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.27

"Pre toho, kto sa narodil, je smrť celkom istá, a ten, kto zomrel, sa celkom iste narodí..." Bhagavad-Gītā 2.27

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.41

"Tí, ktorí kráčajú touto cestou, sú odhodlaní vo svojej snahe a majú jediný cieľ. Ó, milované dieťa Kuruovcov, inteligencia nerozhodných je rozvetvená." Bhagavad-Gītā 2.41

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.38

"Tak ako dym zahaľuje oheň a prach zrkadlo, tak ako lono skrýva zárodok, podobne aj rôzne stupne žiadostivosti pokrývajú živú bytosť." Bhagavad-Gītā 3.38

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.67

"Tak ako loď na vode odveje silný vietor, tak i jeden z neovládnutých zmyslov, na ktorý sa sústredila myseľ, môže odniesť rozum človeka." Bhagavad-Gíta 2.67

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.62-64

"Keď človek rozjíma nad zmyslovými objektami, pripúta sa k nim. Z toho sa rodí žiadostivosť a zo žiadostivosti povstáva hnev." "Z hnevu vzniká ilúzia a z ilúzie zmätená pamäť....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.8-12

"Pokora, skromnosť, nenásilie, znášanlivosť, jednoduchosť, vyhľadanie pravého duchovného učiteľa, čistotnosť, stálosť, sebaovládanie, zrieknutie sa objektov zmyslového pôžitku,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.23

"Dušu nikdy nemožno žiadnou zbraňou rozťať na kúsky, spáliť ohňom, premočiť vodou či vysušiť vetrom." Bhagavad-Gītā 2.23

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.16

"Tí, ktorí vidia pravdu, dospeli k záveru, že to, čo je iluzórne (hmotné telo), je pominuteľné, a to, čo je večné (duša), sa nemení. K tomuto záveru dospeli, keď študovali povahu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.42

"Činné zmysly sú nadradené mŕtvej hmote, nad zmyslami stojí myseľ, ešte vyššie než myseľ je inteligencia a zo všetkého najvyššia je duša." Bhagavad-Gītā 3.42 (viac…)

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.22

"Ako si človek oblieka nové šaty a odkladá staré, tak aj duša prijíma nové hmotné telá a odkladá staré a neužitočné." Bhagavad-Gītā 2.22 (viac…)

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.2-4

"Pokud se duše pod vlivem hmotné přírody a falešného ega ztotožňuje se svým tělem, pohrouží se do hmotných činností a působením falešného ega se považuje za vlastníka...

ČÍTAŤ VIAC