fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.6.21-22

"Všeprostupující Osobnost Božství je prostřednictvím Svých energií absolutním Pánem všech činností — jak při snaze ovládnout hmotný svět, tak v oddané službě (bhakti-yoze). Ve...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 10.3

"Iba ten, kto Ma pozná ako nezrodeného, bez počiatku a ako zvrchovaného Pána všetkých svetov, nepodlieha ilúzii a je zbavený všetkých následkov hriechu." Bhagavad-Gītā 10.3

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 14.5,9,10

Hmotná príroda pozostáva z troch kvalít — dobra, vášne a nevedomosti. Keď večná živá bytosť príde do styku s hmotnou prírodou, ó, bojovník mocných paží, stane sa podmienenou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.10.10

"Otylost, hubenost, tělesné a mentální utrpení, žízeň, hlad, strach, neshody, touhy po hmotném štěstí, stáří, spánek, připoutanost k hmotnému vlastnictví, hněv, nářek, iluze a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 9.8.23

“Ó můj Pane, myslet na Tebe, který jsi koncentrovaným poznáním, dovedou jen mudrci oproštění od vlivu tří kvalit hmotné přírody-osobnosti, jako jsou čtyři Kumārové (Sanat, Sanaka,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.2

"Můj milý králi, v hmotném svĕtĕ na podmínĕné duše číhá smrt na každém kroku jejich života. Kdo z nich by tedy nesloužil lotosovým nohám Pána Mukundy, jehož uctívají i ty...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.37-38

"Tyto stavy existence stvořené časem, který je neosobním zástupcem Nejvyššího Pána bez počátku a bez konce, nejsou viditelné, tak jako nelze přímo postřehnout nepatrné okamžité...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.24

"Individuálna duša je nezničiteľná, nerozpustná a nemožno ju ani spáliť, ani vysušiť. Je trvalá, všadeprítomná, nemenná, nehybná a večne rovnaká." Bhagavad-Gītā 2.24

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.27-28

"Keď sa transcendentalista, túžiaci po vyslobodení, odpúta od vonkajších zmyslových predmetov, keď uprie pohľad medzi obočie, zastaví prúdenie vdychov a výdychov v nosných dierkach a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.13-14

"Nech drží telo, hlavu a krk vzpriamené a nehybne uprie pohľad na špičku nosa. S mysľou ovládnutou a nerušenou, zbavený strachu a zotrvávajúci v sľube celibátu nech takto uprie svoje...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.5.26

"Pán, Nejvyšší Živá Bytost, ve Své puruṣa inkarnaci, která je Jeho úplnou expanzí, oplodňuje hmotnou přírodu, složenou ze tří kvalit, a tak se vlivem věčného času objevují...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.7.14

“Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se nachází v čisté kvalitě dobra. Osvětluje celý vesmír a Svým oddaným udílí veškerá požehnání. Stvořil tento vesmír ze Své vlastní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.18

"Ti, kdo se pod vlivem Pánovy klamné energie odvrátili od Nejvyššího Pána Vāsudevy, jsou nakonec donuceni se vzdát svých takzvaných domovů, dĕtí, přátel, manželek a milenek, kteří...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.36

"Všechny hmotné výtvory procházejí zmĕnami a jsou neustále a rychle opotřebovávány mocnými proudy času. Různé stavy existence, které hmotné výtvory projevují, jsou neustálými...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.25.22

"Ti, kdo opouštĕjí tento svĕt pod vlivem kvality dobra, spĕjí na nebeské planety, ti, kdo odcházejí pod vlivem kvality vášnĕ, zůstávají ve svĕtĕ lidí a ti, kdo umírají pod vlivem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.6.11

"Nízcí lidé kvůli své naprosté nevědomosti zavádějí systém náboženství, který se odchyluje od védských zásad. Následují vlastní mentální výmysly, a automaticky tak klesají do...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.14

"Ten, kdo příliš ulpívá, nechápe, že zaopatřováním rodiny promarňuje svůj cenný život. Nechápe také, že se nepostřehnutelně znehodnocuje smysl jeho lidského života, vhodného k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.1.40

“Stejně jako člověk kráčející po cestě položí jednu nohu na zem a až potom zvedne druhou nebo jako se housenka na rostlině nejprve přemístí na nový list a teprve potom se pustí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.40

"Když osoba realizuje Tebe, již se nestará o své štĕstí a neštĕstí povstávající z minulých zbožných a hříšných činů, neboť toto štĕstí a neštĕstí řídíš pouze Ty....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.49

"Plameny ohnĕ se objevují a mizí každým okamžikem, ale bĕžný pozorovatel si tohoto tvoření a zanikání přesto nevšímá. Také mocné vlny času se valí bez ustání jako silné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.35

"Zkušení znalci jemných funkcí přírody prohlašují, ó přemožiteli nepřátel, že existují trvalé procesy tvoření a ničení, kterými všechny stvořené bytosti počínaje Brahmou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.2-3

"Tisíc cyklů čtyř veků tvoří jeden Brahmův den zvaný kalpa. Behem této doby přijde a odejde čtrnáct Manuů. Po jednom Brahmove dni nastává stejne dlouhá noc, behem které dochází ke...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.31

"Yogīn, ktorý oddane slúži Nadduši s poznaním, že Ja a Nadduša sídliaca vo všetkých tvoroch sme jedno, zotrváva vo Mne za všetkých okolností." Bhagavad-Gītā 6.31

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 16.19-20

Týchto najnižších z ľudí, závistivých a zlomyseľných, vrhám do oceánu hmotnej existencie, do rôznych démonských druhov života. Život za životom sa tieto osoby ocitajú v...

ČÍTAŤ VIAC

Prihlásite sa k odberu noviniek

Zadajte Váš e-mail do nižšie uvedeného políčka.

Ďakujeme, vaša žiadosť o odber newslettra bola úspešná!

Pin It on Pinterest