fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.1.17

"Cesta čistých oddaných, kteří mají dobré chování a jsou plně obdařeni těmi nejlepšími vlastnostmi, je nepochybně tou nejpříznivější cestou v tomto hmotném světě. Je prostá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.1.15

"Jen vzácná duše, která přijala úplnou, čistou oddanou službu Kṛṣṇovi, může vykořenit plevel hříšných činností tak, že již nikdy znovu nevzejde. Dokáže to pouhým...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.19.27

"Nejvyšší Pán plní hmotné touhy oddaného, jenž se na Něho s takovými pohnutkami obrací, ale nedává mu požehnání, která by ho vedla k žádostem o další požehnání. Ochotně mu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.19.20

"Člověk, jemuž po mnoha a mnoha životech dozrají výsledky jeho zbožných činností, získává příležitost stýkat se s čistými oddanými. Tehdy dokáže přeseknout uzel, kterým je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.19.15

"Ó Pane, ó Transcendence, pomoz nám proto laskavě a dej nám sílu praktikovat bhakti-yogu, abychom dokázali ovládnout svou neklidnou mysl a upřít ji na Tebe. Všichni jsme nakaženi Tvou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.18.36

"S použitím příslušného dřívka dokáží velcí světci a mudrci roznítit oheň spící ve dřevě. Stejně tak se Tebe, ó Pane, snaží odborníci na chápání Absolutní Pravdy vidět ve...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.18.11

"Bude-li se člověk stýkat s těmi, pro něž je Mukunda, Nejvyšší Osobnost Božství, vším na světě, může naslouchat o Jeho slavných činnostech a brzy je pochopit. Činnosti Mukundy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.18.10

"Můj milý Pane, modlíme se, aby nás nikdy nepřitahovalo vězení v podobě rodinného života, sestávající z domova, manželky, dětí, přátel, bankovního konta, příbuzných a tak dále....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.17.19

"My nedokážeme ovládat sílu svého hněvu, a proto když hledíme na hmotné věci, nejsme schopni se vyhnout tomu, že nás přitahují nebo odpuzují. Nejvyšší Pán však není nikdy takto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.45

"I když byl Mahārāja Bharata v těle jelena, nezapomněl na Nejvyšší Osobnost Božství. Proto když toto tělo opouštěl, hlasitě pronášel následující modlitbu: “Nejvyšší Pán,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.44

"Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj milý králi, činnosti Bharaty Mahārāje jsou úžasné. Vzdal se všeho, čeho je pro druhé těžké se vzdát. Opustil své království, svou manželku a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.43

"Velký Mahārāja Bharata se v rozkvětu mládí vzdal všeho, protože nadevše rád sloužil Uttamaślokovi, Nejvyšší Osobnosti Božství. Vzdal se své krásné ženy, hodných dětí,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.39

"Světci, kteří jsou přáteli všech živých bytostí, mají klidné vědomí. Ovládají své smysly a mysl a snadno dosahují cesty osvobození, cesty zpátky k Bohu. Materialista se s nimi...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.38

"Cesta tohoto hmotného světa je plná hmotného utrpení a podmíněná duše je znepokojována mnoha problémy. Někdy ztrácí a jindy získává. V každém případě je cesta plná...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.12.16

"Samotnými styky se vznešenými oddanými může kdokoliv dosáhnout dokonalého poznání a mečem poznání rozsekat na kusy iluzorní svazky v hmotném světě. Díky společnosti oddaných...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.17

"Tato neovládnutá mysl je největším nepřítelem živé bytosti. Pokud ji člověk zanedbá a nechá jí volnost, mysl bude čím dál mocnější a nakonec ho porazí. I když není skutečná,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.8

"Když se mysl živé bytosti pohrouží do smyslového požitku hmotného světa, způsobuje podmíněný život a utrpení v hmotné existenci. Jakmile se však od hmotného požitku odpoutá,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.27

"Pravou činností smyslových orgánů — mysli, zraku, slov a všech poznávacích i činných smyslů — je jejich úplné zapojení ve službě Mně. Živá bytost, jejíž smysly nejsou takto...

ČÍTAŤ VIAC