fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.19

"Mé transcendentální tělo (sac-cid-ānanda-vigraha) má lidskou podobu, ale nejedná se o hmotné lidské tělo. Je nepochopitelné. Příroda Mě nenutí přijmout určitý druh těla;...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.15

"Má-li někdo vážný zájem o návrat domů, zpátky k Bohu, musí považovat milost Nejvyšší Osobnosti Božství za summum bonum a hlavní cíl života. Je-li otcem, který poučuje své syny,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.10-13

"Ó Moji synové, musíte přijmout velmi vznešeného paramahaṁsu, duchovně pokročilého duchovního mistra. Tímto způsobem vložte svou víru a lásku ve Mě, Nejvyšší Osobnost Božství....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.3

"Ti, kdo si přejí obnovit vědomí Kṛṣṇy a posílit svou lásku k Bohu, neradi dělají něco, co se nepojí s Kṛṣṇou. Nezajímají se o styky s lidmi, kteří se stále jen zabývají...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.1

"Pán Ṛṣabhadeva řekl Svým synům: Moji milí chlapci, ze všech živých bytostí, které v tomto světě přijaly hmotná těla, nemá ta, jíž byla dána lidská podoba, ve dne v noci...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.31.20

"Jelikož oddaní již nemají žádné hmotné touhy, jsou zbaveni všeho mentálního znečištění. Mohou tak neustále myslet na Pána a velice procítěně Ho oslovovat. Nejvyšší Pán,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.31.11-12

"Jaký význam má tvrdá askeze, naslouchání, řeč, mentální spekulace, rozvinutá inteligence, tělesná síla a síla smyslů, nepojí-li se s oddanou službou? Transcendentální praktiky,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.31.10

"Civilizovaná lidská bytost se rodí trojím způsobem. První zrození je z čistého otce a matky a nazývá se zrození ze semene. Ke druhému zrození, které se nazývá sāvitra, dochází...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.31.9

"Velký mudrc Nārada řekl: Když se živá bytost narodí, aby oddaně sloužila Nejvyšší Osobnosti Božství, nejvyššímu vládci, pak její zrození, všechny plodonosné činnosti, délka...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.51

"Ten, kdo se věnuje oddané službě, nemá sebemenší strach z hmotné existence. Důvodem je, že Nejvyšší Osobnost Božství je Nadduše a přítel každého. Ten, kdo zná toto tajemství,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.50

"Śrī Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, je Nadduše a průvodce všech vtělených živých bytostí v tomto světě. Je svrchovaným vládcem veškerých hmotných činností v hmotné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.41

"Podmíněnou duši neustále znepokojují tělesné potřeby, jako je hlad a žízeň, a proto má velice málo času rozvíjet zálibu v naslouchání nektarovým slovům Nejvyšší Osobnosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.39-40

"Můj milý králi, jsou místa, kde žijí čistí oddaní, jejichž vědomí je očištěné dodržováním pravidel a předpisů, a proto s velkou dychtivostí naslouchají a vyprávějí o...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.38

"Ó nejlepší z králů, ten, kdo neustále s důvěrou naslouchá vyprávění o slávě a činnostech Nejvyššího Pána a soustavně rozvíjí vědomí Kṛṣṇy, se velice brzy stane...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.36-37

"Skutečným zájmem živé bytosti je dostat se z nevědomosti, která ji nutí trpět opakovaným zrozením a smrtí. Jedinou pomocí je odevzdat se Nejvyššímu Pánu prostřednictvím Jeho...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.30.20

"Oddaní, kteří se neustále zaměstnávají oddanou službou, se při všech svých činnostech vždy cítí čím dál více svěží. Znalec všeho, Nadduše v srdci oddaného, dodává všemu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.30.19

"Ti, kdo se věnují příznivým činnostem oddané služby, jistě chápou, že konečným poživatelem všech činností je Nejvyšší Osobnost Božství. Oddaný tedy nabízí výsledky svého...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.1b

"Když je živá bytost pokročilá ve vědomí Kṛṣṇy a milostivá ke druhým a když je její duchovní poznání o seberealizaci dokonalé, okamžitě získá osvobození z pout hmotné...

ČÍTAŤ VIAC