fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.8.43

"Můj drahý Pane, dokonce i Pán Brahmā, který si svého vznešeného postavení užívá po celou délku trvání vesmíru, se bojí bĕhu času, o podmínĕných živých bytostech, které...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.37-38

"Tyto stavy existence stvořené časem, který je neosobním zástupcem Nejvyššího Pána bez počátku a bez konce, nejsou viditelné, tak jako nelze přímo postřehnout nepatrné okamžité...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.44

"Umírající vydĕšený človĕk se hroutí na svém lůžku. I když mu selhává hlas a témĕř si není vĕdom toho, co říká, může být zbaven následků svých plodonosných činů a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.19-20

"Dokonce i když lidé vĕdí, jak dosáhnout štĕstí a vyhnout se neštĕstí, přesto neznají proces, jak zabránit smrti, aby na nĕ uplatnila svou moc. Smrt není vůbec příjemná a každý...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.23

"Ó králi, vosa jednou donutila jednoho slabšího hmyzího jedince vstoupit do jejího hnízda a vĕznila ho tam. Ten slabý hmyz pak s velkým strachem neustále meditoval o své vĕznitelce a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.22

"Pokud z lásky, nenávisti či strachu vtĕlená duše s podporou své inteligence a naprostým soustředĕním upíná mysl na určitou tĕlesnou podobu, nepochybnĕ získá právĕ tu podobu, o...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.42

"Když živá bytost vidí, že celý vesmír je uchvácený hadem času, zvážní, přijde k rozumu a odpoutá se od všeho hmotného smyslového požitku. V tomto stavu je způsobilá být svým...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.18

"Ti, kdo se pod vlivem Pánovy klamné energie odvrátili od Nejvyššího Pána Vāsudevy, jsou nakonec donuceni se vzdát svých takzvaných domovů, dĕtí, přátel, manželek a milenek, kteří...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.2

"Můj milý králi, v hmotném svĕtĕ na podmínĕné duše číhá smrt na každém kroku jejich života. Kdo z nich by tedy nesloužil lotosovým nohám Pána Mukundy, jehož uctívají i ty...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.32

"Moudré duše, které chápou, jak Tvoje Māyā mate všechny lidské bytosti, konají mocnou láskyplnou službu Tobĕ, zdroji osvobození od rození a umírání. Jak může vůbec strach z...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.86.48

"Skládám Ti poklony. Ti, kdo znají Absolutní Pravdu, Tĕ realizují jako Nejvyšší Duši, zatímco na zapomnĕtlivé duše uvaluješ ve své podobĕ času smrt. Zjevuješ se ve své...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.70.26

"Lidé v tomto svĕtĕ se vždy vĕnují hříšným činnostem, a proto jsou zmateni ohlednĕ své skutečné povinnosti, kterou je uctívání Tebe podle Tvých pokynů. Tato činnost by jim...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.54.47

"Zrození a ostatní promĕny podstupuje tĕlo, ale nikdy vlastní já, tak jako se mĕní fáze mĕsíce, ale mĕsíc nikdy, i když je možné nov nazvat „smrtí“...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.54.45

"Toto hmotné tĕlo, které má počátek a konec, je složené z hmotných prvků, smyslů a kvalit přírody. Tĕlo, uvalené na vlastní já hmotnou nevĕdomostí, je nutí vnímat kolobĕh...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.51.50

"Tĕlo, které nejprve jezdí na divokých slonech nebo kočárech zdobených zlatem a je známo pod jménem „král“, je pozdĕji Tvou nepřemožitelnou silou času nazýváno „výkaly“,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.51.49

"Človĕk posedlý myšlenkami na to, co je podle nĕj třeba udĕlat, nesmírnĕ chamtivý a holdující smyslovému požitku se náhle octne tváří v tvář Tobĕ, jenž jsi vždy bdĕlý....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.49.21

"Každý tvor se rodí i umírá sám a sám zažívá spravedlivé odmĕny za své dobré a zlé činy." Śrīmad-Bhāgavatam 10.49.21

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.49.20

"V tomto svĕtĕ nemá nikdo trvalý vztah s nikým jiným, ó králi. Nemůžeme zůstat navždy ani se svým vlastním tĕlem, o manželce, dĕtech a ostatních ani...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest