fbpx
logo
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.30.14-18

Pošetilému hospodáři se nezprotiví rodinný život, ani když se o něho starají ti, o které se kdysi sám staral. Znetvořený stářím se připravuje na blížící se smrt. Takto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.29.26

"Každému, kdo dělá sebemenší rozdíly mezi sebou a jinými živými bytostmi na základě svého rozlišujícího pohledu, způsobuji velký strach jako planoucí oheň...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.8.43

"Můj drahý Pane, dokonce i Pán Brahmā, který si svého vznešeného postavení užívá po celou délku trvání vesmíru, se bojí bĕhu času, o podmínĕných živých bytostech, které...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.44

"Umírající vydĕšený človĕk se hroutí na svém lůžku. I když mu selhává hlas a témĕř si není vĕdom toho, co říká, může být zbaven následků svých plodonosných činů a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.19-20

"Dokonce i když lidé vĕdí, jak dosáhnout štĕstí a vyhnout se neštĕstí, přesto neznají proces, jak zabránit smrti, aby na nĕ uplatnila svou moc. Smrt není vůbec příjemná a každý...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.23

"Ó králi, vosa jednou donutila jednoho slabšího hmyzího jedince vstoupit do jejího hnízda a vĕznila ho tam. Ten slabý hmyz pak s velkým strachem neustále meditoval o své vĕznitelce a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.22

"Pokud z lásky, nenávisti či strachu vtĕlená duše s podporou své inteligence a naprostým soustředĕním upíná mysl na určitou tĕlesnou podobu, nepochybnĕ získá právĕ tu podobu, o...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.42

"Když živá bytost vidí, že celý vesmír je uchvácený hadem času, zvážní, přijde k rozumu a odpoutá se od všeho hmotného smyslového požitku. V tomto stavu je způsobilá být svým...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.18

"Ti, kdo se pod vlivem Pánovy klamné energie odvrátili od Nejvyššího Pána Vāsudevy, jsou nakonec donuceni se vzdát svých takzvaných domovů, dĕtí, přátel, manželek a milenek, kteří...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.2

"Můj milý králi, v hmotném svĕtĕ na podmínĕné duše číhá smrt na každém kroku jejich života. Kdo z nich by tedy nesloužil lotosovým nohám Pána Mukundy, jehož uctívají i ty...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.32

"Moudré duše, které chápou, jak Tvoje Māyā mate všechny lidské bytosti, konají mocnou láskyplnou službu Tobĕ, zdroji osvobození od rození a umírání. Jak může vůbec strach z...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.70.26

"Lidé v tomto svĕtĕ se vždy vĕnují hříšným činnostem, a proto jsou zmateni ohlednĕ své skutečné povinnosti, kterou je uctívání Tebe podle Tvých pokynů. Tato činnost by jim...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.54.47

"Zrození a ostatní promĕny podstupuje tĕlo, ale nikdy vlastní já, tak jako se mĕní fáze mĕsíce, ale mĕsíc nikdy, i když je možné nov nazvat „smrtí“...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.54.45

"Toto hmotné tĕlo, které má počátek a konec, je složené z hmotných prvků, smyslů a kvalit přírody. Tĕlo, uvalené na vlastní já hmotnou nevĕdomostí, je nutí vnímat kolobĕh...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.51.50

"Tĕlo, které nejprve jezdí na divokých slonech nebo kočárech zdobených zlatem a je známo pod jménem „král“, je pozdĕji Tvou nepřemožitelnou silou času nazýváno „výkaly“,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.51.49

"Človĕk posedlý myšlenkami na to, co je podle nĕj třeba udĕlat, nesmírnĕ chamtivý a holdující smyslovému požitku se náhle octne tváří v tvář Tobĕ, jenž jsi vždy bdĕlý....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.49.20-21

"V tomto svĕtĕ nemá nikdo trvalý vztah s nikým jiným, ó králi. Nemůžeme zůstat navždy ani se svým vlastním tĕlem, o manželce, dĕtech a ostatních ani nemluvĕ. Každý tvor se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.4.19

“V tomto světě vidíme, jak se hrnce, figurky a jiné výtvory z hlíny objevují, rozbíjejí a opět mizí, neboť se smísí se zemí. Podobně jsou zničena těla všech podmíněných...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest