fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 6.18

"O yogīnovi, ktorý pomocou vykonávania yogy usmerní činnosť svojej mysle a ktorý odvrátený od všetkých hmotných túžob spočíva v transcendencii, sa hovorí, že pevne zotrváva v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.15-17

Takýmto stálym ovládaním tela, mysle a činov sa yogīn vyslobodí z hmotnej existencie a dosiahne Moje sídlo, Božie kráľovstvo. Yogīnom sa nemôže stať ten, kto sa prejedá, ani...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.13-14

"Nech drží telo, hlavu a krk vzpriamené a nehybne uprie pohľad na špičku nosa. S mysľou ovládnutou a nerušenou, zbavený strachu a zotrvávajúci v sľube celibátu nech takto uprie svoje...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.31

"Yogīn, ktorý oddane slúži Nadduši s poznaním, že Ja a Nadduša sídliaca vo všetkých tvoroch sme jedno, zotrváva vo Mne za všetkých okolností." Bhagavad-Gītā 6.31

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.29-30

"Pravý yogīn Ma vidí vo všetkých bytostiach a všetky bytosti vidí vo Mne. Sebarealizovaný človek Mňa, Najvyššieho Pána, vidí všade." "Kto Ma vidí všade a všetko vidí vo...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.28

"Sebaovládnutý yogīn, ktorý sa takto neustále venuje yoge, sa oslobodí od všetkých hmotných nečistôt a dosiahne najvyššiu dokonalú blaženosť v trancendentálnej láskyplnej službe...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.27

"Yogīn, ktorého myseľ je pripútaná ku Mne, iste dosiahne najvyššiu dokonalosť transcendentálnej blaženosti. Je nad kvalitou vášne, lebo realizuje svoju kvalitatívnu totožnosť s...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.46-47

"Yogīn je väčší než askéta, väčší než empirik a väčší než ten, kto pracuje pre plody svojej práce. Preto sa za každých okolností staň yogīnom, ó, Arjuna." "Za...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.45

"A yogīn, ktorý sa usilovne snaží o ďalší pokrok a ktorý sa po mnohých a mnohých narodeniach zdokonalil, je očistený od všetkej poškvrny a napokon dosiahne najvyšší...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.37-38

Arjuna riekol: „Ó, Kṛṣṇa, aký osud očakáva neúspešného transcendentalistu, ktorý sa vydal cestou sebarealizácie s vierou, no kvôli svojej svetskej povahe sa od nej odvrátil bez...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.35

Śrī Kṛṣṇa pravil: "Ó synu Kuntī, válečníku mocných paží, ovládnout neklidnou mysl je nepochybně velmi těžké, ale lze toho dosáhnout náležitým cvičením a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.33-34

Arjuna pravil: "Ó Madhusūdano, systém yogy, který jsi shrnul, se mi zdá nepraktický a nezvládnutelný, protože mysl stále těká a nevydrží v klidu." "Ó Kṛṣṇo, mysl je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.32

"Ó Arjuno, ten, kdo prostřednictvím srovnání se svým vlastním já vidí skutečnou rovnocennost všech bytostí, v jejich štěstí i neštěstí, je dokonalý yogī." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.10

"Transcendentalista by mal neustále zamestnávať svoje telo, myseľ a svoje „ja“ vo vzťahu k Najvyššiemu, žiť osamote v ústraní a vždy pozorne ovládať svoju myseľ. Mal by sa...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.9

"Pokročilejší je ten, kto sa pozerá rovnako na priateľov, nepriateľov, druhov, na ľudí nestranných, závistlivcov, príbuzných, zbožných či hriešnikov." Bhagavad-Gītā 6.9

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.8

"Hovorí sa, že človek, ktorého plne uspokojuje získané a uskutočnené poznanie, sa nazýva yogīn (alebo mystik) a je sebarealizovanou dušou. Taký človek už dosiahol transcendentálnu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.4

"O človeku, ktorý sa vzdal všetkých hmotných túžob, ktorý nekoná pre zmyslový pôžitok a nezaoberá sa plodonosnými činnosťami, sa hovorí, že je pokročilý v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.3

"Hovorí sa, že činy sú prostriedkom pre začiatočníka v osemstupňovej yoge a zanechanie všetkých hmotných činností je prostriedkom pre toho, kto yogu zavŕšil." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC