fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 6.20-23

V stave dokonalosti, nazývanom samādhi alebo vnútorné vytrženie, je myseľ vďaka cvičeniu yogy celkom odpútaná od všetkých hmotných mentálnych činností. Túto dokonalosť...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.7

"Človek, ktorý ovládol svoju myseľ a našiel tak pokoj, dosiahol už Naddušu a neovplyvňujú ho radosti ani trápenia, chlad ani horúčava, pocity ani opovrhnutie." Bhagavad-Gītā 6.7

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.8-9

"Človek s božským vedomím vždy dobre vie, že vlastne nič nerobí, aj napriek tomu, že sa pozerá, počúva, hmatá, čuchá, je, pohybuje sa, spí, dýcha, hovorí, vylučuje, prijíma a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 15.8-9

"V hmotnom svete prenáša živá bytosť svoje rôzne poňatia života z jedného tela do druhého, podobne ako vietor prenáša vône. Takto prijíma jeden druh tela a znovu ho opúšťa, aby...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.71

"Človek, ktorý zanechal všetky túžby po zmyslovom pôžitku a žije bez hmotných žiadostí, ktorý sa zbavil vlastníckeho pocitu a falošného ega – iba ten dosiahne skutočný...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 8.6

"Každý dosiahne práve ten stav bytia, na ktorý myslí, keď opúšťa svoje telo." Bhagavad-Gītā 8.6

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 14.5

Hmotná príroda pozostáva z troch kvalít — dobra, vášne a nevedomosti. Keď večná živá bytosť príde do styku s hmotnou prírodou, stane sa podmienenou týmito...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.20

"Človek, ktorý sa neraduje, keď dosiahne niečo príjemné, a ani ho nerozruší, keď ho zastihne niečo nepríjemné, ktorý má neochvejnú inteligenciu, nie je pomýlený a pozná vedu o Bohu,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.7

"Človek konajúci s čistou oddanosťou, ktorý je dokonalou dušou a ktorý ovláda myseľ a zmysly, je milý všetkým a všetci sú milí jemu. Hoci je vždy činný, nikdy sa nezapletie do...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 7.27

"Všetky živé bytosti sa rodia do sveta klamu a sú zmätené dualitou, ktorá vzniká z túžby a nenávisti." Bhagavad-Gītā 7.27

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.3

"Človek, ktorý netúži po výsledkoch svojich činov a ani k nim nechová nenávisť, si naozaj odrieka. Taký človek, zbavený všetkých dualít, sa ľahko vymaní z hmotného otroctva a je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.19

"Tak ako sa plamienok lampy nechveje, keď je v závetrí, tak i transcendentalista, ktorého myseľ je ovládnutá, zotrváva vždy v meditácii o transcendentálnom 'ja'." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.38

"Na tomto svete nie je nič také vznešené a čisté ako transcendentálne poznanie. Toto poznanie je zrelým ovocím všetkého mysticizmu a ten, kto dosiahol dokonalosť v oddanej službe, sa z...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.49

"Kto na ničom nelipne, kto sa ovláda a je ľahostajný ku všetkým hmotným pôžitkom, môže pomocou odriekania dosiahnuť najvyššiu dokonalosť v oslobodení sa od všetkých...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.37

"Tak ako planúci oheň mení na popol všetko palivové drevo, tak aj oheň poznania spáli na popol všetky následky hmotných činov." Bhagavad-Gītā 4.37  

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 17.16

"Spokojnosť, jednoduchosť, vážnosť, sebaovládanie a očista vlastnej existencie je odriekaním mysle." Bhagavad-Gītā 17.16

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 7.3

"Z mnohých tisícov ľudí snáď len jeden usiluje o dokonalosť a z tých, ktorí ju dosiahli, Ma možno jediný pozná v pravde." Bhagavad-Gītā 7.3

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 8.12

"Yoga znamená odpútať sa od všetkých zmyslových pôžitkov. Kto uzavrie všetky brány zmyslov, uprie myseľ na srdce a dych života umiestni na vrchol hlavy, ten zotrváva v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.39

"Čisté vedomie živej bytosti sa tak zahaľuje jeho večným nepriateľom v podobe žiadostivosti, ktorá sa nedá nikdy ukojiť a páli ako oheň." Bhagavad-Gītā 3.39

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.23

"Kto dokáže čeliť popudom hmotných zmyslov a odolávať náporom túžob a hnevu, skôr, než opustí telo, je v tomto svete správne umiestnený a šťastný." Bhagavad-Gītā 5.23...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.33

"Tak, ako sa vzduch vďaka svojej jemnosti s ničím nezmieša, hoci je všeprestupujúci, tak sa ani duša, ktorá zrealizovala Brahman, nezmieša s telom, v ktorom sídli." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.48

"Konaj si svoju povinnosť riadne, zriekni sa pripútanosti a buď ľahostajný k úspechu či neúspechu. Taká vyrovnanosť sa nazýva yoga." Bhagavad-Gītā 2.48

ČÍTAŤ VIAC