fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 13.27,30,32

Ó, vodca Bharatovcov, vedz, že všetko, čo vôkol seba vidíš, pohyblivé i nehybné, je iba spojením poľa pôsobnosti a znalca poľa. Kto chápe, že všetky činnosti vykonáva telo...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.28

"Ten, kto vidí, že individuálnu dušu sprevádza vo všetkých telách Nadduša, a chápe, že ani duša, ani Nadduša, nemôžu zaniknúť spolu so zánikom tela, ten vpravde...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.24

Ten, kto porozumie tejto filozofii o hmotnej prírode, živej bytosti a vzájomných účinkoch kvalít prírody, zaiste dosiahne oslobodenie. Nezávisle na svojom súčasnom postavení sa v tomto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.13

"Teraz ti vysvetlím, čo je treba poznať, aby si mohol okúsiť večné. Brahman, duchovno, nemá počiatok a je mi podriadené, spočívajúc mimo príčinu a účinok tohoto hmotného...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 8.4

Kṛṣṇa riekol: „Hmotná príroda, ktorá sa neprestajne mení, sa nazýva adhibhūta, hmotné stvorenie. Moja vesmírna podoba, zahŕňajúca všetkých polobohov, vrátane polobohov Slnka a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.18

"Vďaka správnemu poznaniu vidia múdri v učenom a pokornom brāhmaṇovi, v krave, v slonovi, v psovi a v pojedačovi psov jedno a to isté." Bhagavad-Gītā 5.18

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.13

"Vtelená bytosť, ktorá ovláda svoju povahu a v mysli sa vzdáva všetkých činov, šťastne prebýva v meste s deviatimi bránami (v hmotnom tele), nič nekoná a ani k činom...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.59

"Vtelená duša môže byť obmedzená v zmyslovom užívaní, hoci túžba po zmyslových predmetoch zostáva. Keď však okúsi vyšší pôžitok, stratí chuť na zmyslové ukájanie a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.2.35-36

"Osobnost Božství Pán Śrī Krišna se nachází v každé živé bytosti společně s individuální duší. To je možné vnímat a představit si podle nám dané schopnosti vidět a za pomoci...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.30

"Ó, potomok Bharatov, duša, ktorá pretrváva v tele, je večná a nikdy nemôže byť zabitá. Preto za žiadnym tvorom nemusíš smútiť." Bhagavad-Gītā 2.30

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.28

"Všetky stvorené bytosti sú na počiatku neprejavené, v prechodnom štádiu sú prejavené a po zničení opäť neprejavené. Prečo teda nariekať, ó, potomok...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.26-27

"Ak si však myslíš, že duša (alebo príznaky života) sa zakaždým rodí a potom navždy umiera, ani tak nemáš žiadny dôvod žialiť, ó, bojovník mocných paží. Pre toho, kto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.25

"Duša je neviditeľná, nepredstaviteľná a nemenná. Keď to všetko vieš, nemal by si nariekať nad telom." Bhagavad-Gītā 2.25

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.24

"Individuálna duša je nezničiteľná, nerozpustná a nemožno ju ani spáliť, ani vysušiť. Je trvalá, všadeprítomná, nemenná, nehybná a večne rovnaká." Bhagavad-Gītā 2.24

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.19

"Nevedomý je ten, kto si myslí, že živá bytosť môže zabiť alebo byť zabitá. Kto dosiahol poznanie, vie, že duša ani nezabíja, ani nemôže byť zabitá." Bhagavad-Gītā 2.19

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.11-12

Vznešený riekol: „Zatiaľ, čo prednášaš učené slová, nariekaš nad niečím, čo nie je hodné zármutku. Múdri nesmútia ani nad živými, ani nad mŕtvymi." "Nikdy sa veru...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.38

"Tak ako dym zahaľuje oheň a prach zrkadlo, tak ako lono skrýva zárodok, podobne aj rôzne stupne žiadostivosti pokrývajú živú bytosť." Bhagavad-Gītā 3.38

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.23

"Dušu nikdy nemožno žiadnou zbraňou rozťať na kúsky, spáliť ohňom, premočiť vodou či vysušiť vetrom." Bhagavad-Gītā 2.23

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest