fbpx
logo
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.17

“Lidé zabíjející svou duši nejsou nikdy klidní, protože si myslí, že konečným účelem lidské inteligence je obohacovat hmotný život. Jelikož tedy zanedbávají své pravé,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.28.41-42

"Nejvyšší Osobnost Božství, zvaná paraṁ brahma, je pozorovatel. Liší se od duše — jīvy neboli individuální živé bytosti spojené se smysly, pěti prvky a vědomím." "Yogī...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.4

"Živá bytost je ve skutečnosti transcendentální hmotné existenci, ale jelikož si neustále myslí, že bude panovat hmotné přírodě, její hmotný život nemá konce a stejně jako ve snu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.7-8

  "Hmotné vědomí je příčinou podmíněného života, jehož podmínky vnutí živé bytosti hmotná energie. Ačkoliv duše nic nedělá a je všem těmto činnostem transcendentální,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.7.49

"Osobnost Božství je nejvyšším pánem všeho příznivého, neboť uděluje výsledky všech činností, které živá bytost vykonává, ať už v hmotné či duchovní existenci. Pán je tedy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.3.12

"Transcendentální poznání o Nejvyšším Pánu Harim zcela odstraňuje vlny a víry hmotných kvalit. Jelikož je prosté veškeré hmotné připoutanosti, toto poznání uspokojuje duši, a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.2.31

"Jedině očištěná duše může dosáhnout dokonalosti — stýkat se s Osobností Božství — a cítit tak naprostou blaženost a úplnou spokojenost ve svém přirozeném postavení. Nikdo z...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.3.31-32

"Vítr nese oblaka a prach, ale méně inteligentní lidé říkají, že nebe je oblačné a vzduch prašný. Podobně přisuzují své hmotné tělesné představy duchovnímu já." "Nad...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.32-33

"I když je mrak výtvorem slunce a je také díky slunci videt, vytváří pro pozorující oko, které je další částečnou expanzí slunce, temnotu. Podobne hmotné falešné ego, konkrétní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.24

"Hmotné tĕlo tvořené zemí není pravé vlastní já; nejsou to ani smysly, jejich vládnoucí polobozi či životní vzduch; není to ani vnĕjší vzduch, voda, oheň nebo mysl. To vše je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.15-16

"Nářek, radost, strach, hnĕv, chamtivost, zmatenost a dychtĕní, jakož i zrození a smrt jsou zážitky falešného ega, nikoliv čisté duše. Živá bytost, která se mylnĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.6-7

"Nadduše je jediným konečným vládcem a stvořitelem tohoto svĕta, a proto je Ona jediná také tím, co je stvořeno. Podobnĕ samotná Duše veškeré existence udržuje a je udržována,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.56

"Falešné ego utváří klamnou hmotnou existenci, a tak duše vnímá hmotné štĕstí a neštĕstí. Duchovní duše je však vůči hmotné přírodĕ transcendentální; hmotné štĕstí a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.22.46

"Nikdo se ve skutečnosti nerodí ze semene dřívĕjších činností ani neumírá, neboť každý je nesmrtelný. Působení klamu se zdá, že se živá bytost rodí a že umírá, tak jako oheň...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.20.17

"Lidské tĕlo, které může poskytnout veškerý prospĕch v životĕ, se získává automaticky působením přírodních zákonů, i když obdržet ho je velmi vzácné. Dá se přirovnat k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.3-4

"Ó Uddhavo, poznání i nevĕdomost jsou výtvory māyi a jako takové jsou expanzemi Mé energie. Jak poznání, tak nevĕdomost nemají počátek a trvale udílejí vtĕleným živým bytostem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.36-37

"Ó můj Pane Acyuto, o stejné živé bytosti se nĕkdy říká, že je vĕčnĕ podmínĕná, a jindy je označena za vĕčnĕ osvobozenou. Nechápu tedy její skutečné postavení. Ty jsi, můj...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.30.4-6

"Živá bytost nachází ve svém životním druhu, ať je jakýkoliv, zvláštní uspokojení a nikdy se jí nepříčí žít v takových podmínkách. Podmíněná živá bytost je se svým...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest