fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.11.15

"Stvoření hmotného světa začíná pěti prvky, a vše, včetně těla muže a ženy, je tedy vytvořeno z nich. Počet mužů a žen se v tomto hmotném světě dále zvyšuje pohlavním...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.75

"Působením jemného těla (mysl, inteligence, ego) živá bytost vytváří a opouští hrubá těla. To se nazývá převtělování duše. Tímto způsobem duše zakouší různé druhy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.73

"Když živá bytost sní, smyslové předměty ve skutečnosti nejsou přítomné, ale přesto se projeví, protože s nimi byla dříve ve styku. Stejně tak živá bytost s nevyvinutými smysly...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.29

"Živá bytost, zahalená kvalitou nevědomosti v hmotném světě, je někdy mužského a někdy ženského pohlaví, někdy lidskou bytostí, někdy polobohem, ptákem, zvířetem a podobně. Takto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.2

"Velký mudrc Nārada Muni pokračoval: Musíš pochopit, že Purañjana, živá bytost, se podle svých činností převtěluje do různých druhů těl, která mohou mít jednu nohu, dvě nohy,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.4

"Když si chce živá bytost užívat kvalit hmotné přírody v jejich úplnosti, dává mezi mnoha tělesnými podobami přednost tělu, které má devět bran, dvě ruce a dvě nohy. Nejraději se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.37

"Sanat-kumāra poradil králi: Proto se, můj milý králi Pṛthu, snaž pochopit Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, Jenž sídlí v srdci každého společně s individuální duší. Žije v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.20.11

"Každý, kdo ví, že toto hmotné tělo, skládající se z pěti hrubých prvků, smyslových orgánů, činných smyslů a mysli, je pod dozorem stálé duše, má nárok na osvobození z...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.4.13

"Není divu, že materialisté, kteří považují pomíjivé hmotné tělo za vlastní já, neustále znevažují velké duše. Jejich závist je prospěšná, neboť jim zapřičiní pád. Jsou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.31.45-46

"Když kvůli chorobnému zanícení očního nervu ztratí oči schopnost vidět barvu či tvar, zrak je umrtven a živá bytost, která je pozorovatelem očí i zraku, ztrácí schopnost...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.31.31-33

"Pro tělo, které je pro ni zdrojem neustálých potíží a které ji následuje, protože je spoutána pouty nevědomosti a plodonosných činností, vykonává živá bytost různé činy,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.31.29-30

"S růstem těla živá bytost zvyšuje svoji falešnou pýchu a hněv, a tak vytváří nepřátelství vůči podobně chtivým lidem. Tímto způsobem ničí svoji duši." "Kvůli této...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.15.24

Pán Brahmā řekl: "Moji milí polobozi, lidská životní podoba je tak důležitá, že po ní toužíme i my, neboť umožňuje dosáhout dokonalosti náboženství a získat plné poznání....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.7.11

"Stejně jako měsíc zrcadlící se na vodě se pozorovateli jeví, jako kdyby se chvěl, protože je ve styku s vlastnostmi vody, tak i duše ve styku s hmotou vypadá, jako kdyby měla vlastnosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.9.9

"Ó můj Pane, hmotné utrpení se duše ve skutečnosti vůbec netýká. Ale dokud podmíněná duše vidí tělo jako prostředek svého smyslového požitku, nemůže se vyplést ze sítě...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.10.31-32

"Všech sedm složek těla — tenký povrch kůže, kůže samotná, maso, krev, tuk, morek a kosti — je vytvořeno ze země, vody a ohně, kdežto životní dech je vytvořen z éteru, vody a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.10.6

"Když živá bytost a její sklon k podmíněnému životu splynou s mystickým spánkem Mahā-Viṣṇua, nazývá se to ukončení vesmírného projevu. Osvobození je trvalým stavem živé...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.1

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: "Ó králi, pokud člověk není ovlivněn energií Nejvyšší Osobnosti Božství, pak nepřichází v úvahu spojení čisté duše, mající čisté vědomí, s...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest