fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.24.38-39

"Nyní s Mým svolením jdi, jak si přeješ, a odevzdej Mi všechny své činnosti. Uctívej Mě, abys získal věčný život, a tak překonáš nepřekonatelnou smrt." "Pomocí svého...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.24.33

"Odevzdávám se Nejvyššímu Pánu, který sestoupil v podobě Kapily, je nezávisle mocný a transcendentální, je Nejvyšší Osobou a Pánem veškeré hmoty a času, je všeho si vědomým...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.23.42

"Co je obtížné získat pro odhodlané lidi, kteří přijali útočiště u lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství? Nohy Pána jsou pramenem posvátných řek, jako je Ganga, které...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.21.24

Pán pokračoval: "Můj milý ṛṣi, ó vládče živých bytostí, ti, kdo Mi s oddaností slouží a uctívají Mě, a zvláště oddaní jako jsi ty, kteří se pro Mě vzdali všeho, nebudou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.21.21

"Neustále se s úctou klaním Tvým lotosovým nohám, které jsou ideálním útočištěm, protože zahrnuješ bezvýznamnou duši všemi druhy požehnání. Svou vlastní energií jsi stvořil...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.19.36

"Která vděčná duše by nechtěla prokazovat láskyplnou službu tak úžasnému pánovi, jako je Osobnost Božství? Čistí oddaní, kteří vyhledávají ochranu jedině u Pána, Ho mohou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.13.39

"Ó Pane, jsi Nejvyšší Osobnost Božství a jsi hoden uctívání všeobecnými modlitbami, védskými hymny a složkami obětí. Skládáme Ti své poklony. Můžeš být realizován čistou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.10.9

"Pro svoji bezpříčinnou oddanou službu Pánovi, založenou na zralém transcendentálním poznání, je Pán Brahmā nejvznešenější osobností ve vesmíru. Proto stvořil všech čtrnáct...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.25-26

Brahmā řekl: "Ó Osobnosti Božství, jsi v srdci každé živé bytosti jako nejvyšší vládce, a díky Své svrchované inteligenci bez jakýchkoliv potíží znáš všechny její...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.10

"V osobním sídle Pána neexistují hmotné kvality nevědomosti a vášně a nijak tam neovlivňují kvalitu dobra. Nepůsobí tam ani vliv času a co říci o iluzorní, vnější energii,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.8.6

"Čistý oddaný Pána, jehož srdce bylo jednou očištěno oddanou službou, nikdy neopustí lotosové nohy Pána Kṛṣṇy, protože ho plně uspokojují, stejně jako cestovatel se cítí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.4.16

"Znovu a znovu se uctivě klaním dokonale příznivému Pánu Śrī Kṛṣṇovi. Inteligentní lidé, kteří se pouze odevzdají u Jeho lotosových nohou, jsou zbaveni veškeré připoutanosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.4.13

"Znovu a znovu se uctivě klaním Pánovi, který je úplnou podobou existence a transcendence, který osvobozuje zbožné oddané od veškeré úzkosti a ničí další rozvoj ateistických...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.5.3

"Ó můj pane, velké dobročinné duše putují po světě jménem Nejvyšší Osobnosti Božství, aby projevily soucit pokleslým duším, které se nechtějí podřizovat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.18.22

"Lidé, kteří se dokáží ovládat a jsou připoutaní k Nejvyššímu Pánu Śrī Kṛṣṇovi, se mohou ihned vzdát světa hmotné připoutanosti, včetně hrubohmotného těla a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.18.4

"Bylo tomu tak proto, že těm, kteří zasvětili své životy transcendentálním námětům o Pánovi, Jehož opěvují védské hymny, a kteří se neustále věnují vzpomínání na lotosové...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.9.23

Osobnost Božství, zjevující se v mysli oddaného díky jeho pozorné oddanosti, meditaci a zpívání svatého jména, ho osvobodí z pout plodonosných činností v okamžiku, kdy opouští...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.7.6-7

"Hmotné strasti živé bytosti, které jsou pro ni zbytečné a nepřirozené, může přímo zmírnit spojení procesem oddané služby. Obyčejní lidé to však nevědí, a proto učený...

ČÍTAŤ VIAC