fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.6.4

"Nevěrná žena se nechá snadno unést milenci a někdy se také stává, že milenci jejího manžela zabijí. Dá-li yogī své mysli příležitost a nehlídá ji, mysl poskytne prostor...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.6.1

"Král Parīkṣit se otázal Śukadeva Gosvāmīho: Můj drahý pane, osoby zcela čistého srdce dosahují praktikováním bhakti-yogy poznání a jejich připoutanost k plodonosnému jednání je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.27

"Pravou činností smyslových orgánů — mysli, zraku, slov a všech poznávacích i činných smyslů — je jejich úplné zapojení ve službě Mně. Živá bytost, jejíž smysly nejsou takto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.14

"Jednejte tak, jak jsem vám doporučil, Moji drazí synové. Buďte velice obezřetní. Těmito prostředky se zbavíte nevědomosti v podobě touhy po plodonosných činnostech a zcela rozetnete...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.31.20

"Jelikož oddaní již nemají žádné hmotné touhy, jsou zbaveni všeho mentálního znečištění. Mohou tak neustále myslet na Pána a velice procítěně Ho oslovovat. Nejvyšší Pán,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.31.13

"Nejvyšší Osobnost Božství je ve skutečnosti původním zdrojem veškeré seberealizace, a tedy i cílem všech příznivých činností — karmy, jñāny, yogy a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.31.9

"Velký mudrc Nārada řekl: Když se živá bytost narodí, aby oddaně sloužila Nejvyšší Osobnosti Božství, nejvyššímu vládci, pak její zrození, všechny plodonosné činnosti, délka...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.55

"Můj milý králi, pokus se pochopit alegorické postavení jelena. Buď si plně vědom svého vlastního já a zřekni se požitku z naslouchání o cestě na nebeské planety, dostupné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.9.52

"Drahá královno, nepochybně jsi uctívala Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, který vysvobozuje Své oddané z největšího nebezpečí. Ti, kdo o Něm neustále meditují, překonávají...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.4.20

"Vedy obsahují pokyny týkající se dvou druhů činností. Jsou to činnosti lidí připoutaných k hmotnému požitku a činnosti těch, kteří jsou od hmoty odpoutáni. V souladu s nimi mají...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.33.11

"Drahá matko, skuteční transcendentalisté následují Mé pokyny tak, jak jsem ti je předal. Buď ujištěna, že budeš-li dokonale následovat tuto cestu seberealizace, vysvobodíš se z...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.32.5

"Inteligentní lidé s očištěným vědomím jsou dokonale spokojení ve vědomí Kṛṣṇy. Jelikož jsou osvobozeni od kvalit hmotné přírody, nejednají pro smyslový požitek. Naopak —...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.32.10

"Yogīni, jež se prostřednictvím dechových cvičení a ovládání mysli odpoutali od hmotného světa, dospějí na Brahmovu planetu, která je velice vzdálená. Po opuštění těla vstoupí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.32.6-7

"Vykonávání předepsaných povinností bez připoutanosti ke svému jednání, vlastnických nároků a falešného egoismu dokonale očišťuje vědomí a staví živou bytost do jejího...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.32.27

"Největším společným cílem všech yogīnů je naprostá odpoutanost od hmoty, které lze dosáhnout různými jógovými postupy." Śrīmad-Bhāgavatam 3.32.27

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.29.33-35

"Nenacházím nikoho většího, než je ten, jehož všechny zájmy se shodují s Mými, a bez ustání proto věnuje všechny své činnosti a celý svůj život—všechno co má —...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.30

"Když pozornost dokonalého yogīna přestanou přitahovat vedlejší produkty mystických sil, které jsou projevem vnější energie, jeho postup ke Mně začíná být neomezený a smrt nad...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.6-8

Člověk musí upevnit svoji víru pomocí jógového postupu pro sebeovládání a dostat se na úroveň čisté oddané služby opěvováním Mé slávy a nasloucháním o Mně. Při...

ČÍTAŤ VIAC