fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.39

"Bohatství, krásná manželka či přítelkyně, synové a dcery, sídlo, zvířata v hospodářství, jako jsou krávy, sloni a koně, dále pokladnice, hospodářský rozvoj a smyslový požitek...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.27

"Prostřednictvím znečištěné inteligence je živá bytost podrobena kvalitám přírody a tak je podmíněna hmotou. Tuto hmotnou existenci, jejíž příčinou je nevědomost, je třeba...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.23

"Každá individuální duše má dva druhy těl: hrubohmotné z pěti hrubých prvků a jemnohmotné ze tří jemných. Ona sama sídlí uvnitř těchto těl. Člověk musí najít duši analýzou:...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.22

"Pánových osm oddělených hmotných energií, tři kvality hmotné přírody a šestnáct výsledků přeměny (jedenáct smyslů a pět hrubohmotných prvků, jako je země a voda) — v tom...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.21

"Zkušený geolog ví, kde leží zlato, a různými procesy ho dokáže získat ze zlaté rudy. Duchovně pokročilá osoba podobně ví o existenci duchovní částečky v těle, a tak může...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.19-20

"Slovo ātmā označuje Nejvyššího Pána nebo živé bytosti. Jak Pán, tak obyčejné živé bytosti jsou duchovní a nepodléhají zrození a smrti, degeneraci ani hmotnému znečištění. Jsou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.18

"Plody a květy stromu časem podstupují šest změn — zrození, existenci, růst, přeměnu, chřadnutí a potom zánik — a hmotné tělo, které duše získává za různých okolností,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.2.45

"Nejdůležitější v těle je životní vzduch, ale ani ten není tím, kdo poslouchá a hovoří. Nejen životní vzduch, ale dokonce ani duše nemůže nic dělat — tím, kdo vše skutečně...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.2.43

"Stejně jako vnímáme, že oheň se liší od dřeva, přestože je v něm, že vzduch je oddělený od těla, přestože se nachází v ústech a nosních dírkách, a stejně jako se nebe nikdy s...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.2.22

"Duše, živá bytost, neumírá; je věčná a neměnná. Je prostá hmotného znečištění, a má tak přístup kamkoliv, v hmotném i v duchovním světě. Vyznačuje se plným vědomím a zcela...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.63

"Ti, kdo se snaží dosáhnout konečného cíle života, musí znalecky pozorovat Svrchovanou Absolutní Osobu a živou bytost, jež jsou kvalitativně totožné ve svém vztahu části a celku. To...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.57

"Když si živá bytost myslí, že se ode Mě liší, a tak zapomíná svou duchovní identitu kvalitativní totožnosti se Mnou co se týče věčnosti, poznání a blaženosti, znamená to...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.55-56

"Věz, že Já jsem Nejvyšší Brahman, všeprostupující Nadduše, díky Níž spící živá bytost chápe své snění a své štěstí mimo rámec činností hmotných smyslů — Já jsem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.24

"Stejně jako železo má schopnost pálit, když je do ruda rozžhavené ve styku s ohněm, tak i tělo, smysly, životní síla, mysl a inteligence — přestože jsou to jinak pouhé kusy hmoty...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.11

"Nejvyšší Pán (ātmā), stvořitel příčiny a následku, nepřijímá štěstí a neštěstí, jež jsou výsledkem plodonosných činností. Naprosto nezávisí na podmínce přijmout hmotné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.10

"Této živé bytosti není nikdo milý ani nemilý. Nečiní rozdíly mezi tím, co je její a co patří někomu jinému. Je jedna jediná — to znamená, že ji neovlivňují přátelé a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.9

"Živá bytost je věčná a nepodléhá zkáze, protože její existence ve skutečnosti nemá počátek ani konec. Nikdy se nerodí ani neumírá. Představuje základní princip všech druhů...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.15.7

"Ó králi, z jednoho těla (otcova) je prostřednictvím druhého těla (matčina) vytvořeno třetí tělo (synovo), stejně jako z jednoho semene vzniká další. Tak jako jsou věčné prvky...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest