fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.32

"Neexistuje větší překážka, která by bránila vlastnímu zájmu živé bytosti, než sklon považovat jiné záležitosti za příjemnější, než je vlastní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.33

"Pokud každý v lidské společnosti neustále myslí na to, jak vydělat peníze a jak je použít pro smyslový požitek, ničí to zájmy všech. Živá bytost zbavená poznání a oddané...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.23.28

"Kdo se v tomto hmotném světě zaměstnává činnostmi, které si vyžadují velké úsilí, a kdo po získání lidské životní podoby — jež dává příležitost osvobodit se od utrpení...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.27

"Když se živá bytost zbaví všech hmotných tužeb a osvobodí od všech hmotných vlastností, transcenduje rozdíly mezi vnějšími a vnitřními činnostmi. Tehdy zaniká rozdíl mezi duší...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.30

"Když jsou mysl a smysly přitahované smyslovými předměty za účelem požitku, mysl to vzruší. Výsledkem neustálého přemýšlení o smyslových předmětech je, že živá bytost téměř...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.31

"Když se duše odchýlí od svého původního vědomí, ztratí schopnost vzpomenout si na své předchozí postavení nebo poznat současné. Jakmile pozbyde paměti, pak všechno získané...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.20.31

"Můj Pane, působením Tvé iluzorní energie zapomněly všechny živé bytosti v tomto hmotném světě na své skutečné, přirozené postavení a z nevědomosti neustále touží po hmotném...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.12.4

"Mylné ztotožňování sebe a jiných jako “já” a “ty” na základě tělesného pojetí života je způsobené nevědomostí. Toto tělesné pojetí je příčinou opakovaného zrození a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.7.44

"Vidyādharové řekli: Drahý Pane, lidská životní podoba je určená k dosažení nejvyšší dokonalosti. Živá bytost se však pod vlivem māyi, Tvé vnější energie, mylně ztotožňuje s...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.3.17

"Vznešené osobnosti vlastní šest předností: vzdělání, askezi, bohatství, krásu, mládí a původ. Kdo je však na ně příliš pyšný, začne být zaslepený a ztratí veškerý zdravý...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.3.21

"Ten, kdo je ovládán falešným egem a následkem toho se neustále mentálně i tělesně trápí, nesnese vznešené vlastnosti seberealizovaných osobností. Jelikož sám není schopen...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.4.13

"Není divu, že materialisté, kteří považují pomíjivé hmotné tělo za vlastní já, neustále znevažují velké duše. Jejich závist je prospěšná, neboť jim zapřičiní pád. Jsou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.7.28

"Členové shromáždění oslovili Pána: Jsi jediným útočištěm všech trpících v této obrovské pevnosti podmíněné existence, kde čas jako had neustále číhá na příležitost...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.32.38

"Živé bytosti se nabízejí různé druhy hmotné existence, které odpovídají jejímu jednání v nevědomosti a zapomnění skutečné totožnosti. Má drahá matko, ten, kdo upadne do...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.32.18-19

"Tito lidé se nazývají trai-vargika, protože se zajímají o tři cesty k povýšení. Nejvyšší Pán, Jenž dokáže vysvobodit podmíněné duše, se jim protiví a zábavy Nejvyššího...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.31.38-42

"Pokus se pochopit mocnou sílu Mé māyi v podobě ženy, která pouhým pohybem svého obočí dokáže ovládat i ty největší dobyvatele světa." "Ten, kdo chce dosáhnout vrcholu yogy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.31.20

"Proto, můj Pane, přestože žiji v hrozných podmínkách, nechci opustit břicho své matky, abych znovu nespadla do zapomenuté studny materialistického života. Tvá vnější energie zvaná...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.29.5

"Můj milý Pane, jsi jako slunce, protože osvětluješ temnotu podmíněného života živých bytostí. Jelikož nejsou jejich oči poznání otevřené, spí věčně v této temnotě bez...

ČÍTAŤ VIAC