fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 3.27

"Duša pomýlená falošným egom sa považuje za vykonávateľa činov, ktoré v skutočnosti vykonávajú tri kvality hmotnej prírody." Bhagavad-Gītā 3.27

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.30.2-3

"Vše, co materialista vytvoří těžkou a namáhavou prací pro své takzvané štěstí, to Nejvyšší Osobnost jako časový faktor zničí, a proto podmíněná duše...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-bhāgavatam 12.6.29

"Taková je klamná energie Nejvyššího Pána Viṣṇua, kterou nelze ani zastavit, ani snadno vnímat. I když jsou individuální duše nedílnými částmi Pána, jsou vlivem této klamné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.2b

"Vše, co se děje v čase, který sestává z minulosti, současnosti a budoucnosti, je pouhý sen. To je skrytý význam veškeré védské literatury." Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.2b

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.17

“Lidé zabíjející svou duši nejsou nikdy klidní, protože si myslí, že konečným účelem lidské inteligence je obohacovat hmotný život. Jelikož tedy zanedbávají své pravé,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.37

“Strach vzniká, když se živá bytost, pohroužená ve vnĕjší, klamné energii Pána, mylnĕ ztotožňuje s hmotným tĕlem. Když se takto odvrací od Nejvyššího Pána, zapomíná i na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.36

"Vše, co človĕk dĕlá svým tĕlem, slovy, myslí, smysly, inteligencí nebo očištĕným vĕdomím, v souladu s povahou, kterou nabyl v podmínĕném životĕ, má obĕtovat Nejvyššímu s...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.38

“Klamná hmotná příroda přitahuje nepatrnou živou bytost, aby ji objala, a ta proto přijímá podoby tvořené jejími vlastnostmi. Následnĕ ztrácí všechny duchovní vlastnosti a musí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.25

"Domnĕlé autority, jež prohlašují, že hmota je původem existence, že trvalé vlastnosti duše lze zničit, že vlastní já se skládá ze dvou oddĕlených složek, ducha a hmoty, nebo že...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.85.16

“Díky štĕstí může duše získat zdravý lidský život, což je příležitost, které je vzácné dosáhnout. Pokud je však přesto zmatená ohlednĕ toho, co je pro ni nejlepší, ó Pane,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.84.24-25

"Spící osoba si představuje alternativní realitu a jelikož se vidí pod různými jmény a v různých podobách, zapomíná na svou totožnost v bdĕlém stavu, která se liší od snu....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.28.43-44

"Stejně jako se oheň projevuje v různých podobách dřeva, tak se za různého působení kvalit hmotné přírody projevuje čistá duše v různých tělech." "Takto může yogí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.5

"Hmotná příroda, rozdělená svými kvalitami do různorodosti, vytváří podoby živých bytostí, a když to živé bytosti vidí, jsou oklamány iluzorní energií v jejím aspektu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.5.24-25

"Pán, který je bezesporu vlastníkem všeho, byl jediným pozorovatelem. Kosmický projev tehdy neexistoval a On se beze Svých úplných a oddělených částí cítil nedokonalý. Hmotná energie...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.34

"Ó Brahmo, vše, co vypadá, že má nějakou hodnotu, není reálné, pokud to nemá vztah ke Mně. Věz, že je to Moje iluzorní energie; odraz světla v temnotě." Śrīmad-Bhāgavatam...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.2

"Iluzí oklamaná živá bytost se zjevuje v mnoha podobách, které jí poskytuje vnější hmotná energie Pána. Když si takto uvězněná živá bytost užívá v kvalitách hmotné přírody,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.27-29

"Můj drahý králi, ve Védach je řečeno, že hmotnou příčinu, která tvoří jakýkoliv hmotný výtvor v tomto vesmíru, lze vnímat jako oddelenou realitu, tak jako se dají nite, které...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.36-37

"Jakákoliv zdánlivá dualita vnímaná ve vlastním já je pouze výplod zmatené mysli. Kromĕ duše totiž tato domnĕlá dualita nemá na čem spočívat." "Dualitu tvořenou pĕti...

ČÍTAŤ VIAC