fbpx
logo
logo
Bhagavad-Gītā 5.11

"Yogīni, ktorí zanechali všetkej pripútanosti, konajú svoje činy telom, mysľou, inteligenciou a zmyslami len preto, aby očistili svoje 'ja'." Bhagavad-Gītā 5.11

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.12

"Duša pevne zakotvená v oddanosti dosiahne trvalý mier, lebo Mi obetuje plody svojich činov, zatiaľ čo človek, ktorý nie je spojený s Božstvom a lipne na plodoch svojich činov, je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.25-32

"Niektorí yogīni dokonale uctievajú polobohov prinášaním rôznych obetí a iní prinášajú obete v ohni Najvyššieho Brahmanu." "Niektorí (čistí brahmacārīni) obetujú sluch a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.23-24

"Činy človeka, ktorý nie je spútaný kvalitami hmotnej prírody a ktorého myslenie plne spočíva v transcendentálnom poznaní, sa celkom rozplynú v transcendencii." "Človek, ktorý...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.19-22

„Človek, ktorého všetko úsilie je zbavené túžby po zmyslovom pôžitku, vlastní dokonalé poznanie. Učení vravia, že jeho plodonosnú činnosť spálil oheň dokonalého...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.11

"Každého odmeňujem podľa toho, ako sa Mi odovzdáva. Ó, syn Pṛthy, všetci v každom ohľade kráčajú Mojou cestou." Bhagavad-Gītā 4.11

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.1-3

"Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Vyjavil som túto nehynúcu vedu o yoge bohu Slnka Vivasvānovi a Vivasvān ju zveril Manuovi, otcovi ľudského pokolenia, ktorý ju potom...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.34

"Obráť sa na duchovného učiteľa a uč sa od neho pravde. Pýtaj sa ho so všetkou pokorou a verne mu slúž. Sebarealizované duše ti môžu dať poznanie, lebo ony uzreli...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.39

"Veriaci človek pohrúžený v transcendentálnom poznaní a ovládajúci svoje zmysly čoskoro dosiahne najvyšší duchovný mier." Bhagavad-Gītā 4.39

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.41

"Človek, ktorý oddane slúži, zriekajúc sa plodov svojich činov, a ktorý svoje pochybnosti rozťal transcendentálnym poznaním, je pevne umiestnený vo vlastnom „ja“. Preto nie je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.30-32

Ó, Arjuna, preto zasväť všetky svoje činy Mne a s mysľou uprenou na Mňa, zbavený sebectva a ľahostajnosti a bez túžby po zisku bojuj. Kto si plní povinnosti podľa Mojich pokynov...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.28

"Ó, bojovník mocných paží, ten, kto pozná povahu Absolútnej Pravdy, neoddáva sa zmyslom a ich pôžitkom, lebo si je dobre vedomý rozdielu medzi činmi v duchu oddanosti a plodonosným...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.25-26

"Tak ako nevedomí vykonávajú svoje povinnosti s ohľadom na výsledky, tak môže, hoci bez lipnutia, konať i múdry, aby viedol ľud správnou cestou." "Múdry človek by nemal...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.17-19

"No ten, kto nachádza radosť vo vlastnom „ja“, kto žije životom sebarealizácie a je sám v sebe dokonale spokojný, nemá žiadne povinnosti." "Sebarealizovaný človek nemá prečo...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.10-12

"Na počiatku stvorenia vyslal Pán tvorstva generácie ľudí a polobohov spolu s obeťami Viṣṇuovi a požehnal im, hovoriac: „Buďte šťastní konaním tejto yajñe (obete), lebo tak...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.8-9

"Konaj svoje predpísané povinnosti, lebo čin je lepší ako nečinnosť. Veď bez práce nemôžeš udržať nažive ani svoje telo." "Každý musí vykonávať činy ako obeť...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.3-5

„Ó, bezhriešny Arjuna, už som ti vysvetlil, že sú dva druhy ľudí, ktorí sa snažia o sebarealizáciu. Niektorí sa ju snažia dosiahnuť empirickou filozofickou špekuláciou, zatiaľ čo...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.68

"Ó, bojovník mocných paží, preto je ten, ktorého zmysly sú odvrátené od zmyslových predmetov, určite človekom stáleho rozumu." Bhagavad-Gītā 2.68

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest