fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 2.71

"Človek, ktorý zanechal všetky túžby po zmyslovom pôžitku a žije bez hmotných žiadostí, ktorý sa zbavil vlastníckeho pocitu a falošného ega – iba ten dosiahne skutočný...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.7

"Človek konajúci s čistou oddanosťou, ktorý je dokonalou dušou a ktorý ovláda myseľ a zmysly, je milý všetkým a všetci sú milí jemu. Hoci je vždy činný, nikdy sa nezapletie do...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.38

"Na tomto svete nie je nič také vznešené a čisté ako transcendentálne poznanie. Toto poznanie je zrelým ovocím všetkého mysticizmu a ten, kto dosiahol dokonalosť v oddanej službe, sa z...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.6.23

"Službou Absolutní Pravdě, byť jen na několik dní, se inteligence oddaného pevně ustálí a soustředí se na Mě. Důsledkem toho se stane Mým společníkem v transcendentálním světě...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.50

"Pokud říkáte, že tito lidé jsou příčinou mého štĕstí a neštĕstí, tak kde je v tomto pojetí místo pro duši? Toto štĕstí a neštĕstí se netýká duše, ale interakcí hmotných...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.36

"Vše, co človĕk dĕlá svým tĕlem, slovy, myslí, smysly, inteligencí nebo očištĕným vĕdomím, v souladu s povahou, kterou nabyl v podmínĕném životĕ, má obĕtovat Nejvyššímu s...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.86.46-48

"Zjevuješ se v srdcích lidí s čistým vĕdomím, kteří o Tobĕ neustále naslouchají, zpívají o Tobĕ, uctívají Tĕ, oslavují Tĕ a společnĕ o Tobĕ rozmlouvají." "Ale...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.28-29

"Můj oddaný, který Mou neomezenou bezpříčinnou milostí dosáhne seberealizace, je zbaven všech pochybností a neochvějně spěje do svého skutečného sídla, které je pod přímou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.25-27

"Člověk, který sní, má téměř zakryté vědomí a vidí mnoho nepříznivých věcí, ale když se probudí k plnému vědomí, tyto nepříznivé věci ho nemohou zmást." "Osvícené...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.21-22

"Nejvyšší Pán řekl: Živá bytost může získat osvobození, když Mi bude se vší vážností oddaně sloužit a po dlouhou dobu o Mně nebo ode Mě naslouchat. Bude-li takto plnit své...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.13.49-50

"Nic nezůstane nedosaženo pro toho, s kým je Nejvyšší Pán spokojen. Jakmile člověk dosáhne transcendentálního cíle, pochopí, že všechno ostatní je bezvýznamné. Ten, kdo se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.3.23

"Každá živá bytost je ovládána nadpřirozenou silou a její smyslový požitek je také pod nadvládou této síly. Transcendentálním smyslovým činnostem Pána Krišny proto nemůže...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.7.42

"Každý, kdo se naprosto upřímně odevzdal oddané službě a tak získal zvláštní přízeň Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, může překonat tento nepřekonatelný oceán iluze a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.2.33-34

"Pro ty, kteří bloudí hmotným vesmírem, neexistuje žádný příznivější způsob osvobození, než yoga, která směřuje k přímé oddané službě Pánu Krišnovi." "Samotný...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.18.13

"Jedinou chvíli strávenou ve společnosti oddaného Krišny nelze srovnávat ani s dosažením vyšších planet nebo osvobozením od hmoty, a co říci o světských požehnáních v podobě...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.8.26

"Můj Pane, je snadné se k Tobě přiblížit, ale pouze pro ty, kteří jsou hmotně vyčerpáni. Člověk, který jde po cestě (hmotného) pokroku a snaží se vylepšit své hmotné postavení a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.6.34

"Je to má osobní zkušenost, že ti, kteří jsou stále naplněni starostmi a úzkostí, protože touží po spojení smyslů s jejich předměty, mohou překonat oceán nevědomosti na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.5.35-36

"Jakákoliv práce vykonaná v tomto životě pro uspokojení mise Pána se nazývá bhakti-yoga neboli transcendentální láskyplná služba Pánu a to, čemu se říká poznání, se stává...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest