fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.5.18

"Osoby, které jsou opravdu inteligentní a mají filozofické sklony, by se měly snažit dosáhnout onoho cíle, jehož nelze dosáhnout ani putováním od nejvyšší planety (Brahmaloky) k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.3.39

"Člověk může mít úspěch a být si všeho vědom pouze za předpokladu, že v tomto světě dovede klást závažné otázky, neboť otázky tohoto druhu probouzejí v člověku extatickou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.32-33

"Když zvídavý človĕk pochopí toto poznání, nezbývá nic dalšího, co by mĕl znát. Ten, kdo se napil toho nejchutnĕjšího nektaru, nemůže přece zůstat žíznivý." "Pomocí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.23-25

"Tak jsem ti vyložil, stručnĕ i podrobnĕ, úplný přehled vĕdy o Absolutní Pravdĕ. Dokonce i pro polobohy je tato vĕda obtížnĕ pochopitelná. Opakovanĕ jsem ti přednesl toto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.21-22

"Ó Uddhavo, nejlepší ze svĕtců, v nebezpečné situaci obyčejná osoba pláče, bojí se a naříká, přestože tyto zbytečné emoce na vĕci nic nezmĕní. Činnosti nabízené Mnĕ bez...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.27-28

"Nicménĕ dokud osoba neochvĕjnou oddanou službou Mnĕ ze své mysli beze zbytku neodstranila veškeré znečištĕní hmotnou vášní, musí se pečlivĕ vyhýbat stykům s hmotnými kvalitami,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.25

"Pokud nĕkdo náležitĕ realizoval Mou totožnost Nejvyššího Boha, co záslužného je na tom, jsou-li jeho smysly – pouhé výtvory hmotných kvalit – dokonale soustředĕné v meditaci? A...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.15-16

"Nĕkdy zdánlivĕ bezdůvodnĕ zaútočí na tĕlo krutí lidé či dravá zvířata. Jindy a jinde se osobĕ znenadání dostane velké úcty či uctívání. Ten, kdo se nehnĕvá, když je...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest