fbpx

Reinkarnácia (Teória všetkého, 8. časť)

Reinkarnácia bola v posledných desaťročiach podrobne študovaná a skúmaná aj v západnom svete. Aj keď neexistuje žiadna oficiálna vedecká teória, ktorá by podporovala teóriu reinkarnácie alebo znovuzrodenia, faktom je, že život po smrti je reálny. Existujú stovky dôkazov a svedectiev o spomienkach na minulé životy (známe knihy od Iana Stevensona či Raymonda Moodyho), mimotelové skúsenosti (O.B.E.), výpovede pacientov, ktorí prežili klinickú smrť a ďalšie.

Avšak to, čo sa stane po smrti, je niečo, čo je pre väčšinu ľudí zahalené v tajomstve. S novými objavmi 20. storočia, hlavne teóriami z oblasti kvantovej fyziky, sú nám na Západe koncepty ako reinkarnácia a vedomie oveľa bližšie ako kedykoľvek predtým. Tieto javy sú však v hinduizme a budhizme známe už po tisícky rokov.

W. Heisenberg (jeden z najznámejších fyzikov, spoluobjaviteľ kvantovej fyziky, držiteľ Nobelovej ceny):

 

Po mnohých konverzáciách o indickej Védskej filozofii, mi mnohé idey kvantovej fyziky, ktoré sa mi zdali šialené, začali dávať konečne zmysel.

 

Tu je pár faktov, ktoré by vám mohli pomôcť lepšie pochopiť fenomén života po smrti.

 

Nič nekončí

Na úvod sa potrebujeme naučiť, že nič v tomto svete nekončí, dokonca ani po smrti – len dočasné telo je zničené, zatiaľ čo duša existuje večne. Hovorí o tom aj zákon zachovania energie, ktorý tvrdí, že žiadna energia nevzniká, nezaniká, iba mení jednu formu na druhú.

Dnešná veda nevie vysvetliť, odkiaľ sa berie vedomie a neexistuje na to žiadna vedecká štúdia. Domnievajú sa, že zaniká spolu s telom, ale je to len domnienka, ktorá nie je podložená žiadnymi dôkazmi, podobne ako tvrdenie, že vedomie alebo život vznikajú z mŕtvej hmoty.

Táto viera, že život vzniká z hmoty, tvrdí, že naše vedomie, myšlienky a dokonca aj city ako láska, sú len výsledkom chemických reakcií a že my, ľudia, sme zhluk atómov bez nejakého vyššieho zmyslu. Mnohí ľudia vďaka tomu veria, že žijú len raz a sú plní úzkosti a stresu, pretože si chcú užívať najviac ako sa len dá, kým príde koniec. Viac o ateistických špekuláciách sa dočítate tu.
Pravdou ale je, že sme viac ako len mŕtva hmota a každý jeden z nás vlastní neobmedzený duchovný potenciál.

 

reinkarnácia
Tak, ako vtelená duša prechádza v tomto tele z detstva do mladosti a do staroby, prechádza tiež duša v okamihu smrti do iného tela. Múdry človek sa touto zmenou nedá zmiasť. Bhagavad-Gíta 2.13

Vedomie a fyzická podoba sú úzko prepojené. Telo malého dieťaťa sa jednoznačne líši od tela dospelého človeka. Môžeme povedať, že duša putuje behom vývoja tela skrz rôzne telá. Nemusíme si byť vedomí, ako v súčasnom živote meníme telá, pretože tieto zmeny sú veľmi subtílne, postupné a ťažko vnímateľné. Všimli sme si ako deti, ako naše telá rastú? Zistili sme to iba vtedy, keď sme po dlhej dobe prišli napríklad za babičkou, ktorá, keď nás vítala, zvolala : „Jéj, ty si ale vyrástol!“

Túto skutočnosť potvrdzujú aj biológovia. Americký antropológ John E. Pfeiffer píše vo svojej knihe „Human brain“ (1955):

Naše telo dnes neobsahuje ani jednu molekulu z tých, ktoré ho tvorili pred siedmimi rokmi.

Navzdory tejto neustálej zmene tiel, my, duše, zostávame rovnakou individualitou, či už máme päť alebo dvadsaťpäť rokov. Sme len v iných hrubých telách. Naše hrubé a jemné telo (myseľ a inteligencia) sa v priebehu času zmenilo, máme väčšiu silu, viac schopností, poznania, ale sami ako „vnímateľ“, svedok týchto zmien sme zostali rovnakí. Nestali sme sa ničím iným. Túto transmigráciu duše mnohými telami v rámci jedného života môžeme nazvať postupnou alebo vnútornou reinkarnáciou.

 

Logika reinkarnácie

 

Pozrime sa na tento fenomén z hľadiska čistej logiky. Existuje zaužívaná dogma, že reinkarnácia je nejaký druh viery a laici sa zvyknú pýtať: „A ty veríš v reinkarnáciu?“
Ja sa však môžem opýtať: „A ty veríš, že vedomie zaniká po smrti?“
Je to úplne to isté, jedno nie je nadradené druhému. A prečo? Poďme k vyslovene logickým argumentom, ktoré z mne neznámych príčin nedávajú zmysel takzvaným „vedcom“, ktorí sa asi na racionálne mysliacich ľudí len hrajú, lebo takáto zjavná vec im očividne uniká alebo je to vyslovene cielená manipulácia. Viac o vedeckých špekuláciách píšem v 2. dieli tejto série – Všetko, čo nás učili, je inak.
…A ovce, samozrejme, nasledujú, lebo nevedia použiť vlastnú inteligenciu. Každé tvrdenie treba dokázať. Aj to, že vedomie po smrti tela pretrváva ALE AJ, ŽE ZANIKÁ.
Status quo, teda momentálny stav je, že proste vieme, že MÁME VEDOMIE, my sami sme to vedomie. Z empirického hľadiska vieme, že ho máme my a predpokladáme, že ho majú aj ostatní. Vedomie teda JE. Nikdy sme nezažili, že by sme neboli, a tak isto logicky nikdy nezažijeme, že nebudeme. O vzniku, zániku a povahe vedomia nie sú žiadne vedecké informácie, ktoré by tento fenomén vysvetľovali. Môžete si to overiť na Wikipédii, aj v odborných zdrojoch. Jednoducho – moderný materialistický svet NEVIE, čo je to vedomie, čo je to život ako taký.
Hypotéza, že život vzniká z hmoty, nebola nikdy preukázaná, je to druh viery alebo utkvelej fanatickej predstavy. Čo teda vieme? Máme vedomie, tu a teraz, a otázka teda je – je logickejšie, že sa zachová status quo a vedomie teda stále BUDE, nehľadiac na fyzické zmeny, alebo vedomie zanikne? Pripomeňme si, že moderná veda nepozná, čo je to vedomie, ani ako vzniká, ani proces jeho zániku. Rovnako nebolo preukázané, že je produktom hmotnej kombinácie prvkov. Všetko sú to iba špekulácie.
Logicky by teda malo byť prijateľnejšie, že vedomie proste stále BUDE. Jediný argument, resp. pokus o argument z radov vedy, je, že vedomie zaniká, pretože umrie telo, mozog nefunguje atď. Tu je ale ten problém. Nikdy nebolo preukázané, ako vedomie v mozgu vzniká, a či vôbec v ňom vzniká, a či vôbec vzniká a zaniká ako také. Celé sa to točí iba okolo primitívneho pozorovania toho, či vieme vedomie registrovať alebo nie. Podľa vedeckej neandertálskej logiky to znamená, že čo vieme sledovať, to je, a čo už nevieme sledovať, už proste nie je. Toto je ale hrubý logický omyl a školácky záver. Tvrdiť, že keď nevieme vedomie pozorovať v mŕtvom tele, znamená, že zaniklo, je podobné tvrdenie ako keď v starovekom Egypte nevedeli pozorovať v noci Slnko, tak tvrdili, že zaniklo – symbolicky umrelo a každé ráno zas vzniklo – narodilo sa. Bolo to preto, lebo nepoznali povahu Slnka, Zeme a ani to, čo sa vlastne deje, aký je to jav, proces. Zjednodušili si to svojou materialistickou mysľou na najjednoduchšie (nesprávne) riešenie.
Toto uprednostňovanie najjednoduchšieho vysvetlenia bez znalostí všetkých faktorov sa nazýva aj Occamova britva. Je to viera, že výsledok takejto postulácie je správny. Paradoxne, tú istú Occamovu britvu môžem použiť ja na tvrdenie, že najjednoduchšie je veriť, že vedomie proste stále je. Nie je dôvod, aby sme sa domnievali, že nie je len preto, že nemáme možnosť jeho pozorovania priamo v tele. No a čo? 😉 Podobne ako keby niekto nevedel, čo je to elektrina, ako funguje prúd, len by videl žiarovku, ktorá svieti a tvrdil by, že tá sila v nej, ktorú nazýva elektrina, proste vznikla, keď sa žiarovka rozsvietila. Teda, že je kombináciou tých plieškov v žiarovke. Rovnako, keď sa žiarovka vypáli alebo rozbije (smrť tela), tvrdil by, že elektrina zanikla. Ale to je omyl. Elektrina tam stále je, akurát sa po zničení hardwaru už nemanifestuje cez hmotnú štruktúru, keďže tá už nemôže vykonávať svoju funkciu.

Rovnako je to aj s telom. Keď je hmotné telo opotrebované a „hardware“ sa pokazí, vedomie sa cez neho nemôže prejavovať, jednoducho užívateľ (duša) nemá možnosť používať ten hardware – telo, a software – myseľ. Neznamená to, že používateľ zanikol. Tvrdiť, že zanikol, je viera. Rôzne vrstvy hmotných obalov sú rozobraté v tomto článku – Druhy tiel.

Toto je jednoduchá logika. Pokiaľ niekto tvrdí, že vedomie po znefunkčnení tela zaniká, mal by to dokázať, lebo opisuje nejaký jav, na ktorý treba dôkaz. Ten jav je zánik vedomia. Čiže pokiaľ niekto má ucelené vedecké fakty, čo to vedomie je, ako presne vzniká, aké má funkcie a ako zaniká, nech to dokáže. Inak je tvrdenie, že smrťou vedomie končí, iba viera, vedecké laboratória sú jej kostoly a tzv. vedci sú jej biskupmi. Does that make sense?

Niektorí pseudointelektuáli ale stále zastávajú názor, že keď existuje duša, reinkarnácia alebo Boh, tak na to treba dôkaz, inak neexistuje. To je však chyba. Podľa naozajstných pravidiel logiky napríklad skutočnosť, že nemôže byť preukázané, že vesmír nie je navrhnutý inteligentným tvorcom nedokazuje, že je. ALE ani skutočnosť, že nemôže byť preukázané, že vesmír je navrhnutý inteligentným tvorcom nedokazuje, že to tak nie je. Volá sa to aj argument z neznalosti. Je to logický klam vyskytujúci sa keď niekto tvrdí, že niečo je pravdivé len preto, že nebolo preukázané, že je to nepravdivé, alebo že niečo je nepravdivé len preto, lebo nebola preukázaná pravdivosť. Pravdivosť alebo nepravdivosť tvrdenia záleží od podporujúcich alebo vyvracajúcich dôkazov k tvrdeniu, nie od nedostatočnej podpory odlišného alebo protichodného tvrdenia.

Preto každý naozaj racionálny človek bude minimálne tvrdiť, že NEVIE, a teda sa označí za agnostika, nie za ateistu. Ateizmus je rovnako fanatická viera v neexistenciu Boha bez dôkazov ako fanatická viera v Boha bez dôkazov.

 

Nie sme toto telo

Fyzická schránka sa mení každým okamihom. Raz máme telo dieťaťa, neskôr sme dospelí a raz budeme mať telo starca. Osoba vo vnútri, ktorá je svedkom týchto telesných zmien je ale stále tá istá, a sme to my (duša).
Tak, ako prežívame tisíce snov v našom súčasnom tele, je aj náš terajší život len jeden z mnoho tisícov životov. Tento cyklus prevteľovania sa nazýva “samsára”, ale na Západe ho poznáme pod pojmom reinkarnácia.

Naše hmotné túžby spolu s karmou nám na konci nášho života vytvoria pomocou hmotnej prírody ďalšie telo, do ktorého sme nútení sa premiestniť.

Nie sme teda telo, ktoré má duchovnú skúsenosť, ale duša, ktorá má skúsenosť s týmto dočasným hmotným telom a svetom.

reinkarnácia
Tí, ktorí vidia pravdu, dospeli k záveru, že to, čo je iluzórne (hmotné telo), je pominuteľné, a to, čo je večné (duša), sa nemení. K tomuto záveru dospeli, keď študovali povahu jedného i druhého. Bhagavad-Gíta 2.16

Védy vysvetľujú, že átma, duša, je pokrytá dvomi druhmi tiel, hrubohmotným (fyzickým) a jemnohmotným telom (subtílnym, astrálnym). Smrť potom iba znamená, že hrubohmotné telo prestane fungovať a živá bytosť, duša, je prenesená v jemnohmotnom tele do iného hrubého tela. Jemné telo sa skladá z mysle, inteligencie a falošného ega (ahamkára). Falošné ego má za následok mylné stotožňovanie duše s hrubým fyzickým telom. Jemné telo je tiež hmotné, ale skladá sa z jemnej fyzickej substancie, ktorá formuje psychiku. Pamäť, myšlienky, vôľa, vnútorné zážitky, to všetko prebieha na úrovni jemného tela.

Najbežnejším príkladom činností jemného tela sú sny počas spánku. V sne jednáme v jemnom tele, zatiaľ čo hrubé telo je nečinné.

Jemnohmotné telo existuje stále, aj keď hrubohmotné telo prestane fungovať. Po smrti si v ňom duša so sebou odnáša myšlienky, plány, spomienky a priania. Fyzické telo môžeme teda prirovnať k hardwaru, jemnohmotné telo k softwaru a my – duša, sme používateľ – user.

Počas smrti duša spoločne so subtílnym telom opúšťa hrubé, fyzické telo. Toto jemné telo, naše túžby a myšlienky zaznamenané v ňom, ktoré sa nám vybavia v tomto momente, sú rozhodujúce pri získaní ďalšieho tela. Táto transmigrácia duše z jedného tela do druhého sa nazýva vonkajšia reinkarnácia (v sanskrite samsára alebo tiež samsriti).

 

Karma a reinkarnácia

Hovorí sa, že karma, dobrá aj zlá, rozhoduje o našom osude v ďalšom živote. Ak si budeme vytvárať dobrú karmu, môžeme mať v ďalšom živote dobré zrodenie, pekné a zdravé telo, dobré rodinné zázemie, bohatstvo atď. Na druhej strane, zlá karma môže spôsobiť, že sa narodíme v zlých podmienkach a budeme trpieť.

Každá akcia prináša rovnako veľkú a opačnú reakciu. Nikto nemôže uniknúť tomuto univerzálnemu zákonu. Kameň, ktorý hodíte, musí raz dopadnúť a v dokonalých zákonoch, ktoré pracujú s absolútnou precíznosťou, nie je zabudnutý žiaden náš čin, slovo alebo dokonca myšlienka. Ten, kto chápe tento princíp, sa vie vyhnúť zbytočnému utrpeniu v kolobehu zrodenia a smrti.
Karma je teda prvotnou príčinou našej existencie v materiálnom svete.

Śrímad-Bhágavatam (5.11.5–7) sa zmieňuje, že myseľ je priťahovaná zmyslovým pôžitkom, zbožným alebo bezbožným. Takáto myseľ je pod vplyvom kvalít hmotnej prírody a zapríčiňuje zodpovedajúce zrodenie v rôznych druhoch tiel, vyšších či nižších. Kvôli mysli preto duša trpí hmotnými strasťami alebo si užíva takzvaný pôžitok. Myseľ pod vplyvom ilúzie je príčinou ďalších zbožných či bezbožných činností a ich karmy. Duša je nimi potom podmienená.

Svätci vravia, že myseľ určuje telesné rysy, prináša spútanosť alebo oslobodenie. Tu je zavrhnutá široko rozšírená myšlienka, že duša ľudského tela už nemôže poklesnúť (získať zvieracie alebo iné nižšie telo). Ľudská podoba sa líši od nižších foriem tým, že duša v takomto postavení má slobodnú voľbu v jednaní, s ktorou sa spája zodpovednosť za jej činy (karma).

karma

Stáva sa, že niektorí ľudia už odmalička vynikajú nejakou neobyčajnou vlastnosťou alebo talentom. W. A. Mozart bol napríklad klavírny virtuóz už v štyroch rokoch. Ako malé dieťa prišiel jedného dňa k svojmu otcovi so skladbou, ktorú sám napísal. Otec sa usmial nad pokusom svojho syna, ale keď si preštudoval partitúru, zistil, že jeho syn napísal tak zložitú symfóniu, že ju dokážu zahrať len tí najlepší interpreti.

Odkiaľ dostal Mozart a ďalšie „zázračné deti“ túto schopnosť? Védy odpovedajú, že tieto skúsenosti a schopnosti z minulých životov zostávajú v podvedomí mysle a znovu sa prejavia, keď je nové telo dostatočne vyvinuté. Skúsenosti a poznanie z predošlých životov sa teda ukladajú v jemnohmotnom tele a prejavujú sa v rôznych schopnostiach a nadaní.

Śrímad-Bhágavatam (4.29.66) vysvetľuje:

Myseľ spôsobuje, že živá bytosť prijme určitý druh tela podľa styku s hmotnou prírodou. Pozorovaním povahy človeka môžeme dôjsť k záveru, ako žil v predošlom živote a aké telo príjme v budúcnosti. Takto stav mysle naznačuje minulé a budúce telá.

Ľudia, zvieratá, rastliny a reinkarnácia

Každý živý organizmus je živý vďaka prítomnosti duše v hmotnom tele. Výnimkou nie sú ani zvieratá a rastliny. Typ tela, ktorý dostaneme, je nám pridelený podľa našej predošlej karmy a našich materiálnych túžob. Veľkú úlohu tu zohráva aj to, na čo myslíme v momente smrti. Kto je napríklad pripútaný na svojho psa alebo mačku, narodí sa v takých druhoch.

Bhagavad-gíta (8.6.) vysvetľuje, že stav vedomia v okamihu smrti je kľúčovým pre voľbu ďalšieho tela:

 

Každý dosiahne práve ten stav bytia, na ktorý myslí, keď opúšťa svoje telo.

 

Istý populárny mýtus o reinkarnácii tvrdí, že akonáhle raz duša dosiahne ľudskú podobu, v ďalšom živote sa vždy opäť vráti do ľudského tela a už nikdy sa neprevtelí do nižších druhov…

Skutočne dostávame možnosť vteliť sa opäť do ľudskej podoby, ale taktiež sa môžeme vrátiť ako psy, mačky, ošípané alebo ako bytosti ešte nižších druhov. Duša bez ohľadu na vyššie alebo nižšie telá zostáva nezmenená. V každom prípade druh tela, ktorý človek obdrží v ďalšom živote, bude určený typom vedomia, ktoré vyvinieme v tomto živote. Každý dostane príležitosť zažívať to, k čomu je mentálne pripútaný.

O tom, prečo reinkarnácia umožňuje aj klesať nižšie, sa dočítate tu.

reinkarnácia

Keď znova použijeme príklad s počítačom, tak keď používateľ – user sedí za výkonným počítačom, má mnoho možností prejaviť sa a generovať rôzne výstupy. Keď však toho istého používateľa posadíte za veľmi jednoduchý prístroj, kalkulačku, či tamagochi, navonok bude vyzerať, že je sám primitívny. Rovnako to je s reinkarnáciou. Duša v danom hmotnom tele je vždy limitovaná jeho mozgovou kapacitou – procesorom, pamäťou a podobne.

 

Muž a žena

Hmotná pripútanosť k opačnému pohlaviu je najsilnejšie puto pre dušu v tomto materiálnom svete. Niet teda divu, že ľudia na konci života myslia na opačné pohlavie, či už svojho partnera alebo sex. Pár okamihov pred smrťou sa nám premietne pred očami celý život a vyplavia sa naše vnútorné túžby a sny v plnej „kráse“.

Podľa zákonov, ktoré predstavujú reinkarnácia, zákon príťažlivosti a karma, dostaneme tomu zodpovedajúce telo. Muži pripútaní na ženské telo dostanú práve také telo a naopak.

Okrem toho je spomenuté, že ľudská bytosť bude v rovnakej alebo v inej podobe spojená s jeho posledným zrodením. Niekedy sa duša narodí v rovnakej rase, kaste či viere alebo sa dokonca narodí do tej istej rodiny.

smrť

 

Tělo, které je pro duši zdrojem neustálých potíží a které ji následuje, protože je spoutána pouty nevědomosti a plodonosných činností, vykonává živá bytost různé činy, které ji nutí podstupovat opakované zrození a smrt. Pokud se tedy živá bytost znovu drží cesty karmy a nechá se ovlivnit smyslnými lidmi, kteří vyhledávají sexuální požitek a uspokojení jazyka podstupuje neustále kolobeh reinkarnace. Śrímad Bhagavatam

 

Duchovia

Duša častokrát nezískava nové telo hneď po smrti. Ak je však smrť neprirodzená (ako napr. vražda alebo samovražda), potom je pravdepodobné, že duša ostáva na Zemi ešte dlhú dobu v tele ducha. Tieto zblúdilé duše hľadajú odpovede, navštevujú svojich živých príbuzných a často si odpykávajú zlú karmu v podobe sústavného hladu, smädu a neuspokojiteľných hmotných túžob.

Duchom sa stáva aj osoba, ktorá zomrela násilnou smrťou, žila nesprávnym spôsobom života (a tak si vytvorila negatívnu karmu) či je príliš pripútaná k svojej rodine, miestu pobytu atď. Takže po opustení fyzického tela nenastáva reinkarnácia hneď. Nemôže hneď odísť do iných dimenzií, kde sa pripravuje na ďalšie vtelenie.

duša reinkarnácia

Ako zistiť prítomnosť ducha, aké sú príznaky toho, či vás ovplyvňuje a ako sa ich zbaviť, sa dočítate v našom článku o duchoch.

 

Prečo si nič nepamätáme?

Hovorí sa, že všetky naše spomienky z nespočetných životov sú uložené v našom podvedomí. Avšak veľmi málo z nás je schopných spomenúť si na všetky spomienky. Aj keď sa o to snažíme, zabudneme na ne veľmi rýchlo. Väčšinou si ani nepamätáme, čo sa nám snívalo dnes v noci, nebodaj pred rokom. Aj keď si podľa Ayurvédy dieťa v lone pamätá svoj minulý život, samotný akt pôrodu je pre dieťa natoľko nepríjemný, bolestivý a stresujúci, že počas neho zabudne na všetko, čo bolo predtým. O tom, ako vstupuje duša do tela plodu, sa dočítate tu.

Hmotné zákony fungujú veľmi dobre. Keby sme si pamätali všetky životy, ktorými sme si už prešli, nevedeli by sme sa sústrediť na tento život a našu úlohu v ňom a lekcie, ktoré máme prejsť. Boli by sme zmätení zo všetkých tých stoviek a tisícok identít, s ktorými sme sa už stotožňovali.

Keď život skončí, duša si v jemnohmotnom tele so sebou vezme lekcie a ponaučenia, ktoré potom využije vo svojom budúcom živote.

Každý životný cyklus je domovom jednej alebo viacerých konkrétnych životných lekcií. Napríklad, kým v tomto zrodení sa vaša duša môže naučiť tolerancii, v ďalšom zrodení sa môže naučiť sebakontrole atď.

reinkarnacia

Skutočnosť reinkarnácie duše spoločne s jemnohmotným telom tiež potvrdzuje parapsychologický výskum. Pomocou rôznych metód si niektorí ľudia môžu spomenúť na udalosti zo svojich predošlých životov. To by nebolo možné, keby sa tieto spomienky neprenášali spoločne s dušou.

Podľa védskych písiem je pamäť funkcia inteligencie, časťou subtílneho tela. Aj keď v okamihu smrti na svoj minulý život zabúdame, je možné tieto spomienky určitými technikami obnoviť. Tieto spôsoby ale nie sú vždy stopercentne hodnoverné. V niektorých výnimočných prípadoch, hlavne u detí, je dokázaná spontánna schopnosť si tieto zážitky vybaviť aj bez vonkajšieho vplyvu psychológa či terapeuta.

Veľmi známy je výskum od dr. Iana Stevensona.

 

Reinkarnácia a oslobodenie sa z jej kolobehu

Obvykle sa ľudia snažia o uspokojenie svojho tela a zmyslov, ale môžeme vidieť, že takéto šťastie je veľmi dočasné.  Zmysly sa nedajú nikdy trvalo uspokojiť a či chceme alebo nie, stávame sa ich otrokmi. Naháňaním sa za týmto cieľom ľudia strácajú vzácny čas, ale v momente smrti o všetko prídu. V skutočnosti nie sme vlastníkmi ničoho na tejto Zemi, ani tohto hmotného tela, ktoré budeme musieť skôr či neskôr odovzdať späť hmotnej prírode.
Mali by sme teda žiť tak, aby sme boli spokojní po materiálnej aj duchovnej stránke a na konci života boli schopní všetko hmotné zanechať a vrátiť sa späť do duchovného sveta.

 

Ten, kto porozumie tejto filozofii o hmotnej prírode, živej bytosti a vzájomných účinkoch kvalít prírody, zaiste dosiahne oslobodenie. Nezávisle na svojom súčasnom postavení sa v tomto svete už nikdy nenarodí. Bhagavad-gíta 13.24

 

Po mnohých zrodeniach a smrtiach sa človek, ktorý je v pravde obdarený poznaním, odovzdá Mne, vediac, že Ja som príčinou všetkých príčin a všetkého, čo jestvuje. Taká duša je veľmi vzácna. (Bhagavad-gíta 7.19)

 

Tento postupný proces duchovnej sebarealizácie je popísaný v Bhagavad-Gíte, najstaršej védskej knihe, ktorá popisuje fenomény ako karma, reinkarnácia a ďalšie základné duchovné princípy.

joga

Koho táto téma zaujala a chcel by pochopiť, ako všetky tieto javy a veci navzájom súvisia, dávam do pozornosti sériu článkov Teória všetkého.

 

10 dôvodov prečo sa zamilovať do spirituálneho dievčaťa

Po prečítaní tohto článku sa aj ty budeš chcieť zamilovať do spirituálneho dievčaťa

 

1. Verí, že všetko má svoj zmysel a je riadené vyššou silou. Je presvedčená, že si prišiel do jej života z určitého dôvodu, dáš jej niečo cenné, či už to budú hodnotné spomienky, životná lekcia alebo permanentná časť tvojho srdca. Čo sa má stať sa stane, tomu ona dobre rozumie. Ľudia, ktorí chápu skutočnú dharmu, neveria v náhody.

 

2. Je autentická. Je otvorená a priamočiara, keďže nevidí zmysel v predstieraní niečoho, čím nie je. Je si vedomá svojich chýb a môžeš si byť istý, že sa na nič nehrá. Je sama sebou a stretnúť ju je ako vojsť do oblaku sviežeho vzduchu. Mnoho ostatných dievčat sú plné pretvárky a dávajú pred seba falošnú stenu. Ona nie. Zároveň rozumie svojmu postaveniu ako ženy a je ochotná riadiť sa ženským princípom.

 

3. Miluje život a všetkých ľudí. Miluje svoju rodinu, priateľov, zvieratá a rastliny. Všetky živé bytosti vidí ako jedno a nediskriminuje. Pre každého má vo svojom srdci miesto. Dokáže oceniť krásu všedných vecí a okamihov, ktoré iní prehliadajú. To, čo dáva svojmu okoliu a prírode, sa jej v rovnakej miere spravodlivo vracia.

 

4. Večne sa učí a duchovne rastie. Vie, že nie je perfektná a práve preto sa neustále snaží na sebe pracovať a zlepšovať sa. Na stolíku pri posteli alebo v taške má vždy knihy, ktoré sa zaoberajú yogou, karmou, minulými životmi a reinkarnáciou, kameňmi, astrológiou a pod.

 

5. Láka ju nepoznané. Väčšina ľudí sa bojí vecí, ktoré nepoznajú a nemôžu vidieť ani uchopiť, ale ona je iná. Chápe, že v tomto svete je viac ako len to, čo môžeme vidieť očami. Že sú tu tajomstvá, ktoré čakajú na to, aby boli odhalené. Nedesia ju, práve naopak, motivujú ju, aby ich odhalila. Stále číta, píše a kladie si otázky o živote a jeho zmysle. Hľadá úplné vnútro svojej mysle a duše a neprestane s tým len preto, že to môže vyzerať čudne. Potrebuje tieto veci poznať, chápať, ako sme všetci prepojení a keď budeš s ňou, ukáže ti svet zrazu úplne inými očami.

 

6. Má neoblomnú vieru. Aj zlú situáciu využije na niečo dobré, s vierou, že sa to zlepší. Verí, že vesmír je na jej strane. Síce častokrát nemá potuchy čo v živote bude nasledovať, ale ani ju to príliš netrápi. Prijíma to ako niečo, čo pozná celý život a teší sa na ďalšie dobrodružstvá a lekcie. Chápe, že dočasné pocity šťastia a nešťastia sú len výsledkom zmyslov a prelietavej mysle a príliš sa nimi neznepokojuje. Radšej cvičí jógu, počúva mantry alebo ide do prírody. Všetko, čo sa deje, má svoj dôvod a je dnes práve tam, kde potrebuje byť, aby sa naučila niečo nové.

 

7. Nie je materialisticky založená. Radšej uprednostní zážitok a krásnu spomienku ako nejaký dočasný darček. Ostatné dievčatá sa boja vyjsť z domu bez make-upu, ale ona nie. Ony nesnívajú o tom, ako tancujú v rannej rose pri východe Slnka alebo sa hádžu do oceánu. Ona áno. Nevlastní príliš veľa vecí ani ich nenosí so sebou. Nemá rada mať zapratanú izbu vecami. Nevidí zmysel zhromažďovať materiálne „odpadky“, keď sa snaží oslobodiť svoju dušu.

 

8. Má súcit s každou živou bytosťou. Nedokáže prejsť okolo útulku pre zvieratá bez toho, aby sa nazastavila a nerozmýšľala, ako by im mohla pomôcť. Je striktná vegetariánka/vegánka. Rozprávanie sa so zvieratami a objímanie ľudí, to je jej obľúbené hobby. Chápe, že sme si všetci rovní a snažíme sa dostať zo seba to najlepšie, aj keď sa nám to nie vždy podarí. Nikdy úmyselne nezabije ani pavúka, lebo rozumie karme a reinkarnácii. Nikdy nevieš, či sa práve v tele pavúka neobjavíš v budúcom živote práve ty.

 

9. Uprednostňuje pobyt v prírode pred mestom. Radšej bude sama v lese ako v meste obklopená falošnými materialistickými ľuďmi. Jej život nie sú len vonné tyčinky a kombucha, ale neustále hľadanie pokoja a dobrých vibrácií. Tie najľahšie nájde v lese, lebo vie, že je v kvalite dobra. Len tam si dokáže skutočne odpočinúť, očistiť sa od negatívnych vibrácií a načerpať nové sily.

 

10. Vyhľadáva pokoj a kľud. Drámam sa snaží vyhýbať. Vo všetkom vidí to dobré a verí, že vo vnútri nikto nie je zlý. Vždy sa na ňu môžete spoľahnúť. Je známa svojou úprimnosťou a očakáva ju aj od druhých. Chce, aby jej vlastná myseľ bola vyrovnaná, aj keď sa často trápi pre druhých a ich problémy. Nikdy sa nestane, že by nepodala pomocnú ruku. Všetky tieto body z nej robia „najreálnejšie“ dievča, ktoré pravdepodobne máte šancu stretnúť.

 

Sledujte ďalšie zaujímavosti na našom Instagrame:

Alkohol – Duchovné dôsledky jeho konzumácie

Alkohol a alkoholické nápoje sú masovo vyrábané a propagované, ich predaj je legálny a konzumujú ich milióny ľudí po celom svete. Väčšina však vôbec netuší, aké mentálne a duševné dôsledky pitie alkoholu vlastne má.

 

Čo je vlastne alkohol?

Začnime tým, že sa pozrieme na význam slova „alkohol“.  Pochádza z arabského „al-kuhl“, čo v preklade znamená „duch, ktorý pohlcuje telo“. „Al-kuhl“ je zas pôvodný základ pre anglické slovo „ghoul“. V ľudovej kultúre Stredného východu označuje zlého démona, ktorý pojedá ľudské telá, kradne mŕtvoly a unáša deti.

Slová „alembic“ a „alcohol“ sú metaforické názvy pre „vodu života“ alebo „ducha“. „Alembic“ a „alcohol“ zároveň najčastejšie poukazujú na destilovanú tekutinu, ktorá má pôvod v magických pokusoch a experimentoch alchýmie Stredného východu.

 

Keď sa ponoríme do problematiky ešte hlbšie, objavíme tiež tieto zaujímavé fakty:

1. Al kol: Džin alebo duch v arabskej mytológii, ktorý sa prevteľuje do rôznych podôb alebo nadprirodzených bytostí.

2. Al kol: Akákoľvek droga alebo látka, ktorá zatemňuje a odvádza preč myseľ.

3. Slovo „alkohol“ má v astronómii tiež súvislosť s konkrétnou hviezdou pod názvom „Algol“, čo tiež znamená „Hlava démona“.

4. V súčasnej arabčine sa alkohol (etanol) označuje slovom الغول (al-ġawl), čo presnejšie znamená „duch“ alebo „démon“.

 

V alchýmii sa alkohol používa na extrahovanie duševnej podstaty nejakej entity. Z toho dôvodu sa používa pri extrahovaní vôní, ktoré sa potom používajú pri výrobe esenciálnych olejov. Konzumácia alkoholu má na naše telo ten účinok, že alkohol extrahuje samotnú esenciu, základ duše, čím sa naše telo stáva viac prístupné okolitým entitám. Deje sa to tak, že nás dostane pod vplyv kvality nevedomosti (tamas), a to oslabí naše vnímanie a duševnú obranyschopnosť. Je známy fakt, že opití a intoxikovaní ľudia majú oveľa slabšiu auru, a potlačené všetky čakry, až na tú najnižšiu – najprimitívnejšiu. Viac o čakrách sa dočítate v našej sekcii meditácia.

alkohol

 

Čo sa deje s človekom, ak je intoxikovaný

Väčšina entít (duchov) v našom okolí má nízku frekvenciu (preto nazývame alkoholické nápoje aj „špiritus“). Vďaka tomu ľudia, ktorí skonzumujú nadmerné množstvo alkoholu, často dostanú „okno“ a nič si nepamätajú. Pritom konajú mnohokrát tak, ako by nikdy nekonali a doslova nie sú sami sebou. Je to preto, že ich oslabené vedomie dočasne ovládne jeden alebo viac duchov, ktorí sa snažia cez hrubohmotné telo obete si užívať. Podobný efekt nastáva pri námesačnosti. Telo ovládne duch, ktorý nad ním prevezme kontrolu. Pri prebudení si človek ale na nič nepamätá.

Duchovia sa snažia používať naše telá ako vozidlo pre vlastné egoistické ciele, temné skutky, násilnosti, prízemné sexuálne praktiky, deštruktívne správanie, znásilnenia a mnohé iné, keďže sami o svoje hmotné telá prišli. Naša duša a jemnohmotné telo sú pod vplyvom alkoholu omámené a „spiace“. Stávame sa teda ľahkou korisťou. Miesta ako krčmy, bary, diskotéky a pod. sú plné takýchto bytostí, pretože ich priťahuje práve kvalita nevedomosti, ktorá tam prevláda.

Určite veľa z vás už zažilo prípady, keď sa veľmi opitý človek choval doslova ako posadnutý. Niekedy sa mu stačí pozrieť do očí a neveští to nič dobré.

Možno ste v tých chvíľach zažili alebo ste si všimli výraznú zmenu hlasu, násilie, sexuálnu promiskuitu, konzumáciu škodlivých látok, poškodzovanie majetku, konfliktné správanie a iné negatívne prejavy. Zamyslime sa teda nad týmito skúsenosťami a položme si otázku – sú toto prejavy dobra, lásky a pozitivity? Je uvedené správanie prejavom uvedomelosti a zdravia? Takéto chovanie bohužiaľ môžeme vidieť na väčšine mladých, ale aj starších ľudí v uliciach počas víkendov. Pravidelná sebadeštrukcia sa stala, hlavne na Západe, morálnym štandardom.

alkohol

 

Prečo je alkohol spoločnosťou podporovaný?

Je všeobecne známe, že konzumácia alkoholu vedie k spomaleniu činnosti nervovej sústavy. Zabíja mozgové bunky, je jedovatá pre našu pečeň, oslabuje imunitu a má veľa ďalších škodlivých účinkov. Vieme, že dlhodobá konzumácia alkoholu môže viesť k nechcenému priberaniu na hmotnosti, k chorobám pečene a k zníženiu inteligencie. Môže mať negatívne účinky na tvorbu hormónov. Pitie alkoholu v tehotenstve máva za následok vývinové poruchy u novorodencov, mentálnu zaostalosť a deformácie pri vývine plodu dieťaťa.

Spoločnosť konzumáciu alkoholu toleruje ako niečo normálne a zaužívané a prehliadajú katastrofálne dôsledky, ktoré to má na spoločnosť. Väčšina reklám na alkohol, cigarety atď. obsahuje skryté odkazy a obrazy. Tieto sú na prvý pohľad takmer nepozorovateľné, no naše podvedomie ich vníma. Prešibané spoločnosti, ktoré predávajú alkohol (ako aj tabak a iné výrobky), si uvedomujú, akú silu má naše podvedomie a ako nás silno ovplyvňuje pri rozhodovaní sa, pri pocitoch, reakciách a presvedčeniach. Takto tieto spoločnosti využívajú túto temnú techniku, aby nás oklamali a aby sme kupovali ich výrobky. Stávame sa súčasťou spoločenského kultu duševnej apatie a kultúrnej poslušnosti.

Mnohé zo skrytých odkazov majú mimoriadne silný sexuálny podtón – ich účelom je vplývať na jednu z najzákladnejších hmotných túžob materialistického človeka – sex, a nabudiť tak kvalitu nevedomosti.

Keď sa nad tým zamyslíme, vyvoláva to závažné otázky. Prečo by sa mali obchodné spoločnosti snažiť oklamať nás a nútiť nás prostredníctvom podprahových signálov kupovať výrobky, ktoré škodia ľudskému telu a našej duši? Koľkokrát ste zažili, že pod značne silným vplyvom alkoholu ste sa začali vy alebo niekto, koho poznáte, správať úplne inak než je pre vás bežné?

Avšak alkohol je naďalej masovo propagovaný a podporovaný mainstreamovou kultúrou. Zišlo Vám niekedy na um, že alkohol je rafinovaný nástroj vedúcich materialistickej spoločnosti, pomocou ktorého sa snažia udržiavať ľudstvo v nevedomosti a viesť ho k letargii, chorobe a slabomyseľnosti?

Musíme si položiť otázku, prečo sú predaj a konzumácia alkoholu legálne vo väčšine krajín sveta, no zároveň sú zakázané iné psychadelické látky, ktoré sú častokrát oveľa menej škodlivé, ba naopak, niektoré majú aj dokázateľné terapeutické účinky?

Alkohol má na svedomí milióny mŕtvych, nespočetné množstvo násilných trestných činov, rozpadnutých rodín a premárnených životov a talentov. Myslíte si, že pitím alkoholu sa stávame rozumnejšími, zdravšími či celkovo lepšími ľuďmi? Je najvyšší čas, aby sa veci zmenili a aby sa spoločnosť prebrala a postupne upustila od sebadeštrukčných a temných vzorcov, ktoré ju ovládajú už po stáročia. V dnešnom materialistickom veku Kali sú ale mnohé odporné činnosti brané ako vznešené a naopak – kto neholduje alkoholu, neberie drogy, neje mäso, nehazarduje atď., je braný v spoločnosti ako čudák.
O dôsledkoch nedodržiavania regulácií dharmy sa dočítate v tomto zaujímavom článku.

alkohol

 

Budenie sa medzi treťou a piatou môže znamenať duchovné prebudenie

Veľa ľudí sa prebúdza v rovnakom čase každú noc bez toho, aby tomu venovali nejakú pozornosť. Vedeli ste ale, že by to mohol byť spôsob, akým vaše telo a vyššia sila s vami komunikujú?

Ayurvéda využíva energetické meridiány (nádí) na diagnostiku a liečenie mnohých ochorení. Tieto meridiány sú prepojené s biorytmom človeka tak, že energetizujú odlišné časti tela. Takže podľa času, kedy sa zobudíte v noci, vaše telo môže zažívať určité pocity, ktoré sú pre vás signálom fyzických a emocionálnych problémov.

 

Problém so spánkom medzi deviatou a jedenástou hodinou večer môže značiť stres

Toto je pre väčšinu ľudí bežný čas ukladania sa do postele. Ak máte problém v tomto čase zaspať, môže to byť znakom príliš veľkých obáv a stresu. V tomto prípade sa odporúča vedome spomaliť a kontrolovať svoj dych a tým sa postupne upokoja aj vaše myšlienky. Rovnako je dobré aspoň hodinu pred spánkom vypnúť počítač, odložiť telefón, vypnúť hudbu a pod. a dať telu dostatok času dať sa do kľudu a utíšiť svoju energiu.

Žiarenie z displeja počítača alebo telefónu simuluje denné svetlo a o to ťažšie sa nám zaspáva.

 

Budenie sa medzi jedenástou večer a jednou hodinou po polnoci môže značiť citové sklamanie

Starodávna indická ayurvédska medicína hovorí, že toto je čas, kedy je aktívny žlčník. Budenie sa v týchto hodinách môže znamenať citové sklamanie, takže pomôže praktizovanie sebaakceptácie a odpustenia (sebe aj druhým). Rovnako prospešné je chvíľku meditovať alebo si pustiť ukľudňujúce mantry.

Slovo mantra sa skladá z dvoch sanskritských slov, manas – myseľ a trayate – oslobodiť. Takže mantru by sme mohli interpretovať ako nástroj pomocou ktorého sa môžeme oslobodiť od myslenia alebo ho usmerniť.

„Človek sa musí pomocou svojej mysle oslobodiť, nie degradovať. Myseľ je ako priateľom, tak aj nepriateľom podmienenej duše.“

Bhagavad-Gíta 6.5

 

Budenie sa medzi jednou a treťou po polnoci môže značiť hnev

Tento energetický meridián je prepojený aj s pečeňou. Budenie sa v tomto čase je asociované s hnevom a nadbytočnou vnútornou energiou. Pre získanie pokojného spánku sa skúste napiť teplej vody a meditovať. Hnev je často spôsobený prílišnou pripútanosťou k hmotným veciam a pochádza z nereálnych očakávaní od ľudí a od sveta.

„Keď človek rozjíma nad zmyslovými objektami, priľne k nim. Z toho sa rodí žiadostivosť a zo žiadostivosti povstáva hnev.“

Bhagavad-Gíta 2.62

Hnev ako taký v nás spúšťa mechanizmy, ktoré nie sme tak celkom schopní kontrolovať a táto nespracovaná energia sa v nás hromadí a narúša náš biorytmus. Hnev nie je dobré ani umelo potláčať, ani ho nekontrolovateľne živiť. Je veľmi dôležité chápať jeho príčinu a odstrániť práve tú. Prečítajte si našu sériu článkov o tom, prečo musíme trpieť v tomto materiálnom svete – na tomto linku.

 

Budenie sa medzi treťou a piatou ráno môže znamenať, že prechádzate duchovnou zmenou

Tento časový úsek je spojený so smútkom, ale značí aj proces transformácie. Ak sa zobudíte približne v tomto čase, môže to byť znak, že vám vyššia sila dáva znamenie, aby vás nasmerovala smerom k vášmu vyššiemu zmyslu prečo ste tu. Aby ste znova zaspali, skúste modlitbu alebo meditáciu. Porozmýšľajte, čo v živote by ste mali zmeniť a či ste spokojný s tým, kam sa uberáte.

Duchovné zmeny sa prejavujú na viacerých úrovniach vrátane fyzickej. Keď takouto zmenou už prechádzate, vaše toky energie sa často menia a môžete zažívať chronickú vyčerpanosť. Je to ako keby každá časť vo vás bola liečená v jednu a tú istú dobu. Dokonca aj keď sa vyspíte normálne, môžete sa zobudiť unavení bez toho, aby ste čokoľvek robili. Niekedy sa zjavne bez príčiny unavíte počas dňa a idú na vás driemoty, inokedy sa zobudíte v strede noci plní energie ako keby bol deň a dlho nedokážete zaspať.

 

Budenie sa medzi piatou a siedmou ráno je asociované s emočnými blokmi

Budenie sa v tomto čase tiež často poukazuje na emočné bloky. Ak si želáte znovu zaspať, skúste ponaťahovať vaše svaly alebo použite kúpeľňu. Emócie, ktoré počas dňa potláčame, sa v nás hromadia a veľa z nich sa podvedome premieta do našich snov, kde sa „riešia“. Toto je obzvlášť viditeľné v poslednej fáze spánku (REM) nadránom. Silné a intenzívne snenie nás veľakrát môže priamo vytrhnúť zo sna. Keď niekto zažíval násilie, môže sa objaviť v jeho snoch. Rovnako aj iné rôzne potláčané emócie sa môžu v tomto čase vyplavovať. Práve počas spánku je naša vôľa najviac oslabená a naša duša nás takto môže nútiť čeliť pravde.

Ľudské telo je vskutku fascinujúca vec. Ak sa naučíme sledovať a počúvať, čo sa nám snaží povedať, budeme schopní vylepšiť obidva aspekty nášho života – fyzický aj duchovný.

 

Pozor na prítomnosť ducha

Niektorí ľudia sa budia celí spotení práve preto, že zažili veľmi živú nočnú moru alebo spánkovú paralýzu, v ktorej sú hore, ale nevedia hýbať telom a pociťujú negatívne pocity či prítomnosť inej entity vo svojej blízkosti. Toto všetko, vrátane námesačnosti, je prejav prítomnosti duchov a netreba to podceňovať. Sú z nás schopní vysávať veľké množstvo energie. Prečítajte si náš článok o duchoch – tu.

 

Sledujte ďalšie zaujímavosti na našom Instagrame:

Rozhovor dvoch bábätiek v brušku matky

V brušku tehotnej ženy boli dve bábätká. Prvé sa pýta toho druhého:

 

– Veríš v život po pôrode?

– Určite. Niečo po pôrode musí byť. Možno sme tu hlavne preto, aby sme sa pripravili na to, čo bude potom.

– Hlúposť, žiadny život po pôrode nie je. Ako by mal vlastne vyzerať?

– To presne neviem, ale určite tam bude viac svetla než tu. Možno budeme behať po vlastných a jesť ústami.

– No to je predsa nezmysel! Behať sa nedá. A jesť ústami, to je úplne smiešne! Živí nás predsa pupočná šnúra. Niečo ti poviem: život po pôrode je vylúčený – pupočná šnúra je už teraz veľmi krátka.

– Ba nie, určite niečo bude. Len všetko bude asi trochu inak než sme zvyknutí tu.

– Ale nikto sa predsa odtiaľ po pôrode nevrátil. Pôrodom proste život končí. A vôbec, život nie je nič iné než vlečúca sa stiesnenosť v temnote.

– No, ja presne neviem, ako to bude po pôrode vyzerať, ale každopádne uvidíme mamu a tá sa o nás postará.

– Mama? Ty veríš na mamu? A kde má akože podľa teba byť?

– No predsa všade okolo nás! V nej a vďaka nej žijeme. Bez nej by sme vôbec neboli.

– Tomu neverím! Žiadnu mamu som nikdy nevidel, takže je jasné, že žiadna nie je.

– No ale niekedy, keď sme potichu, môžeš počuť, ako spieva alebo cítiť, ako hladí náš svet. Vieš, ja si fakt myslím, že skutočný život nás čaká až potom a teraz sa naň iba pripravujeme…

4 regulácie podporujúce slobodu

V tomto svete podmienené bytosti považujú za šťastie jednoducho dočasné zabudnutie na utrpenie hmotnej existencie. Ľudia síce môžu namietať, že vo svojich životoch zažívajú skutočnú radosť, ale pozrime sa na naše snahy o hmotné šťastie. Buď sa o niečo snažíme a nedosiahneme to, alebo vytúžené dosiahneme, ale zasa to nesplní naše očakávania.

Keď už máme to šťastie, že dosiahneme splnenie svojich očakávaných prianí, skôr alebo neskôr o to pôsobením nezastaviteľného času prídeme. Inými slovami, pokiaľ sa budeme usilovať o hmotný pôžitok, nakoniec budeme porazení. Hmotná existencia vedie skôr alebo neskôr k nešťastiu. Dokonca i dočasná úľava od utrpenia, ktorú považujeme za pôžitok, sa niekedy musí skončiť, i keď si to vôbec neželáme.

Túžime po nikdy nekončiacom šťastí. To je prirodzené, pretože duša je svojou povahou večne blažená. Sme ako pútnici na púšti, ktorí majú vidinu oázy s priezračnými jazierkami obklopenými palmami. Hoci ideme ďalej a ďalej, nikdy sa k tejto oáze nedostaneme. Tak zostávame po celý život v jednej veľkej ilúzii.

Je ťažké porozumieť duchovnej blaženosti, pokiaľ ju sami nezakúsime. Prinajmenšom niekoľko posledných generácií ľudí, a to zvlášť na Západe, dokázalo, že hmotný zmyslový pôžitok, ktorého základom je intoxikácia, jedenie mäsa, nezákonný sex a hazard, nemôže priniesť naozajstné uspokojenie. I doba pokrokovej technológie splodila generácie znechutených mladých ľudí (hippies, punk, hip-hop). Duchovný pokrok, a nie hmotný zmyslový pôžitok, je skutočnou nevyhnutnosťou našej poklesnutej civilizácie.

 

Záľubu a odpor k zmyslovým predmetom treba usmerniť podľa daných zásad. Človek by nemal podľahnúť ich moci, lebo sú prekážkou na ceste k sebarealizácii.

Bhagavad-gíta 3.34

 

Nikto nemá rád, keď sa mu hovorí, čo má robiť. Sme pyšní na svoju slobodu. A keď počujeme o nejakých usmerňujúcich zásadách, prirodzene sa o ne nezaujímame. Naša sloboda by nimi bola obmedzená. Ale usmernenia nemusia nutne znamenať obmedzenie slobody. V skutočnosti určité usmernenia nám umožňujú dosiahnuť slobodu.

Môžeme uviesť pekný príklad. Keď vám poviem, aby ste neskákali po rozpadnutej streche, a tým vás takzvane budem obmedzovať vo vašej slobode pohybu, neznamená to, že ide o skutočné obmedzovanie. Keď budete na streche, pravdepodobne skoro spadnete a skončíte niekde v nemocnici pripútaní na lôžko. Alebo keď vám poradím, aby ste nepili jed, je to obmedzovanie? V jednom zmysle, veľmi krátkodobom, ide síce o obmedzovanie, ale zo širšieho uhlu pohľadu sa jedná o umožnenie slobody.

abstinencia

Dnes však mnoho ľudí v mene slobody dobrovoľne pije jed. Podľa védskej literatúry teraz žijeme vo veku Kali, veku charakterizovanom hádkami, pokrytectvom a celkovou degradáciou. Aj napriek tomu je možné sa týmto následkom vyhnúť – prinajmenšom aspoň vo vlastných životoch. Nasledovaním určitých usmernení môžeme zostať ochránení pred zlými skutkami, ktoré zasahujú bežného človeka. Rovnako ako lotosový kvet môže rásť uprostred veľkého jazera a i napriek tomu zostať suchý, podobne človek môže žiť vo veku Kali a poznať pravú slobodu, nedotknutý ohavnosťami tohto veku.

Šrímad-Bhágavatam (Bhágavata Purána) 1.17.38 nám radí, aby sme sa zriekli určitých činností a tak sa vyhli nežiaducim vplyvom veku Kali. Tieto činnosti sú strijah (nezákonné styky s opačným pohlavím), šúna (jedenie mäsa), pánam (intoxikácia) a djútam (hazard). Moderný človek tieto činnosti považuje za prejav slobody. Bohužiaľ si ale vôbec nie je vedomý otroctva, ktoré tieto aktivity spôsobujú.

Jedenie mäsa, nezákonný sex, intoxikácia a hazard sú štyri piliere hriešneho života prinášajúceho ugra-karmu. Sú protipólom štyroch pilierov zbožného života, menovite milostivosti, čistotnosti, odriekania a pravdovravnosti. Tieto štyri usmerňujúce zásady aj napriek tomu nie sú skutočnou podstatou duchovného života. Ten, kto ale tieto princípy dodržuje, stavia si pre duchovný život pevný základ. Šrímad-Bhágavatam (12.3.51) uvádza:

kalér dóša nidhé rádžann
asti hj ékó mahán gunán
kírtanád éva krišnasja
mukta-sangah param vradžét

„Môj drahý kráľ, hoci je Kali-yuga plná chýb, stále má tento vek jednu dobrú vlastnosť. Čisto spievaním svätého mena Krišny môžeme dosiahnuť oslobodenie z hmotného otroctva a byť povýšení do transcendentálneho kráľovstva.“

Preto všetkých povzbudzujeme, aby spievali alebo si opakovali túto mantru :

 

Haré Krišna, Haré Krišna,

Krišna Krišna, Haré Haré

Haré Ráma, Haré Ráma

Ráma Ráma, Haré Haré

 

Týmto procesom prirodzene rozvinieme sklon nasledovať usmerňujúce zásady. Pri ich nasledovaní o nič neprichádzame. Môžete len získať šťastie ako v tomto živote, tak i v budúcom. Každý to môže realizovať sám na sebe, pokiaľ ho neodradí nedôverčivosť prameniaca z nedostatku poznania a naučených stereotypov.

 

Hazard

Védska literatúra (Šrímad-Bhágavatam a i.) sa zmieňuje o tom, ako pred piatimi tisíckami rokov Kali, zosobnený hnev, požiadal Mahárádža Paríkšita, aby mu venoval nejaké miesta k životu. Kráľ mu dovolil žiť na miestach, kde sa prevádzkuje hazard, pitie alkoholu, prostitúcia a jedenie mäsa. Kdekoľvek je hazard, nasledujú ho i podvod a pokrytectvo. Hazardní hráči sú unášaní kvalitou vášne, ako popisuje Bhagavad-gíta (18.27):

„O konateľovi, ktorý je pripútaný k práci a jej plodom a túži po ich užívaní, ktorý je chamtivý, závistlivý, nečistý a podlieha radosti a smútku, sa hovorí, že sa nachádza v kvalite vášne.“

Hazardný hráč si myslí, že môže získavať stále viac a viac peňazí, a tak si viac a viac užíva zmyslového pôžitku. Ale isté zákony prírody zmaria jeho plány. Život za životom putujeme podľa výsledkov svojej práce (karmy) z jedného životného druhu do druhého. Táto karma určuje našu životnú situáciu.

Hazardní hráči dúfajú v šťastie v nádeji, že vyhrajú. Bohužiaľ im ale uniká, že ich šťastie, nešťastie, bohatstvo a napríklad i krása a vzdelanie sú predurčené ich karmou. Táto viera vo výhru je obyčajná materialistická mentalita, ktorá vedie k úplnej degradácii duše. Hazard na jemnej úrovni predstavuje riskovanie v akýchkoľvek situáciách, keď to nie je nevyhnuté vrátane extrémnych či vrcholových športov či rôznych špekulácií na burze s akciami či kryptomenami. Človek tak má mentalitu, že chce získať niečo, čo by mu inak nepatrilo, nezarobil na to prácou, ale čisto špekuláciou. Keď je táto mentalita rozvíjaná, nemá to konca a osoba príde o svoju pravdovravnosť.

hazard

 

Jedenie mäsa

Mnoho ľudí sa stále domnieva, že stať sa vegetariánom prinajmenšom znamená zblázniť sa. V posledných rokoch ale bezmäsitá strava postupne získava na popularite. Vychádza najavo stále väčší počet presvedčivých dôkazov, že vegetariánske jedlá sú pre človeka lepšie než typická mäsitá strava. Lekárske výskumy už preukázali súvislosti medzi konzumáciou mäsa a chorobami ako sú ischemická choroba srdca a rakovina. Zažívacie ústrojenstvo človeka nie je na trávenie mäsa uspôsobené. Mäsožravé zvieratá majú krátku tráviacu sústavu (asi trojnásobnú dĺžku ich tela), aby sa mäso z tela dostalo čo najrýchlejšie, pretože pri jeho rozklade vznikajú veľmi jedovaté látky. Človek má relatívne dlhé črevá, takže ak zje mäso, veľké množstvo toxínov preťažuje obličky a môže viesť k artritíde, reumatizmu, k rakovine alebo k arteroskleróze tepien.

Do samotného mäsa sa pridáva tiež mnoho chemikálií. Akonáhle je zviera zabité, začína sa jeho mäso rozkladať a po niekoľkých dňoch začína šedivieť a zelenať. Mäsový priemysel maskuje toto sfarbenie prísadou dusitanov, dusičnanov a iných konzervačných látok, aby mäso dostalo jasnú červenú farbu. Súčasné výskumy ale dokazujú, že veľa týchto látok je karcinogénnych. Celú situáciu zhoršuje tiež obrovské množstvo chemikálií, ktoré zvieratá do seba dostávajú ešte počas svojho života, pretože sú obsiahnuté v ich potrave. Zvieratá sú kŕmené a ošetrované upokojujúcimi prostriedkami, hormónmi, antibiotikami a inými liekmi. I napriek tomu, že tieto látky stále zostávajú v mäse, zákon nevyžaduje, aby bol ich zoznam uvádzaný na obale.

Čo sa týka ekonomiky, mäso slúži k nasýteniu len niekoľkých na úkor mnohých iných. Obilie, ktoré by mohlo uživiť mnoho ľudí, vykrmuje dobytok na porážku. Z každých 16 kg obilia slúžiacich k výkrmu dobytka získame naspäť len 1 kg mäsa.

Aj keď je predstava karmy všeobecne spojovaná s východnou filozofiou, mnoho ľudí na Západe už začína chápať, že karma je prírodným zákonom podobne ako zákon gravitácie a nedá sa jej vyhnúť. Za každú akciu existuje reakcia.

vegetariánstvo

Keď spôsobujeme bolesť a utrpenie iným živým tvorom, musíme podľa zákona karmy následne znášať bolesť a utrpenie ako individuálne, tak kolektívne. Zožneme čo zasejeme, v tomto živote alebo v budúcom, pretože príroda má svoju vlastnú spravodlivosť. Zákonu karmy neunikne nikto okrem tých, ktorí porozumejú, ako funguje. Keď ľudia jedia mäso, tvrdia, že oni zvieratá nezabíjajú. Ale keď toto mäso kupujú v obchode, platia vlastne niekoho iného, aby za nich zabil a všetci, ktorí sú zapojení v tomto procese, si tak privolávajú následky karmy.

Zrodenie duše v ľudskom tele má svoj výnimočný význam. Pokiaľ ho však bez rozlišovania zneužívame na činnosti, ktoré majú bližšie k zvieracím, je pravdepodobné, že v ďalšej inkarnácii dostaneme tomu zodpovedajúce nižšie telo.

reinkarnácia

 

V hmotnom svete prenáša živá bytosť svoje rôzne poňatia života z jedného tela do druhého, podobne ako vietor prenáša vône. Takto prijíma jeden druh tela a znovu ho opúšťa, aby prijala ďalší. Živá bytosť tak získava nové hrubé telo s určitým druhom uší, očí, jazyka, nosu a hmatu, centrom ktorých je myseľ. Takto sa oddáva určitému druhu zmyslových predmetov.

Bhagavad-Gītā 15.8 & 15.9

 

Článok s argumentami na podporu vegetariánstva nájdete tu.

 

Intoxikácia

Medzi omamné látky patria také látky, ktoré nie sú priamo potrebné k udržiavaniu tela a ktoré majú na myseľ a telo povzbudzujúci alebo naopak utlmujúci účinok. Do tejto skupiny védske písma zahrňujú všetko počnúc čajom obsahujúcim teín, kávou, tabakom, liehovinami a končiac tvrdými drogami.

Veľa ľudí je dnes závislých na nejakých omamných látkach, či už pre povzbudenie alebo aby zabudli na utrpenie. Ale každý vonkajší pozorovateľ chápe, že taká úľava je len dočasná. Miesto toho po sebe tieto zlozvyky zanechávajú škodlivé následky. Poškodzujú zdravie, spôsobujú rôzne telesné a mentálne problémy, predčasné starnutie, poruchy sústredenia a pod. Tieto neduhy bránia duchovnému pokroku tým, že osobu spútavajú hmotnou pripútanosťou a zároveň rozrušujú myseľ, ktorú potom nie je možné zamerať na meditáciu.

Užívanie drog postupne ničí aj čistotu. Dokazujú to podmienky, v ktorých žijú alkoholici a ľudia závislí na drogách. Samozrejme, čím sú omamné látky silnejšie, tým viac prehlbujú svoje účinky, ale štatistiky ukazujú, že závislosť na tých ľahších látkach postupne vedie k vážnejším závislostiam a stále do väčšej kvality nevedomosti.

alkohol

Túžba po intoxikácii naznačuje, že ľuďom chýba uspokojenie. Lenže účinok omamnej látky čoskoro vyprchá a vedomie sa opäť dostáva do svojho pôvodného stavu nespokojnosti. Ako ale zmieňujú svätci dávnej Indie, tupé vedomie nie je pôvodným stavom bytosti. K skutočnej povahe vnútorného ja patrí rastúca transcendentálna blaženosť. Túto radosť môžeme zakúšať, keď sa vlastné ja spojí so Zvrchovaným Ja. Duchovná veda Véd popisuje Boha ako zásobáreň všetkej blaženosti. Pomocou systému meditácie môže vlastné ja dosiahnuť Zvrchovaného Ja. Veľkí mystici toto popisovali ako ponorenie sa do oceánu blaženosti. Táto blaženosť je tak intenzívna, že ďaleko prekoná akúkoľvek tzv. radosť tohto sveta. Pritom sa nejedná o nejakú neosobnú energetickú explóziu, ale o vzájomné radostné výmeny medzi vlastným ja a Zvrchovaným Ja. Hlavnou technikou pre prebudenie vnútorného zdroja blaženosti je mantra meditácia.

Alkohol je pre nervový systém jed. Pretože sa mieša ako s vodou, tak i s tukom, preniká do nervových buniek. Človek sa môže stať chronickým alkoholikom bez toho, aby vykazoval nejaké symptómy opitosti. Alkoholizmus môže začať jednoduchým spoločenským pripíjaním. Ľudia sú ale naivní. Stačí im reklama, trochu nátlaku okolia a priemerný človek urobí čokoľvek, nevidiac vážne dôsledky konzumácie alkoholu.

Ľudia sa ale oháňajú tým, že i veľkí svätci, emblémy triezvosti, požívali alkoholické nápoje. Ale také prehlásenia nie sú ničím podložené. Vezmime si za príklad Bibliu a Ježiša Krista. V tých dobách sa všetkým produktom vínnej révy hovorilo víno, či už bolo fermentované alebo nie. V hebrejčine a chaldejštine sa používa pre víno trinásť rôznych slov a v gréčtine štyri. V gréčtine sa bežne užívalo slovo oinos. Toto slovo zodpovedá hebrejskému yain, talianskemu vinum a českému víno. Víno v klasickom biblickom použití ale len označovalo šťavu z vínnej révy. Podľa profesora Samuela Leeho z Cambridgskej univerzity toto slovo neoznačovalo kvasený opojný nápoj, ale hustý sirup, ktorý sa vyrábal varením. Bol skladovaný tak, aby nepodliehal fermentácii. Natierali ho na chleba alebo riedili vodou. Bol to teda veľmi obľúbený nápoj.

Prečo by sme mali prijímať, že učiteľ vedomia Boha, najvyššia úroveň reality, by schvaľoval intoxikáciu, únik od reality? Aké absurdné! Biblia nám hovorí, že omamné nápoje sú návykové (Príslovie 23:35), vedú k násiliu (Príslovie 4:17) a odvracajú od Boha (Ámos 6:6). Rovnako kresťania prekrútili údajné dovolenie jedenia mäsa.

Problémy neprinášajú len drogy a alkohol, ale i cigarety, káva a dokonca i čaj s teínom alebo kofeínom. Uznávaný PhD. David A. Phillips poznamenáva: „Požívanie čaju, kávy, kakaa a mäsa spôsobuje postupné hromadenie oxalických kyselín, ktoré sú v nich obsiahnuté. Kyseliny poškodzujú obličky, vytvárajú rôzne kryštály a ľadvinové kamene.“ Kofeín je síce celkom bežná „povolená“ látka, ktorú obsahuje mnoho potravín. V najväčšej miere ju obsahuje asi káva (šálka kávy 90-150 mg), ďalej čierny alebo zelený čaj (30-70 mg), cola (30-45 mg), čokoláda, kakao a v poslednej dobe tzv. energy drinky. Po prechodnej radostnej nálade prichádza zlom, závislosť a depresie. To je problém všetkých omamných látok. „Hore“ dlho zostať nemôžete. Skoro spadnete a ste na tom ako na začiatku, skôr ešte horšie. Len ste stratili čas a peniaze.

Ďalej môžeme zmieniť ekonomický aspekt. Káva, tabak, kakao a pod. (tzv. tržné plodiny s veľmi malou alebo žiadnou výživnou hodnotou) sa musia niekde pestovať. Kolonizátori pre svoj vlastný zisk zaviedli do im podriadených zemí plantážové poľnohospodárstvo. Teraz sú štáty tretieho sveta pestovaním týchto plodín ekonomicky zaviazané. Na produkcii týchto plodín závisí ich prežitie. Zem využívaná k pestovaniu týchto plodín by mohla dodávať potravu pre podvyživenú miestnu populáciu. Miesto toho tam ale ľudia hladujú, aby si tí z bohatších zemí mohli dopriať kávu, cigarety atď., ktoré svojim požívateľom paradoxne spôsobujú len veľa zdravotných problémov.

Dôležité je spomenúť aj karmický aspekt. Ľudia, ktorí si dobrovoľne ničia telo alkoholom, cigaretami a inými drogami si vytvárajú karmu, ktorá im v budúcom vtelení zaručuje pozíciu ducha. Jednoducho potom, ako si dobrovoľne ničili svoje hmotné telo, nedostanú nárok na ďalšie.

 

Nezákonný sex

Hoci si takzvane sexuálne neviazaní ľudia o sebe myslia, že sú úplne slobodní, sú v skutočnosti spútaní od hlavy k päte. Ich „sloboda“ sa dá prirovnať k slobode futbalovej lopty, ktorá len lieta po ihrisku podľa toho, ako do nej druhí kopú. Mnohí ľudia si myslia, že sa zbavili hlúpych a primitívnych náboženských pút a otvorili sa modernému a slobodnému poňatiu sexuality. Ale tí, ktorí vyhľadávajú neobmedzený sexuálny styk, musia čeliť mnohým pohlavne prenosným chorobám (kvapavka, syfilis, AIDS…).

Promiskuita okrem týchto chorôb spôsobuje tiež nežiaduce sociálne následky. Nechcené deti, ktoré unikli potratom, sú často zavrhnuté. Nezriedka sa stáva, že otec sa zriekne svojho dieťaťa i jeho matky. Niekedy sa dieťaťa zrieknu obidvaja. Také nechcené deti vyrastajú s nedostatočnou výchovou a starostlivosťou a ľahko prepadnú zlej spoločnosti. Ulice a väzenia sú plné týchto výrastkov. To všetko začalo už u ich rodičov. A potraty – ich počet neustále vzrastá. Mnoho žien dostáva rakovinu alebo iné choroby, pretože používajú antikoncepčné tabletky alebo iné metódy antikoncepcie. Samotné používanie antikoncepcie je karmicky závažná činnosť, o absolvovaní potratu ani nehovoriac.

Prečo nás príroda zachvátila takou nočnou morou? Prečo si nemôžeme plne užívať, viesť zdravý sexuálny život bez týchto hrozných následkov? Asi by sme mali vážne prehodnotiť význam sexu. Možno, že ho zneužívame a ten na druhú stranu zneužíva nás. Naše idey sexuality sú omnoho zvrátenejšie, než aby nás viedli k niečomu vyššiemu. Sú skôr nehanebné než oslobodzujúce.

sex

V dnešnej spoločnosti je neregulovaný sex úplne bežnou záležitosťou a začína sa približovať zvieracej úrovni. Takmer nahé ženy sa usmievajú z billboardov a povrchná fyzická atraktivita je štartovacím bodom spoločenského života, hlavne mladých ľudí. Tí sú napokon sfrustrovaní z toho, že si nedokážu vytvoriť s nikým vzťah na jemnejšej úrovni a striedajú partnera za partnerom bez akéhokoľvek výsledku.

Keď sa pozrieme na prírodu, na rôzne živočíšne druhy, musí nám byť jasné, že sex je určený k plodeniu potomkov. Prirodzený následok sexuálneho pôžitku je tehotenstvo. Pretože sa ale ľudia chcú vyhnúť tomuto prírodnému poriadku, používajú antikoncepčné prípravky, vykonávajú potraty a trpia chorobami – tým všetkým ničia spoločnosť. Nemali by sme považovať tieto výsledky promiskuity za odplatu nemilosrdného Boha. Jedná sa len o jednu z prirodzených karmických ciest ako nám povedať, že neobmedzená sexualita je neprirodzená. V skutočnosti, keď je sex využitý pre plodenie detí, ktoré neskôr dostanú duchovnú výchovu, stáva sa prínosom.

Krišna hovorí v Bhagavad-gíte (7.11) :

Som sila silných zbavená túžob a vášne. Som pohlavný život, ktorý nie je v rozpore s náboženskými zásadami, ó, najlepší z Bharatovcov.

Ale sex za iným účelom než pre plodenie detí – zneužívanie tela pre dočasný pôžitok, o ktorý tak či tak časom prídeme, naplnenie ilúzie vlastného ega – je príčinou hmotného otroctva. Sex ďaleko viac než čokoľvek iného sústredí našu pozornosť na stotožňovanie sa s telom, púta nás k mäsu a k svetskému chápaniu pokroku. Sexuálnu túžbu nie je možné nikdy uspokojiť.

 

Ó, syn Kuntī, čisté vedomie živej bytosti sa tak zahaľuje jeho večným nepriateľom v podobe žiadostivosti, ktorá sa nedá nikdy ukojiť a páli ako oheň. Bhagavad-gíta 3.39

 

Pokiaľ sa ju snažíme uspokojiť, len narastá. Táto opakovane nenaplnená túžba spôsobuje hnev, ktorý len zväčšuje našu ilúziu.

Oddávajúc sa nenásytnej žiadostivosti a plní pýchy, sebavedomia a domýšľavosti, sú poblúznení materialisti priťahovaní dočasným a konajú vždy nečisto podľa svojich predsavzatí. Bhagavad-gíta 16.10

sex

Hmotná existencia predstavuje ilúziu, ktorú sme na seba sami uvalili svojou túžbou užívať si nezávisle na Bohu. A sex je podstatou tohto pôžitku. Zo sexu teda pochádza naša ilúzia. Napriek tomu môže byť táto túžba po sexuálnom pôžitku očistená. Keď sa očistí, chtíč sa premení na lásku.

Postupne, nasledovaním procesu vedomia Krišny, obnovíme svoju večnú prirodzenosť a budeme vychutnávať lásku k Bohu. Naše predošlé objekty pôžitku budeme vnímať v správnej perspektíve ako čiastočky Boha. Toto obnovenie čistého vedomia nie je založené na potlačovaní tejto túžby, ale na jej zduchovnení. Toto bol pôvodný význam všetkých náboženských obmedzení v sexe. Boli určené k tomu, aby ľudia mohli zažívať omnoho vznešenejšiu radosť lásky k Bohu a aj partnerské vzťahy navzájom, dodržiavajúc skutočný mužský a ženský princíp. Do dnešnej doby však prežili len rôzne zákazy bez toho, aby niekto chápal ich zmysel.

 

Význam celibátu

Uchovanie semena v tele má veľmi blahodarné a posilňujúce účinky na celý organizmus a zvlášť na mozog. Tento fakt západnej medicíne nie je príliš známy, ale tradičná ájurvédska alebo i čínska medicína na ňu kladie veľký dôraz. Semeno uchovávané v tele stúpa hore a vyživuje mozog, posilňuje telo, pamäť a ostrí inteligenciu. Ďalej zväčšuje odhodlanie, optimizmus, sebadôveru, spevňuje vôľu, zlepšuje pamäť a prináša dobré zdravie.

Vedci zistili, že semeno je úžasne bohaté na hormóny, proteíny, vitamíny, minerály, ionty, enzýmy, stopové prvky a ďalšie výživné látky, obzvlášť lecitín, ktorý vyživuje mozgové tkanivo. Riadením prírody táto látka spojená s vajíčkom dokáže vytvoriť zárodok nového tela. Pokiaľ nie je semeno použité k vytvoreniu zárodku, ale je uchované vo vnútri tela, prirodzene vyživuje telo a mozog spôsobom, ktorého nie je možné dosiahnuť žiadnymi posilňujúcimi alebo vyživujúcimi liekmi. Súčasná posadnutosť po vitamínoch a mineráloch je pokusom vyvážiť nedostatky týchto látok v tele.

Väčšina ľudí proste nevie, že sa s touto nepostrádateľnou telesnou tekutinou zbavuje svojej vlastnej životnej sily. Stratou semena sú oslabované všetky telesné a zmyslové činnosti. Opakovaná strata semena ničí odhodlanie, čistotu a sattvickú inteligenciu potrebnú k duchovnému chápaniu. Ak je však semeno zadržiavané v tele, vytvára tu čosi, čomu ájurvéda hovorí ódžas, životná tekutina, ktorá dáva silu, telesnú žiaru, väčšie schopnosti mysle, odolnosť proti chorobám a ktorá tiež spomaľuje starnutie.

Na druhú stranu tí, ktorí sú zvyknutí vypúšťať semeno pri každom nutkaní neovládnutej mysle, sa stanú malichernými a veľmi chtivými. Nadmerná strata semena vedie k telesnej a mentálnej slabosti. Ako telo starne, vytráca sa z neho vitalita a vôľa dosiahnuť veci do konca a nastupuje opakovaná únava. Prášky a omamné látky, ktoré ľudia berú, aby si udržali bdelosť a aktivitu, postupne pridávajú na ich telesnom a mentálnom úpadku. A keď sa priblíži staroba, ich vyčerpané telá nedokážu odolávať chorobám, ktoré postupne ničia všetky bunky v tele. Pre takých ľudí sa potom stáva dnes tak bežná starecká senilita vlastne úľavou. Šríla Prabhupáda hovoril: „Čím viac si niekto užíva v mladosti, tým viac bude v starobe trpieť.“ Vypúšťanie semena je príčinou smrti. Preto sa jogíni a transcendentalisti, ktorí chcú žiť dlhšie, dobrovoľne vzdávajú vypúšťania semena. Čím viac sa tomu človek dokáže vyhnúť, tým viac sa tiež odďaľuje problém smrti.

Pre materialistov je vzdanie sa sexuality tak či tak len otázkou času, pretože v istom bode a veku im to už fyzické telo neumožňuje. Hmotná pripútanosť, ktorú ale počas života usilovne kŕmili, ostáva silná a tak sú s narastajúcim vekom stále viac a viac frustrovaní. Stavili proste na nesprávnu kartu. Po opustení tela obvykle takéto osoby smerujú do nižších živočíšnych druhov, keďže ich vedomie je nastavené na hrubú telesnú úroveň. V takýchto telách si budú môcť užívať to, o čo im v podstate išlo aj počas ľudského vtelenia. Zvieracie telá sú na fyzické uspokojovanie zmyslov oveľa viac prispôsobené, kdežto vzácna forma ľudského zrodenia je určená výhradne na duchovnú sebarealizáciu a oslobodenie sa od hmotnej pripútanosti.

Viac o probléme zneužívania sexu nájdete v článkoch Sex, príčina nekonečného utrpenia a Prekonanie pohlavnej túžby.

 

Znamenie zverokruhu – 12 zamyslení, čo značí to vaše?

Jedného rána sa Boh zapozeral na svojich dvanásť detí a napadlo Mu, čo by im tak asi mohlo ešte chýbať… Zrazu sa Jeho tvár rozžiarila myšlienkou, že by ich mohol obdariť ľudskou vôľou. Jeho synovia pred neho predstupovali jeden po druhom, aby obdržali tento božský dar a každému objasnil znamenie, ktoré mu pridelil.

 

Každé znamenie má výnimočné poslanie

Tebe dávam, Baran, moje prvé semienko, ktoré môžeš s úctou šíriť. Za každé semienko, ktoré zasadíš, sa ti dostane milión iných semienok. Nebudeš mať ani čas pozorovať, ako semienka rastú, pretože všetko, čo zasadíš, bude výdatne dávať plody. Budeš prvým, ktorý zaseje moju myšlienku do ľudskej mysle. Nie je ale tvojou povinnosťou obhospodarovať túto myšlienku. Tvojím životom je čin a jedinou tvojou úlohou je prinútiť človeka, aby si uvedomil moje Stvorenie. Ten, kto naplní svoju úlohu, tomu sa dostane cnosti, rešpektu voči sebe samému.

Baran sa v tichosti vrátil späť na svoje miesto. Bola mu venovaná energia počiatku. Má bleskové myšlienky, niekedy geniálne, a rád by stíhal viac vecí naraz. Väčšinou ich ale nesplní. Baran je prvé hviezdne znamenie obdarené vedomím svojej vlastnej existencie.

 

Ty, Býk, budeš obdarený silou premeniť semienka na podstatu. Tvoja práca je božská a vyžaduje trpezlivosť. Je potrebné, aby si dokončil všetko, čo už bolo začaté, inak semienka odfúkne vietor. Nikdy nezapochybuješ o svojej moci, nikdy nezmeníš názor v polovici cesty a nebudeš závislý na nikom, aby si mohol dokončiť svoju prácu. Ponúkam ti silu, používaj ju múdro!

A Býk sa vrátil na svoje miesto. Bola mu ponúknutá energia stability a veľká sila konať. Dôvera a trpezlivosť sú to, vďaka čomu môže naplniť každé jednanie.

 

Tebe, Blíženec, sú dané nezodpovedateľné otázky, aby si ukázal ostatným, čo môže človek vidieť a cítiť okolo seba. V priebehu tvojho hľadania hlbokých významov sveta objavíš môj dar: poznanie.

Blíženec odišiel zahĺbený do seba. Toto znamenie dostalo dar uvažovať, spontánnemu porozumeniu veciam a bytostiam. Veľmi zvedavý študuje, vyhľadáva nové informácie a osvojuje si vedomosti, ktoré chce zdieľať s ostatnými, takže aj oni môžu mať z jeho poznania úžitok.

 

Tvojou úlohou, Rak, bude učiť ľudí o citoch. Dokážeš ich rozosmiať aj rozplakať. Takto všetko, čo uvidia, či o čom budú premýšľať, im dá buď nespokojnosť alebo vnútornú radosť. Pre toto dostávaš dar rodiny, ktorú môžeš rozširovať.

Rak nesmelo ustúpil. Bol mu ponúknutý dar vnímavosti. Dokáže prinútiť ľudí uvedomovať si svoje rozpoloženie a myšlienky. Je veľmi priťahovaný rodinným a spoločenským životom kvôli jeho potrebe rovnováhy a citového bezpečia.

 

Ty, Lev, máš za úlohu ukázať celému svetu moje žiariace Stvorenie. Daj si pozor na svoju hrdosť a nikdy nezabudni, že aj ty si moje stvorenie a že Stvoriteľ je len jeden. Ľudia tebou pohrdnú, ak na to zabudneš. Všetko budeš robiť so zanietením a všetko čo urobíš, bude taktiež prínosom pre ostatných. Pre toto potrebuješ ušľachtilosť, ktorú ti týmto prepožičiavam.

Lev sa na svoje miesto vrátil impozantne. Lev, žiariace znamenie vytvorené Slnkom, obdržal energiu ušľachtilosti, vlastnosti kráľov. Obdarený vitalitou, pevnou vôľou a autoritou splní vždy svoje úlohy a je vždy odmenený pre svoje prednosti.

 

Ty, Panna, budeš skúmať všetko, čo človek vo svete vytvoril, čo som mu ponúkol. Budeš pozorne sledovať jeho cestu a v prípade, že urobí chybu, budeš ho varovať. Takto môže byť Stvorenie vďaka tebe dokončené. Pre toto dostaneš čistotu mysle.

Syn, Panna, odišiel starostlivo sa dívajúc okolo. Dostal energiu príčiny a rozdielneho zaobchádzania. S použitím svojej vynaliezavosti má všetko, čo Panna robí, praktický efekt. Jej tendencia lipnúť na detailoch vychádza z jej želania robiť všetky veci perfektne.

 

Tvojou úlohou, syn môj, ktorý máš znamenie Váhy, je pomôcť človeku uvedomovať si jeho zodpovednosť k ostatným. Takto budeš môcť žiť s pocitom bratského vzťahu a naučíš sa prenikať do skrytých aspektov svojich činov. Ak potom niekde prepukne hádka, budeš tam vyslaný a pre tvoju nekonečnú snahu ustanoviť poriadok a mier ti ponúknem lásku.

Syn, Váha, sa pokorne vrátil na svoje miesto. Váha je symbolom rovnováhy medzi mysľou a srdcom. Bol mu ponúknutý dar energie lásky. Obdarený láskyplným temperamentom a citlivosťou sa inštinktívne snaží vniesť harmóniu všade, kam príde.

 

Tebe, Škorpión, bola pridelená naozaj náročná úloha. Budeš obdarený schopnosťou prenikať ľudskou mysľou, ale nie je ti dovolené hovoriť o svojich objavoch. Často budeš cítiť sklamanie nad tým, čo sa ti podarí odhaliť. Priblíži ťa to ale ku Mne a ty nikdy nezabudneš, že to nie som Ja, čo si objavil, ale iba odlesk mojej Myšlienky. Odhalíš toľko ľudí, čo žijú ako zvieratá a budeš s ich inštinktami bojovať s tak veľkou mierou, že niekedy zídeš z cesty. Skôr či neskôr sa však vrátiš ku Mne a to je dôvod, prečo sa ti dostane najvyššieho daru rozhodovania.

Škorpión sa na svoje miesto vrátil s odhodlaním. Znamenie škorpión má najsilnejšie prepojenie s podvedomím. Môže sa priblížiť ako k božským, tak i k zvieracím aspektom podvedomého sveta, čo je dôvod, prečo neustále osciluje medzi vrcholmi a priepasťami. Je obdarený mentálnymi schopnosťami a silou priamočiareho myslenia, takže skôr či neskôr sa nakoniec spojí s Bohom skrz najvyšší akt vôle.

 

Tvojím poslaním, Strelec, je vedieť rozosmiať ľudí v okamihoch, kedy sú zamračení, mdlí a tvrdohlaví po tom, čo nesprávne porozumeli mojej Myšlienke. Tvoj zmysel pre humor im dá silu opäť dúfať a takto Ma budú môcť opäť hľadať. Čaká na teba mnoho skúšok a v žiadnom zo svojich životov si príliš neoddýchneš. Dávam ti dar nekonečnej hojnosti, aby si mohol všade šíriť žiarivé svetlo.

Strelec ustúpil s prejavom radosti späť. Má obrovskú silu duchovnej transformácie. Je obdarený všetkými vlastnosťami, ktoré uľahčujú medziľudské vzťahy: obľúbenosťou, výrečnosťou a zhovievavosťou. Vedie život svoj, aj životy ostatných, ku krajnej otvorenosti voči Vesmíru.

 

Od teba, Kozorožec, žiadam, aby si mi obetoval svoje úsilie a pot, pretože máš naučiť ľudí pracovať. Nie je to ľahká úloha, na svojich ramenách ponesieš pracovnú silu všetkých. Ale, pre toto tvoje bremeno, dám ti úplnú ľudskú zodpovednosť.

A Kozorožec sa oddane vrátil na svoje miesto. Znamenie kozorožec si dobýva vysoké sociálne postavenie a svoje milostné vzťahy stabilizuje cez bezpodmienečnú disciplínu, vôľu založenú na plnení svojich povinností a cez výnimočný zmysel pre zodpovednosť. Pre ostatných je vzorom rešpektu a ohľaduplnosti vďaka svojej starostlivo naplánovanej činnosti.

 

Ty, Vodnár, sa staneš pre ľudstvo vizionárom. Tvoje oči sú schopné vidieť všetky Božie možnosti. Budeš ale žiť v osamelosti, pretože vízie ti nedovolia zhmotniť moju Lásku. Dostal si dar slobody, takže môžeš ľuďom ukazovať nové šance a môžeš poslúžiť ľudstvu vždy, keď to bude potrebné.

Vodnár sa s pochopením vrátil späť. Je veľmi vynaliezavý a originálny, a preto reprezentuje budúcnosť. Jeho potreba rozvoja ho nabáda pokúšať sa zlepšovať materiálne i duchovné životy ostatných. Jedná nezávisle, so slobodou ducha, nepokračuje v metódach ustanovených svojimi kolegami či nadriadenými osobami. Táto vlastnosť u neho často vzbudzuje horúcu ilúziu toho, že život je plný krívd a že námaha na ne reagovať sa nevypláca.

 

Tebe, syn môj v znamení Rýb, patrí najťažšia úloha. Žiadam ťa, aby si na svoje ramená vložil všetko ľudské utrpenie. Tvoje slzy budú mojimi Slzami. Táto bolesť je dôsledkom mylného porozumenia mojim Slovám, ale si tu ty, aby si poskytol človeku úľavu. Pre toto ti poskytnem dar z najvzácnejších. Si jediným z mojich detí, ktoré mi môže porozumieť. Schopnosť porozumieť božskému je pre teba cestou k ľuďom, cestou k šíreniu viery.

A rozochvený syn, Ryba, sa vrátil na svoje miesto. Ryby žijú v znamení nekonečna, viery a mystiky. Sú plné lásky a porozumenia, vždy sa snažia uľaviť ľudskému utrpeniu. Sloveso, ktoré je pre ne charakteristické, je “verím”.

 

Boh riekol: Každý z vás má v sebe iskru zo Mňa.

Nesmiete ale vydeliť časť z celku,

nesmiete ju zanedbávať alebo zameniť so Stvoriteľom.

Všetkých vás dvanásť ste jedno.

Ale Stvoriteľ je niečo omnoho viac než len toto.

Povedal im: Každý z vás považuje dary ostatných za vzácnejšie,

ako je ten jeho. Preto vám dovoľujem si ich vymieňať.

Každého zo synov sa zmocnilo nadšenie,

keď si predstavili všetky možnosti vyplývajúce z tohto nového poslania.

Ale Boh sa zasmial a riekol:

Častokrát sa ku Mne budete vracať,

aby som vás oslobodil od vašej úlohy

a Já vám zakaždým vyhoviem. Budete žiť mnoho životov,

pokiaľ nesplníte svoje pôvodné poslanie.

K tomu vám poskytnem nezmerateľný čas,

budete so Mnou ale môcť pobývať až vtedy,

keď úspešne zavŕšite svoje poslanie.

Sledujte ďalšie zaujímavosti na našom Instagrame:

Byť človekom raz znamená byť človekom navždy?

Istý populárny mýtus o reinkarnácii predpokladá, že akonáhle raz duša dosiahne ľudskú podobu, v ďalšom živote sa vždy opäť vráti do ľudského tela a už nikdy sa neprevtelí do nižších druhov…

Skutočne dostávame možnosť vteliť sa opäť do ľudskej podoby. Ale taktiež sa môžeme vrátiť ako psy, mačky, ošípané alebo ako bytosti ešte nižších druhov. Duša bez ohľadu na vyššie alebo nižšie hmotné telá zostáva nezmenená. V každom prípade druh tela, ktorý človek obdrží v ďalšom živote, bude určený typom vedomia, ktoré vyvinieme v tomto živote a nemennými zákonmi karmy.

Bhagavad-gíta, najpôvodnejší duchovný text popisujúci reinkarnáciu, karmu a večné princípy Sanatana-dharma, vyslovený samotným Bohom, jasne prehlasuje, že keď niekto zomrie pod vplyvom kvality nevedomosti, musí prijať zvieracie telo:

Ak človek zomrie v kvalite vášne, narodí sa medzi tými, ktorí vykonávajú plodonosné činnosti, a ak zomrie v kvalite nevedomosti, narodí sa v ríši zvierat. Bhagavad-gíta 14.15

 

Pre názor „byť človekom raz znamená byť človekom navždy“ neexistuje žiadny vedecký dôkaz ani v písmach. Tento mylný názor je v rozpore so skutočnými princípmi reinkarnácie, ktoré chápu a podľa nich sa riadia milióny ľudí už od nepamäti.

 

Smrť nie je bezbolestný prechod

Knihy, ktoré opisujú smrť ružovými farbami a uisťujú ľudí o ľudskom zrodení v budúcom živote, sú nebezpečne zavádzajúce. Títo autori sa pokúšajú opísať smrť ako krásny, bezbolestný prechod, príležitosť k osobnému rastu a postup do nových a vyšších rozmerov vedomia a kľudu.

Módni teoretici reinkarnácie nás presviedčajú, že po krátkom období kozmického spánku budeme zažívať príjemný pocit plávania a vznášania, s ktorým bude duša pomaly postupovať do ďalšieho ľudského lona, kde v bezpečí pred krutými vonkajšími živlami budeme pohodlne schúlení ležať až do doby, než nakoniec vyjdeme von a sami sa oslobodíme z úkrytu našej matky. To znie síce úžasne, ale  pravdou je, že zrodenie a smrť sú odporné a trýznivé zážitky.

Veľký mudrc Kapila Muni vysvetľuje svojej matke pravú povahu zážitkov smrti:

„V tomto chorobnom stave mu vnútorným tlakom vzduchu vyliezajú oči z jamiek a jeho žľazy upcháva sliz. Má ťažkosti s dýchaním a jeho výdychy a nádychy sprevádza chrapot v hrdle… Umiera veľmi žalostne s veľkými bolesťami a v bezvedomí.“ (Šrímad-Bhágavatam 3.30.16–18)

Duša je tak zvyknutá na život v tele, od ktorého sa líši, že z neho musí byť v okamihu smrti násilne vytrhnutá prírodnými zákonmi. Tak ako nikto nechce byť násilne vysťahovaný zo svojho domova, duša prirodzene kladie odpor proti vysťahovaniu z fyzického tela. Aj najmenší  hmyz predvádza v ohrození života tie najpozoruhodnejšie schopnosti a spôsoby, ako sa vyhnúť smrti. Ale ako je pre všetky živé bytosti nevyhnutná smrť, sú nevyhnutné i strach a bolesť s ňou spojené.

Védske spisy nás učia, že len sebarealizované, oslobodené duše majú silu prežiť smrť bez úzkosti. Je to možno preto, že vysoko pokročilé osoby sú plne odpútané od svojich dočasných tiel a majú neotrasiteľné poznanie, že sú duše s večnou, nehmotnou existenciou, nezávislé na hmotných telách. Tieto veľké duše zotrvávajú v duchovnej blaženosti, z ktorej ju nemôžu vytrhnúť ani telesné bolesti a zmeny, ktoré sprevádzajú umieranie.

 

Vtelenie

Ale narodiť sa v hmotnom svete taktiež nie je žiadny piknik. Celé mesiace leží ľudské embryo skrútené v temnote lona a kruto trpí ožarované tráviacim ohňom matky, neustálymi otrasmi a tlakom v tesnom priestore lona. Tento telesný obal neustále ohýba chrbát dieťaťa ako luk. Naviac je nenarodené dieťa v brušnej dutine trýznené hladom a smädom a neustálym hryzením hladných červov. Pôrod je tak mučivý, prehlasujú Védy, že celkom vymazáva všetky spomienky na minulý život, ktorý si človek do tej doby zachoval. Viac o vtelení duše a vývine plodu podľa Véd sa dočítate v tomto článku.

Védske texty vysvetľujú, že zrodenie v ľudskej podobe je veľmi vzácne. Inými slovami, väčšina živých bytostí v hmotnom svete prijíma iné podoby než ľudské. K tomu dochádza, keď duša zanedbá zmysel ľudského života, teda sebarealizáciu, a zapletie sa do zvieracích túžob. Jej ďalšie zrodenie sa potom musí odohrať v zvieracej alebo ešte nižšej ríši. Teórie o reinkarnácii popisované populárnou literatúrou by mal človek vnímať také, aké sú. Ako nepodložené názory, domnienky, predpoklady a jednoduché špekulácie.

Tento fyzický vesmír ovládajú určité zákony. Ďalšie zákony ovládajú jemnohmotný vesmír a medzi nich patria i zákony o reinkarnácii duše, osud a karmické zákonitosti. Tieto subtílne, ale prísne zákony prírody popisuje Bhagavad-gíta a stovky ďalších védskych spisov. Nevznikli náhodne, ale pôsobia pod dohľadom Najvyššieho vládcu, Šrí Krišnu, ktorý v Gíte (9.11) potvrďuje:

 

„Táto hmotná príroda jedná pod Mojím dohľadom. Jej pôsobením je tento prejav opäť a znovu tvorený a zničený.“

 

Módne názory o reinkarnácii môžu byť zábavné a pútavé, ale naše vlastné osudy sú príliš dôležité, než aby sme mohli vkladať svoju vieru do neopodstatnených, hrubo zjednodušených, nepresných a zavádzajúcich špekulácií, aj keď pôsobia veľmi lákavo.

Védske spisy na druhej strane už tisícky rokov poskytujú praktické, zrozumiteľné a užitočné poznanie o náuke o reinkarnácii. Táto múdrosť umožňuje inteligentnému človeku, aby sa postupne približoval stále vyšším stavom vedomia. Nakoniec sa tak môže úplne vyslobodiť z nekonečného kolobehu rodenia a umierania. To je skutočný cieľ ľudského života.

Koho zaujíma celý proces oslobodenia sa z pút hmoty a kolobehu reinkarnácie, prečítajte si nasledujúce články – Teória všetkého.

Duch v dome? Duchovia a iné bytosti medzi nami

Tento článok vznikol ako reakcia na rastúci nepomer medzi dostupnými a serióznymi informáciami v slovenčine a záujem verejnosti o fenomén, ktorý duch a duchovia predstavujú. Ako hlavné zdroje informácií používam staroindické texty (Védy) pre ich podrobnosť a presnosť. Pokiaľ to pripravuje o zisk rôznych profesionálnych New Age „ezoterikov“, ktorí v honbe za ziskom zneužívajú nevedomosť trpiacich ľudí, napr. v podobe drahých kurzov na odvádzanie prevtelených duchov, potom tento článok plní svoj účel. Rovnako na to slúži naša sekcia článkov Pretvárky v duchovne.

Varovanie: Mnoho (zvlášť mladých) ľudí považuje vyvolávanie duchov a mágiu za zábavu. Keď zistia, že je to vážna vec, býva často neskoro a situáciu musí riešiť niekto skúsený. Niekedy sú však následky nenapraviteľné – ako trvalé poškodenie zdravia a samovraždy. Preto dôrazne doporučujem nájsť si iné vyžitie a nezahrávať sa s neznámym. Rodičia, snažte sa to deťom pokojne, ale dôrazne vyhovoriť.

Príklad priebehu: „Skúšali sme to raz a viackrát by som to už neurobila. Ducha sme vyvolali a nemohli sme sa ho zbaviť, na to nás upozornil pes, keď pozeral do prázdna a začal cúvať ako keby sa niekoho bál. A to sme boli doma, tak sme odišli do druhej izby a pes „mazal“ rýchlejšie ako my. Radšej to nerobiť.“

 

„Keď sa ma niekto snaží presvedčiť, že duchovia neexistujú, vyzvem ich, aby sa o polnoci prešli po cintoríne a oni zblednú.

Jediným liekom na bezbožnosť je mystický zážitok.“ (Thomas Merton)

 

 

1. Kto som ja ?

Som živá bytosť (sanskrit: džívátmá / átma) teraz umiestnená v jemnohmotnom alebo astrálnom tele (zloženom z mysle, inteligencie a falošného ega) a fyzickom tele (tvoreného piatimi hrubými prvkami). Keď je fyzické telo staré alebo príliš zničené, opustím ho v jemnohmotnom tele (smrť) a prijímam nové fyzické telo podobne ako si prezliekam šaty a to podľa karmy a stavu vedomia v momente smrti (reinkarnácia).

„Tak jako si člověk obléká nové šaty a odkládá staré, duše přijímá nová hmotná těla a odkládá stará a neužitečná.“

Bhagavad-Gíta 2.22

 

2. Čo je to smrť? Ako prebieha umieranie?

Keď živá bytosť prechádza zo súčastného tela vytvoreného vlastnou karmou, pohrúži sa do príjemných a bolestivých vnemov nového tela a úplne zabudne na skúsenosť v tele minulom. Tomuto úplnému zabudnutiu na svoju predchádzajúcu hmotnú totožnosť, ku ktorému dochádza z toho či iného dôvodu, sa hovorí smrť. Čítajte náš článok o umieraní a smrti a ako prebieha.

 

 

3. Čo je duch?          

Keď nemám fyzické telo, som duch. O fyzické telo prídem smrťou.

Viac: Garuda Purána (anglicky) (v tejto kapitole je najrozsiahlejšie rozobraná téma o záhrobí, duchoch).

 

4. Z koho sa stane duch?

Duchom sa stáva osoba, ktorá zomrela násilnou smrťou, žila nesprávnym spôsobom života (a tak si vytvorila negatívnu karmu) či je pripútaná k svojej rodine, miestu pobytu atď., takže po opustení fyzického tela nemôže hneď odísť do iných dimenzií (v jazyku sanskrit: Loka), kde sa pripravuje na ďalšie vtelenie.

 

5. Čo duch robí?

Cez deň sa väčšinou zdržujú vo svojej nadzemnej dimenzii (Antaríkša, tiež nazývaná Bhútalóka) a v noci zostupujú na Zem. Podľa Garuda Purany 2.49.11 môžu vstúpiť (tzv. posadnutie) do neživých predmetov, hmyzu, vtákov, zvierat a ľudí. Znamená to, že sa duch prichytí k subtílnemu telu bytosti a žije z jej energie (zvanej prána) ako parazit. Živí sa tiež nečistými substanciami (odpadky všetkého druhu). Trpí, pretože bez fyzického tela nemôže uspokojiť svoje materiálne túžby ako hlad, smäd alebo túžbu po sexe. Čaká, až uplynie karmou určená doba a bude sa môcť znova vteliť.

 

6. Prečo sa nám duchovia zjavujú?

Väčšina ľudí ich za celý život neuvidí. Záleží na citlivosti danej osoby, t.j. schopnosti vnímať subtílnu realitu. Niekedy sa zjavujú príbuzným, s ktorými sa prichádzajú krátko po smrti rozlúčiť alebo im chcú niečo povedať, väčšinou vo sne.

Príkladom je film Duch (Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg), ktorý ako jeden z mála popisuje skutočnosť viac-menej bez výmyslov. Bol údajne inšpirovaný Bhágavata Puranou, jedným z najuznávanejších indických svätých textov.

Niektoré filmy s New Age tématikou môžu prilákať duchov. Sledovanie filmu možno považovať za formu meditácie a sústredenie na duchov vo filme či dokonca článku (vrátane tohto) teda môže prilákať ich pozornosť. Natáčanie niektorých filmov s paranormálnym námetom sprevádzali podivné javy, nehody a predčasná smrť zainteresovaných ľudí (séria Poltergeist, Vrana a pod.).

Mnohí duchovia, ktorí „strašia“ na rôznych miestach, ku ktorým sú emocionálne pripútaní, ani nevedia, že sú po smrti. Ak sa niekomu zjavia, väčšinou na seba chcú upozorniť a tak zvýšiť svoju šancu, že im niekto z ich situácie pomôže. Sami sa z nej hneď tak nedostanú, pretože zostať uviaznutý v podobe ducha je forma negatívnej karmy, ktorá často trvá veľmi dlho. V modernej dobe, kedy obrady za zosnulými prestávajú byť bežné a sú nahradzované duchovne neúčinnými svetskými obradmi alebo sa na ne zabudlo úplne, je takýchto duchov stále viac.

Ak sa duch príbuzným zjavuje opakovane a pôsobí naliehavým dojmom, hľadá pomoc, aby mohol opustiť túto dimenziu.

 

7. Máme sa duchov báť?

Bežní duchovia nebývajú bezprostredne životu nebezpeční, ale mať ich v tele či žiť v ich prítomnosti, zvlášť dlhodobo, má na nás škodlivý účinok. Mali by odísť na iné úrovne. Väčšinou k tomu však potrebujú pomoc.

 

8. Ako zistiť prítomnosť ducha?

Duch môže byť prítomný interne, privtelený (pripútaný k nášmu subtílnemu – astrálnemu telu) alebo externe, obývať náš životný priestor (byt, dom).

 

Príznaky privteleného ducha:

– Neustála únava a nedostatok energie (duch parazituje na práne, telesnej energii)

– Vnútorné napätie, ktoré nemožno ovládať mysľou

– Nedostatok sústredenia

– Nedostatok sebavedomia, neistota

– Nezáujem o zmysluplné činnosti, apatia, nuda, odkladanie, zabíjanie času

– Negatívne a potlačené emócie – depresie, fóbie, zlosť, poruchy príjmu potravy, závislosti, neuróza, sebapoškodzovanie, samovražda

– Problémy so vzťahmi s ľuďmi (často nahradzované nadštandardnými vzťahmi so zvieratami), podliehanie manipulácii

– Sexuálne problémy (hypersexualita, autosexualita)

– Poruchy spánku, nočné mory, paralýzy

– Chronické bolesti hlavy, krku, chrbta, ramien, rúk, nôh, kĺbov, brucha, alergie, astma, ekzémy

– Opakujúce sa problémy, kde „niečo“ bráni v ich riešení

– Nárast agresie

– Osobe vadia zvuky ako lúskanie prstov (odpudzuje duchov)

– Strach zo spirituality (stiesnený a nepríjemný pocit na svätých miestach, v blízkosti duchovne založených osôb a predmetov, pri počúvaní spirituálnej hudby, modlitieb, mantier)

 

Garuda Purána pripisuje tieto okolnosti duchom:

 

– Osoba má dlhotrvajúce zlozvyky

– Osoba je na nože so svojimi príbuznými

– Žena je neplodná, potratí alebo porodí deti, ktoré zomrú veľmi skoro

– Dôjde k náhlej zmene charakteru osoby

– Osoba stratí vieru v život, náboženstvo alebo príde o živobytie

– Osoba uráža sväté osoby a osoby žijúce duchovným životom

– V dome sú pravidelné bezdôvodné hádky, najmä pri jedle

– Nastane nevyliečiteľná choroba alebo deti či manželka trpia veľkými bolesťami

– Osoba nevykonáva výročný obrad šraddhá úprimne (tento sa v dnešnej dobe nevykonáva už vôbec, aspoň nie na Západe)

 

Prítomnosť ducha v obydlí obvykle prezradí:

 

– Mantické (veštecké) metódy

– Nepríjemný pocit (negatívne vibrácie), pocit niečej prítomnosti, domáce zvieratá prejavujú strach, sledujú ľuďom neviditeľné objekty, odmietajú vstúpiť do určitých miest

– Neobvyklé, väčšinou nepríjemné sny u viac prítomných osôb

– Prievan, chladné miesta a ochladenie bez zjavnej príčiny

– Zvuky znejúce ako dýchanie, hlasy, kroky, presúvanie ťažkých vecí atď. z prázdnych, zamknutých miestností môžu tiež značiť, že sa tam nachádza duch

– Nezvyčajné pachy bez zjavnej príčiny

– Škvrny od krvi, ktoré nie je možné odstrániť

– Náhle reakcie kompasu bez zjavnej príčiny (bez blízkosti kovu)

– Premiestňovanie a strácanie sa predmetov

– Kinetické javy (poltergeist) ako pohyb a levitácia predmetov, zapínanie a vypínanie vody, svetelných a ďalších elektrických spotrebičov môžu byť výsledkom psychickej energie vtelenej osoby, nie nutne duch

– Fotografie, na ktorých sú neznáme javy, siluety

– Uzretie ducha viacerými ľuďmi (najmä deťmi) a domácimi zvieratami (vylúčenie subjektívne halucinácie), povahu ducha možno zhruba odhadnúť podľa jeho farby – biela je pozitívny, čím tmavší, tým negatívnejší

– Spánková paralýza

 

Spánková paralýza

Spánková paralýza je známy jav. Z hľadiska náuk ako sú jóga a Ayurveda ide o útok agresívneho ducha, ktorý sa snaží dostať do tela spiacej osoby. Paralyzuje pritom jej pránu (životný vzduch), ktorý je súčasťou subtílneho tela (Čhandógja Upanišády 8.12.2-3). Spiaca osoba sa v tú chvíľu začne dusiť a môže pohybovať akurát očami. Zjednodušene povedané, telo sa „neprebudí“ zásahom ducha. Tieto útoky obvykle trvajú niekoľko sekúnd. Zámer, ktorý má duch, je použiť fyzické telo k parazitickému uspokojeniu svojich túžob. Napadnutý zvyčajne cíti veľkú ťažobu na hrudníku, ako by na ňom niekto sedel alebo ležal a dusí sa.

Ľahšia forma spánkovej paralýzy je spôsobená náhlym prebudením z fázy hlbokého spánku, keď fyzické telo niekoľko okamihov nefunguje, pretože prána nie je doteraz aktívna. (Aj po bežnom prebudení máme skúsenosť, že sa telesné potreby a príznaky chorôb ako nádcha, kašeľ a bolesť prejavia až za nejakú chvíľu.) Človek je po takom prebudení časovo dezorientovaný – nevie, či je deň alebo noc a ako dlho spal. Samovoľné prípady nie sú u zdravých ľudí bežné. Čítajte aj článok o prebúdzaní v noci.

duch

 

9. Aká je prevencia proti duchom?

Vyčistiť dom či byt a nenechávať v ňom žiadne nečisté substancie, najmä telesného pôvodu, a zvyšky jedla a nápojov (duchovia sa nimi živia, tak ako napríklad hmyz a mikróby). Duchov priťahuje neutešená rodinná situácia, oslabené osoby (deti, chorí – najmä mentálne, starí), osoby závislé na toxických látkach (drogy všetkého druhu), násilné, zvrhlé, venujúce sa mágii, vyvolávaniu duchov, satanistickým obradom a používajúce magické predmety. Ak boli pochovaní bez duchovných obradov a ak si potomkovia nechajú urnu s popolom doma, zostávajú tam tiež.

 

Táto pasáž z Garuda Purány (2.23. *, Anglické vydanie JL Shastri / A board of scholars. Ancient Indian Tradition and Mythology 12-14. Motilal Banarsidass, Delhi 1982.) opisuje konkrétne sny spôsobené duchmi. Na konci uvádza svoj účinok: duch zmizne z dosahu osoby, ktorá ju s vierou prečíta (v sanskrite, pre uľahčenie je tu slovenská fonetická transkripcia).

 

Šrí Garuda mahápuránam-23

Garuda uváča /

kinkim kurvanti vai prétáh pišáčatvé vjavasthitáh /

vadanti vá kadáčitkim tad vadasva suréšvara / / GP 2.23.1 / /

1. Garuda povedal:  Čo robia duchovia v ich situácii? Prečo sa zjavujú? Prosím, povedz mi to, ó Bože Bohov!

Šrí bhagaván uváča /

Tesa svarúpam vakšjámi čihnam svapnam jathá tatham /

kšut pipásárdit iasto vai pravišéjuh sva véšmani / / 2.23.2 / /

2. Pán povedal: Budem ti rozprávať o ich podobe, znameniach a snoch. Trpia hladom a smädom a vstupujú do svojho bývalého domova.

pratišthá váju déhéšu šajánáms tú sva vamšaján /

tatra jaččhanti lingáni daršajanti khagéšvara / / 2.23.3 / /

3. Hoci majú vzdušné podoby, dávajú znamenie svojim spiacim potomkom, ó vládca vtákov.

sva Putra sva kalatráni sva bandhún tatra gaččhati /

Hajo gadžo vrišo martjó drišjaté vikritánanah / / 2.23.4 / /

šajánam viparítam tu átmánam ča viparjajam /

utthitah pašjati jas tu tad vindját pret nirmitam / / 2.23.5 / /

4. Navštevujú miesto, kde spia ich synovia, manželky a príbuzní.

5. Ak sa človeku zdá o koňovi, slonovi, býkovi alebo mužovi s deformovanou tvárou, ak človek prebudený zo spánku vidí sám seba na opačnej strane postele, je to všetko spôsobené duchom.

svapné Nara hi nigadair badhyaté bahudhá jadi /

Annam ča Jaca svapné kuvéšah púrvadžo mritah / / 2.23.6 / /

6. Ak je človek v sne spútaný reťazami, ak jeho mŕtvi predkovia žiadajú vo sne potravu,

svapné jo bhudžja mánasja grihítvánnam palájaté /

átmanastu paro vápi trišártastu džalam pibet / / 2.23.7 / /

7. Keď vo sne je potravu a niekto mu jedlo zoberie, alebo ak má smäd, a vezmú mu vodu,

vrišabhárohanam svapné vrišabhaih SAHA gaččhati /

utpatja gaganam jatí tírthé jatí kšudháturah / / 2.23.8 / /

8. Ak v sne ide na býkovi alebo sa pohybuje s býkmi alebo ak vyskočí do neba alebo ide na sväté miesto hladný,

sva Vaca vada jastu go vriša dvidžá vádžišu /

Ling gadžé tathá deve bhúté pret nišáčaré / / 2.23.9 / /

9. Ak hovorí nahlas medzi kravami, býkmi, bráhmanmi, koňmi, slonmi, božstvami, duchmi a démonmi –  je to spôsobené duchmi.

svapna Madhu tu pakšíndra pret lingány anékadhá /

sva kalatram svabandhum vá svasutam svapatim vibhum /

vidjamánam mritam pašjet pret Dosen niščitam / / 2.23.10 / /

10. Mnohé sú znamenia duchov v sne, ó vládca vtákov. Duch spôsobí, že osoba vidí svoju manželku, príbuzného, syna alebo manžela ako mŕtveho.

Jaca jah param svapne kšut tridbhjám ča pariplutah /

tírthé gatvá dahet pindán pret daušairna samšajah / / 2.23.11 / /

11. Ten, kto v sne žobre, sužovaný hladom alebo smädom, by mal vykonať obeť šráddha predkom, aby odvrátil prichádzajúce nešťastia.

nirgaččhéd vá grihád vápi svapne putras tathá pašuh /

pita bhrátá kalatram ča pret dóšais tú pašjati / / 2.23.12 / /

12. Ak človek vo sne vidí svojho syna, dobytok, otca, brata, manželku vychádzať z domu, je to spôsobené duchom.

čihnánjétáni pakšíndra prajaščittam nivédajet /

kritvá snánam grihé tírthé šrívrikšé tarpanam džalaih / / 2.23.13 / /

13. Tieto príznaky, ó vládca vtákov, vyzývajú k obradnému odčineniu. Treba sa vykúpať doma alebo na svätom mieste a obetovať vodu Božstvu u koreňa figovníka.

krišnádhánjáni púdžám ča pradadjád védapáragé /

HOMA kurjád jathá Šakti sampúrnam váčajet sudhíh / / 2.23.14 / /

14. Alebo obetovať čierne zrno, vykonávať uctievanie, ponúknuť dary védskemu učencovi a vykonať hómu (obeť), ak jej to dovoľujú.

étaddhi šraddhajá jastu pret Linga nidaršanam /

pathaté šrinuté vápi pret čihnam vinašjati / / 2.23.15 / /

15. Ak si človek s vierou číta či vypočuje tento rozhovor, duchovia zmiznú okamžite z jeho okolia.

iti šrígárudé mahápuráné Uttarakhand dvitíjámšé dharmakánde prétakalpe šríkrišnagarudasamváde

prétakrititaduktitaččihnatadvimuktjupájanirúpanam nami trajovimšo ‚dhjája

Takto končí Šrí Garuda Mahápurána, Uttar khanda, druhá časť zvaná Dharmakánda, jej časť zvaná Prétakalpa, obsahujúce rozhovor Šrí Krišnu a Garudu s názvom – O činnostiach a znameniach duchov a prostriedkoch oslobodenia sa od nich, dvadsiata tretia kapitola.

 

10. Ako sa ducha zbaviť ?

Začať najjednoduchším spôsobom – povedať mu nahlas, že je po smrti (väčšinou si to duch neuvedomuje) a na danom mieste už nemá čo robiť. Podporiť to treba výzvou, aby sa pozrel do vedľajšej miestnosti (za zatvorenými dverami). Potom chvíľu počkať a povedať mu, že ak tam bol, tak musel prejsť zatvorenými dverami, čo dokazuje, že už nemá fyzické telo. Väčšina ich to pochopí a odídu. Ak nie, nasledujú ďalšie metódy.

Najprv je potreba byt alebo dom dôkladne vyčistiť. V Indii sa pre očistu používa voda s primiešaným sušeným rozdrobeným kravským trusom, ktorý má na fyzickej úrovni antiseptické účinky a na jemnohmotnej úrovni očisťuje priestor. Odstráňte predmety, obzvlášť už používané (napr. z bazáru) a darované v dobe, keď sa prejavili problémy. Môžu mať vzťah s duchmi či mágiou.

 

Môžete taktiež :

– Nasypať pozdĺž okien a dverí morskú soľ v tenkej neprerušenej línii

– Pod posteľ položiť na tanier trochu uhlia

– Vedľa postele položiť pohár s vodou a ráno ju vyliať

– Do postele vložiť nejaký ostrý železný predmet, napríklad nožnice (na vlastnú zodpovednosť). Tiež sezamové semená odpudzujú duchov (Garuda Purána 2.2.16, 2.29.7-16)

– Pokropiť miestnosti svätenou vodou, ideálne z posvätných riek ako je Ganga, Yamuna atď.

– Vykurovať ich santalovými tyčinkami, šalviou alebo borievkou. Do vázy dať šípové ruže, symbol Déví

– Nosiť kanti-málu – náhrdelník alebo náramok z najposvätnejšej rastlinky Tulasí

– Na dvere a steny umiestniť preferované ochranné symboly. Každá ľudová a duchovná tradícia má nejaké a môžu byť rôzne účinné. Védske symboly, ktoré sú autorizované, sú napr. Swastika, Óm, rôzne špecifické yantry

– Na okná napísať ílom (najlepšie zo svätého miesta, t.j. „Tilak“) preferované ochranné symboly, mantry alebo Božie mená

– V miestnosti ponechať Bhagavad-gítu alebo Bhágavata Puránu (Šrímad Bhágavatam). Vyžarujú čistú duchovnú energiu, ktorú negatívne entity neznášajú

– Trúbiť na lastúru, zvoniť na väčší zvon, hlasno lúskať prstami. Tieto vibrácie odpudzujú negatívne entity. Naopak pískanie ich privoláva

– Dlhodobo prehrávať Bhagavad-gítu (forma exorcizmu), v audio podobe

– Vyslovovať, spievať alebo inak reprodukovať Védske mantry, obzvlášť Mahá-mantru, a mantru určenú pre Śrí Nrisimhadévu. Samotné vyslovenia mena Krišna alebo Nrisimha, alebo pomyslenie na túto vibráciu je veľmi účinné

 

duch bhagavad gita

 

11. Ako duchovi pomôcť?

Zbaviť sa ducha znamená, že len odíde inam. Odporúčame mu teda pomôcť odísť na vyššie úrovne.

Je potrebné zistiť, o koho ide, príčinu, prečo tu zostal a odviesť ho. Existujú rôzne metódy ako modlitby, mantry, obete alebo iné obrady v jeho prospech. Jednou z najjednoduchších je recitácia Bhagavad-gíty (len sanskrit, aspoň jednu kapitolu, odporúčajú sa hlavne 3., 7. a 8.). V mysli mu venujeme výsledok, a tak dostane zbožný kredit (sanskrit: púnja) potrebný k odchodu. (Je to podobná situácia ako keď niekto zostane na cestách bez peňazí a príbuzní mu ich musí poslať, aby mohol pokračovať.) Pojednáva o tom Gita Mahátmja z Padma Purány, kap. 1.

Mali by to urobiť potomkovia. Ak to neurobia (alebo niekto iný), duch na seba bude ďalej upozorňovať a oni sami sa podľa Garuda Purány 2.20.44 tiež stanú duchmi. To môže trvať aj mnoho storočí v prípade, že nikto z potomkov nevie, čo urobiť, odmieta to urobiť alebo rod vymrie.

Mladá žena Gókula Lílá stretla mladého nepálskeho obchodného učiteľa, ktorý jej pri ich druhom stretnutí povedal: „Potom, čo som ťa stretol, sa mi vo sne zjavil môj pradedo, ktorého som nikdy nevidel ani sa s ním nestretol, a povedal mi: ‚Naša rodina začína duchovne strádať a je tvojou povinnosťou s tým niečo urobiť, čítaj Bhagavad-gítu a raz týždenne a opakuj si Mahá-mantru.'“ Keď sen rozprával svojej matke, nadobudol presvedčenie, že tento pokyn musí nasledovať, pretože pradedo presne zodpovedal popisu.

 

12. Osobná ochrana

 

Obecné zásady:

 

– Dodržiavať čistotu

– Nenosiť čiernu farbu oblečenia alebo obuvi

– Nenosiť cudzie odevy a obuv

– Pozor počas novu. Šoférujte opatrne

– Ženy by nemali chodiť von neskoro v noci počas menštruácie, pretože sú náchylnejšie k útoku ducha

– Pred spaním aspoň dve hodiny nejesť

– Pred spaním sa vykúpať (najlepšie v slanej vode alebo s použitím soli miesto mydla) a dôkladne si osušiť ruky a nohy

 

12.1 Jednoduché ochrany proti negatívnym vplyvom v každodennom živote, napr. emočným upírom, v nemocniciach a ďalších miestach s vyššou koncentráciou negatívnej energie:

 

– V mysli si okolo seba vytvorte bariéru zo slnečného svetla a nechajte sa ním zalievať

– Keď hovoríte s problematickou osobou, skrížte nohy alebo prsty na rukách

– V mysli si opakujte Mahá-mantru

 

12.2 Mantra-njása:

 

Tantrická metóda chrániaca proti všemožným negatívnym vplyvom (Haribhaktivilása 4.238) používaná vaišnavami (tí, ktorí uctievajú Višnua alebo Krišnu) v podobe aplikácie Tilaku. Ak nemáte k dispozícii tilakový íl, možno ho nahradiť čistou vodou. (Keď to situácia nedovoľuje, Śríla Prabhupáda vravel, že nie je absolútne nevyhnutné nanášať Tilak, ale oddaný by mal aspoň naniesť vodný Tilak na svoje telo z rána a posvätiť si svoje telo s menami Višnua.) Pred použitím sa vykúpte. Postup je popísaný v príručke VEM, str 34-36.

 

12.3 Ochranné mantry a stótry:

 

Najjednoduchší spôsob je spomenúť si na sväté meno Pána – Šrí Krišna alebo Šrí Nrisimha – a vysloviť ich.

 

A. Nrisimha mahámantra:

 

óm hrím kšraum

ugram víram Mahá-Višnum

džvalantam sarvatho mukham

Nrisimham bhíšanam bhadram

mritju-mritjum namámy aham

 

Ak ju nemôžeme vysloviť nahlas, ako napr. pri spánkovej paralýze, stačí ju vysloviť v mysli. Jej vysvetlenie podáva Nrisimha tapaní Upanišada. Môžete si ju napísať na papier a zavesiť do izby alebo nosiť pri sebe. V Indii ľudia túto či iné ochranné mantry (všeobecný názov: Kavača) píšu na rolku papiera a vkladajú ju do malého valčekového amuletu (tiež nazývaného Kavača), ktorý sa nosí na krku alebo na pravej ruke. Dlhodobé prehrávanie tejto mantry je forma exorcizmu.

 

B. Narasimha kavača

C. Nárájana kavača

5. Dašávatára stótra

6. Hanumán čalisa

 

13. Čo robiť, keď nič z uvedeného nepomáha a problémy sa zhoršujú?

V pomerne zriedkavých prípadoch, keď je duch veľmi negatívny (vrahovia atď.), iné entity (démonské), kliatby, kúzla atď., je potrebné použiť exorcizmus. Je ich veľa druhov. U nás ho oficiálne vykonáva napríklad rímsko-katolícka cirkev, ale je založený viac-menej len na prázdnych nefunkčných rituáloch. Ideálne by mu mala predchádzať diagnostika pomocou spoľahlivých mantických metód, ktoré určia, či bude daný postup účinný (ušetria sa peniaze a čas, často aj zdravie a niekedy aj život). Jednou z týchto metód je prašna, odbor védskej astrológie. Védske metódy sú najautorizovanejšie, problémom býva, že si vyžadujú vysokú mieru kvalifikácie. Je preto potrebné obrátiť sa na zasväteného brahmánu v oficiálnej žiackej postupnosti, ktorý môže poradiť ďalší postup. Yogíni pokročilí na ceste Sanatana-dharmy vedia používať ochranné mantry, yantry a mudry – gestá, na manipuláciu s jemnohmotnými prvkami s požadovaným výsledkom.

AKTUALIZOVANÉ : V prípade, že by ste mali záujem o služby Védskeho astrológa a exorcizmus, napíšte na namaste@reinkarnacia.sk, a vieme vám dať kontakt. Zatiaľ bol vždy úspešný.

 

14. Čo je čierna mágia a ako ju rozpoznať?

duch magia

Čierna mágia (sanskrit: abhičára) je hrubý, tamasický proces manipulácie s prírodou používaný asurickými (démonskými) osobami. Praktizujúci si vytvára hrozivú, sebadeštruktívnu karmu. Možno ju prekonať pomocou jógových siddhi (mystických síl) a duchovného vplyvu.

 

Brahma dal pôvodným asurom ako ich podiel na obete sily temna a klamu (čiernu mágiu), ako uvádza Šatapatha Bráhmana 2.3.2.5:

 

atha hainam sasvad apy asura upasedur ity ahuh. tabhyas tamaa ca mayam

ca pradadav asty ahaivasura-mayetiva pasabhuta ha tv eva tah prajas ta

imah prajas tathaivopajivanti yathaivabhah prajapatir vyadadhat.

 

„Potom sa na neho asurovia obrátili priamo, ako hovoria. Dal im temnotu a klam, mayu [čiernu mágiu] démonov. Oni [asurovia zo starých čias] sú teraz preč, ale iní tvorovia teraz žijú spôsobom, ktorý Pradžápati prikázal. „

 

Arthur C. Clarke, autor ’2001 — Vesmírna odysea’ a vynálezca telekomunikačnej družice, je často citovaný:

“Akákoľvek dostatočne pokročilá technológia je nerozoznateľná od mágie.” (21C Magazine—Scanning the Future, 1996, 60.)

 

Abhičára blokuje inteligenciu postihnutej osoby a všetko úsilie vyriešiť problém vychádza naprázdno. Osoba cíti mentálny blok, nepokojne spí so zlými snami a má negatívne myšlienky. Cíti ťažkosť na srdci a zovreté hrdlo. Niekedy sa jej na tele objavujú modré škvrny, má rýchly a nepravidelný tlkot srdca a dýchanie bez fyzickej námahy, hádky v rodine bez akéhokoľvek dôvodu, pocit niečej prítomnosti v dome, pocit trvalého dusenia sa a nepokoja, depresie s nedostatkom nadšenia alebo túžby žiť a rozvíjať sa v živote.

Poznámka: Na mnohých ezoterických fórach je spomínaná metóda tzv. „channeling“. Praktizujúci sa domnievajú, že komunikujú s „anjelmi“. Pravda je ale väčšinou iná. Sú to duchovia, ktorí sa vyvolávačov snažia manipulovať hlavne jeho hlúpou nováčikovskou naivitou. Často takýto duch prezentuje istú formu impersonalistickej filozofie, vydáva sa za „anjela“ alebo vyššiu bytosť s cieľom emocionálne a neskôr aj fyzicky manipulovať a vykorisťovať svoju obeť. Nie všetko, čo dokážeme vnímať, je automaticky „dobré“ alebo „duchovné“. Na kontakt so skutočne vyššími bytosťami, t.j. dévovia (polobohovia), ktorí sú v kresťanstve označovaní ako anjeli a pod., je potrebná pokročilá duchovná prax. Počas predchádzajúcich yug – vesmírnych vekov, bolo bežné, že sa polobohovia objavovali aj na Zemi kvôli vykonávaniu fungujúcich Védskych obetí. V dnešnej dobe zvanej Kali-yuga je to veľmi zriedkavé a pre bežného smrteľníka to nie je možné vnímať.

 

Sledujte ďalšie zaujímavosti na našom Instagrame:

Pin It on Pinterest