fbpx

Carl Sagan – Jeden z najväčších astrofyzikov sa inšpiroval Védami

14. februára 1990, keď sa Voyager 1 nachádzal vo vesmíre vo vzdialenosti 6 miliárd kilometrov od Zeme, na podnet Carla Sagana – významného astronóma a držiteľa Pulitzerovej ceny, urobil fotografiu Zeme. Obrázok ukázal Zem ako bodku v strede jedného z rozptýlených svetiel.

Carl Sagan inšpirovaný obrázkom napísal článok „Bledá modrá bodka“, v ktorom pripomenul, že Zem je v porovnaní s obrovskou kozmickou sférou naozaj maličká a bezvýznamná. Je to osamelý bod vo veľkom obklopujúcom vesmíre.

 

Čo je to vlastne Kozmos?

Kozmos je slovo, ktoré fascinuje myseľ všetkých detí i dospelých. Bola by to neznalosť, keby sa niekto domnieval, že o ňom vie všetko. Mnohí si dokonca pletú kozmos s vesmírom.

Kozmos je komplexný univerzálny súbor vesmíru, ktorý zahŕňa jeden alebo viac vesmírov fungujúcich podľa kozmického poriadku. Obsahuje všetko vrátane času, priestoru, hmoty a prírodných zákonov, ktorými sa riadia.

Podľa hinduizmu, trojica hlavných bytostí udržuje rovnováhu vesmíru. Skladá sa z Brahmu, ktorý je stvoriteľom vesmíru, Višnua, ktorý ho udržuje, a Šivu, ktorý ho ničí.

V hinduizme je vesmír cyklicky tvorený a ničený. Je to nekonečný cyklus. Táto filozofia tvrdí, že vesmír nikdy skutočne nevznikol. Existoval vždy. Priestor a čas sú cyklickej povahy a vesmír sa tiež neustále mení. Keď súčasný vesmír prestane existovať, nahradí ho nový vesmír.

Zaujímavé je, že toto presvedčenie je tiež ústredným bodom vedeckej hypotézy „Big Bounce“. Big Bounce alebo Veľký Skok/Odraz je hypotetický kozmologický model, ktorý navrhuje, že Big Bang teda Veľký Tresk bol výsledkom kolapsu niektorého predchádzajúceho vesmíru. Fyzici veria, že vesmír prechádza cyklom kontrakcie a expanzie.

Hlavnou myšlienkou je, že s tým ako hustota/hutnosť inklinuje k nekonečnu, správanie sa ,,kvantových pien,, alebo inak fluktuácií časopriestoru, vedie k zmene fyzikálnych konštánt, ako je napríklad rýchlosť svetla. Kvantová pena v kvantovej teórii je základom štruktúry vesmíru. Teória však nevysvetľuje kontrakcie súčasného rozširujúceho sa vesmíru.

Carl Sagan

Dve formy tanca spojené s pánom Šivom sú Lasja a Tándava. Lasja je spojený s tvorbou vesmíru, zatiaľ čo Tándava je spojený s jeho zničením. Démon, na ktorom tancuje Šiva, je symbolom nevedomosti, zatiaľ čo plamene manifestujú vesmír.

Had stočený okolo pásu symbolizuje kundalíny, čo je forma energie, o ktorej sa hovorí, že je umiestnená v spodnej časti chrbtice každého človeka. Verí sa, že praktizovaním jógy, meditácie a iných duchovných aktivít sa energia stočená v chrbtici môže uvoľniť a otvoriť cestu k duchovnému osvieteniu.

Pán Šiva má štyri ruky, v ktorých horná pravá ruka drží bubon Damaru, ktorý symbolizuje zvuk vznikajúci pri vytváraní vesmíru. V hornej ľavej ruke drží oheň, ktorý symbolizuje zničenie. Dolná ľavá ruka symbolizuje oslobodenie a dolná pravá ruka symbolizuje stav nebojácnosti.

V roku 2004 bola socha Natarádža umiestnená v Centre pre Výskum Časticovej Fyziky (CERN-e) v Ženeve. Indická vláda ju darovala výskumnému centru, ktoré vtedy oslavovalo svoju dlhú spoluprácu s Indiou.

Urýchľovač častíc CERN

 

Carl Sagan

Sagan uznával, že prastaré védske učenie obsahovalo poznanie, ktoré tu bolo dávno pred tzv. modernou vedou. Bol tak fascinovaný hinduizmom a védskou kozmickou filozofiou, že ako spoluautor televízneho seriálu COSMOS venoval časť tejto série hinduistickej kozmológii, ktorú natáčal v Indii.

Vysielanie bolo tak úspešné, že sa premietalo dokonca do Sovietskeho zväzu a Čínskej ľudovej republiky.

Carl Sagan sám veril v miliardy-rokov dlhú časovú škálu védskej kozmológie. V hinduizme je časový rozsah určený od najmenší čas pohybu atómu, cez čas bežného dňa a noci človeka až po deň a noc Brahmu, ktorý trvá 8,4 miliárd rokov, či jeho celý život a životy tisícov Brahmov.

Podľa vedcov je samotná Zem stará 4,6 miliárd rokov. Staroveké náboženstvo dávno vyriešilo otázky, ktoré západní vedci nezodpovedali dodnes. Krásne spája vedu a spiritualitu.

Zatiaľ čo niektoré náboženstvá, ako je kresťanstvo, boli proti vede a prenasledovali tých, ktorí to kázali; neexistuje ani jeden incident, kedy by bol niekto prenasledovaný v mene hinduizmu kvôli vedeckým presvedčeniam. Hinduizmus má dodnes schopnosť riešiť nevyriešené hádanky, ale človek musí byť pripravený ponoriť sa hlbšie a mať otvorenú myseľ, aby našiel skutočné odpovede.

Vtelenie duše a vývoj ľudského plodu podľa Ayurvédy

Ľudské telo je výsledkom spojenia semena a ova (vajíčka) s pránou (životnou silou) a átmou (vteľujúcou sa dušou). Duševný, vyšší sklon sa nazýva vedah a obyčajný telesný, sexuálny sklon (linga) je príčinou túžby po sexe a plodení. Tá vyviera zo samotnej povahy kolobehu prevteľovania. Polobohom (dévom) a vyspelým ľuďom je vlastný sklon vedah, nízko založeným ľuďom a zvieratám je vlastný sklon linga.

Ak je viac ženskej sily vajíčka (22 dielov rajah) než sily semena (14 dielov) muža, rodí sa dievča. Ak je to naopak, tak chlapec. A ak sú oba elementy v rovnakom pomere, rodí sa hermafrodit.

Keď je dieťa plodené s rozrušenou mysľou (s duševným stavom strachu, šialenstva, pod vplyvom omamných látok a pod.), vznikajú chromé, slepé deti a trpaslíci. Ak je semeno obojstrannou vayu (životnou silou) tiesnené a tým sa rozdelí, stáva sa aj telo dvojné a tým vznikajú dvojčatá. Tak je z vajíčka ženy (pesin, rajah) a zo semena muža (šukra, virja, vija, bindu, vajra, retah, kaimaka atď.) utvorený zárodok.

Vedomím inkarnujúcej sa duše obdarený plod je potom skrze vayu (vzduch) životnou silou rozčleňovaný, skrz agniho (oheň) ohrievaný, skrz apo (vodu) hydratovaný, skrz bhumi (zem) spevňovaný a akášou (priestorom) rastie.

Toto ľudské zrodenie náleží medzi živorodé (jarajuja), kedy počatie začína vyvrcholením pohlavného styku dvoch pohlaví, kde v podbrušku pôsobiaca životná sila apana vyvolá výtok semena a jeho zmiešanie s tou istou silou uvoľneným vajíčkom (zvaným tiež sonita, majija) ženy. Maternicová vayu (životná sila) živí spojenie semena muža a ženy (vija), tvoriace zárodok (anava), v ktorom bdie v jemnom stave 24 tattiev (podstát života) a vzájomné pomery síl rozhodujúce o pohlaví dieťaťa spolu s karmou vteľujúcej sa duše.

Vstup duše

Spojený zárodok sa v priebehu dňa prostredníctvom činnosti vayu (životnej sily), pitta (ohňa) a kapha (hlienu) premieňa v pevnú hmotu do tvaru veľkosti matkinho palca. V ďalší deň zárodok v tele naboptná a vyzerá ako mlieko, keď sa zmieša s tvarohom a zrazeným mliekom. Jiva (duša) zostupuje (ak klesá zo sveta predkov, polobohov) do tohoto zárodku po dobu desiatich dní. Vo vode je tri dni, v ohni tri dni, prechádza akášou (éterom priestoru) tri dni a jeden deň prechádza vzduchom.

embryo

Jiva [čítaj džíva] význačného ducha sa môže ukázať matke alebo aj niekomu inému vo sne, čím dáva najavo, že síce zostupuje na základe svojej karmy, ale so špecifickým poslaním. Spravidla sú to duše význačných jedincov alebo duší, ktoré obývali svet nebeských planét Svarga, poslednú rajskú sféru polobohov, kde ešte vládne zrodenie a smrť, klamná hra ideí a krásy sveta prírody. Veľkí králi, tvorcovia a hrdinovia môžu tade prejsť z jedného tela do druhého, aby pokračovali na diele očisty duše, ktorá smeruje k večnosti.

Bytosť, ktorá má skúsenosti zo ženských zrodení, býva priťahovaná otcom, bytosť majúca skúsenosti z mužských zrodení zase matkou. Astrálne svetlo nižšieho jemného tela, ktoré prechádza z rodičov na plod spôsobuje, že karma duše sa spája s jemnohmotnou karmou rodu. Ak je duša silnejšia, rod si podriaďuje, ak je málo vyvinutá, rod ju pohltí.

Lono matky sa môže duši javiť ako vírivá hra farieb a obrazov lákajúca k nahliadnutiu, alebo ako jaskyňa poskytujúca útočisko pred víchricou astrálnych sfér. Podľa toho z akej úrovne bytosť prichádza, tak sa jej lono javí. Loná nízko založených žien nemajú žiadny ochranný obal svetla proti vteľovaniu nižších bytostí, ktoré svoju vyzretosť pre ľudský svet dokazujú schopnosťou prejsť tento obal (jyotir pitha). Tým je spôsobené klesanie úrovne ľudstva a tiež možnosť vstupu veľkého množstva zvieracích, ešte neskúsených duší do ľudských tiel. Tým rad druhov zvierat vymiera a počet ľudí stúpa.

Keďže teraz vládne temný materialistický vek – Kali-yuga, klesajú vibrácie Zeme z úrovne veku hrdinov do obdobia veku davu. Bolestný prechod sa prejavuje stratou duchovnej ochrany ľudstva, naviac ešte posilnený prostriedkami vnuknutými ľudstvu z nižších astrálnych planét, čim sa prirodzené mystické sily duše premenili na prostriedky technické. Levitácia na tvorbu mechanickych lietadiel, telepatia na telekomunikáciu, jasnovidnosť na televíznu obrazovku, telekinézu nahradili žeriavy, vrtuľníky, a pod.

 

Vplyv rodičov

Účel zovňajšieho manželstva, vysvätenie manželskej postele, či už kresťanským alebo staroindickym spôsobom, má viesť k tomu, aby toto miesto priťahovalo čistú dušu, ktorá tu dokončí svoje dielo. Samozrejme, čo sa týka kresťanských zvykov, tie sú už samozrejme značne pozmenené a degradované oproti pôvodnej dharme.

Aby sa jíva mohla vteliť, majú byť astrologické charakteristiky postavenia nebeských planét základného horoskopu v harmonickom postavení s obrazom karmy bytosti, ktorá sa vteľuje. Tomu odpovedá horoskop podmienok počatia. Rovnako tak aj moment narodenia dieťaťa má súhlasiť s jeho karmou. V opačnom prípade by sa dieťa narodilo mŕtve. Ak sa nepodarí spojenie jívy (duše) s telom, dôjde k samovoľnému potratu v priebehu tehotenstva. Dieťa sa narodí už mŕtve, či neunesie prvotné nadýchnutie – prasuti vayu (prvotný nádych) a zomrie po pôrode.

Často sa stáva, že bytosť si má odčiniť nejakú horšiu karmu, zrodí sa do lona matky a smrťou po pôrode si túto karmu spáli (očistí). V prípade narodenia dieťaťa, ktoré má homo a bisexuálne sklony, sa jedná o dušu prechádzajúcu zo ženského na mužský pól alebo naopak. Duša má skúsenosti iného druhu sexuálneho chovania a cítenia, jej jemné telo nesie iné skúsenosti oproti telu, ktoré nosí teraz.

Všetky možnosti dané osudom a jeho možnosťami sa však nedajú nikdy popísať, pretože sa tu zaoberáme vtelením a rastom plodu samotného bez ohľadu na karmu inkarnujúcej sa duše.

V momente samotného sexuálneho styku rodičov jíva rodičov len pozoruje bez ohľadu na to, z akej sféry bytia – polobožskej, démonickej, ľudskej, zvieracej atď. prichádza. Vír prány okolo sexujúcej dvojice mu znemožňuje vtelenie. Je to ochranný aurický kruh – mithuna pitha, ktorého sila môže byť tak veľká, že zabráni inkarnujúcej sa bytosti vo vtelení. Až potom ako sa táto pitha zmierni, začína sa v priebehu času (cca. 10 dní) až mesiacov proces premietania jívy do nového tela.

 

Vývoj hmotného tela

Vstupom do lona (kuksa) sa z neho stáva garbhasthita (vtelenec) a je o ňom povedané: „Ó ty, ktorý si tlačený medzi otcom a matkou!“

Počas siedmych noci nadobúda zárodok podobu bubliny. V priebehu druhého týždňa sa táto rôsolu podobná hmota zhusťuje, a preto sa jej hovorí kalata (dielkovaná). Počas pätnástich dní nadobudne štvoruholníkový tvar. Živí sa potravou prijímanou od matky, má hustotu tvarohu, pričom sa časť plodu začína meniť v pohlavné orgány, čo bude trvať tri mesiace.

Štvrtý týždeň sa zárodok spevní a získava jeden z troch tvarov. Keď utvorí guľatý tvar, jedná sa o plod mužského pohlavia. Ak nepravidelný (akoby nádorovitý) tvar, ide o zárodok ženského pohlavia a ak má predĺžený tvar, bude to obojpohlavný jedinec. Tiež sa tvorí sieť nádi (dhamani) – jemných prúdov budúceho jemného tela (hlavne obalu životnej sily prány) a to šušumna, ida, pingala, gandhari, hastijihva, pusa, alambusa, jasasvini, samkhini a kuhu spolu s ostatnými 350 000 nádi.

Piaty týždeň sa u zárodku tvorí pupok. Embryo je pupočnou šnúrou vyživované z matkinho tela prostredníctvom výdatného vlhka a tepla. Spočiatku prijímalo potravu prostredníctvom pórov a teraz prijíma pupočnou šnúrou. Tá je spojená s placentou matky a tá zas s jej krvou a srdcom. Výživná látka v tele tehotnej ženy je trojakého druhu – k výžive matky, k výžive plodu, a pre tvorbu mlieka. Taký je poklad ayurvédy, pôvodnej védskej náuky o medicíne a dlhom živote.

Šiesty týždeň je pupok dieťaťa spojený s niektorou z krvných ciest matky. Prijíma tak šnúrou potravu od matky, ale aj časť (kala) potravy z Najvyššieho zvrchovaného Svetla (Parama jyotih). Táto časť je doplnkom vedomia jívy (ksetrajnata). Vďaka tomu prestupuje neprebudenú bytosť a vkladá do nej semeno večnosti a neprerušovaného bdenia. Rozvoj ega toto vedomie buďto odsúva do pozadia, alebo sa spojí s osudovými skúsenosťami vtelenca a necháva povstať géniom. Géniovia duchovného poznania sú najdôležitejší.

Telo embrya, ktoré je zložené z piatich bhautik (elementov) a má tri hmotné kvalityguny, je už v tomto týždni rozlíšiteľné podľa pohlavia celkom jasne, lebo u mužského zárodku sú semenníky viditeľné, u hermafrodita len málo, a u ženského zárodku nie je vidieť nič.

Siedmy týždeň sa tvorí orgán oka. Ôsmy týždeň (po dvoch mesiacoch) od počatia získava hlava svoj tvar, povstáva nové mäso a krv. Deviaty týždeň (v treťom mesiaci) sa utvára horná polovica trupu spolu s nižšími údmi a časťami nôh. Desiaty týždeň sa objavujú obe ramená a boky. Jedenásty týždeň sa objavuje deväť zmyslových otvorov tela. Dvanásty týždeň sa objavujú niektoré životné orgány, ktorých je pätoro. Ku koncu tretieho mesiaca sa tiež vytvára nové chápanie a sebauvedomovanie (matih) v embryu.

Preto dieťa prežíva rôzne podnety, z čoho najsilnejšie sú prežitky pohody alebo strachu matky. Zdarný vývoj plodu a všetkých jeho orgánov tiež závisí na správnej súčinnosti troch dóš. Sú tvorené piatimi životnými silami (pranavayu), piatimi žiarami (pitta) a piatimi vodstvami-hlienmi (kapha). Ich činnosť je matke a lekárovi sprostredkovaná vnímaním pohybov (praspandanam) embrya v lone. Tieto pohyby prinášajú pocit akejsi schopnosti vnímania u zmyslových orgánov novorodenca (udvanaham). Vďaka tomuto vnímaniu embryo reaguje a činnosť troch dóš mu tieto pohyby umožňuje.

Dole zostupujúca potrava vo vlastnej schránke (puránam) a to zo vstrebania matky (vivéka), nahromadená a premiestnená jednak do moču a jednak do semena atď. (dhanaram), spája svoju silu s piatimi činnosťami životnej sily – vayu, prána, ktoré sa premiestňujú v tele matky aj embrya. Podobne pracujú aj kapha a pitta. Telo tak vďaka spojeniu troch dóš a sily vody so silou potravy rastie a nadobúda svoju budúcu podobu.

Trinásty týždeň je vytvorené šestoro vnútorností. 14. týždeň sú vytvorené kosti femur a humorus. 15. týždeň sú vytvorené ruky, nohy, predlaktie a členky. 16.týždeň sa objavuje všetkých dvadsať prstov a tiež ústa. 17. týždeň sú utvorené žily a šľachy ako spojenie vnútorných a vonkajších orgánov. 18. týždeň sú utvorené zmysly, svaly a tuk. 19. týždeň sú utvorené veľké žľazy, ktorých je šestnásť a väzivá. 20. týždeň sú vytvorené ostatné kosti a chrbtica. 21. týždeň je utvorená vonkajšia pokožka o siedmich vrstvách. 22. týždeň sa otvory zmyslov už stávajú úplne zrejmé (ústa, nos, oči, uši). 23. týždeň rastie ochlpenie a vlasy. 24. týždeň je zreteľne vytvorené rozdelenie orgánov hrudnej a brušnej dutiny. 25. týždeň v siedmom mesiaci zaujíma v maternici matky točivým pohybom plod svoje miesto. Predtým bol v maternici (garbha) uložený tvárou k chrbtici matky, hlavou hore a jeho končatiny boli zložené. Je akoby skrčený.

26. týždeň sa prejavuje myseľ – manas, a tiež pamäť sa stáva zreteľnou. V siedmom mesiaci totiž do embrya vchádza jíva a prána je úplne zjednotená s 24 tattvami (elementmi tvorenia) a s novou pranamaya a annamaya kosou.

 

Dokončenie vývoja

Tým je prestup jívy do nového tela úplne ukončený. Jíva je v tele uzavretá a obalená novou životnou silou – pránou a novým telom zloženým z materiálnych prvkov a z potravy (anna). 27. až 30. týždeň sa všetky predtým utvorené orgány stávajú zreteľnými. Od 31. do 35. týždňa sa rozpínajú a rastú. V ôsmom mesiaci je embryo úplné vo svojich častiach. Obdrží silu reči a jeho rozvinuté rozlišovanie (buddhi) už chápe a poznáva vône a ostatné vnemy zmyslov už v maternici, pričom tento puruša (večná duša) sám podľa slov (Véd) „premýšľa nad večnou slabikou Óm“ a túto jedinú slabiku (ako zastúpenie Najvyššieho v tejto pôvodnej mantre) poznáva, a vďaka tomu aj to, ako je osem prejavov prírody (aštaprakriti) s 24 tattvami stvorené v tele plodu tejto stelesnenej večnej duši (puruši).

36. týždeň v ôsmom mesiaci pomocou jedla a pitia z tela matky a pomocou pupočnej šnúry, ktorá k embryu vedie spôsobí, že jeho prána naboptná. Tou totiž v ôsmom mesiaci prechádza substancia vyššej sily od dhátu (ojas) z matky do dieťaťa, čím je dieťa dotvorené. Tento ojas [odžas] je žltočervenej farby (suddham – čistý a pitaraktam – žltočervený) a je bezprostrednou príčinou dotvorenia človeka. Keď prúdi ojas z matky do dieťaťa, stáva sa dieťa šťastným a matka smutnou. Keď prúdi z dieťaťa do matky, stáva sa dieťa smutné a matka šťastnou. Ojas je svetelnou prírodnou sattvickou rovinou životnej sily prány, prináša vysokú inteligenciu, silu tvorenia a bráni starnutiu a degenerácii bytostiam. Jeho nedostatkom sa stáva myseľ tupou a ťažkopádnou pre vnímanie vyšších vnemov. Jeho nižšia rovina je ohnivá sila tejas tvorená žiadostivou podobou prány. Pri sexuálnom odriekaní prináša rôzne mystické sily a schopnosti. Ak je duch nevyzretý, prána udržuje iba fyziologický život tela a to je hrubá, tamasická podoba životnej sily prány. Duša spojená s touto životnou silou vytvára bytosť, v ktorej strede je ona sama.

 

37. týždeň je schopnosť vnímania a chápania embrya vyvinutá v úplnosti. Embryo (janku) je úplné vo všetkých svojich častiach a tiež v poznaní. Rozpamätáva na svoje predchádzajúce zrodenia a má tak poznanie svojich dobrých a zlých činov (ktoré si nesie z týchto predchádzajúcich bytí).

Vraví si pre seba (v lone matky):

„Potom ako i tisíckrát predtým bol som v materských lonách, dopriaval si veľa potravy a pil som z veľa materských pŕs, bol som zrodený a opäť zomrel, a stále sa opäť znovu zrodil. Čo blížnym svojim učinil som dobre aj zlé, zato sám pykať musím, tí, ktorí to prežili, sú preč. Ach potopený vo svetovom mori bolesti, nevidím žiadnej záchrany. Akonáhle vyjdem z lona matky obrátim sa k Najvyššej Božskej Osobe, Narayanovi, ktorý ničí zlo a ako odmenu daruje vyslobodenie. Akonáhle sa dostanem z materského lona, budem študovať bhakti-yogu, ktorá ničí zlo a ako odmenu zaručuje návrat k Najvyššiemu. Akonáhle sa dostanem z lona matky, prajem si meditovať o ceste sebarealizácie (Sanatana-dharme).“

 

embryo

 

Pôrod

V 38. týždni (deviatom mesiaci) alebo v desiatom mesiaci je dieťa tlačené hlavou dole von z maternice pošvou skrze tlak maternicového vzduchu – prasava vayu. Vychádza tiesnené tlakom a za veľkých bolesti. Jíva tak vychádza (po prvom nadýchnutí – prasuti vayu) z pošvy, obalená mäsom a krvou do pekla materiálneho sveta. Omráčená a privedená z maternice na svet si neuvedomuje svoj pád. Sila silného vzduchu a tiesnenia poševného kanálu spôsobuje spolu s prvotným nádychom (ktorý má význam pre astrológiu, keďže je takzvaným momentom zrodenia) zabudnutie všetkého toho, čo prežila jíva v mysli počas doby v maternici. Už si nemôže spomenúť na svoje predchádzajúce zrodenia a smrti a nemá už poznanie svojich dobrých a zlých činov.

V dobe pôrodu sú oči a nos novorodenca zašpinené matkinými hlienmi. Potom je novorodenec trápený matkinou teplotou tela ušpinený jej sekrétmi, je váľaný ako lopta a zmieta sa prostredníctvom životnej sily vayu v pohyboch. Ak vyjde dieťa hlavou, je to bežné, ak vyjde inou časťou tela, nie je to bežné.

Popravde je ľudské zrodenie plné strachu, prináša utrpenie a horúčky, prináša ťažké dýchanie a neskonalú hrôzu. Prvý krik dieťaťa pochádza z podnetu sily kundalini, lebo sa prepojujú štyri úrovne zvuku – para (zvuk večnosti, hlas kundalini), pašjanti (zvuk vnútorného videnia), madhyama (obrazy mysle) a vaikhari (zvuk vydávaný ústami). Avšak do tej doby, kým je východ detskej nádi šušumny (idúcej chrbticou) uzatvorený kaphou, dieťa nemyslí slovami a nechápe úplne jasný význam pojmov.

Takto utvorené a narodené dieťa sa umyje, položí sa matke do náručia a po jeho skľudnení sa odreže pupočná šnúra. Tým je opätovný návrat do tohoto sveta dokonaný. Dieťa je postupne chránené duchovnými obradmi – samskárami ako v dobe tehotenstva, tak v dobe po narodení podľa rituálov Véd. Matka dáva dieťaťu potravu, prenáša naň časť svojej pránickej aury a tak mu dáva základ. Otec predáva dieťaťu semeno a pomocou obradov aj diel astrálnej sily svojho bytia, čím mu dáva silu. Spojením karmy dieťaťa s karmou rodu (tzv. genetickým kódom) povstáva jedinec žnúci plody svojich činov, svojej predošlej nahromadenej karmy.

Zrodenie je dokončené.

 

Zdroje :

Garbha upanišáda v.3,v.4, Matrkabheda tantra, Pinda upanišáda v.4, v.5,v.7, Bhagavan tantra, Prapancasara tantra, Sustra samitha, Bhagavad-Gita z Mahabhagavata Purány, Sarada-tilaka tantra, Devjaparadhaksamapana, Mahanirvana tantra IX a Pranavavada I,94.

Viac o tejto téme sa dočítate priamo v Śrímad Bhagavatame tu.

Vznik života ako fanatická viera – Miller–Ureyov experiment

Charles Darwin uznal, že základným problémom jeho teórie evolúcie je vyprodukovať samotný život. V liste Josephovi Hookerovi v roku 1871 napísal:

„Ak by sme si predstavili nejaký teplý malý rybník, s prítomnosťou všetkých druhov amoniaku a fosforečných solí, svetla, tepla, elektriny atď., kde by bola chemicky vytvorená proteínová zlúčenina pripravená na podrobenie sa ešte zložitejším zmenám, táto látka by bola okamžite absorbovaná, čo by nedalo možnosť vzniknúť živým organizmom a vznik života by bol nemožný.“

Rok 1953 bol pre vedcov medzníkom v oblasti evolučného „vysvetlenia“ pre vznik života. Stanley Miller oznámil, že uskutočnil experiment, ktorý replikoval praveké podmienky na Zemi a vyprodukoval chemikálie, ktoré boli nevyhnutné pre život. Niektorí dokonca prišli s extravagantnými tvrdeniami, že dokonca on sám syntetizoval život!

Uplynulo viac ako päťdesiat rokov a môžeme urobiť triezvy a vedecký posudok tohto experimentu a iných, ako je tento. Pozrime sa najprv na to, čo urobil a aký bol výsledok.

vznik života
Obrázok 1. Millerove zariadenie

Zostavil uzavretý systém (obrázok 1), do ktorého pumpoval zmes plynov (metán, amoniak a vodík). Bola tu banka s vriacou vodou, aby sa do zmesi mohla pridať vodná para a plyny mohli cirkulovať okolo zariadenia. Plynná zmes sa podrobila vysokonapäťovému elektrickému výboju a potom prešla cez kondenzátor, aby sa ochladila pred prechodom cez „lapač“ ochladený v ľade, kde by sa zhromaždili akékoľvek kvapalné produkty. Nezmenený materiál opakovane koloval zariadením, aby sa maximalizoval výnos.

Bol to zaujímavý chemický experiment, ale bol relevantný vo vzťahu k cieľu? Pozrime sa bližšie na detaily.

 

Irelevantná atmosféra

Najprv zvážme plynnú zmes. Tá mala kopírovať pravekú atmosféru na Zemi. Všimnime si, že chýba kyslík a dusík, ktoré sú hlavnými prvkami nášho súčasného prostredia. Problém, ktorý Miller a jeho kolegovia rozpoznali, bol, že kyslík by zničil akýkoľvek organický materiál v experimente a určite v časovom období, ktoré pridelili prvému obdobiu planéty. Napríklad, keď zomrieme, naše telá sa rozpadnú. Súčasťou tohto procesu (okrem bakteriálneho pôsobenia) je oxidácia organických materiálov v tele, pričom vzniká oxid uhličitý a voda.

Následne evoluční vedci navrhli, aby skorá Zem nemala žiadny elementárny kyslík. V skutočnosti by to bola „redukujúca atmosféra“, opak modernej oxidačnej. (Pokračujú v hypotéze, že by sa to postupne menilo, pretože primitívny život produkoval kyslík procesmi ako fotosyntéza). Dôkazy o tejto redukčnej atmosfére sú však veľmi slabé. Z geologického a paleontologického výskumu čoraz častejšie zisťujeme, že atmosféra na báze kyslíka musí existovať už od najstarších čias.

Môžeme sa však opýtať, či atmosféra navrhnutá Millerom bola pravdepodobne stabilná. Abelson uvádza, že amoniak v atmosfére by sa v priebehu 30 000 rokov rozložil. „Je vo svojej podstate nestabilný, rozkladá sa na dusík a vodík. Väčšina z toho by sa rozpustila v atmosfére vďaka svojej veľkej rozpustnosti vo vode. Metán by trval iba asi 1% času potrebného pre vznik života týmto procesom“, tvrdí Shimzu. Brinkman ukázal, že aj vodná para by sa rozpadla kvôli slnečnému žiareniu. Problém je v tom, že tieto plyny považujeme za stabilné – v skutočnosti sú vo vzťahu k nášmu životu, ale nie s evolučným časovým rámcom. A vodík? Vieme, že vodík neexistuje ako voľný prvok na tejto planéte. Veľmi rýchlo uniká do vesmíru vďaka svojej nízkej hustote.

Boli navrhnuté rôzne iné alternatívne atmosféry, ktoré však buď nevytvárajú potrebné materiály, alebo sú konfrontované s podobnými problémami ako tie, ktoré sú uvedené k Millerovej práci. Všetka táto snaha, len aby sa nasilu presadila dogma, že evolúcia musela prebehnúť takýmto náhodným spôsobom a že práve toto je dôkaz pre údajný vznik života.

 

Irelevantné podmienky

Použitá atmosféra bola teda irelevantná. Experimentálne podmienky sú však tiež irelevantné. Musíme sa pýtať, ako by sme mohli dostať obehový systém potrebný na vybudovanie dostatočného množstva chemikálií. Kde by boli chladiace systémy potrebné na izoláciu produktov a ochranu pred ďalšou reakciou? Čo by bolo zdrojom energie? Miller používal elektrické výboje a porovnával ich s bleskom. Potrebné intenzity by však boli oveľa väčšie, ako tie, ktoré zažívame dnes. Iní tvrdili, že Slnko poskytuje veľké množstvo kontinuálnej energie (ktorá sa dnes používa napríklad vo fotosyntéze). Títo tvrdia, že počas dlhších časových období by mohlo syntetizovať požadované chemikálie. To však prehliada niečo dôležité…

 

V podstate tento argument hovorí:

Suroviny + Energia = Životné molekuly.

 

Táto viera však vynecháva dôležitý faktor. V každom procese, ktorý vedie ku komplexnosti, musí existovať zdroj informácií. Napríklad pri fotosyntéze, komplexný systém zahŕňajúci chlorofyl zachytáva energiu zo Slnka a využíva ju na vytvorenie molekúl zo surovín.

Viete si predstaviť hrkanie banky obsahujúcej základné materiály na produkciu toho, čo považujú materialisti za život (aminokyseliny, cukry, nukleotidy, mastné kyseliny, atď.) a pokračovanie v tom, až kým sa „neobjaví“ život, evolúcia a z nej plynúci ateistický svetonázor? To je v podstate to, čo požadujeme pri neorientovanej syntéze tohto typu. „Traste ňou viac a dlhšie“ nie je príliš povzbudzujúci príkaz.

 

Zanedbateľné výsledky

A čo výsledky Millerovho experimentu? Získal „polievku“, ktorá obsahovala približne 9 aminokyselín, 2% najjednoduchších, glycín a alanín a stopy ďalších 7. (Mnohé ďalšie organické zlúčeniny boli vytvorené v malých množstvách, ale nemajú žiadny význam v hypotetickom scenári pre údajný vznik života a mohli by dokonca brániť ďalšiemu tzv. „pokroku“ tým, že by začali reagovať s aminokyselinami). Aminokyseliny majú všeobecný vzorec:

NH2

|

R-CH-COOH

Kde COOH je kyslá skupina, NH2 je aminoskupina a R predstavuje rôzne organické skupiny, ktoré môžu byť vložené. Tieto aminokyseliny (20 rôznych sa vyskytuje vo väčšine živých organizmov) môžu byť spojené prostredníctvom svojich kyslých skupín a aminoskupín a dať vznik proteínom. Tie sú zase základné pre štruktúry živých organizmov (svalov, kože, vlasov atď.) a pre ich chemické aktivity (prostredníctvom enzýmov). Chemicky je táto skupina chemikálií v živých organizmoch najjednoduchšia na produkciu. Pokusy o výrobu iných materiálov tohto druhu boli menej úspešné.

Môžete si teda predstaviť to vzrušenie, s ktorým bola Millerova práca prijatá. Aj keď sa dodnes propaguje ako údajný dôkaz, ukázalo sa, že má obmedzený význam vo vzťahu k danému problému. Výsledky získané za týchto podmienok boli veľmi malé. To nie je prekvapujúce, ak vezmeme do úvahy fyzikálnu chémiu reakcie.

Pozrime sa na glycín, najjednoduchšiu aminokyselinu (R je atóm vodíka). Podľa D. E.

Syntéza glycínu reprezentovaná rovnicou:

2 CH4 + NH3 + 2 H20 + H2N.CH2COOH + 5 H2

Rovnovážny konštantný výraz môžete napísať takto:

K = p (gly) .p (H2) 5

p (CH4) 2.P (NH 3) .P (H 2O) 2

Môžeme vypočítať hodnotu konštanty z termodynamických informácií a to je:

K = 2 x 10-40

To by znamenalo (pri navrhovaných primárnych tlakoch) koncentráciu 10-27 mol.dm-3 (jedna molekula v 10 000 litroch!). To nie je zďaleka očakávaný výsledok. Komplexnejšie aminokyseliny by mali výsledky ešte zanedbateľnejšie. Jediný spôsob, ako posunúť rovnováhu v prospech tejto hypotézy, by bolo odstrániť produkty pri ich vytváraní.

Ako zistil Miller, aj pri tejto verzii by boli výsledky extrémne slabé, ale bez toho by boli produkty zničené už v procese recyklácie. To znamená, že pravdepodobnosť, že molekuly aminokyselín prichádzajú do styku a tvoria proteín, je zanedbateľná. Príliš málo v príliš veľkom objeme vody. Samozrejme, nie je to len rovnovážny problém, ale aj problém kinetický. Čas potrebný na nájdenie inej molekuly by bol príliš veľký na výrobu potrebných materiálov.

Millerov experiment produkoval aminokyseliny, ale len kontinuálnou cirkuláciou reakčnej zmesi a izoláciou produktov pri ich tvorbe. Množstvá boli stále malé a neboli v rovnakých pomeroch, aké sa vyskytujú v prírode. Jedna z príčin nízkeho výnosu bola identifikovaná Peltzerom, ktorý spolupracoval s Millerom. Ako sa vytvorili aminokyseliny, reagovali s redukujúcimi cukrami v Maillardovej reakcii, čím sa vytvoril hnedý decht okolo Millerovho prístroja. Nakoniec Miller vyrábal veľké zlúčeniny nazývané mellanoidy s aminokyselinami ako medziproduktmi.

 

Nesprávne formy aminokyselín

Existuje však ešte zásadnejší problém s týmto scenárom, ktorý možno ľahko prehliadnuť. Aminokyseliny, rovnako ako všetky chemikálie, sú trojrozmerné štruktúry. Usporiadanie centrálneho atómu uhlíka je štvorstenné (obrázok 2). V diagrame uvidíte dve verzie. Ak nie ste zvyknutí študovať tieto druhy usporiadaní, budete si myslieť, že sú rovnaké; mohlo by sa zdať, že môžete otočiť jeden, a dostať tak druhý, no v skutočnosti tomu tak nie je. Porovnávame ich s rukami: Pravá a ľavá. Rukavica na ľavú ruku sa napríklad nehodí na pravú ruku.

vznik života
Obrázok 2. Pravo a ľavo-ruké molekuly

Záleží na tom? Odpoveď je veľmi hlasná: Áno!. V prírode máme len ,,ľavo-ruké,, aminokyseliny. (Vyššie uvedený glycín je výnimkou; nemá dve formy – vytvorte model a uvidíte prečo).

Millerov experiment podáva zmes oboch foriem, ale príroda vyžaduje len formu ľavú. Opäť, záleží na tom? Funkčné proteíny nemôžu obsahovať viac ako len stopy ,,pravo-rukých,, (dextro) aminokyselín. ,,Pravo-ruké,, formy (dextro) môžu mať za určitých okolností veľmi odlišné, dokonca fatálne účinky. Nie je to jednoduchý proces oddeliť ich a neexistuje prirodzený systém, ktorý by to mohol urobiť. V skutočnosti majú L-aminokyseliny tendenciu s vekom prejsť chemickou inverziou na D-formu. Toto sa nazýva racemizácia.

Toto opäť spôsobuje evolucionistom bolesti hlavy. Ak by aminokyseliny mohli byť syntetizované v čistej forme L, v krátkom čase by sa racemizovali, aby poskytli 50:50 zmes dvoch foriem. Táto racemizácia sa vyskytuje v prírode a môže spôsobiť vážne problémy. Napríklad zubné a očné proteíny racemizujú s vekom a ovplyvňujú tak ich zdravie – Alzheimerova choroba môže byť tiež spôsobená racemizáciou proteínu.

Toto štrukturálne rozlíšenie je vlastnosť, ktorá sa v organickej chémii vyskytuje vo veľkej miere. Napríklad u ne-bielkovinových látok môžeme pozorovať takýto účinok. Limonén sa vyskytuje v týchto dvoch formách: Jedna dáva vôňu citrónov a druhá pomarančov. Serióznejšie, liek Talidomid bol vyrobený na pomoc tehotným matkám s cieľom bojovať proti rannej nevoľnosti. Bolo to veľmi účinné, ale u mnohých detí sa vyskytli vážne deformity. Dôvodom bolo, že komerčný liek bol predávaný v zmesi ľavo aj pravo ,,rukých,, foriem.

Podobný problém vzniká v prirodzene sa vyskytujúcich cukroch. Nachádzajú sa v dextroforme, nie v ľavo, ako v aminokyselinách.

V tomto prvom experimente vidíme, že máme irelevantné podmienky, zlú atmosféru, nízke výťažky chemikálií v zlých proporciách a vážny štrukturálny problém. Ak by boli prítomné aj iné zlúčeniny potrebné pre život (vskutku celkovo iné zlúčeniny), mali by sme aj problém konkurenčných reakcií, ktoré by znegovali celý pokus ešte viac.

 

Problém budovania proteínu pre vznik života

Vidíme, že pri tomto procese chemická evolúcia zlyhala hneď pri prvej prekážke. Ale, aby sme získali úplný obraz, predpokladajme, že problém možno vyriešiť (aj keď nikto to ešte neurobil!). Teraz potrebujeme, aby sa aminokyseliny spojili (polymerizovali) a tak sformovali proteíny.

vznik života
Obrázok 3. Primárna, sekundárna, terciárna a kvartérna proteínová štruktúra

Aj tu máme sériu fundamentálnych problémov. Začnime so základným chemickým. Pre spojenie malých molekúl musíme odstrániť molekuly vody medzi susednými molekulami aminokyselín. V prípade dvoch aminokyselinových jednotiek to vyzerá takto:

HOOC – CHR1 – NH2 + HOOC – CHR2 – NH2OC

↔ HOOC – CHi – NH – OC – CHR2 – NH2 + H20

Toto je rovnovážna reakcia, ktorá sa nevyskytuje spontánne a výnos proteínu závisí od odstránenia vody. Ale scenár zobrazený evolučnými vedcami je ten, ktorý sa vyskytuje v bazéne vody! To nie je sľubný začiatok! Keďže ide o rovnovážny systém, môžeme naň aplikovať rovnovážne výpočty.

Predstavme si proteín, ktorý tvorí len 100 aminokyselín (teda skôr malý z hľadiska prirodzene sa vyskytujúcich materiálov):

K = [proteín] = 10-36

[a.a] 100

Keby bol všetok atmosférický dusík použitý na produkciu maximálneho množstva proteínu, koncentrácia proteínu by bola približne 10 až 106 mol.dm-3. A to je len jeden proteín – potrebujeme stovky rôznych!

Miller a jeho kolega Orgel si zhrnuli samotnú pozíciu:

„Ďalším spôsobom, ako preskúmať tento problém, je položiť si otázku, či sú dnes na Zemi miesta, kde by sme mohli kvapnúť povedzme 10 gramov zmesi aminokyselín a získať významný výnos polypeptidov. Nedokážeme si predstaviť ani jedno také miesto. “ (Polypeptidy sú malé proteíny).

Aby sa tieto proteíny v bunke vytvorili tak rýchlo, potrebujeme urýchľovače, nazývané enzýmy, aby sa reakcie mohli rýchlo vyskytnúť (predtým, ako bunka zomrie v dôsledku nedostatku proteínu!). Tieto enzýmy umožňujú reakcie v milisekundách. Bez nich môžu reakcie trvať milióny rokov. Problém je v tom, že enzýmy sú proteíny samotné a potrebujú enzýmy, aby sa vytvorili!

Predstavme si bunku obsahujúcu len 124 proteínov. Profesor Morowitz vypočítal, že šanca, že sa všetko toto sformuje bez informačného vstupu je 1 k 10 000 000 000. Jedným z najmenších známych genómov je genóm Mycoplasma genitalium, ktorý vyrába približne 600 proteínov, takže aké sú šance, že sa to stane samo bez inteligentného vstupu? Ľudia majú v tele približne 100 000 proteínov.

 

Ale problémy len začínajú

Ďalšia veľká prekážka spočíva v štruktúre molekuly proteínu. Videli sme, že sa musí vytvoriť spojením týchto dvadsiatich aminokyselín.

Sekvencia môže začať napríklad takto:

Lys – Ala – His – Gly – Lys – Lys – Val – Leu – Gly – Ala –

Kde tri písmená sú skratky pre špecifické aminokyseliny. „Gly“ reprezentuje glycín, najjednoduchšiu aminokyselinu. Táto reťaz sa potom stáča do špirály. Sekvencia sa nazýva primárna štruktúra a špirála je sekundárna štruktúra. Okrem toho, že špirálová štruktúra sa môže otáčať v jednom z dvoch smerov („v smere hodinových ručičiek“ alebo „proti smeru hodinových ručičiek“) a v prírode naberá len jednu z týchto foriem, v tomto druhom kroku neexistuje žiadny skutočný problém.

Špirála sa potom preloží cez seba, aby vytvorila zložitejšiu štruktúru (terciárnu štruktúru). Toto si možno predstaviť najľahšie premýšľaním o flexibilnej pružine. Ak sa uvoľní, zloží sa na seba. Odhaduje sa, že proteínový reťazec má asi 100 miliónov rôznych spôsobov, ako sa môže zložiť. Ale len jeden z nich je biologicky aktívny. Ako dosiahne správnu stavbu?

Správna terciárna štruktúra pre každý proteín je zase závislá na primárnej štruktúre: Ak sa zmení aminokyselinová sekvencia, štruktúra sa bude skladať nesprávne a stratí časť alebo celú svoju aktivitu.

Príkladom je hemoglobín. Je to veľká molekula s proteínovými bočnými reťazcami. Vyskytuje sa v našich červených krvinkách a transportuje kyslík po tele. V jednom príklade účinku zmeny aminokyselinovej sekvencie môže len jedna zmena premeniť bunku z veľmi účinnej štruktúry na veľmi krehkú bunku, ktorá vedie ku ,,kosákovej,, bunkovej anémii. Osoba trpiaca týmto nedostatkom zomrie mladá, pokiaľ nedostane pravidelné krvné transfúzie.

Buduje sa superpočítač („modrý gén“), aby sa zistilo, čo je najlepšia stavba proteínového reťazca v takýchto štruktúrach. Keď bude dokončený, bude trvať rok, kým sa vykonajú všetky výpočty. Bunka to vykoná za menej ako sekundu!

Iné chemikálie potrebné pre vznik života

Keď skúmame iné typy chemických látok v bunke (ktoré sú všetky podstatné!) zistíme, že problémy majú tendenciu byť väčšie ako tie, ktoré sme načrtli pri proteínoch. Z cukrových molekúl sa napríklad tvoria komplexné karbohydráty. Rovnako ako pri konverzií aminokyselín na proteíny, tvorba veľkých sacharidov z cukrov nie je spontánna. Pravdepodobnosť ich vzniku je taká, že v 1030-násobnom objeme vesmíru by existovala iba jedna molekula! A molekuly cukru prítomné v prírode sú iba „pravo-ruké“.

vznik života bunka
Zatiaľ najdetailnejší záber ľudskej bunky k dnešnému dňu, získaný pomocou röntgenu, nukleárnej magnetickej rezonancie a kryoelektrónového mikroskopu.

Väčšina vrcholových vedcov uznáva, že ide o neprekonateľné problémy a že prístup, kde by mala hrať prím evolúcia, neponúka rozumné vedecké vysvetlenie pôvodu molekúl potrebných pre živú bunku a vznik života.

Preskúmali sme prácu Millera. Samozrejme, iní vedci boli zapojení a navrhli alternatívne prístupy, ktoré však tieto ťažkosti rovnako neprekonali. Poďme sa na ne pozrieť.

 

RNA Svet?

Proteíny môžu pôsobiť ako katalyzátory pre chemické reakcie, ale nemôžu sa replikovať bez DNA. O niečo jednoduchšia molekula, RNA sa však môže replikovať a niekedy môže tiež pôsobiť ako katalyzátor. Preto niektorí vedci navrhli, že RNA bola prvou molekulou vzniknutého života. Ak by sa to dalo vytvoriť, mohlo by to iniciovať niektoré základné funkcie potrebné v bunke, kým by sa moderné štruktúry nemohli vyvíjať. V syntéze Millerovho typu nebola experimentálne indikovaná tvorba RNA ani DNA. Prof. Orgel, vedúci vedec v tejto oblasti výskumu, to nazýva „nočnou morou prebiotických chemikov“.

Molekula RNA môže byť jednoduchšia ako DNA, ale je stále zložitá a zahŕňa chemickú štruktúru, ktorá sa nevytvára spontánne.

Podľa Dr. Cairns-Smitha to predstavuje 14 hlavných prekážok s 10 krokmi v každej, čo dáva pravdepodobnosť 1:10 000 pri pokusoch pre ich úspešnú formáciu. Prvý „ribo-organizmus“ by potreboval všetky metabolické funkcie bunky, aby prežil a nemáme dôkaz, že by takáto škála funkcií bola pre RNA čo i len teoreticky možná.

 

Pomohli by íly?

Cairns-Smith zvažoval alternatívny prístup. Jeho viera bola, že prirodzene sa vyskytujúce íly môžu byť základom pre syntézu týchto chemikálií. V štruktúrach ílov existujú nepravidelnosti a proces kryštalizácie umožňuje replikáciu týchto štruktúr. Kryštály sa môžu tiež zlomiť a tak produkovať menšie jednotky rovnakej symetrie. Vieme, že íly môžu katalyzovať niektoré chemické reakcie, a preto navrhol, že tieto nepravidelnosti by mohli byť základom, na ktorom by sa mohli vyvíjať špecifické organické reakcie, čo by viedlo k primitívnej bunke a odštartovali by vznik života. Domnieval sa, že tieto kryštálové štruktúry v íloch možno považovať za „kryštálové gény“ na usmerňovanie týchto organických procesov.

Hoci ide o premyslenú špekuláciu (viď článok Metódy poznávania), je to práve to čo u väčšiny vedcov – viera (teória). Nebolo to preukázané prakticky ako prostriedok na produkciu molekúl potrebných pre živú bunku a vznik života.

Rôzne iné chemikálie boli použité ako alternatívy k Millerovej zmesi, ale všetky majú rovnaké problémy: Nie sú dosť vhodné pre známe zloženie pravekej zeme, nízke výnosy produktov, nedostatočné vysvetlenie stereochemickej špecifickosti a zničenie kľúčových látok prevládajúcimi podmienkami alebo inými chemickými vedľajšími produktmi.

 

Záver

Jedna učebnica, upravená Soperom (Biologická Veda 1 a 2; tretie vydanie, Cambridge University Press) sumarizuje situáciu dobre (s. 883):

„Napriek zjednodušenému výkladu uvedenému vyššie zostáva vznik života nevyriešený. Všetko, čo bolo načrtnuté, je špekulácia a napriek obrovskému pokroku v biochémii sú odpovede na problém hypotetické.“

Ako sme spomenuli, tá snaha, aby sa vznik života z hmoty a z nej plynúca evolúcia dokázali, je nesmierna. Fanatickí veriaci v hmotu nedokážu pripustiť, že môže existovať vo vesmíre niečo inteligentné, či majúce design. Všetko sú len náhody, vravia. Pričom požadujú hmotné dôkazy, aj keď paradoxne na ich tvrdenia a ich vlastnú vieru žiadne dôkazy neexistujú.

Podrobnosti o prechode od zložitých neživých materiálov k jednoduchým živým organizmom zostávajú tajomstvom. Tento záver odzrkadľujú tí, ktorí strávili dlhé roky výskumom v tejto oblasti biochémie. Dr D. E. Hull napísal:

„Záver z týchto argumentov predstavuje najzávažnejšiu prekážku, ktorú spontánna produkcia a evolúcia má, ak nie fatálnu.“

Profesor Francis Crick, ktorý bol veľkým veriacim v náhodný vznik života na Zemi, povedal:

„Pôvod života sa zdá byť takmer zázrakom, tak početné sú podmienky, ktoré by museli byť splnené, aby sa to dalo dosiahnuť.“

Prof. Crick ďalej tvrdí, že by to mohlo byť prekonané v dlhom časovom období. Neexistuje však žiadny dôvod na to, aby sme verili, že čas dokáže prekonať základné chemické zákony.

Dr H. P. Yockey (v časopise Žurnál Teoretickej Biológie, 1981, 91, 26-29) napísal:

„Musíte dospieť k záveru, že v súčasnosti neexistuje žiadne platné vedecké vysvetlenie pre vznik života“

Po ďalších 40 rokoch to platí dodnes 🙂

Keďže veda nemá jasnú predstavu o tom, ako život na Zemi vznikol, a hlavne, či vôbec vznikol, alebo sa jedná o úplne iný druh energie, bolo by úprimné priznať to študentom, agentúram financujúcim výskum a samotnej verejnosti.

Samozrejme, je prirodzené, že momentálna materialistická a ateistická lobby nemá záujem o to, aby ľudia spochybňovali dlho omieľané vedecké dogmy, ktoré nie sú ničím podložené. Ľudia sú ľahšie kontrolovaní, keď z nich spravíme len zvieratká bez vyššieho zmyslu či morálky a budú ovládaní len primárnymi pudmi, sexom, peniazmi, jedlom a pod.

Názor, že život vzniká z MŔTVEJ hmoty tvrdí, že naše vedomie, myšlienky a dokonca aj city ako láska, sú len výsledkom chemických reakcií. Ževraj sme len zhluky atómov bez nejakého vyššieho zmyslu. Mnohí ľudia veria, že žijú len raz a chcú si užívať čo najviac, kým príde koniec. Kvôli tomu tvrdo pracujú a sú plní úzkosti a stresu.

Pravdou ale je, že sme viac ako len hmota, a každý z nás vlastní neobmedzený potenciál.

Viac sa dočítate v ďalších článkoch na našom blogu.

Tribhanga – Tomáš Ryšavý, ajurvédsky guru, ktorý rád píše ženám

Pokračujem v odhaľovaní osôb, ktoré pod rúškom Véd, duchovna a spirituality sledujú vlastné ciele a často sú ďaleko od toho, čo teoreticky hlásajú a ako sa navonok prezentujú. V predošlom článku som rozobral prvého slovenského samozvaného „swamiho“, – môžete si to prečítať tu. Dnes si veľmi stručne posvietime na ayurvédskeho „gurua“, vlastným menom Tomáš Ryšavý, ktorý však používa duchovné meno Tribhanga, resp. Tribhanga das.

Toto meno mu bolo pridelené, keď sa pridal k sekte ISKCON (ľudovo nazývaní „Krišňáci“). Ide zväčša o západniarov, ktorí sa tvária, že nasledujú Védy – aj keď im to väčšinou zďaleka nejde. Meno dostal od svojho „gurua“, keď zložil prísahu, že bude dodržiavať duchovné zásady ako je celibát (brahmačárja), žiadne omamné látky a pod.

V skutočnosti sú väčšinou títo novodobí ISKCON „guruovia“ podvodníci. Nechávajú sa do funkcií demokraticky voliť a sú podriadení funkcionárom sekty. To má na míle ďaleko od védskej filozofie a tomu ako definuje pravého duchovného učiteľa. Mnoho týchto pseudoguruov muselo byť dokonca „odvolaných“ za rôzne škandály, zločiny, či sexuálne deviácie.

Je dôležité zdôrazniť, že samotné učenie Véd – Sanatana-dharma, Haré Krišna mantra a skutoční originálni duchovní učitelia sú v tom nevinne. Celý tento blog prezentuje toto prastaré učenie. Aj vďaka tomu môžete chápať rozdiel medzi filozofiou a rôznymi sektami, ktoré sa len tvária, že ju nasledujú.

Rovnako to je aj v mladších náboženstvách ako je kresťanstvo a pod. Asi každý racionálny človek chápe, že Ježiš nemá príliš veľa spoločného s tým, čo dnes robí kresťanská cirkev, so všetkým ich pokrytectvom a históriou plnou škandálov.

Tomuto sa teda bohužiaľ nevyhol ani hinduizmus. Mnohí takzvaní krišňáci toto učenie berú iba ako spôsob, ako si plniť vlastné peňaženky, bruchá, zhromažďovať nasledovníkov, prípadne naivné nasledovníčky. Tým sa chcú dostať pod sukňu (sárí), čo by bez tohto duchovného „prestrojenia“ asi nebolo tak ľahké.

Veľa teórie, malý pokrok

Je prirodzené, že adept na duchovný pokrok ešte nemá ovládnutý chtíč, a je to v podstate bežný materialista, ktorý sa začal zaujímať o Védy či duchovnú sebarealizáciu. Je rovnako normálne, že na svojej ceste bude často zlyhávať a nedokáže dodržiavať všetky 4 regulácie.

Skutočný problém však nastáva, keď sa mu to nedarí roky a roky, ale pritom sa navonok prezentuje ako pokročilý. Prijme tzv. zasvätenie, necháva sa volať duchovným menom, spájať s Védami a tak budí obraz, že je duchovne založený. Reálne nie je – iba formálne, navonok. Týmto spôsobom môže zneužívať ostatných, ktorí majú tendenciu ho ako „duchovného“  vnímať a často aj vnímajú. Tým ich môže zavádzať či inak im ubližovať, alebo sa tým sám obohacovať.

Veľa „mníchov“, ktorí z takých či onakých dôvodov odídu z chrámu, kde boli nútení odriekať si, sa zrazu vo „svete démonov“ (ako bežných ľudí nazývajú), snažia užívať plnými dúškami všetko, čo zameškali. Teda dlho potláčaný sex, nedostatok peňazí či uznania. Na to však potrebujú v prvom rade peniaze.

V tomto konkrétnom prípade aktér nášho príbehu Tribhanga strávil podstatnú časť svojho života ako člen tejto sekty. V nej žil a doteraz sa k nej hlási. Keďže Ajurvéda súvisí s Védami, naučil sa jej základy. To mu bolo na osoh, keďže si z toho spravil neskôr biznis, keď z chrámu odišiel. Tváril sa, že prevádzkuje ajurvédsku „univerzitu“, kde si môžu žiaci spraviť titul. Ten by im však bol z akademického hľadiska v našej krajine asi prd platný. Začal učiť žiakov a samozrejme zhŕňať ich peniaze. Okrem toho robil rôzne diagnostiky, predával predražené lieky, ktoré dovážal v batožine z Indie. Častokrát také, ktoré by boli ako lieky asi ťažko legálne predajné. Vybudoval si takto svoj biznis, kde ohuruje svojimi znalosťami z Ajurvédy a Véd.

Jeho pokročilosť v Ayurvéde neviem zhodnotiť, keďže to nie je môj obor. Vyzerá to, že nejaké znalosti predsa len má a vie byť pomerne presvedčivý. Čím však podľa môjho názoru zďaleka neoplýva, je charakter. Učiteľ by podľa Véd nemal byť len niekto, kto sucho predáva informácie a poučky a ťahá z ľudí peniaze. Ale ten, kto ide aj morálnym príkladom a jeho žiaci preberajú na seba jeho vlastnosti.

 

Pseudo – Tribhanga

Tu sa dostávame k meritu veci. A to, prečo je teda podľa mňa Tribhanga obyčajná pretvárka a zasluhuje si jeden z článkov v tejto napínavej sérii (z ktorej človeka môže ľahko napnúť). Je to práve preto, ako sa externe prezentuje. T.j. s duchovným menom, ako niekto, kto má gurua a je oficiálne zasvätený. Jeho správanie však zďaleka nekorešponduje so sľubmi, ktoré guruovi prisahal.

Pokiaľ by sa takto nedával do pozície „učiteľa“ a nepoužíval duchovné meno, tak to, čo robí by z môjho pohľadu bolo síce tiež na hranici morálky, ale vzbudzovalo by to vo mne skôr ľútosť, ako potrebu na to poukazovať. Tú však cítim, keďže nedokážem tolerovať, keď niekto môže akokoľvek zneužívať duchovno a nových záujemcov o skutočnú sebarealizáciu a Boha.

Čo teda Tribhanga robí? V krišňáckych kruhoch je notoricky známy tým, že roky vypisuje mnohým ženám a dievčatám so zámerom sa s nimi „zblížiť“. Nejedná sa však o nejaké zriedkavé prípady. Vyzerá to tak, že to robí v obrovskom rozsahu. Viaceré ženy ho samé nabonzovali. Často išlo o ženy, ktoré patrili ku „krišňáčkam“, alebo aj o bežné návštevníčky ich centier, či podobné typy, ktoré sa nejak točia okolo týchto tém.

V časoch, keď som navštevoval jeden z takýchto „chrámov“, sa opakovane stávalo, že si nová záujemkyňa o bhakti yogu po príchode domov s odstupom času našla od neho správu alebo žiadosť o priateľstvo. Slovensko je naozaj malé a nie je nič nezvyčajné, keď mi niekto povie, že jej Tribhanga písal. Alebo keď mi kamaráti povedia, že si pridával ich frajerky, ktoré si proste Tribhanga online vysnoril a „skúša“.

Domnievam sa, že za celé tie roky musí ísť doslova o tisíce žien. Aj kvôli tomu, že rovnako písal aj mojej priateľke z Ukrajiny, ktorá chodievala na prednášky ku krišňákom v jej krajine. Ju si pridával tiež, dávno predtým ako poznala mňa či tušila niečo o Slovensku. Takých návštevníčok chrámov ako je ona sú tam doslova tisíce. Predpokladám, že takto kontaktoval postupne väčšinu zaradom a nie len z jednej krajiny, ale po celom svete. Už dávnejšie sme viacerí videli verejný zoznam ľudí, ktorých followoval na FB (a nevedel, že to vidno). Boli tam prevažne len ženy a v stovkách. Myslím si, že toto už nie je len porušovanie védskych sľubov pri zasvätení a pokrytectvo toho, že sa prezentuje ako duchovne zasvätený. Skôr, že už ide o sexuálnu obsesiu, ktorá nie je normálna ani u bežných „materialistických“ ľudí.

Mnoho správ, ktoré písal ženám sa mi dostalo do pozornosti od našich followeriek. Tie sa zverili, že ho osobne vôbec nepoznali, ale v jednom bode im začal písať ako by sa chcel s nimi bližšie INTÍMNE spoznať. Tribhanga chcel jednu „pravidelne ochutnávať“, inej písal, ako jej chce spôsobovať „rozkoš“, alebo ako ho nejaká vzrušuje a myslí na ňu keď je vo vani. Ďalšiu pozýval zažívať „nežnosti“, atď. Rôznych správ majú tie dievčatá a ženy k dispozícii dosť. Jedna moja kamarátka mi vravela, že sa k nemu objednala na platenú masáž. Potom keď ležala na bruchu, tak sa vyzliekol a snažil sa s ňou mať sex, z čoho ostala ako obarená.

Nechcem zachádzať do mnohých iných detailov a výpovedí, o ktorých nemám dôvod pochybovať, že sú autentické a z ktorých mi je na grcanie a sú ešte väčšieho kalibru. Navyše existuje skupina, kde už viaceré tieto ženy sú a nazdieľali info o ňom a vedia svoje skúsenosti potvrdiť, keby to bolo treba.

Tribhanga Tomáš Ryšavý

 

Tomáš Ryšavý a spol. Nemožné riešenie?

Keď som tieto skutočnosti zistil, opakovane som informoval aj slovenských „krišňákov“, nech si spravia s ním poriadok. Je to naozaj darebáctvo, keď nejaké záujemkyne prídu hľadať duchovné poznanie a onedlho im môžu vypisovať niektorí ich neukojení členovia, ktorí nedodržiavajú vlastné sľúbené zásady. Okrem problému, ktorý mal Tribhanga, mali problém aj s porušením pravidiel ďalšieho člena. Hovorí si Paramešvar das (Peter Repčík), a okrem iného tiež vypisoval novým záujemkyniam.

Na to mi od krišňákov odpovedali, že o tom vedia a Tribhanga aj Paramešvar dostali už nejaké „sankcie“, ale zjavne je toto ich dlhodobý problém, ktorý nevedia alebo nechcú riešiť. Doteraz majú takéto osoby dovolené chodiť do ich centier, kde si môžu teoreticky vyhliadnuť ďalšie nové „adeptky“ a písať im.

Tento fenomén, kde tzv. „starší oddaní“, so zasväteniami, či dokonca brahmánskymi sľubmi, v skutočnosti nedodržiavajú ani základné princípy, ale pritom sa tvária ako pokročilí a využívajú tak naivitu ostatných, je vrámci ISKCONU a sekty Haré Krišna rozšírený viacmenej po celom svete. Často sa takéto osoby pri komunikácii so ženami, ktoré chcú získať, odvolávajú na Védy a prekrúcajú filozofiu. Snažia sa obhájiť to, že s nimi môžu mať sex, že to je vlastne v poriadku a v súlade s filozofiou. Nové adeptky, ktoré o tejto filozofii príliš veľa nevedia a sú unesené všetkým novým ohľadom tohto učenia, si často rôznych „starších oddaných“ idealizujú a naivne im dôverujú.

Keď si s nimi niektorí títo „pokročilí“ užijú, tak často až po tom sa tým ženám otvoria oči, sú sklamané a cítia sa často zneužito. Je veľká šanca, že nadobro skončia s hľadaním duchovna, v podstate takmer na začiatku tejto cesty. Pseudoduchovným sexuálnym predátorom, ktorí toto spôsobia je to však jedno, hlavne, že si môžu namočiť svoj vecheť. Pri najbližšej príležitosti potom môžu zas verejne dávať prednášky o krásnych duchovných princípoch, či celibáte. Takéto pokrytectvo a zneužívanie bezbranných dievčat a žien je maximálne možné darebáctvo.

Podobné jednanie môže a zjavne odrádza záujemcov o spoznanie skutočného Ja, či Boha. Prípadne kontakt s tými, ktorí sa snažia toto učenie praktizovať bez pretvárky. Namiesto toho, aby sa niekto, kto sa takto (aspoň externe prezentuje) snažil viesť nových záujemcov po ceste dharmy, tak často tá snaha je dostať ich do postele. Aj za cenu prekrúcania základov tejto filozofie.

Je pravda, že týmto obdobným spôsobom jedná drvivá väčšina pseudoguruov, či joga „učiteľov“ atď., ale pokiaľ sa jedná o niekoho, kto sa prezentuje navonok ako vaišnava, t.j. nasledovník Véd a Krišnu, či Prabhupádu a zároveň používa duchovné meno, je to veľký problém a uvádza tak ľudí do omylu, a je preto podľa môjho názoru podvodník, ktorý si zaslúži aspoň takúto zmienku.

Mal som s Tribhangom viacero konverzácií na túto tému, kde som ho upozorňoval, aby to prestal robiť. Upozorňovali ho aj v ISKCONe u krišňákov, ale ako mi sám napísal, nedokáže si pomôcť. Hádže vinu na osoby v chráme, ktoré mu kedysi nezabezpečili dostatočný duchovný pokrok. Aj keby tomuto alibizmu sám uveril, nič mu nebráni, aby si priznal, že je poklesnutý. Prestať sa prezentovať duchovným menom ako zasvätený nasledovník Véd a uvádzať tak nepriamo či priamo ľudí a dôverčivé ženy hľadajúce duchovno do omylu. To však odmietol.

Nepredpokladám, že po prečítaní tohto článku by nejak svoje konanie zmenil. Podľa môjho názoru je proste chorý a mal by vyhľadať psychologickú pomoc. Nech je však tento článok mementom toho, že ženy by mali byť veľmi opatrné, aby sa nestali obeťou osôb, ktoré sa tvária ako duchovne „zasvätení“, praktizujúci či pokročilí, ale stále im ide len o jedno…

 

/ Autor článku je vyštudovaný novinár, ktorý 7x navštívil Indiu a venuje sa dharme a hinduizmu vyše 12 rokov vo svojom voľnom čase. Informácie uvedené v článku sú jeho osobným názorom a úvahou či pohľadom na vec, pričom nemusia predstavovať faktické tvrdenia, ktoré by mal čitateľ slepo prijímať. Každý má možnosť a dokonca povinnosť rozmýšľať kriticky, nezaujato a vedieť si informácie overiť, pričom by mal dávať dôraz na fakty a argumenty a nie na pocity alebo sentimentálne ničím nepodložené ezoterické frázy, ktoré majú rôzni pseudoguruovia či ich nasledovníci tak v obľube.

 

Sociálna dilema z pohľadu Véd – Vieme čo nás čaká?

Sociálna dilema

Dnes som si pozrel nový netflixový dokument Sociálna dilema. Rozoberá fenomén sociálnych médií a nových technológií, ktoré začínajú pripomínať diely z Black Mirror, ale tentokrát v skutočnosti. Pre tých, ktorí tento dokument nevideli, to stručne zhrniem. Nemusíte sa báť spoilerov, pretože tam nie je žiadna zápletka, ani nič čo by ľudia tak nejak nevedeli alebo netušili. A riešenie problému tam nenájdete vonkoncom.

V skratke, najväčšie internetové spoločnosti ako Google, Facebook, a pod. zneužívajú svoje postavenie a manipulujú nás užívateľov. Chcú, aby sme na ich sieťach trávili čo najviac času. Účelne vyberajú taký obsah, ktorý nás zaujíma, a tým držia našu pozornosť a zvyšujú závislosť na týchto médiach. Sú schopní ovplyvňovať naše nákupné správanie. Z toho konieckoncov žijú a predávajú reklamný priestor svojim inzerentom. Vedľajší efekt tohto všetkého je ten, že svojim užívateľom ukazujú obsah, ktorý chcú vidieť a tak čoraz viac polarizujú spoločnosť. Prívrženci konšpiračných teórii vidia samý konšpiračný obsah, ľavičiari ľavicový a naopak. Takto je ťažko rozlíšiť, čo je pravda a čo je dezinformácia, pretože tie druhé sa šíria oveľa rýchlejšie. Je to aj tým, že senzácie sú pre plebs príťažlivejšie. A väčšina populácie je plebs, alebo ako by Védy povedali – šúdrovia. Sťažujúca sa trieda bežných pracovníkov, alebo inak „obyčajných ľudí“.

Dokument tak nejak všetko zhŕňa a emotívne prezentuje, že spejeme do sra**ek, ako keby to nikto doteraz nevedel. Pre viacerých to však môže byť aj prekvapenie. Pretože hlavne mládež na západe je tak vygumovaná a rozmaznaná, že si neuvedomuje takmer nič. Nechcem ale krivdiť západu. Z tohto pohľadu tam patríme aj my a vlastne väčšina krajín, kam zasiahla globalizácia a McWorld, Facebook či Instagram. Obzvlášť táto posledná generácia. Svet sa mení (k horšiemu) rýchlejšie ako si stíhame všímať.

Sociálna dilema
Sociálna dilema

Východisko dokumentu je potom v tom, že vlastne niečo by sa malo zmeniť, ale nikto presne nevie ako. Jeden „expert“ vraví, že by sme si mali odinštalovať sociálne siete. Ďalší, že by sme mali deťom zakázať byť na telefónoch príliš dlho. Iní, priamo z dotyčných firiem hovoria, že deťom vôbec nedovoľujú pozerať nič, atď. Je to teda skôr utópia, ako túto nadchádzajúcu dystopiu vyriešiť, resp. ani to. Neuvedomujú si, že si neuvedomujú skutočnú príčinu problému. Tú sa vám teraz posnažím vysvetliť v kontexte toho, čo hovoria starobylé indické Védy.

Na tomto blogu som už toho popísal dosť a priznávam, že je to miestami chaotické a nemá to hlavu a pätu. To je ok, pokúsim sa to časom zlepšiť a nejak upratať. Kto však čítal väčšinu alebo aspoň viacero článkov, mal by mať ako takú predstavu o filozofii a fungovaní sveta podľa Véd. A aj to, akú precíznu logiku dáva. Kto by chcel rýchle nasmerovanie aspoň k nejakým základom, pretože tu je nový, tak odporúčam sériu článkov Teória všetkého, alebo potom moje online streamy na Instagrame. Našťastie, nové technológie sa dajú využívať aj prospešne.

 

Ateistická paradigma

Poďme ale teda konečne k veci. Tak ako to vidím ja, je skutočný problém na viacerých úrovniach, ale začneme tou najhlavnejšou. Tou je ateizmus. Možno mnohí fanatickí veriaci v hmotu a jej mágiu skončia s týmto článkom hneď teraz, aby to náhodou nenarušilo ich dogmy a predsudky. To je ale úplne ok. Nedá sa nútiť ľudí, aby uvažovali racionálne a mimo svoju kognitívnu disonanciu. Rovnako sa mi ale nechce vysvetľovať celú filozofiu v tomto článku. Vyššie som naznačil, kde môžu ľudia hľadať.

Ateizmus znamená, že ľudia, ktorí vyznávajú túto vieru, majú predstavu sveta ako mŕtvej hmoty, kde navzájom interagujú iba atómy a chemické zlúčeniny, v kombinácii s elektromagnetickými a inými javmi, a to je asi tak celá pointa. Akosi sa od tejto viery dopracovali k ďalšej premise, a to, že hmota sa snaží nejak zvláštne prežiť a nie je jej jedno, keď „zomrie“. To je pud sebazáchovy. Z tejto mentálnej špekulácie si odvodili ďalšiu dogmu a to, že keď už to nič, ktoré vzniklo samo od seba, náhodou vybuchlo a má silné nutkanie sa replikovať, tak prežijú len tí najsilnejší. A tak z neživej hmoty vznikli až Bill Gates, či Zuckerberg, ktorí sa snažia prežiť aj spolu s akcionármi ich firiem, a to už je ale zlé, pretože…. prečo? V čom má tá sociálna dilema vlastne spočívať?

A k tomu sa chcem dostať. Nemalo by to byť zlé, pretože podľa ateistickej viery neexistuje žiadne dobro, zlo, ani morálka, ani pravda. Viac v tomto článku. Ide len o prirodzenú prírodnú selekciu a prežitie najsilnejšieho. Žiaden iný a vyšší zmysel existencie neexistuje. Potom sa ale divia, keď silnejší jedinci sa snažia, a nie len snažia ale aj žijú na úkor slabších a menej inteligentných. Takto si to konieckoncov obhajoval aj Hitler cez svoju eugeniku, nadľudí a všeličo obdobné. Zrazu sa ale divíme, že filozofia, za ktorú sa tak strašne vehemente bijú do pŕs takzvané elity, politici a vedci (okrem teda skutočných vedeckých géniov, ktorí boli často veriaci a študovali a uznávali Védy), prirodzene implikuje a ospravedlňuje genocídy a vykorisťovanie jeden druhého. Takže asi niekde v tej ich „teórii“ bude chyba.

Z paradigmy, ktorá tvrdí, že Boh neexistuje a že my sme bohovia, že Pravda neexistuje a pravda je len sociálna dohoda (čo mimochodom dokument priznáva, že nevie čo je pravda alebo či existuje) sme sa dopracovali k tomu, že žijeme len raz a človek má právo užívať si koľko mu možnosti dovolia. Zákony spoločnosti sa potom snažia naoko túto nespravodlivosť korigovať umelo, ale idú tak vlastne proti ateistickému evolučnému princípu prežitia najsilnejších. Samozrejme, kapitalizmus je prežitie najsilnejších, a naproti tomu komunizmus je prežitie komunity, spoločenstva ako takého, čo je možno trochu bližšie nejakej spravodlivosti, ale tento model sa príliš neuplatnil, keďže materialisti sú…materialisti, a ich egá im nedovolia obetovať svoje vlastné záujmy v prospech skupiny.

V Číne, Japonsku a pod. sú nejaké pozostatky takéhoto myslenia, ale aj to sa rýchlo vytráca a tiež je otázne, či takýto vývoj nebol len výsledkom multigeneračného brainwashingu diktátorov, ktorí tak jednoducho mohli zneužívať celú spoločnosť s menším rizikom straty moci, ako keby išlo o demokraciu, alebo to bola naozaj prirodzená túžba občanov. Každopádne, vždy to skončilo tak, v oboch typoch zriadení, že systém niekto zneužíval vo svoj prospech.

Aj v dnešnej dobe, ktorá sa hlavne na západe hrá na demokraciu, ide v princípe o kryptooligarchiu. Je to hranie sa na vládu ľudu, ale vládnu peniaze. Obecne kapitalizmus a demokracia nemôžu fungovať spoločne bez toho, aby netrpela jedna z týchto ideí. Kapitál ma predsa prirodzenú tendenciu hromadiť sa v rukách menšiny, ktorá sa nevzdá výsledkov svojho snaženia dobrovoľne v prospech väčšiny, len preto, že to je „spravodlivé“. A je to vôbec spravodlivé? To zas koliduje s teóriou evolúcie, ateizmom atď. Prečo by mali mať menej schopní jedinci rovnaké zdroje a možnosti?

virus
zmysel existencie ateistov

 

(Ne)čakané dôsledky

Každopádne, dôsledok tohto všetkého spomenutého v spojitosti s tým, že neexistuje teda žiadna objektívna Pravda, dobro, ani spoločný majiteľ alebo vládca – Boh, má za následok, že oligarchická spoločnosť v rukách ateistických kapitalistov smeruje k rozkladu.

Prečo až teraz? Môže sa niekto opýtať. Spomínal som totiž, že predtým to bolo lepšie. Keď si odmyslíme fakt, že reálne lepšie na tom spoločnosť bola ešte pred začiatkom Kali-yugy tohto materialistického veku, tak aj v ranných štádiách tohto obdobia boli ešte ako také pozostatky religiozity. Aj keď stále viac skorumpovanej, ale existoval niečo ako spoločný akceptovaný denominátor morálky, dobra a spravodlivosti, či už v rukách kresťanstva, islamu, hinduizmu a pod., každý so svojimi špecifikami, ale predsa spoločne zdieľajúc istý svetonázor, na ktorom, odhliadnuc od náboženských vojen medzi sebou by sa asi väčšina bežných ľudí zhodla. A toto je práve jedna z odpovedí na otázku v dokumente Sociálna dilema, čo je niečo, čo by ľudí vedelo spojiť a veriť v jednu pravdu.

V prvom rade by to mala byť viera v to, že Pravda a obzvlášť objektívna pravda existuje, a ďalej si určiť čo je tá spoločná pravda. Pokiaľ by to bol Boh a jedno náboženstvo, problém by bol vyriešený, presne tak ako to bolo vyriešené v predošlých vekoch (yugách). Ľudia sa zhodli, že existuje majiteľ a vládca všetkého a všetci sme mu rovnako podriadení, a teda sme si navzájom niečo ako bratia a máme spoločný cieľ. Je to absolútny opak ateistickej viery, ktorá hovorí o tom, že všetci sú naši nepriatelia, a tí, ktorí sú naši priatelia sú nimi len preto, že s nimi máme akurát spoločných nepriateľov. Je to tak či tak založené na egoizme. Egoizmus je aj to, keď niekto uprednostňuje svoju rodinu pred inou, svoje dieťa pred susedovým a pod. Nie je na tom nič vznešené ani spravodlivé, je to len prenesený egoizmus a pretláčanie vlastných génov, bez ohľadu na faktické dobro, zlo, či prínos pre spoločnosť a jej smerovanie ako celok.

Na základe tohto sa potom autori dokumentu Sociálna dilema divia, že sú tu problémy aké sú. Ľudia sú jednoducho egoisti, spoločnosť je materialistická a každý si z konečného hľadiska hľadí len na svoj vlastný záujem. Aj tzv. altruisti a super eco-ľudia, ktorí sa tvária, že im najviac záleží na matičke Zemi a mierumilovnom ekologickom trvalo udržateľnom spolunažívaní. Klamú sami seba. Je pravda, že to nie je tak materialistické ako to vníma bežný supersebec, ale stále je to založené na premise, že Zem nám patrí. Máme akési pred-vrodené právo na jej zdroje bez toho, aby sme odvádzali dane, či obete niekomu, komu tá Zem skutočne patrí. V ich poňatí života totiž Zem ani vesmír nepatria nikomu, iba tomu, kto si ich privlastní a v ideálnom prípade ich bude ekologicky dojiť. Je to tiež len materializmus, alebo inak povedané, banda slušných zlodejov, ktorí síce obchod vykradnú, ale pomaly a pozametajú za sebou črepiny z rozbitého výkladu. Na túto tému by sa dalo popísať veľa.

 

Nové technológie démonov

S nástupom nových technológii sa deje vlastne iba to, čo by sa udialo aj bez nich. A to, že v spoločnosti, ktorá akékoľvek zvyšky nejakého morálneho štandardu okrem peňazí vytlačila na okraj spoločnosti. (Aj keď v tomto prípade je to teda napr. skorumpované kresťanstvo). Prinieslo to však morálne vákuum, v ktorom už neexistuje žiaden skutočný štandard pravdivosti alebo dobra, či zla. Je to sila peňazí a kapitálu. A na stranu morálnych zákonodarcov sa dosadila tzv. moderná veda, ktorá je, ale ako sme si vysvetlili v úvode, založená na slepom ateistickom materialistickom a sebeckom redukcionizme. Tá sama je teoretickým podkladom dekadencie spoločnosti.

V Kali-yuze bude bohatství považováno za jediný příznak dobrého zrození, správného chování a dobrých vlastností človĕka. Zákon a justice budou uplatňovány pouze na základĕ síly. Ten, kdo nebude mít peníze, bude považován za nesvatého a pokrytectví bude přijímáno jako ctnost. Śrímad Bhagavatam 12.2.2

Čo potom tieto technológie posledných 15 rokov spravili je iba to, že urýchlili komunikáciu medzi egoistickým dopytom a ponukou. Keď si niekto myslí, že dokáže obmedziť samotnú komunikáciu toho, čo ľudia chcú a na čom je postavený celý tzv. moderný svetonázor, tak je ultra naivný. Neexistuje žiadna materiálna páka na to, aby zvrátila samotný materialistický princíp egoizmu a kapitalistického mechanizmu ponuky a dopytu. Rovnako neexistuje žiadna materiálna pravda, ktorá by zmenila názory ľudí, ktorí a priori neveria na pravdu, iba na konzum a svätú replikáciu vlastných záujmov a génov. Takto sa totiž veci majú.

To, že sociálne médiá vyzdvihujú iba to, čo ľudia chcú vidieť a počuť je ich práca. Sociálne médium by sme si mohli nahradiť spojením Spoločenská komunikácia, alebo spoločný mostík. A čoho? Toho, že ja žijem len raz a chcem si užívať čo najviac, a spravím všetko preto. Keď sú potom dve takéto skupiny proti sebe, čo vždy budú minimálne dve, a to je ešte veľmi zjednodušená rovnica, automaticky budú súperiť, pretože zdroje a čas na užívanie je obmedzený. Neexistuje ani spôsob zmierenia týchto polarít, ktoré sociálne média iba urýchľujú a dostávajú až do instantnej reaktivity. Pretože jediný princíp, ktorý majú spoločný je vlastný individualizmus a egoizmus. Tento materialistický svet nemá iný význam ako ho vykorisťovať a uprednostniť vlastné záujmy. Počnúc vlastným zmyslovo-mentálnym užívaním, končiac presadzovaním mojich génov v podobe rodiny a širšej spoločnosti či filozofie, stále s týmto istým cieľom, aj keď umne zabalené a zakamuflované za rôzne -izmy, kultúru či filantropiu. Je to podobný všeobecne akceptovaný sebaklam ako zamieňanie si pojmu partnerská láska a sexuálny chtíč.

Tu si pomôžem jedným veršom z védskej Bhagavad-gíty, ktorý popisuje základný princíp fungovania materialistov v tomto veku.

Démoni hovoria, že tento svet je neskutočný, že nemá nijaký základ, že v ňom niet Boha — vládcu. Hovoria, že vznikol z pohlavnej túžby a nemá inej príčiny, než je žiadostivosť. Bhagavad-Gíta 15.8

Je to zhrnutie toho čo som písal, ale obávam sa, že bez môjho intra by si každý pod tým predstavil niečo iné. Preto môžeme byt vďační Védam, ktoré nemusia sucho špekulovať o povahe sveta a ľudí, pretože všetko tu už bolo. A keďže sú Védy v princípe zostupná metóda získavania poznania, sú v tomto smere dokonalé. Viac v tomto článku – Metódy poznávania.

 

Sociálna dilema či duchovná dilema?

Kiež by moderní materialisti nemali toľké predsudky. Častokrát sú však aj oprávnené, čomu rozumiem. Keby si len vedeli vziať poučenie z takéhoto pôvodného zdroja. Kali-yuga a striedanie materialistických epôch s tými duchovnými tiež nie je nič nové. Bolo to tu už nekonečne veľa krát. Akurát naša pamäť nesiaha tak ďaleko a bola schválne obmedzená a potlačená do úzadia práve materialistickými démonskými vplyvmi. V nich sú sebadomýšľaví jedinci nadutí a pyšní na svoje úspechy a svoju pseudocivilizáciu, len preto, aby po živote otroctva svojim zmyslom a hmotným mŕtvolným telám, ktorý si ani neuvedomujú, sa znova a znova rodili a umierali a špekulovali ako vyžmýkať z hmoty maximum.

Védy však toto nehovoria. Tie sú určené pre tých, ktorí chápu, že život je viac ako len replikovanie génov a nenásytná snaha zneužívať zmyslové predmety okolo nás s halucináciou toho, že nám to prinesie šťastie. Dám vám jednu indíciu, ešte to nikomu šťastie neprinieslo. A Facebook či sociálne siete, nie sú problém, iba urýchľovač a lupa na to, čo tu už pár tisíc rokov je. Avšak so stále väčším úpadkom a priklonením sa k hrubému ateistickému presvedčeniu to bude stále okatejšie a zjavnejšie. Ľudia budú páchať viac samovrážd, a politici sa budú snažiť tváriť ako ľuďom pomáhajú a budú im dávať plané sľuby. Ale prečo? Len aby pomohli sami sebe. Pretože v temnom mŕtvom ateistickom evolučnom vesmíre nemajú pojmy ako nezištnosť, dobro, morálka či pravda žiadne miesto.

Nie sú to teda technológie, ktoré nás ovládajú, ale sú to naše vlastné hmotné túžby, samotný princíp tohto materiálneho vesmíru. Nie je to teda sociálna dilema, ale v skutočnosti duchovná dilema, kam sa bude spoločnosť uberať. O tom, že existuje niečo viac sa dočítate práve na tomto blogu.

Meditácia od základov mení váš mozog, vraví Harvardská neurovedkyňa

Ako sa meditácia a jóga stali bežne známe pojmy a sú rozsiahlejšie študované, rastúce dôkazy svedčia o viacerých psychologických a fyzických výhodách týchto cvičení pozornosti. Systematické prehľady a meta-analýzy skúmané stovkami výskumných štúdií naznačujú, že terapie založené na pozornosti pomáhajú znižovať úzkosť, depresiu, stres a bolesť. Pomáhajú zlepšovať všeobecné zdravie, duševné zdravie a kvalitu života. Zdá sa, že tieto praktiky tiež znižujú zápaly a zvyšujú imunitné reakcie.

 

Hovoríte dovolenka, ja vravím meditácia

Niekoľko uskutočnených štúdií dokazuje, že dovolenka má za následok skutočné, aj keď dočasné pozitívne účinky na zdravie a pohodu. Jedna takáto štúdia bola vykonaná v rezorte v Južnej Kalifornii s 91 dobrovoľníčkami, ktoré nemali žiadne závažné zdravotné problémy. Neboli tehotné a neužívali hormóny ani antidepresíva. Terapia pozornosti bola zavedená prostredníctvom meditácie a cvičenia jógy pozostávajúc z 12 hodín meditácie, deviatich hodín jogy a sebareflexných cvičení behom týždňa. Účastníci boli rozdelení do troch skupín po približne 30 v každej. Skúsení meditujúci, ženy, ktoré nikdy nemeditovali a skupina, ktorá jednoducho „išla na dovolenku“.

30 „účastníkov dovolenky“ počúvalo zdravotné prednášky a potom robili zábavné outdoorové aktivity každý týždeň. Nakoniec všetky tri skupiny (dovolenkári, nováčikovia a pravidelní meditujúci) vykazovali štatisticky významné zlepšenia v hodnotách stresu a depresie, ktoré boli namerané pomocou dobre zavedených a bežne používaných dotazníkov.

Ak sa tu zastavíme, zdá sa, že dovolenka je rovnako dobrá ako cvičenie na zníženie stresu a zlepšenie nálady. Ale čo je naozaj pozoruhodné, je výsledok o 10 mesiacov neskôr. Pravidelní meditujúci stále vykazovali výrazné zlepšenia v týchto výsledkoch, tí, pre ktorých bola meditácia nová ešte viac, avšak, dovolenkári boli späť v pôvodnom stave.

Výskumníci zabezpečili, že všetky tri skupiny mali rovnaký priemerný vek, úroveň vzdelania, stav zamestnanosti a index telesnej hmotnosti. Toto zistenie je v súlade s predchádzajúcim výskumom, ktorý dokazuje, že dovolenka má priaznivé, ale veľmi dočasné účinky a že pozornostné (meditačné) terapie majú omnoho priaznivejšie výsledky.

 

A čo dlhodobé fyzické prínosy?

Títo výskumníci tiež odobrali vzorky krvi tesne pred a po týždňovej štúdii. Všetky tri skupiny vykazovali významné pozitívne zmeny v ukazovateľoch imunitných funkcií. Pravidelní meditujúci však vykazovali aj ďalšie, zaujímavejšie zmeny. Autor štúdie Eric Schadt, Ph.D., riaditeľ Icahnovho inštitútu na Hore Sinai, ponúkol túto interpretáciu údajov:

Pravidelní meditujúci vykazovali na molekulárnej úrovni rovnaké typy zlepšení ako ostatní, ale okrem toho vykazovali aj zmeny, ktoré boli tiež spojené s niektorými procesmi starnutia / ochorenia, ktoré tiež priaznivo korelovali s bioukazovateľmi starnutia. Myslím si, že existuje nejaký náznak zlepšenia zdravia starnutia, takže dúfajme, že motivuje k ďalšiemu štúdiu v tomto smere.

Pokračoval vysvetlením, že ďalšie faktory, ktoré idú často ruka v ruke s meditáciou (napríklad cvičenie, strava, dokonca aj vystavenie vplyvu kadidla či vonnej tyčinky) by mohli napomôcť vysvetliť tieto zlepšenia. „Takže očakávame, že budúce štúdie to vysvetlia ešte podrobnejšie.”

Štúdia o dovolenke bola pomerne malá a zahŕňala len ženy. Autori poukazujú na to, že v tejto oblasti je potrebný ďalší výskum. Dôkaz však je, že cvičenie pozornosti môže viesť k dlhodobým pozitívnym psychologickým efektom. A najmä pre ľudí, pre ktorých sú tieto skúsenosti nové. Okrem toho môže meditácia a jóga posilniť imunitu a zdá sa, že pravidelná prax podporuje komplexnejšie genetické účinky súvisiace so so spomalením starnutia.

 

 

Ďalší dôkaz, že meditácia funguje

 

Sara Lazar, neurovedkyňa Všeobecnej nemocnice v Massachusetts a absolventka medicíny na Harvarde, bola jedným z prvých vedcov, ktorí prišli s dôkazmi o výhodách meditácie a testovali ich skenovaním mozgu. To, čo zistila, ju skutočne prekvapilo.

Spočiatku hľadala spôsob, ako sa fyzicky precvičiť, priťahovala ju jóga a meditácia. Napriek jej prvotnému skepticizmu rýchlo zistila, že meditácia doslova preškoľuje mozog a nervový systém – samozrejme k lepšiemu. Pre tých, ktorí už meditujú a cvičia jógu, to nebude žiadne veľké odhalenie – ale mnohí ľudia to stále nevyskúšali, pretože „to nie je pre nich“, alebo to berú iba ako len ďalší prechodný trend.

Lazarová sa začala zaoberať jógou a meditáciou, pretože spolu s jej kamarátom v tej dobe trénovali na Bostonský maratón. Zranila sa a jej fyzioterapeut jej povedal, aby prestala behať a robila iba stretching. Výsledkom bolo, že začala cvičiť jógu hlavne ako formu fyzickej terapie. Po krátkej dobe si však uvedomila, že je to veľmi mocné, a že to naozaj prinieslo aj iné hmatateľné benefity. Bolo to ešte pred „jógovou explóziou“, ktorú dnes všade okolo seba vidíme.

Býva to tak často. Naše vlastné skúsenosti neraz vedú k vážnejšiemu externému skúmaniu. Veda je potom schopná zmerať niečo z toho, čo človek vnútorne vidí, cíti a pozoruje, aj keď na to neexistoval dovtedy hmatateľný vedecký dôkaz.

Jogíni dávno vedia, že im ich prax pomáha ovládať myseľ a zmysly, či zvyšovať súcit, pretože jóga nie je len o fyzickej úrovni. Avšak pre Lazarovú, ktorá bola vyškolená v materialistickej vede, to na začiatku bolo čisto pragmatické fyzické cvičenie: „Áno, áno, áno, som tu, aby som sa ponaťahovala.“

Aj keď je zaradený do kategórie sci-fi, jeden z nedávnych trhákov od Marvelu – Dr. Strange môže byť bližšie k realite, než by sme si mysleli. Je úsmevné, že Dr. Strange mal podobné myšlienky ako Lazarová. Nemohol akceptovať, že existovala realita nad rámec jeho veľmi obmedzeného tréningu a chápania.

Lazarová nemohla prehliadnuť, že začala byť oveľa pokojnejšia ako kedysi. Lepšie zvládla zložitejšie situácie; bola súcitnejšia a otvorenejšia a bola schopná vidieť veci z pohľadu druhých. Najprv si pomyslela, že by to mohlo byť placebo“ – opäť trochu mylne, pretože telo a myseľ sú prepojené a fyzické a mentálne roviny existencie nie sú v skutočnosti oddelené, iba v školských učebniciach.

Našťastie hmatateľný dôkaz, ktorý chcela, už existoval vo formáte, ktorému rozumela. Urobila si prieskum existujúcich vedeckých poznatkov a našla jasné dôkazy o tom, že meditačné praktiky sú silne spojené s účinkami ako je znížený stres, zmiernenie depresie, úzkosti, bolestí a nespavosti, ako aj so zvýšenou kvalitou života. Niečo čo dnes po rokoch potvrdzujú tisíce a tisíce ľudí, ktorým učarovala jóga a meditácia.

 

Vlastný výskum

Aj keď robila doktorát z molekulárnej biológie, Lazarová následne prešla k výskumom meditácie ako súčasť post-doktorandského štúdia. Vo svojej prvej vedeckej práci na túto tému sa zamerala na dlhodobých meditujúcich oproti kontrolnej skupine. Zistilo sa, že tí, ktorí meditujú dlhodobo, majú zvýšené množstvo sivej hmoty v mozgu v a senzorických oblastiach, ako aj nárast inzulárnej, zvukovej a senzorickej kôry.

Lazarová: „…Čo dáva zmysel. Keď sa vážne sústredíte, upriamujete svoju pozornosť na dýchanie, zvuky, na prítomný okamih a vypínate poznávanie/kogníciu. Je pochopiteľné, že vaše zmysly by teda mali byť zbystrené.“

Zistilo sa tiež, že títo jogíni majú viac šedej hmoty vo frontálnej kôre, ktorá je spojená s pracovnou pamäťou a rozhodovaním výkonných orgánov. Je dobre zdokumentované, že naša kôra sa s pribúdajúcim vekom zmenšuje, takže je ťažšie zisťovať veci a pamätať si ich. Ale musí to tak byť? V tejto oblasti prefrontálnej kôry mali 50-roční meditujúci rovnaké množstvo šedej hmoty ako 25-roční. Toto je ďalšie potvrdenie, že nie sme stroje, ktoré podliehajú opotrebovaniu. Vedomie dokáže robiť zázraky. Obzvlášť, keď sa prestane stotožňovať s týmto hmotným telom.

Aby si overila tieto výsledky, v druhej štúdii zobrali ľudí, ktorí nikdy predtým nemeditovali a podrobili skupinu osemtýždňovým programom znižovania stresu založeného na pozornosti. Dokonca aj v tomto krátkom časovom úseku 8 týždňov našli rozdiely v štruktúre mozgov tejto skupiny v objeme mozgu v piatich rôznych oblastiach.

 

Zistili, že meditácia spôsobila zlepšenie v štyroch oblastiach:

 1. Hlavný rozdiel našli v zadnom cinguláte [en. posterior cingulate], ktorý sa podieľa na premýšľaní a sebadôvere.
 2. Ľavom hipokampuse, ktorý pomáha pri učení, poznávaní, pamäti a emočnej regulácii.
 3. Temporo-parietálnej križovatke alebo TPJ [en. temporoparetial junction], ktorá je spojená s prijímaním nových pohľadov, empatiou a súcitom.
 4. Oblasti mozgového kmeňa nazývaného Pons, kde sa produkuje veľa regulačných neurotransmiterov.

Amygdala, časť mozgu zodpovedná za ,,bojuj alebo uteč“, ktorá je všeobecne dôležitá pre úzkosť, strach a stres – táto oblasť sa naopak zmenšila/zoslabla v skupine, ktorá prešla programom znižovania stresu založeným na meditácii. Zmena amygdaly tiež korelovala so znížením hladín stresu.

 

Ako dosiahnuť výsledky

Ako dlho musí niekto meditovať, než začne pociťovať zmeny vo vnímaní? Ľudia vždy chcú vedieť, „koľko“ musia urobiť, aby dosiahli konkrétny výsledok – presne tak sme boli podmieňovaní.

Lazarová hovorí:

„Naše údaje ukazujú zmeny v mozgu už po ôsmych týždňoch. V programe znižovania stresu založenom na pozornosti a meditácii absolvovali naši účastníci týždennú lekciu. Dostali nahrávač a bolo im povedané, aby cvičili doma 40 minút denne. A to je všetko. “

Nezabudnite, že „40 minút“ bolo v štúdii veľmi variabilných. Niektorí ľudia praktizovali skoro 40 minút každý deň, iní menej. Niektorí to robili iba párkrát týždenne. To sa dá očakávať. Priemer bol 27 minút denne alebo pol hodiny denne. Aj keď nie je dostatok údajov o tom „koľko“ musí niekto praktizovať, aby mohol využívať, tak povediac „osvietenejšie“ vedomie, čo je dôležité je kvalita vašej praxe, nie dĺžka. Takže už 5 až 10 minút pohotovosti, pozornosti a vedomej meditácie denne môže stačiť, aby sme pocítili benefity.

Štúdie iných vedcov zas ukázali, že meditácia môže pomôcť trvale zvýšiť pozornosť a schopnosť regulovať emócie, ale väčšina z nich neboli štúdie pomocou skenov mozgu. Lazarová dúfa, že spojí túto vedu o správaní a neurozobrazovanie. Meditácia na jej život mala veľmi hlboký vplyv za posledných 20 rokov.

„Je to veľmi prospešné, znižuje stres, pomáha mi myslieť jasnejšie a je to vynikajúce pre interpersonálne interakcie.“

Dodáva, že vďaka meditácii má určite viac empatie a súcitu s ľuďmi. Niečo, čoho by sa v našom svete zišlo viac, nesúhlasíte?

 

Meditácia nie je len cvičenie

Meditácia a jóga však neznamenajú len mentálne a fyzické cvičenie či nejakú gymnastiku, ale zachádzajú oveľa ďalej, čo popisujú pradávne indické Védy. Rovnako meditácia má rôzne formy a úrovne a je pomocou nej možné zmeniť svoj život od základov.

Dávame tiež do pozornosti našu sériu článkov – Teória všetkého, kde bod za bodom vysvetľujeme princípy ako sú skutočná meditácia, karma a duchovná sebarealizácia.

Koronavírus alebo karmavírus? Aká je skutočná príčina?

Celá situácia, ktorú spôsobil koronavírus evokuje až surreálne pocity. Je neuveriteľné, čo sa deje. Po celom svete vyhlasujú karantény, zatvárajú všetky obchody, trhy, reštaurácie, bary, rovnako ako aj zábavné centrá a centrá voľného času, múzeá, knižnice, kiná, koncerty atď. Všetky verejné aj súkromné podujatia sú vo väčšine krajín zakázané.

Niektorí ľudia tvrdia, že celá vec je výmysel. Vravia, že je to iba každoročná chrípka, ktorej dali pútavý názov. Iní idú ešte ďalej a hlásajú, že vírus je biologická zbraň rozptýlená americkou vládou. Čo je skutočnosť a čo výmysel? V akej realite žijeme?

 

Skutočná príčina

Poďme zvoliť iný prístup. Zabudnime na konšpiračné teórie a skúsme sa pozrieť na to, čo sa nám deje pred očami. Aj keď zďaleka nie každého koronavírus infikoval, zjavne je väčšina nakazená strachom a úzkosťou. Ľudia sa boja, ako sa celá situácia vyvinie. Veľa z nich stratilo chuť užívať si konzum tak, ako sú bežne zvyknutí, alebo sú v tom jednoducho obmedzení vládami, ktoré zatvárajú všetky zábavné a nákupné centrá. Toto samo o sebe musí byť pre mnohých vytriezvujúca skúsenosť. Ale, ironicky, toto všetko nám pomáha priblížiť sa k realite. Akej realite? Realite materiálnej existencie. Skúsim to vysvetliť:

Predstavte si, že ochutnávate svoj obľúbený zákusok, či už je to čokoládový puding alebo jahodová zmrzlina, a niekto vám do neho hodí piesok. Môže vám stále chutiť sladko? Nie celkom, pretože piesok medzi zubami pokazí celý zážitok. Podobne, aj v tomto materiálnom svete môže byť mnoho spôsobov ako si užiť život, ale keďže je to svet duality, všade kde je pôžitok, bude aj utrpenie. Raz sa niekto spýtal védskeho duchovného učiteľa Prabhupádu: „Ako dlho musím trpieť?“ A on mu okamžite odpovedal: „Tak dlho, ako dlho si chceš užívať.“

Sú to materiálne obmedzenia ako narodenie, choroba, staroba a smrť, ktoré sú tým „pieskom“ medzi našimi zubami. To oni narúšajú ilúziu šťastia v tomto svete. Raz na našej prednáške, kde sa spomínala dočasnosť a utrpenie tohto materiálneho sveta, ju na konci okomentoval jeden z nových hostí: „Tieto samósy (indické jedlo) sú skvelé, máte úžasné jedlo! Ale vaša filozofia je naozaj pesimistická!“

Ľudia príliš pripútaní k zmyslovému pôžitku nedokážu oceniť filozofiu. Preto niekedy vidíme, že krajinám, ktoré sú po hmotnej stránke vyspelé, chýba hlbší zmysel pre duchovno. „Prečo nám hovoríte, že život je utrpenie? My si to užívame, my sme šťastní.“ To je to, čo ľudia hovoria. Nanešťastie nevidia, že tento druh šťastia je dočasný a nedokáže dať srdcu (duši) skutočný pocit spokojnosti.

Buddha učil rovnako: „Život je utrpenie.“ Toto je prvá zo štyroch vznešených právd osvieteného. Rovnako ako tričko má na sebe štítok: Vyrobené v Bangladéši, 100% bavlna, podobne dal aj Stvoritel štítok na tento hmotný svet, na ktorom je napísaná védska fráza – duhkhalayam-ašášvatamtento svet je dočasné miesto plné utrpenia. Toto však nie je zrovna tá duchovná pravda, ktorú ľudia obvykle hľadajú, ale je to súčasť reality. Mnohí tzv. ezoterici a pseudojogíni používajú tzv. „duchovno“ len ako ďalšiu zástierku, ako si môžu viac materiálne užívať, alebo sa proste hrať na zaujímavých.

Čo ale skutočné duchovné poznanie prináša? Naučíme sa, že toto miesto nie je našim domovom, že nie sme tieto materiálne telá, ktoré môžu kedykoľvek ochorieť, a ktoré v istom bode, skôr či neskôr zahynú. V skutočnosti sme duchovné bytosti (duše), ktoré patria do inej reality, a že existuje viac naplňujúce šťastie, ktoré máme objaviť vo vzťahu k Najvyššiemu.

Nie sme teda telo, ktoré má duchovnú skúsenosť, ale duša, ktorá sa nachádza v hmotnom tele a má skúsenosť s týmto hmotným svetom. (Viac v našej brožúrke)

 

Práve koronavírus by mohol stimulovať ľudí k prehodnoteniu svojich životných priorít. Dúfam, že budú viac introspektívni ohľadom skutočnej reality. Ľudská životná forma je určená k definitívnemu vyriešeniu problémov života, konkrétne narodenia, choroby, staroby a smrti. Neustály kolobeh reinkarnácie život za životom v rôznych druhoch tiel nás má priviesť práve k tomu pochopeniu, že nie sme hmota. Uspokojovanie pomocou hmoty a mysle nie je odpoveďou na šťastie. Otázka by mala byť: „Kto som? Prečo trpím? Prečo som v tejto situácii? Prečo musím ochorieť, zostarnúť a nakoniec zomrieť? Čo je zmyslom života? Ako môžem ukončiť cyklus rodenia a smrti?“ Ak tak spravíme, potom nám koronavírus pomohol priblížiť sa realite.

 

Pandémia materializmu

Dnešná materialistická civilizácia, ktorá je štandardom tzv. správnosti, dobra a pokroku, je tým len naoko. Tzv. moderný vzdelávací systém, spoločnosť, vláda či ateistickí vedci, namiesto toho, aby ľudí vzdelávali metafyzicky (duchovne) a postupne ich pozdvihli na vyššiu a vyššiu duchovnú úroveň a na level dotazovania sa na skutočný zmysel existencie a sebarealizáciu, im naopak dávajú len možnosti a sľuby, ako si môžu uspokojovať svoje sebecké zmysly a dosiahnuť hospodársky rozmach.

Politik, ktorý im toto sľúbi, si získa popularitu, a naopak, keď sa ukáže, že im to neposkytol, zavrhnú ho. Aj keby sa politikom podarilo zabezpečiť občanom veľkú mieru zmyslového uspokojenia, po čase by zistili, že im stále niečo chýba. Vidíme ľudí na Západe, ktorí majú oveľa vyšší štandard hmotného života, ale sú naozaj šťastní? Alebo sú len oveľa viac zotročení vlastnými hmotnými túžbami a otrokmi vlastných zmyslov, a ani si to neuvedomujú?

„Pôžitky zrodené zo styku so zmyslovými predmetmi sú zdrojom strastí. Majú počiatok i koniec a múdry v nich nenachádza potešenie. Kto dokáže čeliť popudom hmotných zmyslov a odolávať náporom túžob a hnevu, skôr, než opustí telo, je v tomto svete správne umiestnený a šťastný.“ Bhagavad-Gíta 5.22-23

 

Človek by sa teda mal venovať vede o duchovnej sebarealizácii. Vidíme však, že sa skôr správa ako dvojnohé zvieratko, jednoducho – jedenie, sex, spanie a mentálne užívanie. Čo dokáže taký človek pochopiť? Zvieratá sa nezaujímajú o to, ako skutočne svet funguje. Keď majú to, čo chcú, sex a jedlo, sú tzv. spokojné. Na druhej strane, keď duša získa v kolobehu reinkarnácie konečne ľudské telo, mala by sa zaujímať aj o vyššie veci a dotazovať sa na skutočné duchovné hodnoty.

Dnešný materialistický človek si však kladie iné otázky – Ako naplním svoje brucho? Ako si môžem užívať sex? Dokonca aj po šestdesiatke – sú na to nejaké tabletky? Ako dosiahnem väčší ekonomický úspech a zisk? Potom sa divíme, že sa vo svete deje to, čo sa deje. Neustále konflikty, vojny, sociálna nespravodlivosť, či koronavírus.

Napriek tomu, že takto funguje väčšina ľudí, a čím viac na Západ, tým intenzívnejšie, môžeme vidieť, že ľudia o tomto systéme začínajú pochybovať. Napriek všetkému tomu materiálnemu pokroku sú stále nespokojnejší a vystresovanejší, aj keď mali vždy najnovší iPhone. Tí, ktorí sa snažia nájsť k tomu alternatívu, nevedia, kde hľadať.

Védy však nevravia, že má človek byť ako kameň a nič necítiť, alebo si neužívať. Práve naopak. Učia ako žiť tak, aby sme boli spokojní aj po materiálnej aj duchovnej stránke a zároveň, aby sme sa dokázali postupne odpútať od hmoty, zbaviť sa všetkej karmy a nemusieť sa viac narodiť v hmotnom svete.

Nie je nič žalostnejšie, ako vidieť zarytého materialistu v starobe, ktorý celý svoj život zasvätil snahe užívať si zmysly a myseľ, a kvôli tomu drel ako osol, a na staré kolená je frustrovaný. Užívať si už nemôže, telo mu neslúži a nenašiel to, čo celý život hľadal – šťastie. Je to jednoducho preto, že ho nehľadal na správnom mieste. A spoločnosť, materialistická ateistická veda, či politici mu v tom nepomohli, tak, ako nikomu z nás, lebo sami to nevedia. Takéto vedenie spoločnosti možno prirovnať k tomu, ako keď slepý človek vedie iných slepých, a spoločne nakoniec spadnú z útesu.

Na druhej strane, je prirodzené, že väčšina ľudí si myslí, že nemá na výber a okrem fanatickej viery v materializmus nič iné neexistuje. Samozrejme, vedia, že sú tú nejaké náboženstvá, ale tie sa ukázali v pravom svetle, ako len ďalšie materialistické spolky, ktoré chcú na tzv. duchovne zarábať a plniť si vlastné bruchá a vačky. To však neznamená, že skutočné duchovno a metafyzika neexistujú. Otázkou však je, ako sa k tomu dostať. Na to je vhodný jeden z ďalších védskych veršov:

„Každý, kto hľadá Najvyššiu Absolútnu Pravdu, musí pokračovať vo svojom hľadaní, dokým nedosiahne tohto cieľa – za všetkých okolností, vždy a všade, priamo aj nepriamo.“ Śrímad Bhagavatam 2.9.36

 

Koronavírus a precitnutie

Terajšia pandémia, ktorú spôsobil koronavírus a strach ľudí z neho sú ideálnym impulzom, ako si uvedomiť, že všetky tie naše materiálne „istoty“, ktoré nám nasľubuje štát, či tie, ktoré sme si uvalili na seba vďaka sebaklamu a viery v konzumné materiálne šťastie stoja na hlinených nohách.

Je načase zastaviť sa a prehodnotiť všetko, čomu sme verili a na čo sme sa spoliehali. Samozrejme, niektorí sa posunú vďaka tomu ďalej, ale väčšina ostane tvrdohlavo nasmerovaná smerom k nešťastnému koncu, kde ich vlastné materiálne túžby a chtíč budú poháňať a spaľovať až kým naposledy nevydýchnu. Potom, na základe toho, na čo mysleli v momente smrti, ich nahromadenej karmy a úrovni vedomia, budú musieť prijať ďalší druh materiálneho tela, či už zvieracieho alebo ľudského. A takto dookola.

Istým pokrokom by bolo aspoň to, keby si časť ľudí uvedomila, že žiaden náš čin neostane bez reakcie. Keď si myslíme, že môžeme našu matku Zem donekonečna ničiť a vykorisťovať pre vlastné sebecké zmyslové uspokojenie, tak po pár varovných prstoch v podobe prírodných katastrof, zemetrasení, hurikánov a tsunami, sme boli teraz poslaní do kúta, do našej izby, kde si môžeme spytovať svedomie, za to, čo robíme Zemi, prírode, nevinným zvieratám a sebe navzájom.

koronavírus
To nie je koronavírus, ale karma

 

Pokiaľ sa nezmeníme, takéto karmické tresty, koronavírus či vojny sa budú stále stupňovať. Konieckoncov, toto všetko je vo Védach predpovedané tisícky rokov dozadu. Je len na nás, či využijeme v náš prospech toto prastaré duchovné učenie, alebo budeme ďalej slepo veriť hrubým materialistom, ktorí dookola fanaticky a namyslene opakujú svoje materialistické evanjeliá, ako napr. že všetko čo existuje je len mŕtva hmota, život vznikol z ničoho a náhodne, a jediným zmyslom existencie je reprodukovať sa, kde prežije len ten najsilnejší.

Nepripomína vám to náhodou niečo? Mne to pripomína správanie sa vírusu. Lenže príroda a Najvyšší majú svoje vlastné vírusy, ktoré sú oveľa silnejšie a prefíkanejšie ako kedy my budeme. Prírodu a karmu proste žiaden materialistický „červík“ neprekoná.

Mantrou dnešnej spoločnosti je, že žijeme len raz, práve tu a práve teraz. A že si máme užívať čo najviac, pretože život nemá iný zmysel a rovnako ako sme z ničoho vznikli, rovnako skončíme ako nič, alebo ako zmes hmoty. Dobro, láska, morálka podľa nich neexistujú a sú len elektrickými impulzmi. Pravdepodobne si to neuvedomujeme, ale práve táto moderná viera a propaganda prispela a prispieva k tomu, v akom stave je naša tzv. moderná spoločnosť a aj k tejto pandémii.

Je moderná a pokroková vo všetkom, len nie v tom, aby boli ľudia skutočne šťastní. Robí z nich len otrokov, ktorí sú ešte pyšní a namyslení, akí sú moderní a slobodní, ale to je práve tá pasca. Je najvyšší čas s tým niečo spraviť. Každý môže začať sám u seba. Raz na dnešný koronavírus možno budeme pozerať s vďakou.

12 spirituálnych miest na Zemi s najsilnejšími energetickými poliami

V tomto svete existujú miesta, ktoré nám umožňujú spojiť sa s niečim vyšším. Tieto spirituálne miesta oplývajú silnými energiami, ktoré citlivým ľuďom navodzujú sny, vízie alebo prežitky určitých zážitkov alebo stretnutí, ktoré im môžu dať odpovede na otázky, ktoré ich dlho trápili.

Tisícky rokov duchovnej histórie ľudstva potvrdzujú, že na týchto miestach môžeme nájsť odpovede a obohatenie na našej ceste za duchovným pokrokom.

V tomto článku Vám teda prinášame prehľad dvanástich najznámejších duchovných miest sveta, ktoré stojí za to navštíviť.

 

Stonehenge, Anglicko

Zasvätený Slnku, Stonehenge sa nachádza vo Wiltshire, v Anglicku. Je to jedna z najznámejších megalitických štruktúr sveta. Predpokladá sa, že fungoval ako astronomické observatórium, ale tiež mohol slúžiť ako rituálne miesto. Patrí medzi významné energetické body na Zemi. Tvorí ho kruh rozmerných kameňov a patrí do najhustejšieho komplexu monumentov z neolitu a doby bronzovej. V okolí sú rozsiahle pohrebiská. Archeológovia predpokladajú, že bol vybudovaný niekedy medzi rokmi 3000 a 2000 p.n.l.

Stonehenge je chránený zákonom od roku 1882 od doby, keď sa prvýkrát v Británii schválila legislatíva na ochranu historických pamiatok. Toto miesto sa dostalo aj do zoznamu chránených pamiatok UNESCO v roku 1986.

Verí sa, že Stonehenge mohol byť pohrebiskom už od svojho začiatku. Vykopávky obsahujú pozostatky kostí z obdobia okolo 3000 p.n.l., ale pokračovali ďalšie dlhé storočia.

 

Machu Pichu, Peru

„Daj mi ticho, vodu, nádej.

Daj mi boj, železo, sopky.

Pripevnite svoje telá ku mne ako magnety.

Ponáhľaj sa do mojich žíl, do mojich úst.

Vyriekni moje slová a moju krv. “ — Pablo Neruda, výšiny Machu Pichu.

Toto stratené mesto Inkov, ktoré sa nachádza na vrchoch Ánd v Peru, je nielen zdrojom inšpirácie pre renomovaných básnikov ako Pablo Neruda, ale aj miestom silných energií. Hovorí sa, že ľudia tu zažívajú veci, ktoré sú z iného sveta. Kto vie, aké zabudnuté technológie a vedomosti mali tunajší obyvatelia v časoch ich najväčšej slávy. (Prečítajte si aj náš článok Mayovia a Védy)

Obklopujú ho dve pohoria – Machu Picchu a Huayna Picchu. Machu Picchu nemalo administratívnu, vojenskú ani obchodnú dôležitosť. Prečo mesto Inkovia postavili, nikto nevie. Historici sa dohadujú, že chceli byť bližšie k svojmu božstvu – Slnku, pričom v meste žili najkrajšie ženy, ktoré sa s ním zosobášili. Dokazuje to aj 136 kostier, prevažne žien, ktoré na mieste našli archeológovia. Možno išlo o „ajillas“, ako sa hovorilo mladým dievčatám, špeciálne vybraným pre slnečné rituály.

 

Vrchol Kailás, Tibet

Významný pre hinduizmus a budhizmus, vrchol Kailás, ktorý sa nachádza v Tibete je známy ako sídlo mudrcov a samotného poloboha Šivu. Tento vrchol šíri duchovnú auru vôkol a obzvlášť pôsobí na tých, ktorí sa dostanú do jeho blízkosti. Tento vrch je jediným z Himalájskych pohorí, na ktoré sa nikomu nepodarilo vyliezť, väčšinou kvôli rôznym zvláštnym okolnostiam.

Jedna tibetská legenda hovorí o tom, že na posvätnú horu Kailás, ktorá je domovom polobohov, nemôže vyliezť žiaden živý človek. Po internete kolujú príbehy, ktoré túto legendu len potvrdzujú a je len na vás či im budete veriť. Prvý z nich je o Colonelovi Wilsonovi, horolezcovi, ktorý údajne našiel cestu na vrchol Kailásu, no v ten moment ho zasiahla silná snehová búrka a výstup sa mu nepodaril. Rus Sergei Cistiakov mal zas tesne pod vrcholom pociťovať veľmi nepríjemné pocity a silné búšenie srdca. Keď sa rozhodol výstup zastaviť a otočil sa na zostup, takmer okamžite pocítil ohromnú úľavu a radosť. Iní popisovali zvláštne plynutie času či iné fenomény. Či už týmto príbehom veríte alebo nie, je na vás.

Vrchol Kailásu, ktorý pripomína pyramídu, má byť údajne skutočnou „pyramídou“ ukrývajúcou tajné priestory. Mnohými je zas považovaný za veľkú prírodnú mandalu. Pre hinduistov je Kailás vnímaný ako symbol mužského princípu, falus z kameňa a ľadu. Tvorí tak celok s blízkym posvätným jazerom Manasarovar, ktorý reprezentuje bezodný a tajomný ženský prvok.

 

 

Veľkonočný ostrov, Tichý oceán

Čilské územie Veľkonočného ostrova v Polynézii je domovom tajomných sôch, 53 skladov bez dverí a okien a „Pupku Sveta“, okrúhleho kameňa, o ktorom sa hovorí, že skrýva tajomstvá sveta. Vedci neboli schopní zistiť pôvod a význam týchto sôch a artefaktov. Verí sa, že miesto je priesečníkom významných energií Zeme.

Takmer všetky sochy Moai majú príliš veľké hlavy (takmer tri pätiny veľkosti ich tiel). Predstavujú hlavne živé tváre (aringa ora) zbožňovaných predkov (aringa ora ata tepuna). Všetky sochy sú orientované tvárami do vnútrozemia ostrova, smerom kde existovali ich rodové klany. Tak ich videli Európania, keď prvýkrát navštívili ostrov. Väčšina sôch bola zvalená pri neskorších konfliktoch medzi klanmi. Výroba a preprava 887 sôch je považovaná za pozoruhodný, tvorivý fyzický výkon. Najvyššia stojaca socha zo všetkých sôch Moai sa volala Paro. Bola takmer 10 metrov vysoká a vážila 82 ton.

 

Náhorná plošina Uluru v Austrálii

Nachádza sa v centre Austrálie. Náhorná plošina Uluru je tiež známa ako Tiukurpa, čo u aborigénov znamená „Čas snívania“. Hovorí sa, že maľby v okolitých jaskyniach sú príbehy z čias snívania, ktoré tu zanechali staroveké kmene. Podľa nich sa každému návštevníkovi tohto miesta dostane duchovných vízií.

Uluru je známa aj tým, že mení farbu v závislosti od ročného obdobia a času dopadu svetla. Pri západe slnka je monolit červený, počas zriedkavých dažďov nadobúda striebristo sivú s čiernymi pruhmi, ktoré tvoria riasy v ryhách kade tečie voda. Uluru tvorí červený pieskovec z najstarších prvohôr. Jeho vek sa odhaduje na viac ako 500 miliónov rokov.

 

Vrindávan, India

Toto najposvätnejšie mesto v Indii sa nachádza necelé tri hodiny autom od hlavného mesta Nai Dilí. Táto pôvodom malá dedinka, ktorá má dnes už rozsah menšieho mesta má momentálne okolo 60 000 obyvateľov. Jej posvätnosť je daná hlavne tým, že sa tu pred viac než 5200 rokmi zjavil Krišna, Boh podľa najstaršej náboženskej tradície na Zemi – indických Véd (dnešný hinduizmus). Vrindávan je plný veriacich, jogínov a sádhuov, ktorí uctievajú Krišnu pomocou bhakti-yogy. Nájdeme tu doslova tisíce menších či väčších chrámov a pustovní.

Atmosféru Vrindávanu je len veľmi ťažké slovami popísať, hlavne pre tisíceročnú tradíciu, ktorá pretrváva dodnes, a duchovno možno doslova hmatať na každom rohu. Kto hľadá odpovede na zmysel života a chce zažiť skutočné spojenie s vlastnou dušou, toto miesto je na to priam stvorené.

 

Pyramídy v Bosne

Bosenské pyramídy, nachádzajúce sa v strednej Bosne a Hercegovine, sú na Zemi celé veky. Boli tu dokonca ešte pred neolitickým obdobím.  Rádio-karbónová analýza ukázala, že majú 12,350 rokov, sú teda o 1000 rokov staršie ako egyptské pyramídy. Tieto bosnianske pyramídy podľa niektorých vykazujú liečivé energie. Tvrdí sa, že v nich boli 3 miestnosti a malé modré jazero naplnené čírou vodou, ktorá je tiež známe ako „živá voda“ kvôli svojim liečivým vlastnostiam.

V Bosnianskom údolí pyramíd stojí celkom 5 podobných útvarov – Pyramída Slnka, Mesiaca, Draka, Zeme a Lásky. Sú väčšie a staršie ako slávne egyptské pyramídy a sú postavené smerom na sever (podobne ako tie egyptské). Pyramídy sú že vraj navzájom prepojené chodbami a podzemnými priestormi. Pyramída Slnka, Mesiaca a Draka medzi sebou vytvárajú dokonalý pravidelný rovnostranný trojuholník, čo malo byť aj cieľom pri ich výstavbe dávnou civilizáciou. Podľa skeptikov a niektorých vedcov však ide o prírodné úkazy a nie o dielo človeka.

 

Rila, Bulharsko

Nachádza sa v juhozápadnom Bulharsku na najvyššom pohorí krajiny. Rilu niektorí považujú za jedno z popredných energetických centier sveta. Benisa Duno, jeden z najväčších liečiteľov dvadsiateho storočia sa rozhodol odovzdať svoju múdrosť práve v Rile. Okolie tohto pohoria plné jazier má silné energie. Mnohí citliví návštevníci to pocítili a počas svojho pobytu tu zažili zvláštne sny.

Toto pohorie je vyhľadávané aj z iného dôvodu. Ukrýva najvýznamnejšiu kultúrnu a historickú pamiatku Bulharska. Kláštor, ktorý tu bol založený už v 10. storočí, je srdcom a najposvätnejším miestom východnej ortodoxnej cirkvi v Bulharsku. Zároveň ide o pamiatku zo zoznamu svetového dedičstva UNESCO a je najpopulárnejšou turistickou destináciou v krajine. Za zakladateľa kláštora sa považuje sv. Ján z Rily (v bulh. sv. Joan Rilski). Pôvodne pastier, narodený v 9. storočí, sa stal kňazom a neskôr mníchom. Začal žiť pustovníckym životom v pohorí Rila na niekoľkých rôznych miestach v jaskyniach. Žil tu tak bez akýchkoľvek vtedajších “vymožeností”, v úplnej skromnosti a bez akéhokoľvek majetku.

 

Haridwar, India

Toto pradávne védske mesto patrí medzi najvyhľadávanejšie pútne miesta Indie. V preklade znamená „dvere k Bohu“ (Hari – jedno z mien Boha Krišnu, dvara – dvere). Každý deň sa tu po tisícročia odohrávajú prastaré hinduistické tradície, najznámejšou z nich je v tomto meste Ganga púdža, alebo inak, uctievanie posvätnej rieky Gangy. Práve z dôvodu výskytu mnohých pútnikov, jogínov a svätých mužov je spolu s neďalekým Hrišikéšom považovaný Haridwar za duchovné miesto s veľmi silnou a hlbokou atmosférou.

Každých 12 rokov tu prebieha obrovská hinduistická púť zvaná Kumbha-mela, čo je vôbec najväčšia náboženská púť na svete, ktorá predčí aj povestnú púť do Mekky. Posledná Kumbha-mela sa v Haridware konala v roku 2010.

Nachádzajú sa tu stovky chrámov a jógových ášramov, ktoré môže ktokoľvek navštíviť. Samotné okúpanie sa vo vodách svätej rieky Gangy očisťuje od nahromadenej negatívnej karmy.

 

Svätyňa Belintash, Bulharsko

Nachádza sa na náhornej plošine Belintash v Rhodopských horách v Bulharsku. Táto svätyňa je jedným z troch významných miest, Belintash, Les Cross a Karadjob, ktoré tvoria jednu z najvýznamnejších energetických zón v Európe. Svätyňa je zasvätená starovekému Thráckemu Bohu, Sabaziosovi. Táto svätyňa bola spomenutá už v knihe História od „otca dejín“ Herodota.

Belintash nesie stopy pradávnej ľudskej činnosti. Ide o rôzne výklenky, okrúhle otvory, schody, a podľa niektorých mohlo ísť dokonca aj o akúsi hviezdnu mapu.

Plošina má rozlohu asi 5000 metrov štvorcových a nájdeme tu spústu guľatých otvorov, najviac (asi 300) v severnej a strednej časti. K čomu presne slúžili je dodnes veľkou záhadou. Brnenie rúk, pocity eufórie, či zlepšenia zdravotného stavu popísalo už veľa ľudí. Určite stojí za to sa sem vybrať, už len zo zvedavosti.

 

Socotra, Arabské more

Socotra leží v blízkosti Afrického rohu a geograficky je považovaná za integrálnu súčasť Afriky. Nachádza sa v severozápadnej časti Indického oceánu, asi 240 km od východného pobrežia Somálska a zhruba 350 km juhovýchodne od Arabského poloostrova.

Súostrovie 4 ostrovov, Socotra, časť Jemenu, je domovom jedinečnej flóry a fauny, ktorú nenájdete nikde inde na svete. Táto zvláštna flóra a fauna vytvára dojem, že to je iný svet a miestne životné prostredie vraj napomáha návštevníkom k spojeniu s matkou prírodou.

Súostrovie Socotry má jednoducho neobyčajný ráz. Keď sa tu nachádzame, máme pocit, akoby sme sa zrazu premiestnili do inej dimenzie. Naozaj tu môžeme cítiť spojenie s vesmírom a obrovské množstvo energie, ktorá preteká týmto prazvláštnym miestom.

 

Sedona, Arizona

Sedona v Arizone okrem toho, že je nádherná a pokojná, bola tiež odnepamäti považovaná za centrum duchovnej sily. Sila a energia, ktoré tu prúdia v podobe energetických vírov sú výnimočné.

Zvláštna energia, ktorá sa tu nachádza, je preto hlavným dôvodom rozrastajúcich sa komunít hnutia New Age a podobných ezoterických hnutí v oblasti Sedony.

Tieto komunity, ktoré vyznávajú rôzne „duchovné“ presvedčenia sú aj dôvodom, prečo si Sedona vyslúžila prezývku „duchovný Disneyland“.

Osoby, ktoré majú schopnosť vnímať jemné energie, budú mať zo Sedony ohromujúci zážitok. Keď sa postavia do jedného z týchto energetických vírov, energia, ktorá ním prúdi, vie byť naozaj veľmi intenzívna. Kvôli tomuto zážitku sa v Sedone pravidelne schádza veľký počet ľudí z celého sveta.

Daniel Máčovský, prvý slovenský samozvaný swami

Ahojte. Rozhodol som sa pokračovať v písaní sérií článkov na pokračovanie, pretože väčšinou jeden článok nestačí na objasnenie celého fenoménu. Táto skupina článkov sa bude teda, ako už samotný nadpis napovedá, zaoberať odhaľovaním duchovných pretváriek a šarlatánov. Tvária sa, že nasledujú Védy a ich filozofiu, ale majú od toho ďaleko. Mali by si dvakrát rozmyslieť, aké následky to môže mať pre ľudí, ktorí sa ich rozhodnú nasledovať. Niekto si totiž naozaj môže myslieť, že títo ľudia sú reprezentanti Véd a starobylého duchovného učenia. Realita je však úplne niekde inde. Týmto našim prvým adeptom je Daniel Máčovský alias Swami Dayananda.

Robia tak s cieľom ľudí manipulovať, byť zaujímaví, získať nasledovníkov či zarábať na tom? Alebo sú len sami hlúpi a nevedia rozlišovať a naivne zas slepo sami nasledujú iných podvodníkov? To mi je v princípe jedno. Snažím sa poukázať na faktické chyby v tom čo prezentujú, aby som tak ochránil spoločenský záujem. Tí inteligentnejší z potenciálnych záujemcov takýmto lacným osobám nenaleteli.

Daniel Máčovský môže vyzerať pomerne neškodne. Nezaradil by som ho však medzi skutočne nebezpečných deviantov. Tam podľa môjho osobného názoru patria Swami Vishwananda, Swami Nityananda a ďalší, o ktorých sa na internete viete dočítať dosť. Napr. že majú za sebou sexuálne škandály, alebo obvinenia, vyhlasujú sa sami za Bohov, ťahajú z nasledovníkov peniaze pod zástierkou duchovna atď. Ale aj v tomto našom prípade ide o systematické šírenie dezinformácií, na ktorom sa dá zárabať. Tak sa na neho pozrime teda bližšie.

Na svojom webe o sebe píše: Daniel Máčovský, Jogín telom aj srdcom. Jeden z mála učiteľov Jógy duše (Kriya Yogy)* na svete. To, čo nenašiel v živote ako vrcholový športovec, farmár, úspešný finančník, riaditeľ banky, komunálny politik, spoločník veľkej firmy, cestovateľ, dobrodruh, filantrop a altruista, našiel v jóge. Už niekoľko rokov žije plnohodnotným jógovým životom, učí a propaguje KRIYA YOGU – Jógu Duše, cestuje do Indie a prevádzkuje jógový ethno obchod.

*čo je Kriya-yoga, ťažko povedať, keďže Védy takýto pojem nepoznajú, určite nie v tomto kontexte. Asi ho to naučil jeho predošlý „guru“ Vishwananda – Nový článok o tomto „guruovi“ nájdete tu.. Ten sám kopíruje rôznych indických pseudoguruov a jeho bývalí žiaci ho obviňujú zo sexuálneho zneužívania.

Roky aktívne v činnosti:   1000 rokov

Koľko rokov vyučujem:  7 rokov

(bez komentára)

Najlepšie si to vieme ilustrovať na tom, čo sám o sebe tvrdí. Nižšie som pridal video, v ktorom vysvetľuje a obhajuje svoju „filozofiu“, takže pôjdem pekne zaradom a pod video vždy napíšem minutáž, ku ktorej sa chcem vyjadriť. Napríklad keď napíšem 00:50, znamená to, že v tom bode som video stopol a komentujem to, čo zaznelo predtým. Môžete tak robiť so mnou.

Rozbor videa

00:50 – Na začiatku Daniel Máčovský tvrdí, že pojem „swami“ niečo znamená, teda niečo ako farár, kňaz, ale neuvádza zdroj. Neskôr spomína „odnož“ Haré Krišna, ktorá má prekvapivo k definícii „swami“ priradené nejaké pravidlá. Na rozdiel od neho, ktorý sa týmto v podstate obhajuje, že on žiadne pravidlá k tomu priradené nemá. Teda netuší o čom rozpráva, ale hlavne, že rozpráva a rád sa počúva. Je to preto, lebo keby sa mal držať védskych pravidiel, tento najvyšší duchovný titul by v prvom rade nemohol používať. Ďalej spomína aj tzv. hinduistickú odnož Bhakti-marga, ale táto „odnož“ je len ďalšia sekta, ktorá sa nedrží Véd. Tento náš swami Dayananda mieša teda všetko dokopy a nechápe ani čo je reálne védsky smer a čo sú sekty. Či niečo patrí do védskej tradície tisíce rokov a je to Védami autorizované, ako napr. „Haré Krišna“ (Brahma-Madhva-Gaudiya sampradaya), alebo nepatrí a je to sekta, ktorú založil nejaký sexuálny deviant pred pár rokmi, napr. Nityananda (ktorého prichytili ako mu žiačka dáva orálny sex), alebo iní obdobní pseudonasledovníci Véd, napr. Swami Vishwananda (zakladateľ sekty Bhakti marga), ktorí skutočné Védy nenasledujú. O nich si povieme v nasledujúcich článkoch, pretože tiež operujú aj na Slovensku.

01:06 – Hovorí, že dosiahnutie tejto „úrovne“ mu bolo udelené bez splnenia akýchkoľvek podmienok či splnenia kritérií. Je potom úsmevné hovoriť, že je to nejaká úroveň. Pretože každý inteligentný človek si hneď povie, že úroveň značí práve splnenie nejakých podmienok. V opačnom prípade by neexistovali rôzne úrovne. Všakže.

01:17 – Vraví, že z toho zostal zaskočený a začal sa o to zaujímať, že ako je možné, že má zrazu také meno. To je ale taký alibizmus, ako keby mne povedal zrazu niekto na ulici, že počuj, ty si PhD. Dávam ti tento titul. A ja by som si povedal, že ďakujem krásne, som z toho zaskočený. Pretože viem, že som pre to nič nespravil. Dostal som to len tak, ale tak vieš čo nechám si ho teda, a zistím si teda, akú úroveň som to vlastne dosiahol bez toho, aby som ju splnil. Začnem to teda vyučovať. Ešte neviem čo, ale budem, aby aj ostatní mohli dosiahnuť… (facepalm)

Ďalšia vec je, že keď si dáte do Google meno swami Dayananda, ukáže vám to nejakého indického gurua. Ten sa na tohto nášho celkom podobá. Je preto dosť možné, že ten, kto zastavil tohto nášho nešťastníka sa proste iba pomýlil, alebo žartoval, že to je on. Akurát domýšľavý Daniel Máčovský si to asi hneď zobral na seba ako znamenie, že je vyvolený. Skutočného swami Dayanandu nájdete tu.

01:23 – Pýta sa sám seba, že „Kto je ten swami ako taký“, čím si protirečí hneď s tým, čo vravel na začiatku, že z jeho pohľadu to nemusí spĺňať žiadne podmienky. Inými slovami, na začiatku povedal v princípe, že je to niečo ako farár, kňaz, ale nemusí spĺňať žiadne pravidlá… A teraz začína vysvetľovať pravidlá…

01:26 – Pýtal sa na to „priamo v Indii“, ako keby to niečo znamenalo. Je to podobný dôkaz, ako keby nejakému indovi dal v Indii európsky turista titul biskup, a on by to prijal a pýtal sa potom na to „priamo v Európe“… Indovia nie sú o nič viac zbehlejší vo Védach ako západniari v učení Ježiša. Okrem toho, je ich tam 1,3 miliardy a na každej ulici nájdete rôznych „profesionálnych“ kňazov, ktorí to majú ako živobytie. Reálne však nedodržujú takmer nič. Je to proste len business. Myslím, že po mojich siedmych návštevách Indie mám už pomerne jasný obraz ako to tam funguje.

01:33 – Takže on si MYSLÍ, že človek, ktorého sa na to pýtal je potomok bráhmanov… Čiže ani to jasne nevie, iba si to myslí. Nie je na to žiaden dôkaz, a aj keby bol, tak by bol potomok bráhmanov. To v princípe znamená niečo, ako keby som ja chcel právnu radu, tak sa spýtam potomka nejakého právnika. Védy týchto rodových „bráhmanov“, ktorí tvrdia, že majú brahmánsku (duchovnú) kvalifikáciu iba vďaka tomu, že boli údajne duchovne pokročilí ich predkovia, nazývajú dvija-bandhu. Doslovne, priatelia duchovných ľudí. Je to odkaz na to, že oni sami nimi nie sú, ale sa s nimi len priatelia a radi sa medzi nich radia.

01:40 – Na brehu Gangy žijú v princípe stovky miliónov indov, neznamená, že to niečo znamená…A tiež mu „zas niečo povedal“. Vyznieva to „veľmi“ autorizovane. Čiže, niekto o kom si on MYSLÍ, že je asi brahmana, lebo má takých predkov, mu NIEČO povedal.

01:53 – Keďže počul dve rôzne vysvetlenia od dvoch rôznych šarlatánov, ktorí mu nijak nedokázali, že nasledujú Védy, nepodložili to védskymi zdrojmi a pod., tak on si povedal, že vlastne reálna definícia neexistuje, tak si aj on sám teda vytvorí vlastnú definíciu. To sa teda vynašiel. Pokiaľ by sme sa bavili o 5 ročnom chlapcovi, možno by to bolo vtipné, ale človek by očakával, že „swami Dayananda“ bude mať trocha viac rozumu. Ale on sa vybral cestou pocitov ako tvrdí, že tak ako to on cíti…Bez ohľadu na to, že tu existuje tisíce rokov stará tradícia a filozofia, ktorú sa rozhodol ignorovať. Ja si teda jedného dňa poviem, že budem učiť jógu a moja prax bude, že si budem pchať palec do výfuku od auta. Ale hlavne, že budem o sebe hlásať, že som „jogín“.

02:03 – A sme doma. Daniel Máčovský vraví, že swami je niekto, kto nemusí byť spájaný so žiadnym náboženstvom alebo filozofiou, akurát mu unikol jeden detail a to, že používa védsky termín vo védskom jazyku sanskrit. Je to ako keby som si ja povedal, že si budem hovoriť vegetarián, ale budem jesť mäso, lebo to tak cítim a nebudem to spájať s ničím čo existuje. Proste to tak cítim a hotovo. No nie je to detinské? Toto odzrkadľuje asi ale celkový prístup moderných ezoterikov k faktom a realite. Nedávno som písal o tom, ako sa zneužíva pojem yoga a tzv. jogíni, ktorí tvrdia, že ju praktizujú, pričom tiež len vykrádajú názov. Viac v článku Skutočná yoga.

02:08 – Dokonca „čítal“. No nepovedz. Čiže počul, myslí si, znova počul, potom cíti, a dokonca niečo čítal…Veľmi dobrý prístup k životu a realite.

02:13 – Spôsob života, ale ako sám spomenul na začiatku „bez pravidiel“, a neskôr „bez konkrétnej filozofie alebo náboženstva“. Inými slovami swami asi znamená niečo ako anarchista…

02:26 – Kto by povedal, že védsky fixný pojem swami je spájaný s ďalším fixným védskym pojmom yoga… Naozaj nečakané. A zas, predstavuje to úroveň, na ktorú sa ale podľa neho nemusíš kvalifikovať.

02:31 – V jógovej čistote bez pravidiel alebo „čohokoľvek“. Otázka je čo on „cíti“ pod jógovou čistotou. Možno by sa mohol ísť opýtať niekoho, kto žije pri Gange. A keď sa spýta ďalšieho a ten mu povie niečo iné, tak si bude môcť on sám vymyslieť ešte niečo úplne iné. A vôbec, načo jógu spájať s nejakým hinduizmom?

02:47 – Takže zrazu je swami niekto, kto dodržiava yama a niyama pravidlá jógy. Predchvíľou tvrdil, že žiadne pravidlá ani kvalifikáciu netreba. Kto si prečíta môj článok o yoge, uvidí, že aj keby sa vybral touto cestou a priznal, že predsa to je nasledovanie nejakých pravidiel, a aj keby s tým spájal jógu, tak tie pravidlá proste nedodržuje a má od toho na míle ďaleko. On to ale nechápe ani teoreticky, nie to ešte prakticky.

03:09 – Daniel Máčovský priznáva, že jeho sa nejaké normálne udelenie tohto titulu netýkalo. Pretože, jemu ho udelil len tak niekto pri Gange…No super 😀

03:21 – Podľa neho je swami teda niekto, kto to vlastne ani nemusí dodržiavať, ale sa na to len ide pripravovať. Takže ja si budem hovoriť profesor, ale nie preto, že by som mal na to kvalifikáciu, ale sa na to budem pripravovať, ibaže si tak budem hovoriť už odo dňa, keď s tým začnem. A aj podľa toho ako to cítim, že je toho definícia.

03:55 – Ok, čiže jeho re-definícia slova swami je, že je to niekto, kto má nejaké poznanie a povedzme sa snaží nebyť úplný materialista. Takže z tohto pohľadu je to minimálne každý človek, ktorý je veriaci v niečo vyššie a ktorý má rád filozofiu. Teda v tejto skupine je asi 90% všetkých ľudí. Ale to nie je dôvod nazývať ich swami. Rovnako ako ich nazývať biskup, alebo profesor.

Poďme si ale skutočne povedať niečo z Véd, aby sme si vyjasnili normálny autorizovaný význam, pretože tak sa to robí, že keď niečo niekto tvrdí, nemal by si to vycucať len tak z prsta, a pritom sa tváriť ako učený človek.

Reálna definícia titulu swami znamená v celej dĺžke goswami. Doslovne to znamená pán zmyslov. Go – zmysly, swami – pán (zo sanskritského swamin स्वामिन्, čo znamená ten, kto je pánom, je ovládnutý, realizoval Brahman). Je to teda niekto, kto má ovládnuté svoje zmysly a myseľ, čo zahŕňa držanie úplného celibátu (brahmacarya) a ďalšie prísne sľuby. Tento titul sa dáva tzv. sannyasínom, t.j. osobám, ktoré nemajú žiaden hmotný majetok, žiadne pripútanosti, sú sebaovládnutí, sčítaní vo Védach a nasledujú pravého duchovného učiteľa. Týmto spôsobom takýto swami vedie ľudí po ceste duchovného pokroku v súlade s Védami. Tento náš slovenský „swami“ z toho nespĺňa nič.

Poďme ale ďalej

04:05 – Daniel Máčovský hovorí, že chce ísť príkladom pre svoje okolie a šíriť to. Takéto rozširovanie deviácií Védskej filozofie je ale zavrhnutiahodné, a práve tento článok má upozorniť potenciálnych záujemcov, aby sa nestali obeťou šarlatánov, ktorí sa vydávajú za reprezentantov Véd, pričom si vytvárajú vlastné scestné výklady filozofie.

04:46 – Chce byť nápomocný ľuďom, ktorí hľadajú Pravdu, ale v skutočnosti ju ešte nenašiel ani on. Skôr to vyzerá tak, že si tým hladí ego, že on je ten, ktorý je učiteľ a môže tak získavať nejaké uznanie, slávu, či peniaze cez svoj e-shopik.

05:01 – Hovorí, že swami nemusí hovoriť ľuďom čo by nemali robiť, čo musia, napomínať ich a podobne. Tak ako im teda chce pomôcť, keď im nepovie pravdu? Je to ako keby sa vyhlásil za doktora a pacientovi nevravel, čo musí alebo nemusí robiť, ani ho diagnostikovať. Hlavne, že on je doktor a hovorí im pekné veci, ktoré chcú počuť. Úplne rovnako ako jemu povedal nejaký ind to, čo chcel počuť on, že áno, si výnimočný, si guru. Je to celé len zamaskovaný úlisný materializmus.

05:10 – Znova hovorí, že koľko swamiov, toľko výkladov a toľko filozofií. To je ale zavádzanie. Je to ako tvrdiť, že koľko fakeov iPhonu existuje, toľko iPhonov existuje. Ale nie, iPhone je len jeden autorizovaný a zvyšok by sa nemal nazývať iPhone, keď je to len podvod. Pravda je len JEDNA. Viac v článku – Postmoderné myslenie. Prezentovať svoju vlastnú definíciu pojmu swami a Véd je rovnaký výmysel, ale o to horší, že pri iPhone človek príde o nejaké peniaze. Pri tom ale, keď sa nechá oklamať nejakým pseudospiritualistom, to mu môže zruinovať celý život a skončiť v sekte či nejakom kulte.

05:18 – Daniel Máčovský sám priznáva, že nemá nad sebou žiadneho gurua ani swamiho, ale on sám je swami Dayananda. Zaujímavé. Prečo by mal potom niekto nasledovať jeho príklad, keď on ide príkladom, že netreba nikoho nasledovať, pravidlá si môže každý vytvárať svoje a pod.?

05:34 – Takže to poopravil a vlastne zamotal sa, lebo doteraz hovoril, že nemá nikoho, kto by ho usmerňoval a dodáva, že to je po fyzickej stránke. Po duchovnej ale tvrdí, že každý má nejakého učiteľa. A čo potom taký duchovný učiteľ robí? Keď neusmerňuje, nekontroluje, nehovorí čo je zlé a dobré, čo by mal a nemal robiť? A čo myslel pod guruom po fyzickej stránke, telocvikára alebo fitness trénera? 😀

05:52 – Aha, takže keďže nemá učiteľa, tak sa pomenoval sám, na základe „štúdia“, ktoré vlastne má vycucané z prsta.

05:58 – Moderný swami znamená moderný podvodník. Niekto si môže povedať, že je moderný chirurg a bude vám hovoriť, že vás zoperuje na lavičke v parku a že sa to naučil sám, budete mu veriť? Fyzické telo by ste asi takémuto šarlatánovi nedali do dôvery, prečo sú potom ľudia takí naivní a zveria svoje duchovné životy a vieru niekomu, kto sa sám prehlásil za swamiho? Moderného európskeho swamiho? Keby sa nejaký nigérijčan prehlásil za moderného afrického slovenského folkloristu, ale namiesto fujary by mal kalašnikov, a namiesto dresu by behal nahý? Čo spoločné s realitou by to malo? Plus by sa chválil, že chce byť vzorom a viesť ďalších ľudí?

07:31 – Tak si túto rozpoltenú schizofrenickú úvahu rozoberme trochu, uff. Takže, najskôr hovorí o tom, že katolícki farári nemôžu mať sex, evanjelici môžu mať, a vlastne preto môže mať sex aj ten ind s pochybným pôvodom, ktorého stretol a on vravel, že môže mať sex, ale má to isté pravidlá a obmedzenia (ktoré náš „swami“ tvrdí, že netreba žiadne, takže vidno, že nenasleduje ani toho, kto ho „zasvätil“), no a tieto pravidlá na sex toho inda spočívajú v tom, že mu musí variť iba jeho žena a že musí vstávať ráno o štvrtej a mantrovať. Wtf? Čo to má akože so sexom spoločné? A potom rozpráva o jedle a varení… Mieša jedno s druhým s tretím… Ale dôležitý bod tohto celého je, že Daniel Máčovský neverí ani filozofii toho, komu veril, že mu dáva titul swami. Čo je potom toto za schízu?

08:50 – Takže potom keď bude jesť jedlo iba od ženy a vstávať skoro, môže mať sex raz do mesiaca za účelom zvieracieho zmyslového pôžitku, čo je v príkrom rozpore s brahmačaryou, teda celibátom… Tu vidno, že ten jeho „zasväcovateľ“ je klasický bežný indický podvodník. Na ilustráciu, Védy dovoľujú mať sex v manželstve, ale len za účelom plodenia detí, ktoré potom rodina bude viesť k duchovnému životu. To sa nepovažuje za zmyslový pôžitok, keďže ten motív nebol egoistický. Ale predstava nejakej „duchovnej“ bytosti, ako to nazval, ktorá si raz mesačne šúcha genitálie o rodidlá svojej samičky, aby pri tom slastne vzdychal a slintal, a považovať ešte aj to za „ufff“, veľké odriekanie, tak to potom nie je úroveň nejakého swamiho, ale klasická úroveň go-dása, teda služobníka zmyslov a svojho penisu. V tom treba vidieť zásadný rozdiel. Viac v článku napr. – Sex, príčina nekonečného utrpenia, alebo 4 regulácie.

09:07 – Vraví, že mu to prišlo „silné“, ale večer sa zas ozvalo jeho ego a povedal si, že „Kto stanovuje tieto podmienky?“ Inými slovami, veď ja som egocentrický jedinec, ktorý si určuje vlastné pravidlá a honím si ego tým, že sa budem volať swami Dayananda z nejakej cudzej tradície, lebo to znie zaujímavo a budem chcieť požívať výhody, ktoré si myslím, že to obnáša, ale nejaké povinnosti? Prosím vás…

09:46 – Takže jeho „argument“ je, že aj keby existovala nejaká personifikácia zvaná Boh, čo spochybňuje, tak tvrdí, že tým, že údajne dovolil rôznym náboženstvám rôzne pravidlá, tak vlastne všetky sú správne? Alebo nie je správne ani jedno? Asi mu nenapadlo, že nie každý kto o sebe tvrdí, že je duchovný, alebo že nie každý „duchovný smer“ má niečo s Bohom, musí byť pravda. Znova si pomôžem príkladom s iPhonom. Originál názov je iPhone a je tam napríklad pravidlo, že tam nemôžete nahrávať vlastné aplikácie kvôli bezpečnosti, iba cez ich obchod. Potom ale existuje ďalších 200 rôznych fejkov iPhonu, kde sú rôzne fake operačné systémy, Android, alebo čínske, a tie dovoľujú už čokoľvek a obsahujú pravdepodobne aj kopu malwaru. Takže jeho argument na základe toho je, že vlastne všetko sú to legitímne iPhony, a iPhone teda nemá nejaké vlastné originálne pravidlá, keďže existuje veľa iPhonov s rôznymi pravidlami.

Okrem toho to, čo hovorí Daniel Máčovský o tantre je úplne jedno, pretože zjavne nemá tušenia o čom hovorí, čo vlastne aj nepriamo priznal, že sa do toho nevyzná. Tantra vonkoncom nie je o porušovaní celibátu.

09:51 – Haha. Takže, začína vetou „Takže v hinduizme, aj keď nie som hinduista“… 😀 Tak čo je? Používa hinduistický duchovný titul swami Dayananda, spomína tu tantru, atď… Čo je vlastne? To by si už mohol ujasniť.

10:06 – On sa smeje ľudom, ktorí ho považujú za hinduistu, len preto, že sa oblieka ako hinduista, používa hinduistický titul, slovník, ich mantry, obrady, má hinduistické meno. No tí ľudia by sa skôr mali smiať jemu…

11:22 – Teraz zopakoval svoju za vlasy pritiahnutú teóriu, ako som písal vyššie o iPhone. Takže podľa neho to, že rôzni ľudia dávajú rôzne tvrdenia, je dôkaz, že neexistuje jedno správne tvrdenie? Predstavme si, že na jednom poschodí v bytovke sa stretnú susedia a každý povie, že čo je podľa neho najmenšie päťciferné prvočíslo. Samozrejme, o matematike nevedia poriadne nič a budú sa všetci mýliť a „prieť“ a „budú vznikať tlaky“, ako spomenul vo videu. Je toto dôkaz, že také prvočíslo neexistuje alebo že nie je nikto, kto by ho vedel? A preto to je ospravedlnenie pre neho, aby si tiež vycucal riešenie z prsta?

11:30 – Podľa môjho názoru je Daniel Máčovský proste prvotriedny hlupák. Poznám rôznych ľudí aj rôzne pretvárky, ale aby niekto ešte aj točil videá o tom a vysmieval sa hinduizmu, pričom zarábal peniaze na tom, že sa tvári, že robí hinduistické obrady, oblieka sa tak a celkovo sa štylizuje ako swami Dayananda, tak žiadne iné označenie si taký človek nezaslúži. A neberte ma v zlom. Pseudoezoterickí pokrytci radi potom vyťahujú také argumenty ad hominem, že ako môže niekto škaredo rozprávať, alebo byť taký negativistický a pritom hovoriť o duchovne.

Veď lepšie je byť podľa nich aj keď podvodník, úplne bez jediného argumentu, ale aspoň sa tváriť múdro a milo a pekne pomaly rozprávať… Ale bohužiaľ, tak to nefunguje. Keď je raz niekto zlodej, tak ho z toho usvedčiť nie je negativistické, je to len pomenovanie vecí pravými slovami a snaha o to, aby neokradol nevinných dôverčivých ľudí. A to je duchovné. Byť ľudom nápomocný. Doktor, ktorý pacientovi do očí povie reálny stav, obmedzenia, a nakoniec ho vylieči, to je doktor. Nie ten, kto vás bude klamať sladkými slovami. Takže toľko k tomu, poďme ďalej.

Veľká pretvárka

11:42 – Priznáva sa, že je pretvárka, a kam vietor, tam plášť. Keď bude niekto chcieť, aby bol slovan, bude slovan, keď černoch, tak černoch. Hlavne, nech je zaujímavý, stredobodom pozornosti a ešte z toho kvapnú aj nejaké tie peniažky však? Akurát by si mohol aj vždy meniť meno, lebo slovan s vymysleným menom swami Dayananda, nie je zrovna slovanské.

11:46 – Nenené kamarát, nie že on ťa má za černocha, ale ty si hovoril o tom, že ty si medzi hinduistami hinduista, medzi slovanmi prídeš oblečený ako slovan v bielom, takže ty meníš identity podľa toho ako sa ti páči, nie že niekto ťa za niečo má a je to v pohode. Miešanie jabĺk s hruškami, ako má vo zvyku. Prvá polka vety je o tom, že on si sám mení kultúrne identity a vieru, a obhajuje si to, a na konci vety už z toho je, že vlastne len niekto jeho vníma inak a je to jeho „problém“.

11:49 – V prvom rade je človek, to sme si naozaj nevšimli. Človek, ktorý sa vyhlasuje za swamiho, a to je jeho meno pre verejnosť. Meno Daniel Máčovský mu zjavne nestačí, alebo tak dobre nepredáva?

11:52 – V druhom rade je podľa jeho slov jogín, aj keď jógu si vymyslel vlastnú, nie tú hinduistickú, lebo tá mu nevyhovuje, tak zas zobral len názov.

11:55 – S tým, že je nič by sa dalo súhlasiť, lebo reálne keď sa snaží byť všetkým podľa toho ako mu to nadiktuje jeho ego a neuprataná rozmaznaná myseľ, tak nakoniec je naozaj nič poriadne.

11:58 – Hovorí o sebe, že je všetko, to zas zachádza do klasickej tupej cliché ezoteriky. Tento fenomén rozoberám v článku – Čo určite nie je duchovno.

12:11 – Alibisticky hovorí, že má XY mien a jedno z nich, také skoro nepodstatné je swami Dayananda. Aby ho náhodou niekto nechytil za slovíčka a snaží sa to zľahčovať. Veď keby niečo, stále má v občianskom napísané Daniel Máčovský. Faktom ale stále ostáva, že týmto menom sa prezentuje na verejnosti, zarába si na tom a štylizuje sa tak. Nahráva video o tom, ako swami Dayananda vysvetľuje kto to vlastne je swami Dayananda. Asi by sme ťažko hľadali videá, kde podobne zanietene vysvetľuje, že je človek, slovan alebo černoch…

12:30 – Ale v prvom rade uškodiť, lebo ako chce niekomu pomôcť v orientácii v niečom objektívnom, čím duchovno a Boh sú, tým, že im nahucká svoje vlastné vymyslené teórie a názory, ktoré každú chvíľu okrem toho mení?

12:37 – Určitý jógový spôsob života, ktorý sa vlastne nedrží jógy ani hinduizmu, ani žiadnych pravidiel. Tak o čom to potom je? Nakoniec si jeho filozofiu môžeme zhrnúť na to, že každý si môže robiť to čo chce a ako to cíti, ale to je materializmus. V podstate, keby ste si prečítali satanistickú bibliu od La Veya, jej zhrnutie je veľmi podobné.

13:25 – Zjavne jeho ego nevedelo čo robiť už predtým, akurát toto ho vystrelilo do oveľa väčšej výšky.

13:40 – Lol. Tak nech sa zavrie na psychiatriu, keď to nevie spracovať, nemusí o tom točiť videá. Keď sa tak „hanbí“.

14:05 – Omg, toto je strašný cringe, seriózne je to ešte horšie jak som čakal na začiatku 😀 Chudáčik náš Daniel Máčovský dostal meno od inda a nevie čo s tým, ide sa z toho pokakať, tak veľmi sa hanbí za to, že rovno sa sám pasoval do role gurua, aby sa s tým nejak vyrovnal 😀

14:18 – Čo „nasleduj“? Veď hovoril, že on nič nenasleduje a každý má svoju definíciu. On proste dostal meno, niekto na ulici mu povedal, že je swami Dayananda a jemu z toho  podľa mňa preplo. Teda pravdepodobne sa to stalo už skôr, lebo normálny človek sa podľa mňa takto prezentovať nebude.

14:53 – Samozrejme, že ho vylúčili, lebo pokiaľ viem, tak nasledoval predtým iného pseudoswamiho Vishwanandu. Ten je podľa môjho osobného názoru jeden z najväčších podvodníkov v našich končinách. Sám sa vyhlasuje za Boha, ale reálne akurát tak čelí obvineniam zo sexuálneho zneužívania žiakov. Takže, je to logické, že si nenechá liezť do kapusty. Rovnako náš swami Dayananda rýchlo pochopil, ako sa dá klamaním ľudí a pretvárkou na niečo čo nie som, zarobiť. Tak si založil vlastnú jednoosobovú sektu, kde ho nasledujú potom rovnaké pretvárky ako on, ktorým ale zatiaľ stačí klamať len seba.

15:38 – Aha, takže zas mu nejaká teta, ktorú ani nepoznal dala svoju fundovanú ezoterickú radu, a on keďže nevie rozlišovať a jedná ako malé decko, tak to hneď zobral, že aha, tak to bude teda pravda, keď to povedala. A samozrejme, on keď neprechladol v Himalájach, tak už nikdy neprechladne 😀

16:43 – Bol na premietaní videá, dostal nádchu, spravili sa mu pupáky, ale nevie, čo to znamená, že čo tým prinesie ľuďom… hahaha. On má také ego, že aj keby sa posral, tak by to bral ako znamenie toho, že je vyvolený ľudí viesť ako Mojžiš.

17:10 – Nie, vôbec nie si niekto, akurát tu 20 minút hovoríš o tom, ako sa z teba stala duchovná bytosť a ideš ľudí viesť, lebo si bol vyvolený random indom na ulici, ktorý sa tvári ako duchovný – podobne ako miliarda indov majú doma oltáriky a cinkajú si zvončekmi. A potom profesionálni „brahmani“, ktorí tvrdia, že oni sú tí skutoční a ťahajú peniaze a príspevky, aj o takýchto ľudí ako je náš swami, aby im zahrali na ego a dostali dakšinu – príspevok.

17:25 – A čo teraz? Na Miletičke je obrovské množstvo fejku…a čo? Preto človek nepotrebuje mozog, alebo si môže vytvoriť ďalší fake?

17:34 – Pred 20 sekundami hovoril a smial sa, že vonkoncom nechce byť „niekto“, a teraz hovorí, že v Indii chodí v oranžovom ako swami, a tam sa vnímajú takí ako duchovné bytosti.

17:40 – Bytosti, ktoré zasvätili svoj život hľadaniu najvyššej pravdy. Znamená čo? Toto už spomínal na začiatku. To, že niekto niečo hľadá, neznamená, že to našiel. A keď to nenašiel, tak by to nemal učiť nie? Hlavne, keď jeho filozofia je, že každý si môže vymyslieť svoj vlastný výklad a filozofiu. Čo chce teda hľadať? Skôr by mal povedať, že ako si to on rozmyslí, taká bude pravda a nie, že hľadá niečo objektívne. Celé sa to dá zhrnúť do jedinej vety – Daniel Máčovský chce byť veľmi zaujímavý….

17:43 – Hľadaniu Boha? Veď v tomto videu povedal, že Boh je personifikácia a uškŕňal sa pri predstave nejakého Boha či Bohov… On má u prdele nejakého Boha. On si sám myslí, že je Boh.

17:54 – No nehovor, ezoterik jak vyšitý.

18:15 – Čiže keď takýto swami Dayananda ako je on niekam príde, tak to je požehnanie a odobrené zhora 😀 No ty môj…. Ty máš dosť 😀

Nehovorím, že neexistujú skutočný swami, existujú, ale vyzerá to troška inak, a Védy ho popisujú úplne inak a je to naozaj svätec, ktorý sa riadi Védami a je na oslobodenej úrovni, realizoval svoj večný vzťah s Bohom, je zbavený karmy atď. A naozaj, takéhoto človeka stretnúť, či študovať pod jeho vedením je požehnanie, ale nie toto sebestredné indivíduum, ktoré nenasleduje nič, len svoju egoistickú myseľ.

20:05 – Nemá rád duchovné rozhovory v inom jazyku, ale keď mu iný ind sčistajasna povedal, že zrazu je vyvolený guru, swami Dayananda, tak s takým duchovným rozhovorom a porozumením zjavne problém nemal a hneď to akceptoval. Čiže znova, kaká si do úst, a berie si len to, čo mu vyhovuje.

20:35 – Takže nejaký živý reklamný pútač mu dal lekciu z toho, že indická kultúra vlastne nie je hinduizmus, lebo tam majú aj pár miliónov menšín. Čo nespomenul, asi štvrtinu moslimov, ale nikto normálny nebude brať moslimov ako indickú kultúru. Rovnako ako keď príde na Slovensko a niekto sa ho spýta na slovenskú kultúru, tak mu nepovie, že ktorú myslíš? Tú maďarskú alebo rómsku?

21:09 – Aha, takže Daniel Máčovský bol v dvoch veľkomestách pod Himalájami. Čiže asi Hrišikéš, maximálne komerčné „pseudojóga“ mesto, a v „nejakej rieke“. No super. Ja som bol v Indii v 40 rôznych mestách počas mojich 7 návštev a môžem povedať, že indická kultúra je len jedna a je to hinduizmus. To, že to má už ďalej od pôvodného učenia a Véd je iná téma. Stále to je hinduizmus, ktorý tento swami Dayananda zjavne veľmi „nemusí“.

21:30 – A na čo to používa on? Hentí indickí fejkeri aspoň nepľujú na hinduizmus ako on…

21:37 – On sa neholil asi dlhšie ako dva týždne, má cez seba hodenú oranžovú deku a hovorí o tom, ako swami dáva požehnania a aká veľká duchovná bytosť vlastne on je, keď hľadá Pravdu.

22:28 – Pekne to zhrnul a sám seba zaradil, lebo jeden z takých žobrákov je on, ale ešte menej. Oni totiž nemajú častokrát iný spôsob obživy a klamú turistov, ktorí chcú nejaké lacné zasvätenia, chcú sa lacno stať guruami a swamimi, tak ako tuná náš moderný slovenský swami Dayananda. A tak im treba.

Ale to, čo robí Daniel Máčovský je oveľa horšie. On na výber má a snaží sa šíriť nepochopenie toho, čo vlastne reálny swami, yoga, hinduizmus a duchovný život sú. Predstiera a hrá sa na niečo, o čom sám opakovane povedal, že nemá moc tušenia o čo ide. Vlastne si to chce len „vyskúšať“. Ale normálny človek si to vyskúša v kľude, neprijme hneď najvyšší duchovný titul, a nezačne to učiť druhých. Ani za veci s tým spojené brať peniaze.

Takže, ohľadne ďalších takýchto „duchovných“ aktivít ako tento swami Dayananda si môžete urobiť vlastný obraz, keď ho niekde uvidíte.

Stretnúť ho môžete na rôznych prednáškach, často aj v centre Fredyho Ayisiho, alebo na jeho festivale, či ďalších rôznych festivaloch, akciách, alebo na internete, kde propaguje svoje „kázanie“.

To, že Fredy nemá problém podporovať takúto pofidérnu psuedohinduistickú osobu ako je Daniel Máčovský je podľa mňa len vizitkou jeho vlastného „pochopenia“ hinduizmu.

 

V nasledujúcom dieli prinášame viac info  sekte, ku ktorej tento „swami Dayananda“ patril predtým. Je to tam ešte závažnejšie, pretože majú veľa členov. Na internete sa napríklad dočítate, že Swami Vishwananda“ je údajný deviant, ktorý mal aj problémy so zákonom, sexuálnym zneužívaním členov a podobne. Článok nájdete tu.

Vďaka za pozornosť.

 

P.S.: Update: Keď si Daniel Máčovský prečítal článok, tak ho to zjavne rozrušilo z jeho „samadhi“, a rozpisoval statusy, komentáre a pod. A napísal aj na našu FB stránku, kde som mu odpovedal a len som potvrdil to, že je naozaj mimo. Kto si chce prečítať moje komentáre k jeho odpovedi, nájdete ich v komentoch pod týmto FB príspevkom.

(Otvorte si to na FB a v sekcii komentáre to nájdete).

 

P.S.2.: Pre tých, koho zaujíma skutočne védsky podložená filozofia a nehľadajú len lacné nahrážky na svoje ego, odporúčam sériu článkov, ktorú som vydal prednedávnom a začína sa tu:

Teória všetkého, 1. diel – Pracuj, pracuj, pracuj, užívaj si, zomri.

/ Autor článku je vyštudovaný novinár, ktorý 7x navštívil Indiu a venuje sa dharme a hinduizmu vyše 12 rokov vo svojom voľnom čase. Informácie uvedené v článku sú jeho osobným názorom a úvahou či pohľadom na vec, pričom nemusia predstavovať faktické tvrdenia, ktoré by mal čitateľ slepo prijímať. Každý má možnosť a dokonca povinnosť rozmýšľať kriticky, nezaujato a vedieť si informácie overiť, pričom by mal dávať dôraz na fakty a argumenty a nie na pocity alebo sentimentálne ničím nepodložené ezoterické frázy, ktoré majú rôzni pseudoguruovia či ich nasledovníci tak v obľube.

Chýba vám železo? 14 potravín, ktoré ho obsahujú viac ako mäso!

Potraviny bohaté na železo

Mnohým ľuďom, najmä vegetariánom a vegánom, ktorí ignorujú pestrú stravu, chýba železo, a to môže mať vážne negatívne účinky na zdravie. Národný inštitút zdravia hovorí, že odporúčaná denná dávka železa pre priemerného dospelého pacienta je medzi 10-15 mg (pre mužov cca. 10 mg, pre ženy okolo 15mg). Muži potrebujú vo svojej strave výrazne menej železa ako ženy. Najmä dojčiace, tehotné alebo staršie ženy by mali mať veľký prísun tohto prvku.

Mäso je dobre známe ako vhodný zdroj železa, ale vegáni a vegetariáni potrebujú inú alternatívu. Našťastie existujú mnohé potraviny bohaté na železo, ktoré tiež veľmi dobre chutia. Tieto sa dajú veľmi jednoducho pripraviť a poskytujú nám dostatočné množstvo železa, ktoré naše telo potrebuje pre správne fungovanie.

Kto je zvedavý na samotné recepty, nech scrollne nižšie na stránke a pre tých, ktorých zaujíma aj trocha teórie ohľadom vstrebávania železa, sem píšem tu:

 

Železo a jeho vstrebávanie

Významnú úlohu tu hrá vstrebávanie železa. V organizme sa bežne vstrebáva a využíva asi len 5-10 % celkového prijatého množstva železa (cca. 0,5-2mg). Zvýšiť jeho využiteľnosť môžeme napríklad namáčaním (orechy, strukoviny), klíčením (rôzne semená a strukoviny), technologickou úpravou danej potraviny, či pridaním určitej látky.

Namáčanie

Pri namáčaní orechov nedochádza iba k aktivácii prítomných enzýmov v orechoch, ale i zlepšení využiteľnosti železa, ktoré obsahujú. Je všeobecne známe, že pred samotným varením je vhodné strukoviny namáčať. Sú tak ľahšie stráviteľné a znižuje sa aj obsah kyseliny fytovej, ktorá bráni jeho dostatočnému vstrebávaniu.

Varenie

Zvýšeniu vstrebateľnosti prospieva aj krátke varenie či dusenie zeleniny, pretože zo surovej zeleniny sa železo využíva ťažšie. Ako príklad môžeme uviesť brokolicu – v surovom stave je jeho využiteľnosť v tele len 6%, avšak pri parení, resp. dusení využiteľnosť stúpa až na 30%. Ovsené vločky, ktoré sú tiež dobrým zdrojom je lepšie uvariť, pretože namočenie do mlieka alebo vody je z hľadiska využiteľnosti železa opäť horšia voľba.

Ovocie

Pri ovocí je to zasa naopak, konzumujte radšej surové ovocie v porovnaní s ovocím uvareným (poprípade aj sušené ovocie je vhodná alternatíva).

Kyseliny

Pridaním kyseliny citrónovej, jablčnej alebo vínnej stúpa vstrebateľnosť železa niekoľkonásobne (cca. 4-5 násobne). Kyseliny nachádzajúce sa v kvasených potravinách (napr. kvasená kapusta) taktiež zlepšujú využiteľnosť železa.

 

Ktoré potraviny a ich zložky znižujú vstrebateľnosť železa?

 • Mliečne výrobky
 • Kyselina fosforečná (prítomná v nápojoch ako sú Coca-cola, Pepsi-cola a pod.)
 • Nadmerná konzumácia zeleného a čierneho čaju, kávy. Pitie čierneho čaju popri jedle, ktoré obsahuje železo môže znížiť jeho vstrebateľnosť až o 70% percent.
 • Alkohol
 • Fytáty, resp. soli kyseliny fytovej (prítomné v niektorých obilninách, strukovinách, zelenine a pod. – viažu na seba niektoré minerály, zahŕňajúc železo, a tým znižujú ich vstrebateľnosť
 • Orechy – ak chcete konzumovať jedlo, aby ste si zvýšili príjem železa, nekombinujte ho s orechami
 • Vápnik – ak užívate napríklad železo a vápnik v tabletkovej forme, nikdy ho neužívajte naraz, pretože navzájom rušia svoje účinky.

 

Potraviny bohaté na železo rastlinného pôvodu

K základným potravinám, ktoré majú vysoký obsah železa patria obilniny (celozrnné výrobky, pšeno, ovsené vločky, ryža), ovocie (napríklad marhule, slivky, čerešne, čučoriedky, ríbezle, jablká, pomaranče, jahody, ostružiny), zelenina (napr. petržlenová vňať, brokolica, kel, pažítka, cvikla, paradajky, listová zelenina, červená kapusta, pór, cibuľa, špenát), strukoviny (najmä šošovica a fazuľa), orechy (hlavne mandle a para-orechy), semiačka (tekvicové, slnečnicové a hlavne sezamové), mak, melasa, hnedé morské riasy a pivovarské kvasnice.

Nezabudnite, že pre správne vstrebávanie železa a jeho spracovanie v organizme je potrebný dostatočný prísun vitamínov B12, C a E. V súčastnosti existujú aj výživové doplnky, ktoré priamo obsahujú železo v kombinácii s týmito vitamínmi. Dôležité je tiež nezabúdať na fakt, že telo má vyššiu schopnosť prijímať železo vo vyššej miere ráno ako večer.

 

Potraviny bohaté na železo v dostatočnom množstve:

 

1. Špenát

Niet divu, že špenát je Pepkovým obľúbeným jedlom. Špenát, spolu s ďalšími tmavými listovými zeleninami je veľmi bohatý na železo. Môžete dodať svojmu telu jeho dennú dávku jednoducho zjedením len 1 špenátového šalátu.  Len 3 šálky špenátu obsahujú 18 mg železa, čo je viac ako množstvo, ktoré sa nachádza v jednom 250g steaku.

Zaujímavý recept na špenátový šalát s kozím syrom a malinami nájdete tu.

 

2. Brokolica

Okrem toho, že je bohatá na železo, brokolica obsahuje aj rôzne iné živiny, ako je horčík, vitamín K a vitamín C. Vitamín C je obzvlášť dôležitý, pretože pomáha telu absorbovať železo ľahšie.

Recept na obrázku nájdete v tomto článku.

 

3. Šošovica

Šošovica obsahuje aj vlákninu, bielkoviny a draslík. Jedna šálka šošovice denne poskytne viac železa ako jeden 250 gramový steak. Veľmi obľúbená je aj v Indii, kde majú veľa rôznych druhov šošovice. Najznámejšie jedlo z nej vytvorené sa nazýva dál. Recept tu.

 

4. Kel

Kel je vynikajúci na liečbu únavy a anémie vďaka svojmu vysokému obsahu železa. 3 šálky tejto zeleniny obsahujú 3,6 mg. Ak sa vám nepáči chuť surového kelu, môžete ho vždy použiť v šalátoch alebo polievkach.

Recept na zapekaný kel s balsamicom, hroznom a pekanovými orechmi.

 

5. Bok choy

Bok choy je kapusta s čínskym pôvodom, ktorá je bohatá na vitamín A, ale patrí aj medzi potraviny bohaté na železo. 1 šálka tejto zeleniny obsahuje 1,8 mg, čo je vynikajúci dôvod na to, aby ste jej zahrnuli viac do vašej stravy.

Bok-choy šalát s tofu a mrkovo-zázvorovým dresingom, recept tu.

 

 

6. Pečený zemiak

Len jeden pečený zemiak obsahuje trikrát viac železa, ako nájdeme v jednom 250g kurati. Môžete ho skombinovať s dusenou brokolicou, alebo ho môžete jesť s roztaveným syrom a jogurtom.

Dvakrát prepečený zemiak s cheddarom a pažítkou. Recept tu.

 

 

7. Sezamové semienka

Sezamové semená sa môžu pridávať do takmer každého jedla, omáčky, šalátu alebo dressingu. Môžete získať dokonca 1,3 mg železa zjedením len 1 lyžice sezamových semien. Obľúbená forma sezamu je tahini. S tahini sa väčšina našincov stretla pri príprave originálneho domáceho hummusu. Ide o pastu zo sezamových semiačok, ktorá je mierne riedená, aby sa mohla lepšie natierať. Môžete ju používať ako dochucovadlo, na zahusťovanie teplých jedál, pridať ju môžete do nátierok a nemala by chýbať vo viacerých exotických pochúťkach.

Nátierka z tahini a cukety. Recept.

 

8. Kešu

Len ½ šálky kešu orieškov obsahuje 4 mg železa, ale sú taktiež veľmi bohaté na bielkoviny.

Tu nájdete návod na prípravu chutného tofu s kešu a kokosom na curry.

 

9. Sójové bôby

Sójové bôby sú ďalším vynikajúcim zdrojom pre bielkoviny a železo, pretože 1 šálka obsahuje 8 – 9 mg. Patria medzi 20 najbohatších potravín na proteín a medzi najznámejšie potraviny bohaté na železo.

Dusené sójové bôby so sójovkou, cesnakom a sezamom. Extra porcia železa 🙂

Veľmi jednoduchý recept tejto zaujímavej prílohy nájdete na tejto stránke.

 

10. Cícer

1 šálka cíceru vám poskytne viac ako polovicu odporúčanej dennej dávky pre dospelých. Môžete ho skombinovať s fetou, uhorkou a paradajkami alebo si pripraviť chrumkavé občerstvenie pražením na olivovom oleji.

Dusený cícer na španielsky spôsob, tu.

 

11. Tmavá čokoláda

Okrem toho, že je tmavá čokoláda vynikajúcou pochúťkou, je skutočne veľmi zdravá, pretože zvyšuje hladinu železa v tele, podporuje zdravie pokožky a zubov a tiež pomáha znižovať úzkosť.

Iba 30g tmavej čokolády poskytne vášmu telu to isté množstvo železa, ktoré poskytuje 30g hovädzieho mäsa.

Obrázok čokolády vám sem dávať nebudem, pretože nechcem mať karmicky na svedomí podporovanie vašej závislosti 😀 (Úplne stačí, že ste si ju predstavili.)

 

12. Švajčiarsky chard – Mangold

Švajčiarsky chard alebo inak Mangold je bohatý na omega-3 mastné kyseliny, vitamín A, C a K, foláty a železo. 1 šálka tejto zeleniny poskytuje viac železa ako 180g hamburger. Táto zelenina nie je u nás príliš známa, ale má veľmi zaujímavú a príjemnú chuť.

Recept na šalát z mangoldu nájdete tu.

 

13. Tofu

Tofu je možné pripraviť mnohými spôsobmi; stačí nájsť ten, ktorý sa vám bude páčiť najviac. Môžete poskytnúť svojmu telu 3 mg železa zjedením ½ šálky tofu.

Na tejto stránke nájdete až 38 super-zaujímavých vegetariánskych receptov na jedlá z tofu.

Do pozornosti dávam aj značku Tofurky, ktorá vyrába kvalitné a chutné náhrady mäsa, práve prevažne z organického tofu. Dá sa kúpiť v mnohých bioshopoch, napr. tu.

 

14. Fazuľa

Fazuľa môže byť použitá v rôznych vegetariánskych a vegánskych jedlách. 1 šálka tejto strukoviny obsahuje 3-4 mg železa.

Chilli z čiernej fazuľky nájdete na tejto stránke.

 

Pokiaľ sa Vám článok páčil a chceli by ste viac článkov na tému vegetariánstvo, vegánstvo a recepty, napíšte mi a niečo vymyslíme 🙂

Pre tých, ktorým letmo napadla odvážna myšlienka, že by prestali týrať a vraždiť zvieratká v koncentračných táboroch (áno, aj platenie ich prevádzkovateľom sa ráta), odporúčam tento článok, Vegetariánstvo – Argumenty z hľadiska karmy, zdravia a ekonomiky, ako aj odporúčané články, ktoré nájdete nižšie.

Reinkarnácia (Teória všetkého, 8. časť)

Reinkarnácia bola v posledných desaťročiach podrobne študovaná a skúmaná aj v západnom svete. Aj keď neexistuje žiadna oficiálna vedecká teória, ktorá by podporovala teóriu reinkarnácie alebo znovuzrodenia, faktom je, že život po smrti je reálny. Existujú stovky dôkazov a svedectiev o spomienkach na minulé životy (známe knihy od Iana Stevensona či Raymonda Moodyho), mimotelové skúsenosti (O.B.E.), výpovede pacientov, ktorí prežili klinickú smrť a ďalšie.

Avšak to, čo sa stane po smrti, je niečo, čo je pre väčšinu ľudí zahalené v tajomstve. S novými objavmi 20. storočia, hlavne teóriami z oblasti kvantovej fyziky, sú nám na Západe koncepty ako reinkarnácia a vedomie oveľa bližšie ako kedykoľvek predtým. Tieto javy sú však v hinduizme a budhizme známe už po tisícky rokov.

W. Heisenberg (jeden z najznámejších fyzikov, spoluobjaviteľ kvantovej fyziky, držiteľ Nobelovej ceny):

 

Po mnohých konverzáciách o indickej Védskej filozofii, mi mnohé idey kvantovej fyziky, ktoré sa mi zdali šialené, začali dávať konečne zmysel.

 

Tu je pár faktov, ktoré by vám mohli pomôcť lepšie pochopiť fenomén života po smrti.

 

Nič nekončí

Na úvod sa potrebujeme naučiť, že nič v tomto svete nekončí, dokonca ani po smrti – len dočasné telo je zničené, zatiaľ čo duša existuje večne. Hovorí o tom aj zákon zachovania energie, ktorý tvrdí, že žiadna energia nevzniká, nezaniká, iba mení jednu formu na druhú.

Dnešná veda nevie vysvetliť odkiaľ sa berie vedomie a neexistuje na to žiadna vedecká štúdia. Domnievajú sa, že zaniká spolu s telom, ale je to len domnienka, ktorá nie je podložená žiadnymi dôkazmi, podobne ako tvrdenie, že vedomie, alebo život vznikajú z mŕtvej hmoty.

Táto viera, že život vzniká z hmoty, tvrdí, že naše vedomie, myšlienky a dokonca aj city ako láska, sú len výsledkom chemických reakcií a že my ľudia sme zhluk atómov bez nejakého vyššieho zmyslu. Mnohí ľudia vďaka tomu veria, že žijú len raz a sú plní úzkosti a stresu, pretože si chcú užívať najviac ako sa len dá, kým príde koniec. Viac o ateistických špekuláciách sa dočítate tu.
Pravdou ale je, že sme viac ako len mŕtva hmota a každý jeden z nás vlastní neobmedzený duchovný potenciál.

 

reinkarnácia
Tak, ako vtelená duša prechádza v tomto tele z detstva do mladosti a do staroby, prechádza tiež duša v okamihu smrti do iného tela. Múdry človek sa touto zmenou nedá zmiasť. Bhagavad-Gíta 2.13

Vedomie a fyzická podoba sú úzko prepojené. Telo malého dieťaťa sa jednoznačne líši od tela dospelého človeka. Môžeme povedať, že duša putuje behom vývoja tela skrz rôzne telá. Nemusíme si byť vedomí, ako v súčasnom živote meníme telá, pretože tieto zmeny sú veľmi subtílne, postupné a ťažko vnímateľné. Všimli sme si ako deti, ako naše telá rastú? Zistili sme to iba vtedy, keď sme po dlhej dobe prišli napríklad za babičkou, ktorá keď nás vítala, zvolala : „Jéj, ty si ale vyrástol!“

Túto skutočnosť potvrdzujú aj biológovia. Americký antropológ John E. Pfeiffer píše vo svojej knihe „Human brain“ (1955):

Naše telo dnes neobsahuje ani jednu molekulu z tých, ktoré ho tvorili pred siedmimi rokmi.

Navzdory tejto neustálej zmene tiel, my, duše, zostávame rovnakou individualitou, či už máme päť alebo dvadsaťpäť rokov. Sme len v iných hrubých telách. Naše hrubé a jemné telo (myseľ a inteligencia) sa v priebehu času zmenilo, máme väčšiu silu, viac schopností, poznania, ale sami ako „vnímateľ“, svedok týchto zmien sme zostali rovnakí. Nestali sme sa ničím iným. Túto transmigráciu duše mnohými telami v rámci jedného života môžeme nazvať postupnou alebo vnútornou reinkarnáciou.

 

Logika reinkarnácie

 

Pozrime sa na tento fenomén z hľadiska čistej logiky. Existuje zaužívaná dogma, že reinkarnácia je nejaký druh viery a laici sa zvyknú pýtať: „A ty veríš v reinkarnáciu?“
Ja sa však môžem opýtať: „A ty veríš, že vedomie zaniká po smrti?“
Je to úplne to isté, jedno nie je nadradené druhému. A prečo? Poďme k vyslovene logickým argumentom, ktoré z mne neznámych príčin nedávajú zmysel takzvaným „vedcom“, ktorí sa asi na racionálne mysliacich ľudí len hrajú, lebo takáto zjavná vec im očividne uniká, alebo je to vyslovene cielená manipulácia. Viac o vedeckých špekuláciách píšem v 2. dieli tejto série – Všetko čo nás učili je inak.
…A ovce samozrejme nasledujú, lebo nevedia použiť vlastnú inteligenciu. Každé tvrdenie treba dokázať. Aj to, že vedomie po smrti tela pretrváva, ALE AJ, ŽE ZANIKÁ.
Status quo, teda momentálny stav je, že proste vieme, že MÁME VEDOMIE, my sami sme to vedomie. Z empirického hľadiska vieme, že ho máme my a predpokladáme, že ho majú aj ostatní. Vedomie teda JE. Nikdy sme nezažili, že by sme neboli, a tak isto logicky nikdy nezažijeme, že nebudeme. O vzniku, zániku a povahe vedomia nie sú žiadne vedecké informácie, ktoré by tento fenomén vysvetľovali. Môžete si to overiť na wikipédii, aj v odborných zdrojoch. Jednoducho – moderný materialistický svet NEVIE, čo je to vedomie, čo je to život ako taký.
Hypotéza, že život vzniká z hmoty nebola nikdy preukázaná, je to druh viery alebo utkvelej fanatickej predstavy. Čo teda vieme? Máme vedomie, tu a teraz, a otázka teda je: Je logickejšie, že sa zachová status quo a vedomie teda stále BUDE, nehľadiac na fyzické zmeny, alebo vedomie zanikne? Pripomeňme si, že moderná veda nepozná, čo je to vedomie, ani ako vzniká, ani proces jeho zániku. Rovnako nebolo preukázané, že je produktom hmotnej kombinácie prvkov. Všetko sú to iba špekulácie.
Logicky by teda malo byť prijateľnejšie, že vedomie proste stále BUDE. Jediný argument, resp. pokus o argument z radov vedy je, že vedomie zaniká, pretože umrie telo, mozog nefunguje atď. Tu je ale ten problém. Nikdy nebolo preukázané, ako vedomie v mozgu vzniká, a či vôbec v ňom vzniká, a či vôbec vzniká a zaniká ako také. Celé sa to točí iba okolo primitívneho pozorovania toho, či vieme vedomie registrovať alebo nie. Podľa vedeckej neandertálskej logiky to znamená, že čo vieme sledovať, to je, a čo už nevieme sledovať, už proste nie je. Toto je ale hrubý logický omyl a školácky záver. Tvrdiť, že keď nevieme vedomie pozorovať v mŕtvom tele, znamená, že zaniklo, je podobné tvrdenie, ako keď v starovekom Egypte nevedeli pozorovať v noci Slnko, tak tvrdili, že zaniklo – symbolicky umrelo a každé ráno zas vzniklo – narodilo sa. Bolo to preto, lebo nepoznali povahu Slnka, Zeme a ani to, čo sa vlastne deje, aký je to jav, proces. Zjednodušili si to svojou materialistickou mysľou na najjednoduchšie (nesprávne) riešenie.
Toto uprednostňovanie najjednoduchšieho vysvetlenia bez znalostí všetkých faktorov sa nazýva aj Occamova britva. Je to viera, že výsledok takejto postulácie je správny. Paradoxne, tú istú Occamovu britvu môžem použiť ja na tvrdenie, že najjednoduchšie je veriť, že vedomie proste stále je. Nie je dôvod, aby sme sa domnievali, že nie je len preto, že nemáme možnosť jeho pozorovania priamo v tele. No a čo? 😉 – Podobne, ako keby niekto nevedel, čo je to elektrina, ako funguje prúd, len by videl žiarovku, ktorá svieti a tvrdil by, že tá sila v nej, ktorú nazýva elektrina, proste vznikla, keď sa žiarovka rozsvietila. Teda, že je kombináciou tých plieškov v žiarovke. Rovnako, keď sa žiarovka vypáli alebo rozbije (smrť tela), tvrdil by, že elektrina zanikla. Ale to je omyl. Elektrina tam stále je, akurát sa po zničení hardwaru už nemanifestuje cez hmotnú štruktúru, keďže tá už nemôže vykonávať svoju funkciu.

Rovnako je to aj s telom. Keď je hmotné telo opotrebované a „hardware“ sa pokazí, vedomie sa cez neho nemôže prejavovať, jednoducho, užívateľ – duša,  nemá možnosť používať ten hardware – telo, a software – myseľ. Neznamená to, že používateľ zanikol. Tvrdiť, že zanikol, je viera. Rôzne vrstvy hmotných obalov sú rozobraté v tomto článku – Druhy tiel.

Toto je jednoduchá logika. Pokiaľ niekto tvrdí, že vedomie po znefunkčnení tela zaniká, mal by to dokázať, lebo opisuje nejaký jav, na ktorý treba dôkaz. Ten jav je zánik vedomia. Čiže pokiaľ niekto má ucelené vedecké fakty, čo to vedomie je, ako presne vzniká, aké má funkcie a ako zaniká, nech to dokáže. Inak je tvrdenie, že smrťou vedomie končí iba viera, vedecké laboratória sú jej kostoly a tzv. vedci sú jej biskupmi. Does that make sense?

Niektorí pseudointelektuáli ale stále zastávajú názor, že keď existuje duša, reinkarnácia alebo Boh, tak na to treba dôkaz, inak neexistuje. To je však chyba. Podľa naozajstných pravidiel logiky napríklad skutočnosť, že nemôže byť preukázané, že vesmír nie je navrhnutý inteligentným tvorcom nedokazuje, že je. ALE ani skutočnosť, že nemôže byť preukázané, že vesmír je navrhnutý inteligentným tvorcom nedokazuje, že to tak nie je. Volá sa to aj argument z neznalosti. Je to logický klam vyskytujúci sa keď niekto tvrdí, že niečo je pravdivé len preto, že nebolo preukázané, že je to nepravdivé, alebo že niečo je nepravdivé len preto, lebo nebola preukázaná pravdivosť. Pravdivosť alebo nepravdivosť tvrdenia záleží od podporujúcich alebo vyvracajúcich dôkazov k tvrdeniu, nie od nedostatočnej podpory odlišného alebo protichodného tvrdenia.

Preto každý naozaj racionálny človek bude minimálne tvrdiť, že NEVIE, a teda sa označí za agnostika, nie za ateistu. Ateizmus je rovnako fanatická viera v neexistenciu Boha bez dôkazov ako fanatická viera v Boha bez dôkazov.

 

Nie sme toto telo

Fyzická schránka sa mení každým okamihom. Raz máme telo dieťaťa, neskôr sme dospelí a raz budeme mať telo starca. Osoba vo vnútri, ktorá je svedkom týchto telesných zmien je ale stále tá istá, a sme to my (duša).
Tak ako prežívame tisíce snov v našom súčasnom tele, je aj náš terajší život len jeden z mnoho tisícov životov. Tento cyklus prevteľovania sa nazýva “samsára”, ale na Západe ho poznáme pod pojmom reinkarnácia.

Naše hmotné túžby spolu s karmou nám na konci nášho života vytvoria pomocou hmotnej prírody ďalšie telo, do ktorého sme nútení sa premiestniť.

Nie sme teda telo, ktoré má duchovnú skúsenosť, ale duša, ktorá má skúsenosť s týmto dočasným hmotným telom a svetom.

reinkarnácia
Tí, ktorí vidia pravdu, dospeli k záveru, že to, čo je iluzórne (hmotné telo), je pominuteľné, a to, čo je večné (duša), sa nemení. K tomuto záveru dospeli, keď študovali povahu jedného i druhého. Bhagavad-Gíta 2.16

Védy vysvetľujú, že átma, duša, je pokrytá dvomi druhmi tiel, hrubohmotným (fyzickým) a jemnohmotným telom (subtílnym, astrálnym). Smrť potom iba znamená, že hrubohmotné telo prestane fungovať a živá bytosť, duša, je prenesená v jemnohmotnom tele do iného hrubého tela. Jemné telo sa skladá z mysle, inteligencie a falošného ega (ahamkára). Falošné ego má za následok mylné stotožňovanie duše s hrubým fyzickým telom. Jemné telo je tiež hmotné, ale skladá sa z jemnej fyzickej substancie, ktorá formuje psychiku. Pamäť, myšlienky, vôľa, vnútorné zážitky, to všetko prebieha na úrovni jemného tela.

Najbežnejším príkladom činností jemného tela sú sny počas spánku. V sne jednáme v jemnom tele, zatiaľčo hrubé telo je nečinné.

Jemnohmotné telo existuje stále, aj keď hrubohmotné telo prestane fungovať. Po smrti si v ňom duša so sebou odnáša myšlienky, plány, spomienky a priania. Fyzické telo môžeme teda prirovnať k hardwaru, jemnohmotné telo k softwaru a my – duša, sme používateľ – user.

Počas smrti duša spoločne so subtílnym telom opúšťa hrubé, fyzické telo. Toto jemné telo, naše túžby a myšlienky zaznamenané v ňom, ktoré sa nám vybavia v tomto momente, sú rozhodujúce pri získaní ďalšieho tela. Táto transmigrácia duše z jedného tela do druhého sa nazýva vonkajšia reinkarnácia (v sanskrite samsára alebo tiež samsriti).

 

Karma a reinkarnácia

Hovorí sa, že karma, dobrá aj zlá, rozhoduje o našom osude v ďalšom živote. Ak si budeme vytvárať dobrú karmu, môžeme mať v ďalšom živote dobré zrodenie, pekné a zdravé telo, dobré rodinné zázemie, bohatstvo atď. Na druhej strane, zlá karma môže spôsobiť, že sa narodíme v zlých podmienkach a budeme trpieť.

Každá akcia prináša rovnako veľkú a opačnú reakciu. Nikto nemôže uniknúť tomuto univerzálnemu zákonu. Kameň, ktorý hodíte, musí raz dopadnúť a v dokonalých zákonoch, ktoré pracujú s absolútnou precíznosťou, nie je zabudnutý žiaden náš čin, slovo alebo dokonca myšlienka. Ten, kto chápe tento princíp, sa vie vyhnúť zbytočnému utrpeniu v kolobehu zrodenia a smrti.
Karma je teda prvotnou príčinou našej existencie v materiálnom svete.

Śrímad-Bhágavatam (5.11.5–7) sa zmieňuje, že myseľ je priťahovaná zmyslovým pôžitkom, zbožným alebo bezbožným. Takáto myseľ je pod vplyvom kvalít hmotnej prírody a zapríčiňuje zodpovedajúce zrodenie v rôznych druhoch tiel, vyšších či nižších. Kvôli mysli preto duša trpí hmotnými strasťami alebo si užíva takzvaný pôžitok. Myseľ pod vplyvom ilúzie je príčinou ďalších zbožných či bezbožných činností a ich karmy. Duša je nimi potom podmienená.

Svätci vravia, že myseľ určuje telesné rysy, prináša spútanosť alebo oslobodenie. Tu je zavrhnutá široko rozšírená myšlienka, že duša ľudského tela už nemôže poklesnúť (získať zvieracie alebo iné nižšie telo). Ľudská podoba sa líši od nižších foriem tým, že duša v takomto postavení má slobodnú voľbu v jednaní, s ktorou sa spája zodpovednosť za jej činy (karma).

karma

Stáva sa, že niektorí ľudia už odmalička vynikajú nejakou neobyčajnou vlastnosťou alebo talentom. W. A. Mozart bol napríklad klavírny virtuóz už v štyroch rokoch. Ako malé dieťa prišiel jedného dňa k svojmu otcovi so skladbou, ktorú sám napísal. Otec sa usmial nad pokusom svojho syna, ale keď si preštudoval partitúru, zistil, že jeho syn napísal tak zložitú symfóniu, že ju dokážu zahrať len tí najlepší interpreti.

Odkiaľ dostal Mozart a ďalšie „zázračné deti“ túto schopnosť? Védy odpovedajú, že tieto skúsenosti a schopnosti z minulých životov zostávajú v podvedomí mysle a znovu sa prejavia, keď je nové telo dostatočne vyvinuté. Skúsenosti a poznanie z predošlých životov sa teda ukladajú v jemnohmotnom tele a prejavujú sa v rôznych schopnostiach a nadaní.

Śrímad-Bhágavatam (4.29.66) vysvetľuje:

Myseľ spôsobuje, že živá bytosť prijme určitý druh tela podľa styku s hmotnou prírodou. Pozorovaním povahy človeka môžeme dôjsť k záveru, ako žil v predošlom živote a aké telo príjme v budúcnosti. Takto stav mysle naznačuje minulé a budúce telá.

Ľudia, zvieratá, rastliny a reinkarnácia

Každý živý organizmus je živý vďaka prítomnosti duše v hmotnom tele. Výnimkou nie sú ani zvieratá a rastliny. Typ tela, ktorý dostaneme je nám pridelený podľa našej predošlej karmy a našich materiálnych túžob. Veľkú úlohu tu zohráva aj to, na čo myslíme v momente smrti. Kto je napríklad pripútaný na svojho psa alebo mačku, narodí sa v takých druhoch.

Bhagavad-gíta (8.6.) vysvetľuje, že stav vedomia v okamihu smrti je kľúčovým pre voľbu ďalšieho tela:

 

Každý dosiahne práve ten stav bytia, na ktorý myslí, keď opúšťa svoje telo.

 

Istý populárny mýtus o reinkarnácii tvrdí, že akonáhle raz duša dosiahne ľudskú podobu, v ďalšom živote sa vždy opäť vráti do ľudského tela a už nikdy sa neprevtelí do nižších druhov…

Skutočne dostávame možnosť vteliť sa opäť do ľudskej podoby, ale taktiež sa môžeme vrátiť ako psy, mačky, ošípané alebo ako bytosti ešte nižších druhov. Duša bez ohľadu na vyššie alebo nižšie telá zostáva nezmenená. V každom prípade druh tela, ktorý človek obdrží v ďalšom živote, bude určený typom vedomia, ktoré vyvinieme v tomto živote. Každý dostane príležitosť zažívať to, k čomu je mentálne pripútaný.

O tom, prečo reinkarnácia umožňuje aj klesať nižšie sa dočítate tu.

reinkarnácia

Keď znova použijeme príklad s počítačom, tak keď používateľ – user sedí za výkonným počítačom, má mnoho možností prejaviť sa a generovať rôzne výstupy. Keď však toho istého používateľa posadíte za veľmi jednoduchý prístroj, kalkulačku, či tamagochi, navonok bude vyzerať, že je sám primitívny. Rovnako to je s reinkarnáciou. Duša v danom hmotnom tele je vždy limitovaná jeho mozgovou kapacitou – procesorom, pamäťou a podobne.

 

Muž a žena

Hmotná pripútanosť k opačnému pohlaviu je najsilnejšie puto pre dušu v tomto materiálnom svete. Niet teda divu, že ľudia na konci života myslia na opačné pohlavie, či už svojho partnera alebo sex. Pár okamihov pred smrťou sa nám premietne pred očami celý život a vyplavia sa naše vnútorné túžby a sny v plnej „kráse“.

Podľa zákonov, ktoré predstavujú reinkarnácia, zákon príťažlivosti a karma, dostaneme tomu zodpovedajúce telo. Muži pripútaní na ženské telo dostanú práve také telo, a naopak.

Okrem toho je spomenuté, že ľudská bytosť bude v rovnakej alebo v inej podobe spojená s jeho posledným zrodením. Niekedy sa duša narodí v rovnakej rase, kaste či viere, alebo sa dokonca narodí do tej istej rodiny.

smrť

 

Tělo, které je pro duši zdrojem neustálých potíží a které ji následuje, protože je spoutána pouty nevědomosti a plodonosných činností, vykonává živá bytost různé činy, které ji nutí podstupovat opakované zrození a smrt. Pokud se tedy živá bytost znovu drží cesty karmy a nechá se ovlivnit smyslnými lidmi, kteří vyhledávají sexuální požitek a uspokojení jazyka podstupuje neustále kolobeh reinkarnace. Śrímad Bhagavatam

 

Duchovia

Duša častokrát nezískava nové telo hneď po smrti. Ak je však smrť neprirodzená (ako napr. vražda alebo samovražda), potom je pravdepodobné, že duša ostáva na Zemi ešte dlhú dobu v tele ducha. Tieto zblúdilé duše hľadajú odpovede, navštevujú svojich živých príbuzných a často si odpykávajú zlú karmu v podobe sústavného hladu, smädu a neuspokojiteľných hmotných túžob.

Duchom sa stáva aj osoba, ktorá zomrela násilnou smrťou, žila nesprávnym spôsobom života (a tak si vytvorila negatívnu karmu), či je príliš pripútaná k svojej rodine, miestu pobytu atď. Takže po opustení fyzického tela nenastáva reinkarnácia hneď. Nemôže hneď odísť do iných dimenzií, kde sa pripravuje na ďalšie vtelenie.

duša reinkarnácia

Ako zistiť prítomnosť ducha, aké sú príznaky toho, či vás ovplyvňuje a ako sa ich zbaviť, sa dočítate v našom článku o duchoch.

 

Prečo si nič nepamätáme?

Hovorí sa, že všetky naše spomienky z nespočetných životov sú uložené v našom podvedomí. Avšak veľmi málo z nás je schopných spomenúť si na všetky spomienky. Aj keď sa o to snažíme, zabudneme na ne veľmi rýchlo. Väčšinou si ani nepamätáme čo sa nám snívalo dnes v noci, nebodaj pred rokom. Aj keď si podľa Ayurvédy dieťa v lone pamätá svoj minulý život, samotný akt pôrodu je pre dieťa natoľko nepríjemný, bolestivý a stresujúci, že počas neho zabudne na všetko, čo bolo predtým. O tom ako vstupuje duša do tela plodu sa dočítate tu.

Hmotné zákony fungujú veľmi dobre. Keby sme si pamätali všetky životy, ktorými sme si už prešli, nevedeli by sme sa sústrediť na tento život a našu úlohu v ňom a lekcie, ktoré máme prejsť. Boli by sme zmätení zo všetkých tých stoviek a tisícok identít, s ktorými sme sa už stotožňovali.

Keď život skončí, duša si v jemnohmotnom tele so sebou vezme lekcie a ponaučenia, ktoré potom využije vo svojom budúcom živote.

Každý životný cyklus je domovom jednej alebo viacerých konkrétnych životných lekcií. Napríklad, kým v tomto zrodení sa vaša duša môže naučiť tolerancii, v ďalšom zrodení sa môže naučiť sebakontrole, atď.

reinkarnacia

Skutočnosť reinkarnácie duše spoločne s jemnohmotným telom tiež potvrdzuje parapsychologický výskum. Pomocou rôznych metód si niektorí ľudia môžu spomenúť na udalosti zo svojich predošlých životov. To by nebolo možné, keby sa tieto spomienky neprenášali spoločne s dušou.

Podľa védskych písiem je pamäť funkcia inteligencie, časťou subtílneho tela. Aj keď v okamihu smrti na svoj minulý život zabúdame, je možné tieto spomienky určitými technikami obnoviť. Tieto spôsoby ale nie sú vždy stopercentne hodnoverné. V niektorých výnimočných prípadoch, hlavne u detí, je dokázaná spontánna schopnosť si tieto zážitky vybaviť aj bez vonkajšieho vplyvu psychológa či terapeuta.

Veľmi známy je výskum od dr. Iana Stevensona.

 

Reinkarnácia a oslobodenie sa z jej kolobehu

Obvykle sa ľudia snažia o uspokojenie svojho tela a zmyslov, ale môžeme vidieť, že takéto šťastie je veľmi dočasné.  Zmysly sa nedajú nikdy trvalo uspokojiť a či chceme alebo nie, stávame sa ich otrokmi. Naháňaním sa za týmto cieľom ľudia strácajú vzácny čas, ale v momente smrti o všetko prídu. V skutočnosti nie sme vlastníkmi ničoho na tejto Zemi, ani tohto hmotného tela, ktoré budeme musieť skôr či neskôr odovzdať späť hmotnej prírode.
Mali by sme teda žiť tak, aby sme boli spokojní po materiálnej aj duchovnej stránke a na konci života boli schopní všetko hmotné zanechať a vrátiť sa späť do duchovného sveta.

 

Ten, kto porozumie tejto filozofii o hmotnej prírode, živej bytosti a vzájomných účinkoch kvalít prírody, zaiste dosiahne oslobodenie. Nezávisle na svojom súčasnom postavení sa v tomto svete už nikdy nenarodí. Bhagavad-gíta 13.24

 

Po mnohých zrodeniach a smrtiach sa človek, ktorý je v pravde obdarený poznaním, odovzdá Mne, vediac, že Ja som príčinou všetkých príčin a všetkého, čo jestvuje. Taká duša je veľmi vzácna. (Bhagavad-gíta 7.19)

 

Tento postupný proces duchovnej sebarealizácie je popísaný v Bhagavad-Gíte, najstaršej védskej knihe, ktorá popisuje fenomény ako karma, reinkarnácia a ďalšie základné duchovné princípy.

joga

Koho táto téma zaujala a chcel by pochopiť ako všetky tieto javy veci navzájom súvisia, dávam do pozornosti sériu článkov Teória všetkého.

 

9 najväčších filozofov histórie odhaľuje tajomstvo šťastia

Zo všetkých foriem opatrnosti, opatrnosť v láske je asi najfatálnejšia k skutočnému šťastiu.

Bertrand Russell (1872-1970)

Nehodí sa to k charakteru niekoho ako Bertrand Russell, milovníka matematiky, vedy a logiky, zaplietať sa do niečoho tak diskutabilného ako je šťastie. Avšak jeho myšlienka, že šťastie sa dá nájsť v odovzdaní sa hlbokým pocitom lásky znie pravdivo – a súčasná veda sa zdá byť na jeho strane. Samozrejme, aj láska a partnerské vzťahy majú svoje pravidlá. Viac sa dočítate v našom článku Mužský a ženský princíp.


Šťastie je pocit keď sila narastá – keď je odpor prekonávaný!

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Pre Nietzscheho, slávneho fúzatého nihilistu, je šťastie akýsi druh kontroly nad svojim okolím.

Nemecký filozof často písal o vplyvoch, ktoré môže mať moc (a nedostatok moci) na životné skúsenosti ľudí. Keď ľudia vytvárajú odpor, ich pôsobenie sa im vracia späť. Tento pocit seba samých sa potom môže premeniť na šťastie.

 

Naučil som sa nachádzať šťastie obmedzovaním svojich túžob skôr, ako v snahe uspokojiť ich.

John Stuart Mill (1806-1873)

John Stuart Mill bol titánom liberalizmu, možno jeho najdôležitejšou postavou v histórii. Šíril učenie slobody kdekoľvek mohol.

Keď išlo o šťastie, prijal múdrosť starých Grékov. Namiesto zaplavenia svojho života tovarom, Mill veril v utilitarizmus. Veril v užívanie vecí pre určitý účel, a ak nemali žiadny účel, vypudil ich zo svojho života. Paralely s touto filozofiou môžeme nájsť aj vo Védach. Viac sa dočítate v článku – 4 regulácie.

 

Tajomstvo šťastia, ako vidíš, nie je v tom, že hľadáš viac, ale v rozvíjaní schopnosti užívať si menej. 

Sokrates (470/469 BC – 369 BC)


Pre Sokrata, jedného z najväčších starovekých mysliteľov, šťastie nepochádza z vonkajších odmien alebo ocenení. Pochádza z vlastného vnútorného úspechu, ktorý si ľudia kladú na seba.

Obmedzovaním našich potrieb sa môžeme naučiť ceniť si jednoduchšie potešenia a začať hľadať šťastie na duchovnej úrovni. Nemusíme tak byť otrokmi materializmu.

 

Čím viac človek medituje o dobrých myšlienkach, tým lepší bude jeho svet a svet vo všeobecnosti.

Konfucius (551 BC – 479 BC)

Konfuciov sentiment o šťastí sa ozval naprieč históriou v knihách ako „Sila pozitívneho myslenia“ a nedávnom výskume v kognitívnej behaviorálnej terapii, ktorá sa snaží pomôcť ľuďom vidieť spojenia medzi ich myšlienkami, pocitmi a správaním.

Podľa konfuciánskeho zmýšľania je šťastie seba-naplňujúce proroctvo, ktoré sa stupňuje, čím viac dôvodov nachádzame pre jeho existenciu. Skutočné šťastie však môžeme ultimátne nájsť len na duchovnej úrovni.

 

Najväčšie požehnania ľudstva ležia v nás a sú v našom dosahu. Múdry muž je spokojný s tým čo má, nech je to čokoľvek, bez priania aby mal – to čo nemá.

Seneca (4 BC – 65 AD)

Milovaní súčasnými filozofickými nerdami, ako napr. investorom Nassimom Talebom a marketingovým mágom Ryanom Holidayom, stoický filozof pevne veril tomu, čo by teraz psychológovia nazvali „miestom kontroly“.

Pre niektorých ľudí toto miesto existuje externe. Majú pocit, že vonkajšie sily vedú ich činy. Pre iných (v Senecovej mysli, tých šťastných), to miesto existuje vo vnútri.

 

Ak ste v depresii, žijete v minulosti. Ak máte úzkosť, žijete v budúcnosti. Ak ste v mieri, žijete v prítomnosti.

Lao Tzu (604 BC – 517 BC)

Prekladaný jednoducho ako „starý muž“, nikto si vskutku nie je istý, kto Lao Tzu naozaj bol. Ale múdrosť tejto osoby o živote v prítomnom okamihu transcendovala tisícročia.

Aj dnešní psychológovia vyzdvihujú tieto benefity.

Niektoré výskumy naznačujú, že ľudia popisujú najväčšie šťastie, keď sa zaoberajú tým, čo si vyžaduje plnú a prítomnú pozornosť.

 

Život nie je problém, ktorý treba vyriešiť, ale realita, ktorú treba zažiť.

Soren Kierkegaard (1813-1855)

Predtým, než sa objavil hviezdny twitterový účet Kim Kierkegaardashian, bol tu dánsky filozof, ktorý ho inšpiroval.

Kierkegaard si myslel, že šťastie pochádza z bytia v prítomnom okamihu a užívania si „jazdy“. Ako náhle prestaneme meniť naše okolnosti na problémy a začneme o nich premýšľať ako o skúsenostiach, môžeme z nich získať uspokojenie.

 

Šťastie je ako motýľ; čím viac ho naháňaš, tým viac sa ti vyhýba, ale keď obrátiš svoju pozornosť k iným veciam, priletí a jemne usadne na tvoje rameno.

Herny David Thoreau (1817-1862)

Možno nie je prekvapením, že autor moderného transcendentalizmu a obhajca občianskej neposlušnosti prijal pasívny prístup k šťastiu.

Ako podrobne opísal v knihe Walden,  v ktorej sa odkazuje aj na védsku Bhagavad-gítu, Thoreau uprednostňoval prelomenie konvencie. Vyhýbal sa zvyku a hľadal väčší, kozmickejší pocit šťastia.

Táto myšlienka sa pekne prispôsobuje posolstvu ostatných mysliteľov o žití v tomto prítomnom momente.

 

Krátkodobé radosti a bolesti prichádzajú a odchádzajú ako leto a zima. Pochádzajú zo zmyslových vnemov a človek sa musí naučiť znášať ich a nenechať sa nimi rozrušovať.

Šrí Krišna (3228 BC – 3102 BC)

Všetci chceme byť neustále šťastní. Ako to ale dosiahnuť? Pán Krišna v Bhagavad-Gíte učí, že myseľ a zmysly nie je možné nikdy trvalo uspokojiť, a teda akákoľvek snaha o získanie šťastia cez toto materiálne telo je v konečnom dôsledku len stratou času. Stotožňovaním sa s týmto telom z hmoty sa stále viac zaplietame do ilúzie – maye.

Védy učia, že skutočné šťastie sa dá nájsť len na duchovnej úrovni.

Viac sa dočítate v našej krátkej online brožúrke.

 

BONUS:

 

 

12 zvykov úspešných ľudí, ktoré by ste si mali osvojiť

Úspešní ľudia sa vždy tešia zo splnených cieľov. Darí sa im v mnohých oblastiach v živote: V práci, v ktorej excelujú a zároveň ich napĺňa, v rodinnom živote a priateľstvách, zdraví a sebarealizácii. Čoho sa chytia, v tom zažívajú úspech.

Títo ľudia majú toho veľa spoločného. Aj keď som už narazil na mnoho efektívnych spôsobov, vďaka ktorým si úspešní ľudia plnia svoje sny, nasledujúcich 12 je tých najlepších. Niektoré z nich môžu byť pre vás zrejmé, ale ozajstná výzva je vedieť ich použiť v praxi.

 

1. Sú pokojní

Úspešní ľudia sú takmer vždy pokojní, pretože majú pod kontrolou svoje emócie. Chápu, kedy je potrebné konať s rozvahou. V prípade, že veci nejdú podľa ich plánov, zostávajú kľudní a vyrovnaní (čo frustruje tých, ktorí pokojní nie sú). Vedia, že či sa veci vyvíjajú dobre alebo zle, vždy sa všetko mení s časom a dokážu sa teda efektívne prispôsobiť situácií. Majú tiež veľmi vysokú úroveň emocionálnej inteligencie (EQ). Schopnosť ostať za všetkých okolností vyrovnaný sa pripisuje praktizujúcim jogínom, viď nasledovný verš z Bhagavad-Gíty:

„Krátkodobé radosti a bolesti prichádzajú a odchádzajú ako leto a zima. Pochádzajú zo zmyslových vnemov a človek sa musí naučiť znášať ich a nenechať sa nimi rozrušovať.“

Bhagavad-gíta 2.14 (viac tu)

 

2. Majú vedomosti

Obvykle vedia viac ako ostatní, lebo neustále pracujú na tom, aby mali väčší prehľad. Vždy keď majú chvíľu pre seba, vzdelávajú sa. Nerobia to preto, že je to “potrebné”, ale preto, že ich to baví. Vždy si hľadajú príležitosti na sebazlepšovanie a získavanie nových informácií o sebe a svete okolo. Neboja sa, že ich ľudia vysmejú a budú sa pýtať na všetko, čo im napadne. Robia to preto, že sa radšej naučia niečo nové namiesto toho, aby len múdro vyzerali. Keďže bažia po poznaní, neuspokoja sa len s materialistickým suchým poznaním, ale často študujú aj metafyziku a duchovno, ktoré začínajú vedomosťou o tom, že ja nie som toto telo.

 

3. Nechajú si poradiť

Rozhodujú sa na základe premyslenia si vecí a radením sa s ostatnými. Vedia, že spoliehať sa iba na vlastné sily je chyba. Je dôležité spomaliť, rozmyslieť si veci a logicky odôvodniť svoje rozhodnutia. Je múdre poučiť sa z vlastných chýb, ale oveľa múdrejšie je učiť sa z chýb druhých, alebo prijať poznanie od vyššej autority. Od toho často závisí úspech a neúspech.

 

4. Rozprávajú s istotou

Je veľmi zriedkavé počuť úspešných ľudí povedať niečo ako „Hmm, nie som si istý…“ Úspešní ľudia rozprávajú asertívne, pretože vedia, že je zložité primäť ľudí počúvať vás, keď nehovoríte zanietene a presvedčivo. To však neznamená, že vo vnútri nemajú pochybnosti. Pochybovanie a kritické myslenie je veľmi dôležitým nástrojom inteligencie.

 

5. Používajú pozitívnu reč tela

Byť si vedomý vlastných gest, výrazov a tónu hlasu priťahuje pozornosť ľudí. Používanie prívetivého tónu, neprekrižovanie rúk, udržiavanie očného kontaktu a nasmerovanie k osobe, ktorá hovorí – toto všetko sú spôsoby pozitívnej reči tela, ktorú používajú úspešní ľudia, aby ostatných vtiahli do deja. Pozitívna reč tela je veľmi dôležitá v konverzácii, pretože je často dôležitejšie „ako“ niečo poviete než „čo“ poviete.

 

6. Zanechajú silný prvý dojem

Výskumy ukazujú, že ľudia sa v prvých 7 sekundách rozhodnú o tom, či sa im páčite alebo nie. Zvyšok konverzácie strávia potvrdzovaním si svojho úsudku. Môže to znieť hrozivo, ale ak si to uvedomíte, môžete z toho ťažiť. Uvidíte, že ľudia sa k vám budú správať inak. Prvé dojmy sú úzko zviazané s predošlým bodom – pozitívnou rečou tela. Dobré držanie tela, primerané podanie ruky a úsmev vám zaistia dobrý prvý dojem a od toho sa bude odvíjať všetko ostatné.

 

7. Hľadajú malé víťazstvá

Najúspešnejší ľudia sú súťaživí a majú radi výzvy, dokonca aj keď ich úsilie vyústi len v malé víťazstvá. Malé víťazstvá vytvárajú nové receptory androgénu v oblastiach mozgu, ktoré sú zodpovedné za odmeny a motiváciu. Znamená to aj zvýšenie hladiny testosterónu, ktorý nabudzuje sebavedomie a dychtivosť vysporiadať sa s budúcimi výzvami. Keď dosiahnete sériu malých víťazstiev či väčší úspech, väčšie sebavedomie môže trvať až po dobu niekoľkých mesiacov.

 

8. Sú nebojácni

Strach nie je nič iné ako emócia poháňaná vašou predstavivosťou, čo všetko by sa mohlo pokaziť. Skutočné je iba nebezpečenstvo. Strach je ale voľba. Výnimoční ľudia si to uvedomujú viac ako ostatní, takže strach hodia za hlavu. Namiesto toho, aby ich ovládol, úspešní ľudia sú závislí na eufórii z toho, že strach prekonali. Tí, ktorí sú naozaj pokročilí v duchovnom poznaní majú zrealizované, že sú večná duša, a to im umožňuje pozerať sa na strach a dočasný pobyt v tomto tele s nadhľadom.

 

9. Sú gentlemani

Gentlemani sú perfektnou kombináciou sily a slušnosti. Nejde z nich strach, zlosť alebo túžba manipulovať, pretože ich slušnosť a sila robia prácu za nich. Slovo slušný je často vnímané negatívne, ale v skutočnosti slušnosť a gentlemanstvo dávajú úspešným ľuďom ich moc. Ľahko sa s nimi dá dohodnúť a vychádzať s nimi – čo sú ideálne predpoklady na prijatie ich nápadov ostatnými.

 

10. Sú úprimní

Takíto ľudia veria, že úprimnosť, často aj bolestivá, je z dlhodobého hľadiska vždy najlepšia. Vedia, že prináša ľuďom čisté priateľstvá – presne také, aké neúprimnosť nedokáže dať. Lži vás vždy jedného dňa dobehnú. Najdôležitejšia úprimnosť je však tá samého k sebe.

 

11. Vážia si úspech, ktorý dosiahli

Chápu, že je potrebné veľa tvrdej práce a ambícií, aby ste sa v živote dostali tam, kam chcete a dosiahli ste úspech. Nezabúdajú na pomoc kolegov, rodiny a priateľov k ich ceste za úspechom. Namiesto užívania si slávy osamote, najúspešnejší ľudia nikdy nezabúdajú na to, čo všetko pre nich urobili ostatní. Len naozaj výnimoční ľudia dokážu dosiahnuť veľa, pretože si uvedomujú dôležitosť spomalenia a ocenenia všetkého, čo už majú. Uvedomujú si to množstvo motivácie a pozitívnej energie, ktorá pochádza z ich schopnosti držať sa pri zemi a vážiť si príležitostí, ktoré im život doteraz ponúkol. Rovnako nezabúdajú na vďačnosť Bohu. Divili by ste sa, koľko super-úspešných osobnosti verí v Boha či v nejakú vyššiu silu a pravidelne jej ďakuje.

 

12. Venujú sa sebarealizácii

Či už ide o štúdium filozofie, náboženstvo alebo praktizovanie duchovnej jógy, úspešní ľudia vedia, že existuje niečo viac, čo dáva ich životu zmysel. Preto sa dokážu vzdať dočasných potešení a užívania si, v prospech dlhodobých cieľov, ktoré im prinesú šťastie. Chápu svoje poslanie, ktoré je pre nich dôležitejšie ako materiálny úspech.

„Každý, kto hľadá Najvyššiu Absolútnu Pravdu, musí pokračovať vo svojom hľadaní, kým nedosiahne tohto cieľa –
za všetkých okolností, vždy a všade, priamo aj nepriamo.“

Śrímad Bhagavatam 2.9.36

 

Tieto návyky vám môžu priniesť úspech, pokiaľ ich budete dodržiavať každý deň. Vyskúšajte ich a pozorujte výsledky 🙂

10 egoistických aspektov „spirituálnych“ ľudí, ktoré sabotujú ich rast

Väčšinou ľudia netušia, že tzv. snaha o „duchovno“ môže byť aj pascou nášho ega. Veď ako by niečo, čo sa zdá byť čisté a dobré, mohlo byť škodlivé?

 

Odpoveď má súvislosť s tzv. duchovnou odbočkou či premostením, ako to pomenovali psychológovia. V 80-tych rokoch psychológ John Welwood vytvoril termín spiritual bypassing, (čo je v preklade duchovné premostenie – obchádzka, odbočka). Tento termín sa týka používania duchovných praktík a presvedčení k zabráneniu konfrontácie nepríjemných pocitov, nevyliečených zranení a základných emočných a psychologických potrieb. Túto tému spomíname aj v článku Nástrahy duchovnej cesty.

Podľa psychoterapeuta R.A. Mastersa nám toto duchovné premostenie spôsobuje, že sa vzďaľujeme od seba samých a ostatných ľudí len preto, aby sme sa ukryli za akýmsi duchovným závojom metafyzických presvedčení a praktík.

Vraví, že nás to nie len vzďaľuje od našej bolesti a osobných problémov, ale tiež od nášho vlastného autentického duchovna. Sme tlačení do ezoterického uväznenia – do zóny prehnanej jemnosti, dôslednosti a povrchnosti. Viac o tejto téme v článku Čo určite nie je duchovno.

 

Bolestivé zistenie: Moja vlastná duchovná odbočka.

Aspekty duchovnej odbočky zahŕňajú: Prehnané odlúčenie/nestrannosť, potláčanie a ochromovanie emócií, nadmerný dôraz na pozitíva, angrofóbiu (strach z hnevu), slepý alebo priveľmi tolerantný súcit. Vyčerpávajúce hodnotenie negativity iného, či tmavých stránok, znevýhodňovanie osobného voči duchovnému a bludy, že ste dosiahli vyššiu úroveň bytia. Kognitívna inteligencia je často ďaleko pred emočnou a morálnou inteligenciou.

Hoci toto zistenie môže byť väčšinou bolestivé, je to jedno z najdôležitejších prebudení, ktoré kedy môžete na tejto ceste mať. Toto uvedomenie vám môže pomôcť prestať používať túto skreslenú formu spirituality a nafukovať si ego. Môžete tak brať väčšiu zodpovednosť za svoje psychologické potreby a problémy, ktoré vo vašom živote medzičasom narástli.

 

10 „spirituálnych“ vecí, ktoré sabotujú váš ozajstný duchovný rast.

Najlepší spôsob ako porozumieť duchovným obchádzkam je použitie príkladov. Takže prichádza čas na pravdu. Teraz detailne popíšeme desať špecifických „egoistických“ tendencií „spirituálnych“ ľudí.

POZOR: Niektorí z vás sa v týchto bodoch môžu nájsť.

Pamätajte, nie je hanbou priznať si, ak sa vás niečo z tohoto zoznamu týka. Práve naopak. Niektoré vlastnosti sa týkajú každého jedného z nás, kto sa akokoľvek zaujímal o duchovno. Cieľom nie je súdiť, ale zvýšiť uvedomenie samých seba. Posunúť sa k úprimnejšej, silnejšej a užitočnej spiritualite. Tak poďme do toho:

 

1. Zapájanie sa do duchovných aktivít pre pocit nadradenosti nad ostatnými.

Toto je pravdepodobne jeden z najprenikavejších temných aspektov duchovného snaženia a má mnoho foriem. Niektorí ľudia sa cítia nadradení, lebo čítajú Alana Wattsa či Eckharta Tolleho, alebo dokonca originálne duchovné poznanie Védy. Niektorým stačí len to, že sa rozhodli bicyklovať do práce, nepozerajú televíziu, sú vegetariáni alebo vegáni, používajú kryštály, navštevujú chrámy, praktizujú jógumeditujú alebo berú psychadeliká.

Nehovorím nič o hodnote zúčastňovania sa na týchto aktivitách. Existuje veľa ciest pre ľudí na rôznej úrovni s rôznou úprimnosťou. Čo vravím je, že je až alarmujúco jednoduché dovoliť svojim duchovným ideálom a praktikám stať sa pascou pre naše ego a veriť, že ste oveľa lepší a osvietenejší, ako ostatné ovečky, pretože robíte všetky tieto „cool“ veci.

Nakoniec nie je tento druh prístupu k duchovnosti o nič lepší ako viera, že ste lepší ako ktokoľvek iný, pretože ste liberál alebo fanúšik nejakého futbalového tímu. Táto disfunkcia potláča skutočnú spiritualitu tým, že nás núti zamerať sa na vyvyšovanie jedného jedinca nad ostatnými ľuďmi, než na zušľachťovanie svojich vlastností a pokrok na vlastnej ceste, ktorú praktizujeme, nech je akákoľvek. Jedným zo základných znakov duchovného pokroku je práve stále väčšia a väčšia pokora.

 

2. Používanie duchovna ako ospravedlnenie za zlyhanie prevzatia zodpovednosti za svoje činy.

Podstata tohto bodu je použitie tzv. „duchovna“, ktoré slúži ako výhovorka alebo ospravedlnenie sa za nezodpovednosť, či nespoľahlivosť.

„Je to to, čo to je.“ Alebo „vesmír je predsa už perfektný.“ Alebo „všetko sa deje pre nejaký dôvod.“ – všetky tieto výroky môžu fungovať ako skvelé ospravedlnenia pre nekonanie a určité správanie sa.

Nekomentujem pravdivosť vyššie uvedených výrokov. Hovorím, že ak konštantne meškáte na stretnutia, či zanedbávate svoje vzťahy, alebo sa váš spolubývajúci nemôže spoľahnúť na to, že zaplatíte nájom, možno by ste si mali prestať nahovárať, že realita je aj tak len ilúziou. Radšej sa staňte niekým, na koho sa iní môžu spoľahnúť.

Tak isto je jednoduché myslieť si, že kedykoľvek keď má niekto problém s naším správaním, je to preto, že dotyčná osoba „nemôže predsa porozumieť našej „pravde“, či iba potrebuje duchovne dozrieť. Je oveľa ťažšie priznať si fakt, že reagujem drzo, sebecky, neuvážene či to, že neustále zvaľujem problémy na niekoho iného. Je oveľa ťažšie a pre nás zložitejšie prijať to, že nie sme dokonalí a že rast a proces nikdy sa nekončiaceho učenia platí aj pre nás.

 

3. Záujem o nové trendy len preto, lebo sú poslednými výstrelkami „spirituálnej“ módy.

Všetci máme hlbokú potrebu cítiť, že niekam patríme. A preto vytvárame skupiny všetkých možných druhov. Duchovno je jedna zóna záujmov, okolo ktorej ľudia formujú všetky možné komunity. Lenže táto záležitosť môže mať aj temnejšiu stránku. Pre mnohých ľudí je duchovno len výstrelok doby. Oproti tým, ktorí sa o duchovno zaujímajú aj skutočne a do hĺbky. Títo ľudia idú jednoducho s trendom a podliehajú módnym vlnám.

Začínajú praktikovať gu, na ktorú musia mať samozrejme jógamatku. Nosia moderné značky New Age alebo batikované ethno oblečenie. Chodia na hudobné festivaly, pijú Ayahuascu a myslia si o sebe, že to ich robí spirituálnymi. Tieto „duchovné“ bábky však nerozumejú významu skutočného duchovného skúmania, hľadania, či skúsenosti a väčšinou pri tom dlho nevydržia. Prípadne pri stretnutí skutočnej duchovnosti utečú, pretože to už nemusí byť pre ich ego tak príjemné.

Veľa ľudí sa snaží byť spirituálnymi len pre pocit nadradenosti, či inakosti pred ostatnými. Toto je klasický príklad rôznych „duchovných“ inštitúcií, hnutí a siekt, kde si väčšinou ich vedúci či „autority“ kompenzujú svoje komplexy a pocit menejcennosti a materiálneho neúspechu kariérizmom a pocitom dôležitosti v organizácii.

 

4. Súdenie druhých za ich prejavy hnevu alebo iných silných emócií, hoci sú potrebné.

Toto je jedna z prvých vlastností, ktoré si môžeme všimnúť. Keď je na takéhoto človeka niekto nahnevaný, jeho odpoveď je často v štýle: „Hnev ničomu nepomôže.“ Alebo: „Mám pocit, že by sme mali menej problémov, keby sme si zachovali chladnú hlavu.“

Keď sa začnete zaujímať o duchovno, jeden z prvých citátov, ktorý asi nájdete bude:

„Keď sa hneváte, je to ako držanie horúceho uhlíka s úmyslom zraniť druhého, no vy ste ten, kto skončí popálený.“

 

Význam výroku je, že by sme nemali žiť v hneve, ale mali by sme ho pocítiť, vyjadriť ho a nechať ísť. Avšak pre niekoho je veľmi jednoduché usúdiť, že hnev v akejkoľvek forme je znakom hlúposti a neduchovna. Pravda ale je, že hnev nasmerovaný správnym spôsobom vie byť transformovaný na novú silu a motiváciu v pokračovaní v duchovnej ceste. Je dobré byť nahnevaný na ilúziu a nevedomosť, aby sme ich vedeli prekonať.

Hnev je tiež často indikátorom problémov, ktoré treba v rámci seba samého, či vo vzťahu s druhou osobou riešiť.

Iróniou je, že veľa spirituálnych ľudí potláča všetky „nespirituálne“ emócie a na druhej strane umelo živia emócie „spirituálne“. Patria sem súcit, láskavosť a tolerancia. Takýto postoj vedie k ilúzii o sebe samom. Privádza človeka k neustálemu boju, keď sa musí konštantne prezentovať ako kľudný, milý, dobrý – v stave nekonečného pokoja a mieru. Napokon sa cíti ako pokrytec, lebo to ešte nemusí byť jeho skutočná úroveň.

 

5. Zneužívanie duchovna ako ospravedlnenie za užívanie drog.

Mnoho ľudí verí, že psychadelické látky môžu sprostredkovať občasnú mystickú a nadzmyslovú skúsenosť, ak sa užijú v pripravenom prostredí pod skúseným vedením. Avšak niektorí ľudia ich používajú ďaleko za touto hranicou a nechávajú sa vtiahnuť do tmavého sveta rôznorodých látok. V skutočnosti je tento stav „high“ iba dočasný a človek sa na ňom nedokáže udržať. Nemali by sme tieto stavy ale pokladať za akési duchovno len preto, že zrazu vnímame niečo „viac“.

drogy

V najextrémnejších prípadoch môžu títo „duchovní“ ľudia skončiť v nepretržitom opojení, či vo veľmi častom užívaní niektorých psychadelík. Samozrejme veľmi často alebo v nevhodnom kontexte popierajú, že by na nich mohli mať tieto látky nejaký negatívny efekt. O prekážke intoxikácie píšeme v tomto článku.

Psychadeliká, zahŕňajúc i marihuanu majú jednoznačne svoju temnejšiu stránku. Ak ste nezodpovední či nešťastní, môžu vám silnejšie psychadeliká ako LSD alebo lysohlávky zapríčiniť traumatický zážitok a to s dlho-trvajúcimi negatívnymi následkami. Marihuana zatemňuje vašu myseľ a naruší vašu motiváciu a cieľavedomosť, ak si jej dožičíte príliš často a priveľa.

Skutočná spirituálna cesta vám prinesie trvalý prísun povznášajúcich zážitkov, ktoré vás urobia šťastnými a to nielen vtedy, ak to podmienite nejakou látkou z vonku.

 

6. Prílišné zdôrazňovanie pozitívna, aby sa zabránilo vnímaniu problémov v živote a vo svete.

„Hlavne mysli pozitívne!“ To sú časté slová spirituálnych ľudí, ktorí sa radšej vyhýbajú konfrontácií s vlastnými problémami či zraneniami. Toto hnutie pozitivity explodovalo v západnej kultúre len v posledných rokoch. Na internete nájdete nekonečné množstvo článkov a obrázkov, ktoré opakujú tú istú správu: „Mysli pozitívne!“, „Buď pozitívny!“, „Nezameriavaj sa na negatíva!“

pozitivita

Je určite super byť vďačný za všetky zázraky sveta, no zdá sa, že toto hnutie prehliada niečo rozhodujúce: Tmavé stránky života sa nestratia iba preto, lebo sú ignorované. V skutočnosti máme veľa problémov, ktoré ak sa neriešia či na osobnej alebo na globálnej úrovni, môžu vytvárať ešte viac utrpenia.

Podobne ako je absurdné ponúknuť závislému heroín so slovami: „Hlavne mysli pozitívne!“ ako riešenie jeho problému, je absurdné veriť, že len pozitívne myslenie ponúkne riešenie na svetové problémy ako zmena klímy, chudoba, priemyselné hospodárstvo, možný zánik ľudstva, či všadeprenikajúci materializmus.

Týmto sa nesnažím povedať, že by sme mali vziať všetky problémy sveta na svoje plecia a potom sa ešte cítiť kvôli tomu pod psa. Potrebujeme vyvážiť optimizmus s ochotou konfrontovať sa s reálnymi problémami v našich životoch.

 

7. Pociťovanie silnej averzie a nenávisti voči kritike.

V skutočnosti sme všetci omylní a robíme chyby. Je priam nemožné žiť život dospelého človeka, čo i len pár týždňov bez spáchania jediného omylu, hoci aj malého. Chyby robíme niekedy väčšie, niekedy menšie. Deje sa to každému z nás a je to v úplne poriadku. Je to nakoniec jeden z príznakov podmienených duší v hmotnej existencii – vlastnenie nedokonalých zmyslov a mysle, sklon byť pod vplyvom ilúzie, dopúšťania sa chýb a sklon k podvádzaniu.

Dôležité je odpustiť si. Všetko, čo môžete urobiť je poučiť sa zo svojich chýb a usilovať sa ich nerobiť vo väčšej miere ako je pre nás nutné.

Paradoxné je, že odpustenie sebe samému je oveľa ťažšie pre ľudí, ktorí sa zaujímajú práve o spiritualitu. Tento záujem môže nastaviť veľmi vysoké ideály, ktoré môžu vyústiť do pocitu viny, alebo nadpriemernej kritiky, ak si tento duchovne hľadajúci človek bude myslieť, že podľa nich žije.

Takéto vysoké očakávanie sa potom stáva aj hlavným dôvodom odsúvania zodpovednosti a úprimnosti už aj pri menších veciach. Je to totiž bolestivé. Musíme sa naučiť byť úprimný voči sebe samému a niekedy byť k našim chybám tolerantnejší. Cez chyby rastieme.

Pamätajte si: Ste len človek. Robiť chyby je v poriadku. Naozaj. Chybu si priznajte a poučte sa z nej.

 

8. Ocitanie sa v nepríjemných situáciách pre prílišnú toleranciu a neochotu robiť rozdiely medzi ľuďmi.

Mnoho ľudí je presvedčených, že si ľudstvo zaslúži len súcit a milosť. Nie že by som s tým nesúhlasil, ale v mnohých situáciách by odlišný prístup zmenil výsledok danej situácie. Súcit by nemal byť slepý a ignorovať spravodlivosť.

Niekedy sa môže stať, že sa napr. ocitneme v nepriaznivých situáciách a to len preto, lebo veríme ľuďom, ktorých nepoznáme. Môžeme k nim byť totiž príliš milí a neodhalíme ich skutočný zámer alebo charakter.

Môžeme veriť, že ľudia s ktorými prichádzame do kontaktu sú dobráci od kosti a že sa k nám budú správať milo a s rešpektom.

Toto myslenie je neskutočne naivné. V niektorých prípadoch a kontextoch proste byť milý a zhovievavý za každú cenu nie je to pravé orechové.

Smutným faktom je, že boj o prežitie je stále reálny pre obrovský počet ľudí na tejto planéte, hoci možno práve vás sa týkať nebude. Veľa z takýchto ľudí vyrastá v chudobe, kde sú obklopení kriminalitou. Naučili sa, že jediný spôsob ako prežiť je okradnúť alebo podviesť slabšieho. Každopádne, treba sa riadiť, ako sa vraví, obyčajným sedliackym rozumom. Srdce a rozum ruka v ruke. Nevlezieme predsa levovi do klietky len preto, že my by sme mu neublížili, alebo z dôvodu, že on je tiež len nevinná duša.

 

9. Zaslepenosť spiritualitou a popieranie akejkoľvek vedy.

Často sa v duchovných komunitách objavuje silný nesúhlas s akoukoľvek vedou. Mnohí duchovní ľudia sa stávajú nepriateľmi vedy, pretože isté presvedčenia a postupy, ktoré považujú za cenné, sa v rámci vedy považujú za nepodložené a pseudovedecké.

Ak je presvedčenie alebo praktika nevyskúšaná alebo pseudovedecká, znamená to len, že sme ešte neboli schopní potvrdiť jej platnosť v opakovanom experimente v laboratóriu. Neznamená to však, že to nemôže byť pravda. Indické Védy sú dôkazom, že rôzne pokročilé technológie existovali už dávno v minulosti a boli úzko späté s duchovnou vedou. Viac v tomto článku.

Neexistencia dôkazu ešte nie je dôkazom o neexistencii daného javu. Toto vie každý skutočný vedec. Ak nie, nie je tento vedec vedcom. Skutočne pokročilí vedci uznávali spojenie vedy a duchovna.

Vedecká metóda má svoje hmatateľné výsledky, ktoré nemožno popierať, aj keď je pravdou, že materialistická veda nedokáže dať odpovede na otázky zmyslu života alebo vecí presahujúce zmyslové vnímanie. Viac v článku – Metódy poznávania. Rovnako často sa stáva, že priemerní vedci alebo pseudoracionálne osoby presadzujú svoju vieru – scientizmus – ktorá slepo a fanaticky tvrdí, že veda dokáže vysvetliť všetko. Je to len ateistická ničím nepodložená viera.

Tak ako Carl Sagan povedal:

„Veda je nielen kompatibilná s duchovnosťou, ale je to aj jej hlboký zdroj. Keď si uvedomíme naše miesto v nezmerateľnosti svetelných rokov, keď uchopíme zložitosť, krásu a prchavosť života, potom ten stúpajúci pocit a kombinovaný zmysel povznesenia a poníženia, je určite duchovný. A také sú aj naše emócie v prítomnosti umenia, hudby, literatúry, či príkladov neochvejnej odvahy akú mal Gándhí či Martin Luther King Jr. Pojem, že veda a spiritualita sa navzájom nejako vylučujú, neprospieva ani jednej z nich.“

 

10. Odmietanie materiálneho úspechu kvôli viere, že peniaze a kapitalizmus sú číre zlo.

Veľa „spirituálnych“ ľudí sabotuje svoju vlastnú možnosť uspieť materiálne. Sú akoby alergickí na materiálne bohatstvo. Spájajú peniaze s lakomosťou, podvodom a všeobecným zlom. Kapitalizmus je videný ako motor nerovnocennosti a korupcie, ktorý musí byť rozobraný.

Ak sa začnete zaoberať duchovnosťou, zdá sa prirodzené opovrhovať materializmom.

Áno, kapitalizmus má veľmi veľa negatívnych stránok, ale v mnohých smeroch regulovaný kapitalizmus smeroval k obrovským výhodám: Urýchlil obnovy, zdvihol všeobecný štandard žitia a vytiahol miliardy ľudí z chudoby. V roku 1820 žilo 94% ľudí na zemi v extrémnej chudobe. Do roku 2015 toto číslo kleslo na 9,6%, a to najmä vďaka ekonomickému rastu, ktorý bol urýchlený regulovaným kapitalizmom.

Mať peniaze nie je nič zlé. Peniaze sú nástrojom. Miliardári ako Elon Musk alebo Bill Gates, ktorí používajú bohatstvo na pomoc svetu v rôznych smeroch dokazujú, že peniaze môžu byť použité pre dobrú vec. Samé o sebe sú len nástrojom. Ide o to, ako a kto s nimi zaobchádza.

Ďalším faktom je, že ďalších 139 miliardárov a milionárov darovali spolu 365 miliárd dolárov na charitatívne účely. Potrebujeme viac šikovných a súcitiacich ľudí, ktorí dosiahnu materiálne blaho, aby ho mohli použiť efektívne a altruisticky na zlepšenie sveta. Najlepším spôsobom je však použiť peniaze a celkovo materiálnu energiu na náš duchovný pokrok a šírenie duchovného poznania vo svete. Cieľom potrieb by nemala byť nekonečná snaha o ich uspokojovanie, ale práve odstránenie potrieb a materiálnej závislosti. Je to však proces a človek musí používať aj materiálne veci, aby udržal svoje materiálne telo a dušu pohromade a nebál sa o to, čo bude jesť alebo o svoje zdravie.

Ľudský život je určený pre sebarealizáciu a človek by nemal žiť iba ako zviera a mať zmysel života len v užívaní si sexu, omamných látok, a pod.

 

„Záľubu a odpor k zmyslovým predmetom treba usmerniť podľa daných zásad. Človek by nemal podľahnúť ich moci, lebo sú prekážkou na ceste k sebarealizácii.“

Bhagavad-Gītā 3.34

 

Všetci sa učíme…

Na to, aby spirituálne hnutia boli maximálne užitočné a funkčné, musia sa zaoberať aj svojimi tienistými stránkami.

V článku som sa pokúsil zhrnúť niektoré tmavé miesta „spirituálnych“ ľudí, či komunít. Je rozhodne jednoduché spadnúť do niektorej z týchto pascí „duchovna“ a obhajovať rôzne tieto limitujúce presvedčenia a správania, keď si myslíme, že sme dosiahli „vyšší“ stupňa bytia.

Táto lekcia ukazuje, že rast a vzdelávanie sú nekonečným procesom. Ak si myslíte, že už sa nemáte čo naučiť, pravdepodobne sa v mnohých smeroch sami sabotujete. Môže byť zložité priznať si, že sme sa dlhú dobu mýlili. Je to stav stagnácie, v ktorom sa človek donekonečna klame v domnienke, že má všetky odpovede a ocitol sa na konci cesty. V dnešnom dynamickom svete je kontinuálne vzdelávanie výsostne dôležité. Skutočná spiritualita a sebapoznanie môže pomôcť ľudstvu uvedomiť si našu spoločnú identitu ako vnímajúcich bytostí, ktoré by mali spolupracovať na duchovnej ceste.

 

„Každý, kto hľadá Najvyššiu Absolútnu Pravdu, musí pokračovať vo svojom hľadaní, pokým nedosiahne tohto cieľa — za všetkých okolností, vždy a všade, priamo aj nepriamo.“ 

Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.36

 

Bonus:

 

10 dôvodov prečo sa zamilovať do spirituálneho dievčaťa

Po prečítaní tohto článku sa aj ty budeš chcieť zamilovať do spirituálneho dievčaťa

 

1. Verí, že všetko má svoj zmysel a je riadené vyššou silou. Je presvedčená, že si prišiel do jej života z určitého dôvodu, dáš jej niečo cenné, či už to budú hodnotné spomienky, životná lekcia alebo permanentná časť tvojho srdca. Čo sa má stať sa stane, tomu ona dobre rozumie. Ľudia, ktorí chápu skutočnú dharmu, neveria v náhody.

 

2. Je autentická. Je otvorená a priamočiara, keďže nevidí zmysel v predstieraní niečoho čím nie je. Je si vedomá svojich chýb, a môžeš si byť istý, že sa na nič nehrá. Je sama sebou, a stretnúť ju je ako vojsť do oblaku sviežeho vzduchu. Mnoho ostatných dievčat sú plné pretvárky a dávajú pred seba falošnú stenu. Ona nie. Zároveň rozumie svojmu postaveniu ako ženy a je ochotná riadiť sa ženským princípom.

 

3. Miluje život a všetkých ľudí. Miluje svoju rodinu, priateľov, zvieratá a rastliny. Všetky živé bytosti vidí ako jedno a nediskriminuje. Pre každého má vo svojom srdci miesto. Dokáže oceniť krásu všedných vecí a okamihov, ktoré iní prehliadajú. To, čo dáva svojmu okoliu a prírode, sa jej v rovnakej miere spravodlivo vracia.

 

4. Večne sa učí a duchovne rastie. Vie, že nie je perfektná, a práve preto sa neustále snaží na sebe pracovať a zlepšovať sa. Na stolíku pri posteli alebo v taške má vždy knihy, ktoré sa zaoberajú yogou, karmou, minulými životmi a reinkarnáciou, kameňmi, astrológiou a pod.

 

5. Láka ju nepoznané. Väčšina ľudí sa bojí vecí, ktoré nepoznajú a nemôžu vidieť ani uchopiť, ale ona je iná. Chápe, že v tomto svete je viac ako len to, čo môžeme vidieť očami. Že sú tu tajomstvá, ktoré čakajú na to, aby boli odhalené. Nedesia ju, práve naopak, motivujú ju, aby ich odhalila. Stále číta, píše a kladie si otázky o živote a jeho zmysle. Hľadá úplné vnútro svojej mysle a duše, a neprestane s tým len preto, že to môže vyzerať čudne. Potrebuje tieto veci poznať, chápať, ako sme všetci prepojení, a keď budeš s ňou, ukáže ti svet zrazu úplne inými očami.

 

6. Má neoblomnú vieru. Aj zlú situáciu využije na niečo dobré, s vierou, že sa to zlepší. Verí, že vesmír je na jej strane. Síce častokrát nemá potuchy čo v živote bude nasledovať, ale ani ju to príliš netrápi. Prijíma to ako niečo, čo pozná celý život a teší sa na ďalšie dobrodružstvá a lekcie. Chápe, že dočasné pocity šťastia a nešťastia sú len výsledkom zmyslov a prelietavej mysli, a príliš sa nimi neznepokojuje. Radšej cvičí jógu, počúva mantry alebo ide do prírody. Všetko čo sa deje má svoj dôvod, a je dnes práve tam, kde potrebuje byť, aby sa naučila niečo nové.

 

7. Nie je materialisticky založená. Radšej uprednostní zážitok a krásnu spomienku, ako nejaký dočasný darček. Ostatné dievčatá sa boja vyjsť z domu bez make-upu, ale ona nie. Ony nesnívajú o tom ako tancujú v rannej rose pri východe Slnka, alebo sa hádžu do oceánu. Ona áno. Nevlastní príliš veľa vecí, ani ich nenosí so sebou. Nemá rada mať zapratanú izbu vecami. Nevidí zmysel zhromažďovať materiálne „odpadky“, keď sa snaží oslobodiť svoju dušu.

 

8. Má súcit s každou živou bytosťou. Nedokáže prejsť okolo útulku pre zvieratá bez toho, aby sa nazastavila a nerozmýšľala ako by im mohla pomôcť. Je striktná vegetariánka / vegánka. Rozprávanie sa so zvieratami a objímanie ľudí, to je jej obľúbená hobby. Chápe, že sme si všetci rovní a snažíme sa dostať zo seba to najlepšie, aj keď sa nám to nie vždy podarí. Nikdy úmyselne nezabije ani pavúka, lebo rozumie karme a reinkarnácii. Nikdy nevieš, či sa práve v tele pavúka neobjavíš v budúcom živote práve ty.

 

9. Uprednostňuje pobyt v prírode pred mestom. Radšej bude sama v lese, ako v meste obklopená falošnými materialistickými ľuďmi. Jej život nie sú len vonné tyčinky a kombucha, ale neustále hľadanie pokoja a dobrých vibrácií. Tie najľahšie nájde v lese, lebo vie, že je v kvalite dobra. Len tam si dokáže skutočne odpočinúť, očistiť sa od negatívnych vibrácií a načerpať nové sily.

 

10. Vyhľadáva pokoj a kľud. Drámam sa snaží vyhýbať. Vo všetkom vidí to dobré, a verí, že vo vnútri nikto nie je zlý. Vždy sa na ňu môžete spoľahnúť. Je známa svojou úprimnosťou a očakáva ju aj od druhých. Chce, aby jej vlastná myseľ bola vyrovnaná, aj keď sa často trápi pre druhých a ich problémy. Nikdy sa nestane, že by nepodala pomocnú ruku. Všetky tieto body z nej robia „najreálnejšie“ dievča, ktoré pravdepodobne máte šancu stretnúť.

Alkohol – Duchovné dôsledky jeho konzumácie

Alkohol a alkoholické nápoje sú masovo vyrábané a propagované, ich predaj je legálny a konzumujú ich milióny ľudí po celom svete. Väčšina však vôbec netuší, aké mentálne a duševné dôsledky pitie alkoholu vlastne má.

 

Čo je vlastne alkohol?

Začnime tým, že sa pozrieme na význam slova „alkohol“.  Pochádza z arabského „al-kuhl“, čo v preklade znamená „duch, ktorý pohlcuje telo“. „Al-kuhl“ je zas pôvodný základ pre anglické slovo „ghoul“. V ľudovej kultúre Stredného východu označuje zlého démona, ktorý pojedá ľudské telá, kradne mŕtvoly a unáša deti.

Slová „alembic“ a „alcohol“ sú metaforické názvy pre „vodu života“ alebo „ducha“. „Alembic“ a „alcohol“ zároveň najčastejšie poukazujú na destilovanú tekutinu, ktorá má pôvod v magických pokusoch a experimentoch alchýmie Stredného východu.

 

Keď sa ponoríme do problematiky ešte hlbšie, objavíme tiež tieto zaujímavé fakty:

1. Al kol: Džin alebo duch v arabskej mytológii, ktorý sa prevteľuje do rôznych podôb alebo nadprirodzených bytostí.

2. Al kol: Akákoľvek droga alebo látka, ktorá zatemňuje a odvádza preč myseľ.

3. Slovo „alkohol“ má v astronómii tiež súvislosť s konkrétnou hviezdou pod názvom „Algol“, čo tiež znamená „Hlava démona“.

4. V súčasnej arabčine sa alkohol (etanol) označuje slovom الغول (al-ġawl), čo presnejšie znamená „duch“ alebo „démon“.

 

V alchýmii sa alkohol používa na extrahovanie duševnej podstaty nejakej entity. Z toho dôvodu sa používa pri extrahovaní vôní, ktoré sa potom používajú pri výrobe esenciálnych olejov. Konzumácia alkoholu má na naše telo ten účinok, že alkohol extrahuje samotnú esenciu, základ duše, čím sa naše telo stáva viac prístupné okolitým entitám. Deje sa to tak, že nás dostane pod vplyv kvality nevedomosti (tamas), a to oslabí naše vnímanie a duševnú obranyschopnosť. Je známy fakt, že opití a intoxikovaní ľudia majú oveľa slabšiu auru, a potlačené všetky čakry, až na tú najnižšiu – najprimitívnejšiu. Viac o čakrách sa dočítate v našej sekcii meditácia.

alkohol

 

Čo sa deje s človekom, ak je intoxikovaný

Väčšina entít (duchov) v našom okolí má nízku frekvenciu (preto nazývame alkoholické nápoje aj „špiritus“). Vďaka tomu ľudia, ktorí skonzumujú nadmerné množstvo alkoholu, často dostanú „okno“ a nič si nepamätajú. Pritom konajú mnohokrát tak, ako by nikdy nekonali, a doslova nie sú sami sebou. Je to preto, že ich oslabené vedomie dočasne ovládne jeden alebo viac duchov, ktorí sa snažia cez hrubohmotné telo obete si užívať. Podobný efekt nastáva pri námesačnosti. Telo ovládne duch, ktorý nad ním prevezme kontrolu. Pri prebudení si človek na nič ale nepamätá.

Duchovia sa snažia používať naše telá ako vozidlo pre vlastné egoistické ciele, temné skutky, násilnosti, prízemné sexuálne praktiky, deštruktívne správanie, znásilnenia a mnohé iné, keďže sami o svoje hmotné telá prišli. Naša duša a jemnohmotné telo sú pod vplyvom alkoholu omámené a „spiace“. Stávame sa teda ľahkou korisťou. Miesta ako krčmy, bary, diskotéky a pod. sú plné takýchto bytostí, pretože ich priťahuje práve kvalita nevedomosti, ktorá tam prevláda.

Určite veľa z vás už zažilo prípady, keď sa veľmi opitý človek choval doslova ako posadnutý. Niekedy sa mu stačí pozrieť do očí, a neveští to nič dobré.

Možno ste v tých chvíľach zažili alebo ste si všimli výraznú zmenu hlasu, násilie, sexuálnu promiskuitu, konzumáciu škodlivých látok, poškodzovanie majetku, konfliktné správanie a iné negatívne prejavy. Zamyslime sa teda nad týmito skúsenosťami a položme si otázku – sú toto prejavy dobra, lásky a pozitivity? Je uvedené správanie prejavom uvedomelosti a zdravia? Takéto chovanie bohužiaľ môžeme vidieť na väčšine mladých ale aj starších ľudí v uliciach počas víkendov. Pravidelná sebadeštrukcia sa stala, hlavne na Západe, morálnym štandardom.

alkohol

 

Prečo je alkohol spoločnosťou podporovaný?

Je všeobecne známe, že konzumácia alkoholu vedie k spomaleniu činnosti nervovej sústavy. Zabíja mozgové bunky, je jedovatá pre našu pečeň, oslabuje imunitu a má veľa ďalších škodlivých účinkov. Vieme, že dlhodobá konzumácia alkoholu môže viesť k nechcenému priberaniu na hmotnosti, k chorobám pečene a k zníženiu inteligencie. Môže mať negatívne účinky na tvorbu hormónov. Pitie alkoholu v tehotenstve máva za následok vývojové poruchy u novorodencov, mentálnu zaostalosť a deformácie pri vývine plodu dieťaťa.

Spoločnosť konzumáciu alkoholu toleruje ako niečo normálne a zaužívané a prehliadajú katastrofálne dôsledky, ktoré to má na spoločnosť. Väčšina reklám na alkohol, cigarety atď. obsahuje skryté odkazy a obrazy. Tieto sú na prvý pohľad takmer nepozorovateľné, no naše podvedomie ich vníma. Prešibané spoločnosti, ktoré predávajú alkohol (ako aj tabak a iné výrobky) si uvedomujú, akú silu má naše podvedomie a ako nás silno ovplyvňuje pri rozhodovaní sa, pri pocitoch, reakciách a presvedčeniach. Takto tieto spoločnosti využívajú túto temnú techniku, aby nás oklamali, a aby sme kupovali ich výrobky. Stávame sa súčasťou spoločenského kultu duševnej apatie a kultúrnej poslušnosti.

Mnohé zo skrytých odkazov majú mimoriadne silný sexuálny podtón – ich účelom je vplývať na jednu z najzákladnejších hmotných túžob materialistického človeka – sex, a nabudiť tak kvalitu nevedomosti.

Keď sa nad tým zamyslíme, vyvoláva to závažné otázky. Prečo by sa mali obchodné spoločnosti snažiť oklamať nás a nútiť nás prostredníctvom podprahových signálov kupovať výrobky, ktoré škodia ľudskému telu a našej duši? Koľkokrát ste zažili, že pod značne silným vplyvom alkoholu ste sa začali vy alebo niekto koho poznáte, správať úplne inak než je pre vás bežné?

Avšak alkohol je naďalej masovo propagovaný a podporovaný mainstreamovou kultúrou. Zišlo Vám niekedy na um, že alkohol je rafinovaný nástroj vedúcich materialistickej spoločnosti, pomocou ktorého sa snažia udržiavať ľudstvo v nevedomosti a viesť ho k letargii, chorobe a slabomyselnosti?

Musíme si položiť otázku, prečo sú predaj a konzumácia alkoholu legálne vo väčšine krajín sveta, no zároveň sú zakázané iné psychadelické látky, ktoré sú častokrát oveľa menej škodlivé, ba naopak niektoré majú aj dokázateľné terapeutické účinky?

Alkohol má na svedomí milióny mŕtvych, nespočetné množstvo násilných trestných činov, rozpadnutých rodín a premárnených životov a talentov. Myslíte si, že pitím alkoholu sa stávame rozumnejšími, zdravšími či celkovo lepšími ľuďmi? Je najvyšší čas, aby sa veci zmenili, a aby sa spoločnosť prebrala a postupne upustila od sebadeštrukčných a temných vzorcov, ktoré ju ovládajú už po stáročia. V dnešnom materialistickom veku Kali sú ale mnohé odporné činnosti brané ako vznešené, a naopak – kto neholduje alkoholu, neberie drogy, neje mäso, nehazarduje, atď. je braný v spoločnosti ako čudák.
O dôsledkoch nedodržiavania regulácií dharmy sa dočítate v tomto zaujímavom článku.

alkohol

Vedci tvrdia, že duša neumiera – vracia sa späť do vesmíru?

Vedecké špekulácie

Podľa dvoch popredných vedcov je ľudský mozog v skutočnosti biologický počítač. Vedomie ľudí je program bežiaci na kvantovom procesore, umiestnenom v srdci. Toto vedomie dokonca pokračuje v existencii aj po našej smrti.

Ako to vysvetľujú experti: “Keď ľudia zomrú, ich vedomie (duša) putuje späť do vesmíru a nezomiera.”

Debata o existencii duše a o tom, či je nesmrteľná alebo umiera spolu s hmotným telom osoby je nekonečný príbeh, ktorý zamestnával mysle najväčších mysliteľov našej histórie už po stáročia. Jej mysteriózna podstata neprestala fascinovať rôzne vedné odbory, ale až teraz skupina výskumníkov objavila o duši novú teóriu: “Duša neumiera – vracia sa späť do vesmíru“.

Od roku 1996, Doktor Stuart Hameroff, americký fyzik a emeritný profesor na katedre anestéziológie a psychológie, a Dr. Roger Penrose, profesor mat-fyzu na Oxfordskej Univerzite, pracovali na projekte „Kvantová teória vedomia“, v ktorej uvádzajú, že duša je udržiavaná v mikrotubulách mozgových buniek.

Ich fascinujúca teória vraví, že práve ľudské srdce obsahuje bunky podobné mozgovým v štruktúrach nazývaných mikrotubuly. (Je to zaujímavé aj z dôvodu, že Védska duchovná literatúra rovnako popisuje, že duša sa nachádza v oblasti srdca).

Navyše, obidvaja vedci tvrdia, že to, čo ľudia vnímajú ako vedomie je v skutočnosti výsledkom efektu kvantovej gravitácie, objavujúcom sa vo vnútri už spomínaných mikrotubúl. Tento proces je pomenovaný dvoma vedcami ako “Redukcia Orchestrovaného Účelu. (Orch-OR)

Teória naznačuje, že keď sa ľudia dostanú do fázy “klinickej smrti”, mikrotubuly umiestnené v srdci stratia svoj kvantový stav. Informácie obsiahnuté vo vnútri zostanú nezmenené.
Inými slovami, vedomie je večné. To je zároveň dôkaz reinkarnácie. V tomto článku si môžete prečítať zaujímavé fakty o tomto fenoméne.

Úryvok z prejavu vedeckého kanála a dokumentu “Skrz červiu dieru”, v ktorej Doktor Hameroff povedal:

“Povedzme, že srdce prestane biť, krv prestane prúdiť. Mikrotubuly stratia svoj kvantový stav. Kvantová informácia vo vnútri mikrotubúl nie je zničená, nemôže byť zabitá, iba sa rozptýli do vesmíru. Ak je pacient oživený, táto kvantová informácia sa môže vrátiť späť do mikrotubúl a pacient povie: “Mal som zážitok blízkej smrti.” Ak sa pacienta nepodarí oživiť a pacient zomrie, je možné, že táto kvantová informácia môže existovať mimo tela, hádam neurčito, ako duša.”

 

Védska alternatíva

Podľa tejto teórie sú ľudské duše viac ako len interakcie neurónov v našom mozgu. To je nádej pre tzv. modernú vedu, že sa pomaly približuje tomu, čo vedeli védskí jogíni po tisíce a tisíce rokov. Detailne to popisujú indické Védy. Nemusíme sa teda slepo spoliehať na mentálnu špekuláciu ateistických vedcov, ale môžeme získať toto transcendentálne mimozmyslové poznanie vyššou metódou poznávania reality.

„Vedz, že to, čo preniká celým telom, je nezničiteľné. Nikto nemôže zničiť nehynúcu dušu.“ Bhagavad-Gíta 2.17.

Bhagavad-Gíta je staroindický duchovný text, ktorý zaviedol pojmy ako karma a samsára (prevteľovanie), dharma atď., a podáva autorizované informácie o duchovnej a hmotnej energii, karme a reinkarnácii. Knihu si môžete prečítať online.

Vďaka Védam vieme, že duša neskončí vo vesmíre, ale ďalej pokračuje na svojej ceste. Na vedecký dôkaz si však budeme ešte musieť počkať, samozrejme, pokiaľ sa to bude dať zmerať. Nie všetko sa dá ale vypočítať, odvážiť, a redukovať na fyziku, matematiku a chémiu. Ľudský mozog a jeho zmysly sú značne limitované, a na niektoré veci jednoducho nie je možné prísť procesom mentálnej špekulácie.

Zistite viac ako súvisí materiálny svet, duša, reinkarnácia a karma v našej novej sérii článkov – Teória všetkého.

Budenie sa medzi treťou a piatou môže znamenať duchovné prebudenie

Veľa ľudí sa prebúdza v rovnakom čase každú noc bez toho, aby tomu venovali nejakú pozornosť. Vedeli ste ale, že by to mohol byť spôsob akým vaše telo a vyššia sila s vami komunikuje?

Ayurvéda využíva energetické meridiány (nádí) na diagnostiku a liečenie mnohých ochorení. Tieto meridiány sú prepojené s biorytmom človeka tak, že energetizujú odlišné časti tela. Takže podľa času, kedy sa zobudíte v noci, vaše telo môže zažívať určité pocity, ktoré sú pre vás signálom fyzických a emocionálnych problémov.

 

Problém so spánkom medzi deviatou a jedenástou hodinou večer môže značiť stres

Toto je pre väčšinu ľudí bežný čas ukladania sa do postele. Ak máte problém v tomto čase zaspať, môže to byť znakom príliš veľkých obáv a stresu. V tomto prípade sa odporúča vedome spomaliť a kontrolovať svoj dych, a tým sa postupne upokoja aj vaše myšlienky. Rovnako je dobré aspoň hodinu pred spánkom vypnúť počítač, odložiť telefón, vypnúť hudbu a pod., a dať telu dostatok času dať sa do kľudu a utíšiť svoju energiu.

Žiarenie z displeja počítača alebo telefónu simuluje denné svetlo, a o to ťažšie sa nám zaspáva.

 

Budenie sa medzi jedenástou večer a jednou hodinou po polnoci môže značiť citové sklamanie

Starodávna indická ayurvédska medicína hovorí, že toto je čas, kedy je aktívny žlčník. Budenie sa v týchto hodinách môže znamenať citové sklamanie, takže pomôže praktizovanie sebaakceptácie a odpustenia (sebe aj druhým). Rovnako prospešné je chvíľku meditovať alebo si pustiť ukľudňujúce mantry.

Slovo mantra sa skladá z dvoch sanskritských slov, manas – myseľ, a trayate – oslobodiť. Takže mantru by sme mohli interpretovať ako nástroj, pomocou ktorého sa môžeme oslobodiť od myslenia, alebo ho usmerniť.

„Človek sa musí pomocou svojej mysle oslobodiť, nie degradovať. Myseľ je ako priateľom, tak aj nepriateľom podmienenej duše.“

Bhagavad-Gíta 6.5

 

Budenie sa medzi jednou a treťou po polnoci môže značiť hnev

Tento energetický meridián je prepojený aj s pečeňou. Budenie sa v tomto čase je asociované s hnevom a nadbytočnou vnútornou energiou. Pre získanie pokojného spánku sa skúste napiť teplej vody a meditovať. Hnev je často spôsobený prílišnou pripútanosťou k hmotným veciam a pochádza z nereálnych očakávaní od ľudí a od sveta.

„Keď človek rozjíma nad zmyslovými objektami, priľne k nim. Z toho sa rodí žiadostivosť a zo žiadostivosti povstáva hnev.“

Bhagavad-Gíta 2.62

Hnev ako taký v nás spúšťa mechanizmy, ktoré nie sme tak celkom schopní kontrolovať a táto nespracovaná energia sa v nás hromadí a narúša náš biorytmus. Hnev nie je dobré ani umelo potláčať, ani ho nekontrolovateľne živiť. Je veľmi dôležité chápať jeho príčinu a odstrániť práve tú. Prečítajte si našu sériu článkov o tom, prečo musíme trpieť v tomto materiálnom svete – na tomto linku.

 

Budenie sa medzi treťou a piatou ráno môže znamenať, že prechádzate duchovnou zmenou

Tento časový úsek je spojený so smútkom, ale značí aj proces transformácie. Ak sa zobudíte približne v tomto čase, môže to byť znak, že vám vyššia sila dáva znamenie, aby vás nasmerovala smerom k vášmu vyššiemu zmyslu prečo ste tu. Aby ste znova zaspali, skúste modlitbu alebo meditáciu. Porozmýšľajte, čo v živote by ste mali zmeniť, a či ste spokojný s tým, kam sa uberáte.

Duchovné zmeny sa prejavujú na viacerých úrovniach vrátane fyzickej. Keď takouto zmenou už prechádzate, vaše toky energie sa často menia a môžete zažívať chronickú vyčerpanosť. Je to ako keby každá časť vo vás bola liečená v jednu a tú istú dobu. Dokonca aj keď sa vyspíte normálne, môžete sa zobudiť unavení bez toho, aby ste čokoľvek robili. Niekedy sa zjavne bez príčiny unavíte počas dňa a idú na vás driemoty, inokedy sa zobudíte v strede noci plní energie ako keby bol deň a dlho nedokážete zaspať.

 

Budenie sa medzi piatou a siedmou ráno je asociované s emočnými blokmi

Budenie sa v tomto čase tiež často poukazuje na emočné bloky. Ak si želáte znovu zaspať, skúste ponaťahovať vaše svaly alebo použite kúpeľňu. Emócie, ktoré počas dňa potláčame sa v nás hromadia, a veľa z nich sa podvedome premieta do našich snov, kde sa „riešia“. Toto je obzvlášť viditeľné v poslednej fáze spánku (R.E.M.) nad ránom. Silné a intenzívne snenie nás veľakrát môže priamo vytrhnúť zo sna. Keď niekto zažíval násilie, môže sa objaviť v jeho snoch. Rovnako aj iné rôzne potláčané emócie sa môžu v tomto čase vyplavovať. Práve počas spánku je naša vôľa najviac oslabená a naša duša nás takto môže nútiť čeliť pravde.

Ľudské telo je vskutku fascinujúca vec. Ak sa naučíme sledovať a počúvať čo sa nám snaží povedať, budeme schopní vylepšiť obidva aspekty nášho života, a to fyzický aj duchovný.

 

Pozor na prítomnosť ducha

Niektorí ľudia sa budia celí spotení práve preto, že zažili veľmi živú nočnú moru alebo spánkovú paralýzu, v ktorej sú hore, ale nevedia hýbať telom a pociťujú negatívne pocity či prítomnosť inej entity vo svojej blízkosti. Toto všetko, vrátane námesačnosti je prejav prítomnosti duchov a netreba to podceňovať. Sú z nás schopní vysávať veľké množstvo energie. Prečítajte si náš článok o duchoch – tu.

Prihlásite sa k odberu noviniek

Zadajte Váš e-mail do nižšie uvedeného políčka.

Ďakujeme, vaša žiadosť o odber newslettra bola úspešná!

Pin It on Pinterest